fbpx
[get_banners]

Правила користування IT-продуктом (Terms of Use TOU)

In: ІТ-право, Адвокатске бюро Яновський і партнери, Статті правова тематика 04 Feb 2021
контакти Адвокатського бюро “Яновський і партнери”

+38 (032) 247-01-00+38 (067) 000-13-27

е-mail: yp@zkg.ua Viber Messenger Telegram

Сфера ІТ є специфічною галуззю, у якій здійснюється виробництво, використання інформаційних технологій, пов’язаних із отриманням, обробкою, зберіганням та передачею інформації за допомогою комп’ютерних та телекомунікаційних пристроїв. Як правило, ІТ-компанії використовують дві базові моделі ведення бізнесу, перша з яких це сервісна модель, що полягає у наданні ІТ-послуг для задоволення потреб замовника (у тому числі послуги автоматизації бізнес процесів, ІТ-консалтинг, інтеграція корпоративних додатків, тестування програмного забезпечення тощо); другою є «продуктова» модель, яка передбачає продаж власних програмних продуктів, тиражованих і пропонованих широкому колу потенційних покупців.

Як було проаналізовано у попередній статті, програма як ІТ-продукт є об’єктом авторського права, тому для правомірного її використання третіми особами розробник (правоволоділець) має надати дозвіл на таке використання та визначити його правила.

Правила користування IT-продуктом – це договір між розробником (правовласником) та кінцевим користувачем програмного забезпечення, в якому визначаються права та обов’язки кінцевого користувача, а також умови користування програмним забезпеченням. Таким чином, говорячи про правила користування ІТ-продуктом (Terms of Use, або Software use Policy), юридично ми маємо справу з ліцензійною угодою з кінцевим користувачем (End User License Agreement).

Як ліцензійний договір, правила користування обов’язково мають бути виражені у письмовій формі, та доводяться до відома користувача двома основними шляхами: можуть бути вбудовані у програму та з’являтись у спливаючому вікні при першому запуску програми або щоразу при її використанні; бути окремим документом в електронному вигляді або мати паперове існування (у випадку купівлі «коробкової» програми).

Згідно законодавства у сфері авторського права, істотними умовами будь-якої угоди про користування будуть:

 1. Тип ліцензії (якщо в угоді прямо не зазначено про виключний характер ліцензії, вона вважається невиключною). Як правило, створюючи ІТ-продукт розробники мають на меті його продаж та поширення серед невизначеного кола споживачів, для чого продукт поширюється на умовах невиключної ліцензії. Зазвичай, у будь-яких TOU одразу зазначається про тип ліцензії.
 2. Способи використання (права, не зазначені в ліцензійній угоді як передані суб’єктом авторського права, вважаються такими, що заборонені до здійснення користувачем ІТ-продукту). Авторське право регулює оборот копій творів, включаючи програмне забезпечення. Тому під способами використання ІТ-продукту слід розуміти тільки дії, спрямовані на отримання третіми особами (кінцевими користувачами) їх копій (екземплярів). Використання корисних властивостей програмного забезпечення в рамках користування його примірником не відноситься законом до способів використання.
 3. Плата за користування. У TOU обов’язково має бути зазначено про платний або безвідплатний характер ліцензії. На сьогодні не існує вимоги, що програмне забезпечення, як і будь-який інший об’єкт авторського права, має надаватись у користування тільки за плату. Розробник (або володілець майнових прав) має право на отримання винагороди за користування об’єктом інтелектуальної власності, однак воно реалізується на розсуд розробника.  

Необхідними для Правил користування будь-яким ІТ-продуктом є такі розділи як:

 1. Положення про авторські права. У розділі описується розподіл прав інтелектуальної власності – кому належать майнові права, та хто є володільцем особистих немайнових прав автора. При цьому, в TOU може бути реалізоване автором право на ім’я як у формі анонімного опублікування, так і заборону користувачам видаляти будь-які позначення щодо авторського права, якщо такі присутні, а також будь-які інші повідомлення про права власності, зазначені на програмному забезпеченні.
 2. Прийняття умов. Цей розділ, у загальному, містить вказівки на те, що придбаваючи/використовуючи програмний продукт ви приєднуєтесь до публічного договору.

Навіть якщо Угода про користування не містить способів доведення до відома правоволодільця фактів ознайомлення користувачів із її умовами (наприклад частина програм вимагає проставити галочку у підтвердження), користувач вважається таким, що погодився на всі умови з моменту початку користування продуктом, та несе передбачену відповідальність за порушення її умов. Ви не маєте права використовувати програму, якщо не погоджуєтесь із умовами її використання та зобов’язані негайно припинити таке використання.

Крім того, в Правилах можуть бути передбачені положення, за якими розробник на власний розсуд може змінювати умови ліцензійної угоди. Такі зміни можуть публікуватись на офіційних веб-сайтах розробника або продукту, при цьому він не зобов’язаний здійснювати особисте повідомлення користувачів. Продовження використання програми означатиме прийняття користувачем нових умов.

 1. Умови використання. Цей розділ містить положення про ліцензії, які були охарактеризовані вище, у тому числі вид ліцензії, її пропрієтарність, способи користування програмою – як правило перелічують право запускати, відтворювати та здійснювати доступ до копії продукту на комп’ютері, зберігати копію програми на комп’ютері.

Обмеження можуть встановлюватись також у цьому або окремим розділом. Зазвичай це заборона комерційного використання будь-яким способом, у тому числі продажу, надання в оренду, субліцензування; заборона ознайомлюватись та здійснювати втручання у вихідний код програми, модифікувати, перероблювати її та здійснювати декомпіляцію тощо.

Поширеним також є закріплення концепції умов користування «ЯК Є», якою передбачається, що користувач отримує доступ до програми виключно в межах наданого нею функціоналу, та на умовах, що передбачені договором приєднання. Ви погоджуєтеся не обходити, не відключати або іншим чином не втручатися в будь-які функції програми. У той же час, зокрема це передбачається в більшій мірі комерційними програмами, користувачеві надається можливість обрати та налаштувати (самостійно або за допомогою послуг персоналу ІТ-компанії) необхідний функціонал програми для конкретних потреб своєї компанії, розробником також може бути змінено частину програмного коду свого продукту для цих потреб. При цьому, такі зміни не будуть вважатись власністю компанії-замовника, і на використання цієї частини продукту поширюються загальні положення правил користування програмним забезпеченням.

 1. Технічна підтримка. Програмне забезпечення, що надається за плату, як правило передбачає широкий спектр послуг, які надаються розробником для технічної підтримки продукту: виправлення неполадок, діагностика, перепідключення інтеграційних компонентів тощо. Техпідтримка може бути обумовлена і умовами безоплатної ліцензії.
 2. Майже завжди TOU містять положення про збитки. В загальному, це прямо передбачена відсутність відповідальності розробника за фінансові та інші прямі чи непрямі збитки, будь-яку шкоду, завдану користувачеві або третім особам при використанні програми або неможливістю такого використання, накладені штрафні санкції тощо. Розробник може не гарантувати постійної та безперервної роботи свого продукту, або що він задовольнить усі потреби користувача.

При цьому, зі свого боку користувач зобов’язується у максимально дозволених межах захищати продукт, компанію-розробника та її працівників від відповідальності.  

  1. Припинення дії угоди. У цьому розділі можуть бути положення щодо права розробника в односторонньому порядку припинити користування програмою особами, які порушують умови Правил користування. Іноді зустрічається положення про право припинити користування ІТ-продуктом у будь-який час, взагалі не закріплюючи перелік такого обмеження. Зазвичай Правила містять також права розробника вимагати видалення будь-якої інформації щодо програми чи її складових частин, крім інформації, сгенерованої при використанні програми, що є власністю користувача.
 1. Важливою частиною Правил є політика конфіденційності. Розробник має гарантувати, що будь-яка інформація про користувача, до якої має доступ розробник в ході користування програмою, залишиться конфіденційною, а також мають бути прописані положення про мету, цілі збирання та зберігання, способи обробки даних розробником. Особливо це є актуальним з прийняттям GDPR.

Автор – юрист Марія Шуляківська

X