fbpx
[get_banners]

Чи буде можливо вирішити спір без суду?

In: Адвокатске бюро Яновський і партнери, Статті правова тематика 17 Nov 2018 Tags: , ,
контакти Адвокатського бюро “Яновський і партнери”

+38 (032) 247-01-00+38 (067) 000-13-27

е-mail: yp@zkg.ua Viber Messenger Telegram

Чи буде можливо вирішити спір без суду?

У світі вже давно поширеною є практика досудового та мирного вирішення спорів, а 3 листопада Верховна Рада України теж зробила крок до цього, прийнявши за основу законопроект № 3665 «Про медіацію».

Даним нормативно-правовим актом дається визначення термінів «медіація» (тобто альтернативний (позасудовий) метод вирішення спорів, за допомогою якого дві або більше сторони спору намагаються в рамках структурованого процесу за участю медіатора досягти згоди для вирішення їх спору) і «медіатор» як незалежний посередник, який допомагає сторонам спору в його вирішенні шляхом медіації.

Як зазначають автори проекту, він будується на принципі мінімального втручання держави в регулювання інституту медіації. Так, закріплені принципи добровільної участі, рівності, активності і самовизначення сторін медіації, свобода медіатора у виборі методів проведення медіації.

Передбачено обмеження сфери застосування – медіація не може бути застосована в справах, у яких сторони не можуть укласти мирову угоду або угоду про примирення відповідно до чинного законодавства України.

Тобто медіація може застосовуватися в будь-яких конфліктах (спорах), в тому числі цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних, а також в кримінальних процесах і справах про адміністративні правопорушення. Медіація може бути проведена в разі виникнення конфлікту (спору) як до звернення в суд (третейський суд), так і під час або після судового або третейського провадження, в тому числі під час виконавчого провадження. Якщо сторона медіації вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин, медіація може бути проведена виключно за обсягом і способом компенсації заподіяної цим злочином шкоди.

Законопроект надає гарантії збереження доступу до суду громадянам, які вдалися до медіації, і вводить такі обмеження:

– засоби і методи проведення медіації, які вибирає медіатор, не повинні суперечити чинному законодавству України;

– угода за результатами медіації не повинна містити положень, що суперечать законодавству України, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам, і іншим вимогам законодавства.

Також визначено, що медіатором не може виступати адвокат, представник та/або законний представник сторони медіації. Особа не може виступати адвокатом або представником сторони медіації у справі (провадженні), в якій вона надавала або надає послуги медіатора.

Запропоновано встановити чіткі вимоги для отримання статусу медіатора фізособами:

– вік – старше 25 років;

– вища або професійно-технічна освіта;

– проходження професійного навчання медіації (90 академічних годин початкового навчання, в т.ч. не менше 45 академічних годин навчання практичним навичкам).

Медіатором не зможе бути особа, визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною; яка має непогашену чи не зняту судимість; звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, з держслужби або зі служби в органах місцевого самоврядування за порушення присяги, вчинення корупційного правопорушення; яка перебуває на державній службі.

При цьому наявність юридичної освіти для медіатора не є обов’язковою. Крім того, законопроект забороняє медіаторам надавати будь-які юридичні консультації сторонам.

Також законопроект закріплює досить жорсткі вимоги щодо організацій, що забезпечують проведення медіації, об’єднань медіаторів. Зокрема, передбачається можливість оскарження дій/бездіяльності медіаторів в конкретних справах; відповідальність медіаторів; необхідність створення і дотримання добровільних кодексів етики медіаторами; оприлюднення інформації для широкого доступу громадян.

Передбачається, що об’єднання і організації ведуть реєстри медіаторів з метою надання можливості споживачам послуг медіації вибирати медіатора для конкретної справи. У своїй сукупності такі реєстри складають загальний реєстр медіаторів України.

Крім того, законопроект закріплює гарантії дотримання прав третіх осіб, зокрема, передбачає, що медіація має бути припинена, якщо виявиться, що спір стосується чи може зачіпати права або законні інтереси третіх осіб, які не беруть участі в процедурі медіації, і за різних причин залучити таких осіб до процедури медіації неможливо.

Прийняття даного законопроекту є вагомим кроком до гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського Союзу та надає громадянам України шанс вирішити спори без втручання суду.

X