fbpx

Юридичні послуги – практики

контакти Адвокатського бюро “Яновський і партнери”

+38 (032) 247-01-00+38 (067) 000-13-27 е-mail: yp@zkg.ua 

Позаштатний юрисконсульт для “класичної” виробничої, торговельної або сервісної  компанії

Про те, яку відповідальність несуть топ-менеджери великих, середніх і навіть малих сімейних компаній, можна дізнатися, вивчивши Закон про Товариства з обмеженою  і додатковою відповідальністю, Господарський Кодекс України і відповідні закони та інші нормативні документи. Щоправда, на те, аби добре розібратися в цій інформації в повному обсязі, знадобляться місяці, а то й роки, і не теорії, а практики. До того ж в Україні щомісяця приймаються десятки нових законодавчих актів, що регулюють підприємницьку діяльність. Крім цього, до вже наявних документів з’являються поправки, доповнення й уточнення, вносяться зміни різноманітного характеру. Щоб встигати за цими нововведеннями, необхідно іноді витрачати кілька годин на день. Часу на ефективне управління компанією, розробку і втілення стратегій розвитку і зростання, контролю діяльності різних підрозділів залишається менше. Аби керівництво могло займатися своєю основною роботою, при цьому не порушуючи законів, компанії знадобиться штатний або залучений зі спеціалізованої фірми корпоративний юрист.

Безпечні і доглянуті договори: наскільки важлива підтримка юриста

Знання, вміння і досвід фахівця юриста для того щоб укласти договір надійно, полягають не лише у знанні кожного виду договорів і їх істоних умов. Для цього є кодекси і закони в яких це все згруповано, систематизовано і описано. Проте, є чимало технічних нюансів організації договірної роботи , взаємодії відповідального юриста з іншою стороною договору та із зацікавленими особами, яких  представляє, або покликаний обслуговувати юрист.
Юрист-договірник зазвичай неформально підпорядковується і взаємодіє в першу чергу з власником компанії, якщо відповідає за найцінніше – договори і інші документи про право власності на корпоративні права, нерухоме майно і прав інтелектуальної власності. 
У інших  робочих питаннях юрист взаємодіє з директором, бухгалтером, менеджерами та профільними фахівцями, що працюють з договорами на закупівлі (придбання товарів і послуг для компанії) або з договорами на постачання (власних послуг чи товарів).
Проєкт договору на закупівлю зазвичай ми отримуємо від потенційного постачальника, і найчастіше – це готовий текстовий або електронний документ з певними істотними умовами, які юрист вичитує, перевіряє договірні ризики, репутацію контагента і, за необхідності, вносить правки, та реквізити, для остаточного погодження з іншою стороною. Недоліком в цьому випадку є те, що не всі контрагенти готові йти на поступки щодо зміни умов договору, і це несе певні ризики, про які юрист повинен інформувати свого замовника (власника, директора тощо) для прийняття рішення, чи такі ризики є прийнятними, з точку зору вигоди/втрати. 

Більш відповідальним є проєкт договору на постачання власних вироблених (чи перепродуваних) товарів, або на надання послуг. Такий договір розробляє саме договірний юрист і він має бути настільки юридично бездоганним, як тільки це можливо. Також необхідно дотримувати баланс між юридичною грамотністю та здоровим глуздом, щоб не відлякувати потенційних клієнтів  занадто жорсткими умовами відповідальності чи іншими ризиками. Логіка така, чим вища вартість і ризик від потенційної втрати ваших активів за договором, тим більш жорсткими і чіткими мали би бути умови договору.

Кінцевий результат роботи договірного юриста

Важливо! Юрист-договірник відповідає за юридичну бездоганність і безпеку договору, і його KPI або результатом роботи договірного юриста буде – укладений, не визнаний недійсним, не розірваний за рішенням суду, повністю і в строк виконаний договір. Юрист зазвичай не відповідає за комерційні умови договору, скажімо за ціну, строк виконання, знижки, розтермінування тощо, тобто за ті умови, про які приймають рішення уповноважені на це особи 
Варто зважати і на так звану “межу суттєвості”, якщо договір одноразовий і  незначний (наприклад загальною ціною до 1000 грн.), то чи варто вести тривалі переговори, суперечки і узгодження його умов, навіть якщо договір юридично не бездоганний то ризик втрат мінімальний. Тут важливо лише щоб такий ризик не був системним і повторюваним.

 

Перевірочний список договірного юриста – чек-лист про важливі технічні навички юрисконсульта

Отже, для досягнення мети вам необхідно виконати наступні кроки та переконатися в наступному:

 1. У договорі та в документах (статут, довіреність), які підтверджують повноваження виконавчого або іншого органу управління, чітко вказати повне найменування сторін. Для перевірки даних використовуйте ЄДР, а також перевірте установчий документ. Щодо фізичних осіб, переконайтеся, що ви маєте документи, які посвідчують їх особу.

 2. Якщо представник контрагента діє на підставі довіреності, додайте власноруч зняту копію з оригіналу довіреності.

 3. Зазначте вид (назву) договору, якщо це передбачено актами цивільного законодавства, наприклад, договір купівлі-продажу.

 4. Вкажіть дату укладення договору.

 5. Дотримуйтесь передбаченого законодавством переліку всіх істотних умов договору, які залежать від його виду і містяться у Цивільному кодексі, Господарському кодексі або спеціалізованих законах.

 6. Вкажіть грошову вартість товару, роботи, послуги або посилання на документ, де ця вартість вказана (наприклад, додаток, специфікація і т.д.) у гривнях або еквіваленті в іноземній валюті. Для ЗЕД-контрактів вкажіть вартість у іноземній валюті.

 7. Заповніть всі прогалини і пропуски тексту в договорах, наприклад, місця для рукописних записів і внесення даних. Якщо прогалини і пропуски залишаються незаповненими, позначте їх знаком “Z” (наприклад, пункт “додаткові умови”).

 8. Зазначте строк дії договору.

 9. Внесіть виправлення до договору з підписами обох сторін і печатками (за бажанням сторін і за наявності печаток).

 10. Вкажіть систему оподаткування сторін у всіх договорах, а також вкажіть, чи є сторона резидентом чи нерезидентом.

 11. Якщо контрагент має спрощену систему оподаткування (єдиний податок), вкажіть групу від 1 до 4 і додайте копію витягу (свідоцтва) платника єдиного податку.

 12. Якщо для виконання договірних зобов’язань потрібен спеціальний дозвіл, ліцензія, вкажіть у договорі їх номер, дату і назву. Додайте копію дозвільного документа до договору.

 13. Поставте підпис керівника/представника та печатку обох сторін у кожному договорі. Якщо документ має багато сторінок, підпишіть кожну сторінку або прошити й пронумеруйте договір.

 14. Розставте печатки (за бажанням сторін і за наявності печаток) на договорах чітко, щоб було видно код та найменування.

 15. Якщо правовідносини між сторонами фактично продовжуються, укладіть додатковий договір про продовження строку дії договору або укладіть новий договір.

 16. Впорядкуйте і розмежуйте діючі договори від недіючих.

 17. Ведіть реєстр договорів і фіксуйте їх виконання, закінчення строку та термін дії.

 18. Майте оригінали договорів.

Юрисконсульт підприємства –  юридичний “терапевт” вашого підприємства і бізнесу 

Нерідко юрист для бізнесу, який спеціалізується і надає юридичні послуги для підприємства, є його штатним чи позаштатним працівником, або навіть підрядником  чи субпідрядниками через юридичну компанію. Такого юриста прийнято називати корпоративний юрист, а такі юридичні послуги – практикою корпоративного права чи “корпоративкою”.
Нерідко юристи підприємств є адвокатами, які за законом мають право найширшого  представництва інтересів клієнта і спеціальний статус, що теж знижує ризики для підприємства-клієнта.
Ще одне-два десятиліття тому посада юрисконсульта компанії була включена до штатного розкладу виключно великих корпорацій, банків, страхових груп і філій іноземних компаній. Запізнілий і досить повільний розвиток бізнесу в пострадянській Україні характеризувався прагненням «зробити гроші» й отримати прибуток, якомога швидше й у якомога більшому обсязі. Будь-які додаткові витрати розглядалися через призму можливості обійтися без них, не враховуючи довгострокові перспективи гри на ринку. Тому й посада корпоративного юриста вважалася далеко не обов’язковою. Проте, практично кожен власник бізнесу стикається зі складними питаннями юридичного характеру практично щотижня. Ще на початку стратегічного планування й підготовки до створення суб’єкта підприємницької діяльності його засновники зіштовхнуться з масою питань, відповіді на які одразу знайти досить непросто без чіткого розуміння ситуації або допомоги корпоративного юриста.

До таких належать такі:

1. Яку форму господарювання обрати і чому саме таку ?

2. Яка схема і модель оподаткування буде оптимальною для бізнесу?

3. Як правильно оформляти, реєструвати, вносити, купувати та оподатковувати майно компанії?

4. У якій формі залучати працівників або фізичних осіб-підрядників, як оплачувати їхню працю і здійснювати відповідні відрахування до місцевих та державного бюджетів?

5. У який спосіб можна структуризувати підприємницьку діяльність, компанію чи бізнес в оптимальну бізнес-групу та які переваги це надасть на вже зараз або в майбутньому?

І це тільки верхівка айсберга. Насправді є чимало нагальних проблем та гострих питань, знайти вдале вирішення яких зможе лише висококваліфікований і досвідчений корпоративний юрист.

Сфера відповідальності юриста компанії – які ділянки має забезпечити бізнес-юрист

Вище йшлося про те, що ще до створення підприємства як такого його засновникам вже необхідно прийняти низку дуже відповідальних рішень, від ефективності яких у майбутньому будуть залежати ключові чинники росту компанії:

 • об’єм продажів та витрати на його забезпечення;
 • темпи росту компанії;
 • розмір чистого прибутку;
 • можливості структуризації,  відкриття дочірніх компаній, заснування філій та регіональних відділень, придбання конкурентів, поділу, злиття, тощо.

Розуміючи невідворотність зіткнення з даним етапом, як і те, що його результати визначатимуть характер і темпи економічного зростання підприємства, деякі бізнесмени залучають юристів із юридичних та консалтингових компаній. Це правильне рішення, втім не варто вважати, що на цьому користування послугами юриста припиняється. По суті, в них виникає необхідність упродовж всього життєвого циклу компанії. Коротко це можна описати таким чином:

1. На етапі підготовки до створення нового бізнесу корпоративний юрист бере участь у співпраці в якості юрисконсульта. Він допоможе визначити оптимальну для конкретних цілей засновників форму господарювання, сформувати схему найму до штату чи поза штатом та залучення спеціалістів для мінімізації податкових та інших відрахувань на їх утримання. Так само з допомогою корпоративного юриста на цьому етапі варто провести аудит та оцінку ризиків діючого бізнесу у випадку його покупки чи інвестування в готове діюче підприємство. В наш час вкрай необхідно звертатися до юриста задля консультації, а також залучати його до підготовки необхідних паперів — починаючи від установчих документів та інших організаційних правил,  і закінчуючи контрактами з контрагентами та персоналом, зокрема такі важливі – як договір про нерозголошення і конфіденційність (договір NDA) так і договір чи положення про захист комерційної таємниці, офіційними розпорядженнями та наказами директора, діловими листами тощо…

2. Ведучи процес реєстрації підприємства як нового суб’єкта господарювання корпоративний юрист допомагає підготувати та подати до відповідних органів документи для реєстрації компанії. Він якісно оформить статут підприємства, особливо якщо це реєстрація ТОВ де повністю змінилося законодавство, допоможе сформулювати принципи розподілу статутного капіталу, прав та повноважень директора, наглядового органу, головного бухгалтера та інших працівників. Особливі складнощі можуть виникати у разі розбіжностей між засновниками, при купівлі -продажу часток у компаніях, при злитті чи поділі кількох підприємств, а також в разі отримання ідентифікаційних кодів для іноземних засновників і отримання чи зміни юридичної адреси фірми. У цих питаннях корпоративний юрист допоможе розібратися значно швидше і візьме на себе зобов’язання представляти компанію в різних офіційних інстанціях для подання відповідних паперів та контролю строків їхнього прийняття і отримання рішень, при цьому взявши на себе гарантію повної відповідальності як за строки виконання так і за професійні помилки.

3. У поточному житті бізнесу без корпоративного юриста досить важко самотужки впоратися з деякими гострими рутинними моментами як от: розбіжності в кадровому діловодстві та трудовому законодавстві; підготовка посадових інструкцій; обрання моделі ведення бізнесу з різними підрядниками, ФОПами, фрілансерами; здійснення онлайн-продажів товарів і послуг; розробка дієвих бізнес-процесів (алгоритмів) для укладення та супроводу договорів із контрагентами (клієнти, постачальники, посередники тощо).

4. Особливо непростим етапом є початок зовнішньоекономічної діяльності, зокрема для виробників товарів, розробників послуг чи ІТ-продуктів. Корпоративний юрист допоможе підготувати документи для експорту та сформулює контракти купівлі-продажу продукції та обладнання в разі взаємодії з іноземними контрагентами, врегулює питання валютного контролю з банками. У нашій компанії корпоративного юриста фахово підтримують інші фахівці, що відкриває можливості отримати вичерпну консультації щодо формування цін та рентабельності продажу товарів на експорт з урахуванням відшкодування ПДВ та сплати всіх мит і податків.

5. У разі укладення договору з новими компаніями (від постачання канцтоварів до закупівлі сировини для виробництва) попередньо варто надати інформацію про потенційного контрагента для юридичної перевірки на надійність, безпеку чи “токсичність” і  також проект договору для вичитки істотних умов та внесення необхідних поправок корпоративному юристу. Так ви зможете отримати максимум користі і безпеки від будь-якого контракту та домовленості.

6. Наприкінці звітного періоду (місяця, кварталу, року) під час підготовки звітних документів варто обговорити з корпоративним юристом форму їхнього подання. Також у разі виникнення непорозумінь та суперечок з податковими та іншими регулюючими органами, як то інспекція праці, антимонопольний комітет – залучення корпоративного юриста допоможе в оптимальні строки обстояти інтереси бізнесу та уникнути надмірних фінансових стягнень та виплат. Він може виступати в якості адвоката для бізнесу під час судових розглядів та спорів між фізичними й юридичними особами. Нерідко після податкової перевірки конкретного бізнесу чи інспекційного відвідування держпраці, акт відображає невигідні для компанії наслідки, які можна оскаржити за допомогою корпоративного юриста. Він сформулює грамотне офіційне заперечення та супроводжуватиме його розгляд і винесення необхідних рішень.

7. У процесі розвитку бренду та появи особливих ноу-хау в компанії їх варто захищати за допомогою свідоцтв, договорів, патентів та ліцензій. Це не тільки дозволить зберегти інтелектуальну власність для власного користування без посягання інших осіб, але й дозволить отримувати від неї монетизацію. Разом із корпоративним юристом ви розробите договори про передачу прав інтелектуальної власності чи франчайзингові контракти, контракти на отримання чи надання ліцензій та субліцензій з третіми особами, з максимальною вигодою для вашого бізнесу. Спеціалісти Адвокатського бюро “Яновський і партнери” холдингу професійних послуг «Західна консалтингова група» також мають багаторічний досвід реєстрації  і захисту торгових марок у різних формах та підготовки відповідних документів із метою убезпечити компанію від отримання відмов та затягування процесу ліцензування бренду. Недооцінювати важливість цього етапу також не слід: без зареєстрованого товарного знаку неможливо наприклад отримати домен у зоні .UA. І хоча можна обрати низку інших, менш популярних та більш дешевих, є шанс отримати позов від тих, хто зареєстрував аналогічний бренд. У такому випадку доведеться не лише виплачувати судові витрати, але і змінити назву торгової марки, а разом із нею ймовірно — назву компанії, адресу сайту та інші визначальні корпоративні і маркетингові атрибути.

8. Окрім цього, для низки українських компаній вкрай важливим є залучення корпоративного юриста до оформлення авторського права, отримання патентів на різноманітні винаходи, корисні моделі і промислові зразки, оформлення передачі ноу-хау та технологій. Сучасний світ надає масу можливостей завдяки розвитку Інтернет та інформаційних технологій. Втім, нерідко вони ж стають причиною значних фінансових та інтелектуальних втрат – особливо, коли в мережі з’являються нові ще не запатентовані винаходи, експериментальні моделі тощо. Ось чому важливо патентувати чи у інший спосіб захищати свої інтелектуальні досягнення (моделі інженерних винаходів, програмне забезпечення тощо) якомога швидше, надто коли на них можна заробити. Як це зробити швидко та без надмірного клопоту, підкажуть корпоративні юристи Адвокатського бюро “Яновський і партнери” холдингу професійних послуг «Західна консалтингова група». Вони ж забезпечать юридичний супровід вищезгаданих процедур і візьмуть на себе розробку всієї необхідної документації — від фіксації авторства і заявок на отримання патенту до опису винаходу чи моделі.

9. До речі, щодо позовів, спорів та суперечок з іншими учасниками ринку, то наявність корпоративного юриста значно підвищує шанси вдалого їх завершення на вашу користь. А зважаючи на те, що з 2019 року починає діяти адвокатська монополія на представництво в суді – співпраця з Адвокатським бюро “Яновський і партнери” набуває додаткового сенсу.  Корпоративний юрист, який є одночасно адвокатом, допоможе підготувати офіційні відповіді на запити третіх осіб, виступатиме від імені компанії в судах та інших офіційних інстанціях, вестиме ділове листування з опонентами та суддями. Досвідченому корпоративному юристу під силу визнати недійсними невигідні чи кабальні договори,  контракти, укладені під впливом насильства, тяжкої обставини чи шляхом обману, удавані договори, укладені про людське око, що спричинили появу невигідної чи обтяжливої для компанії ситуації, та захистити права власників бізнесу і їхніх клієнтів. Для юристів Адвокатського бюро “Яновський і партнери” холдингу професійних послуг «Західна консалтингова група» захист бізнесу вже протягом десятків  років є першочерговим завданням та основним обов’язком у співпраці з українськими компаніями, а також фізичними і юридичними особами-нерезидентами України.

10. Невід’ємною частиною корпоративної практики компаній є захист прав і активів клієнтів від посягань конкурентів, рейдерів, місцевих контролюючих органів, фінансово-кредитних компаній і банків тощо. Корпоративний юрист допоможе підготувати офіційні позови, претензії, скарги до відповідних інстанцій, представлятиме інтереси бізнесу в судах різного рівня, а в разі необхідності — підготувати і представити в суді захист за апеляційною чи касаційною скаргою. З його допомогою ви зможете невідривно працювати, поки справа просуватиметься адміністративними чи господарськими або іншими державними установами.

11. На етапі ліквідації підприємства корпоративний юрист докладе зусиль для щодо врегулювання вимог кредиторів, оптимально швидкого і безпроблемного закриття бізнесу. У разі необхідності він підготує документи про банкрутство або ліквідацію компанії чи її припинення внаслідок поглинання, злиття чи поділу, реорганізації тощо.

Наведені вище розділи характеризують основні юридичні послуги для бізнесу. Спеціалісти Адвокатського бюро “Яновський і партнери” холдингу професійних послуг «Західна консалтингова група» забезпечать підтримку в площині корпоративного, інтелектуального, податкового, трудового, господарського (в тому числі й зовнішньоекономічного), зобов’язального та договірного права. Це дозволить власникові бізнесу чи найманому директору отримати належні послуги без створення відповідної посади. А такий підхід дає можливість розцінювати отримані консультації й оформлення паперів виключно як витрати компанії без необхідності сплачувати до місцевих бюджетів та загальнодержавних фондів відповідні відрахування, яких не уникнути під час оплати праці штатного корпоративного юриста.

Працюйте ефективно та використовуйте всі законні можливості для максимізації чистого прибутку від вашого бізнесу.

Часті питання про юридичні послуги-практики

Які переваги укладення договору з компанією над наймом юриста в штат

Переваги укладення договору з компанією над наймом юриста в штат:

 

 

 • Доступність сервісу (11 годин щодня, 5 днів на тиждень, вихідний – субота, неділя) + підтримка в неробочий час з екстрених питань.
 • Реальна повна відповідальність (на відміну від обмеженої відповідальності найманого працівника, яка не більше 20% місячної зарплати). Реальне страхування професійної відповідальності на 1 000 000 грн.
 • Все неприємне спілкування з державними органами ми беремо на себе.
 • Висока ділова репутація – відгуки клієнтів, профільних фахівців і конкурентів.
 • Можливість для клієнта отримати комплексні послуги, ефект синергії*, поєднання юридичних, бухгалтерських послуг і послуг з офіційного представництва.
 • Гарантовані строки і стандарти надання послуг.

Які послуги наібльш актуальні для ІТ компаній ?

Найбільш актуальні послуги з нашого досвіду – це підготовка та аналіз договорів різного роду, реєстрація авторських прав чи передачі авторських прав, реєстрації торгових марок, консультації з питань, які виникають під час діяльності компанії, консультації та допомога в оформленні відносин з персоналом тощо.

Якщо ми тільки відкриваємо бізнес – нам вже потрібен юрист чи ні??

Якщо у Вас нема фінансових ресурсів для того, щоб найняти юриста на постійній основі, то якраз тут вам стануть в нагоді разові послуги юридичних компаній, адже вони постійно тримають руку на пульсі та готові надавити разові послуги, на відміну від молодих юристів, які хотять працювати тільки в штаті. А не звертаючись до юристів взагалі, ви можете зробити на старті помилки, які потім призведуть до ще більших часових та фінансових витрат.

Чи можна користуватись зразками документів, які є в інтернеті ?

Не рекомендуємо використовувати зразки з мережі інтернет, оскільки знайдений зразок скоріш за все не відповідатиме вашій ситуації, а також не враховуватиме діючих змін/нововведень. Використовуючи зразок документів з інтернету Ви не можете бути на 100% впевненим у захищеності.

Чи можна отримати юридичні послуги віддалено ?

Так. Наприклад, реєстрація та захист інтелектуальної власності, реєстрація/припинення ФОП тощо. Спілкування буде вестись зручним для обох сторін способом. Дані та документи можуть бути надісланими через ел.пошту або укр.поштою, новою поштою тощо.

Чи можна отримати безкоштовну консультацію по телефону ?

Так, але тільки, якщо ваше питання не потребує додаткового дослідження, а відповідь є короткою до 5 хв. Проте рекомендуємо скористатися повноцінною консультацією. Саме грунтовне дослідження питання може зберегти ваш час та більшу кількість коштів у майбутньому.

(38 - 4.76 - 5)
X