fbpx
[get_banners]

Основи бухгалтерського обліку Модуль 2

Напишіть кроли вам зручно отримати дзвінок
[contact-form-7 id="3679" title="Отримати дзвінок"]
Заповніть опитувальник і отримайте безкоштовну консультацію і детальну письмову інформацію від нашого фахівця про умови надання послуг з бухгалтерського обліку
[contact-form-7 id="3678" title="Безкоштовна консультація"]
контакти Академії професійного бухгалтера
е-mail: apb@zkg.ua

Бухгалтерський облік для початківців. Усе, що потрібно знати про теоретичні положення та практичне значення

Бухгалтерський облік реалізується шляхом суцільного безперервного документування всіх господарських операцій. Його мета — реєстрація та узагальнення інформації про стан майна, зобов’язання й капітал підприємства. Основи бухгалтерського обліку — така ж давня наука, як і господарська діяльність людини. Першими бухгалтерськими документами можна вважати таблички з глини часів Вавилонського царства. Також прикладом примітивного обліку є кипу — письмова система у вигляді складних мотузкових сплетінь та вузлів, яку використовували древні інки.

Виникнення римського права сприяло зростанню точності та заклало юридичні основи бухгалтерського обліку, а потім сформувало камеральну і просту бухгалтерію. Подвійний запис у бухобліку вперше був введений у комерційну практику у XIII сторіччі у Венеції, а в XVIII сторіччі сформовані правила про дебет і кредит. Саме тоді почали вести облік від імені підприємства, а не від його власника. В умовах сучасної комерційної діяльності бухгалтерський облік може вестися такими особами:

 • головним бухгалтером, який обіймає посаду на основі трудового договору;
 • керівником;
 • рядовим бухгалтером;
 • сторонньою організацією (наприклад, аутсорсинговою компанією).

Основні завдання бухгалтерського обліку — формувати повні й достовірні відомості про комерційну діяльність підприємства та про його майно. Тобто робити повну та достовірну звітність. Вона дозволяє:

 • запобігати появі негативних результатів унаслідок ведення господарської діяльності підприємств;
 • забезпечувати фінансову стійкість організації завдяки виявленню резервів, які має господарство;
 • дотримуватися законодавчих норм під час здійснення господарських операцій та контролювати їхню доцільність;
 • контролювати наявність, а також рух майна та комерційних операцій;
 • регулювати використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів підприємства;
 • регулювати відповідність господарської діяльності встановленим нормативно-правовим документам.

Бухгалтерська звітність доступна для внутрішніх і зовнішніх користувачів. До числа перших належать засновники, керівники, учасники та власники підприємства, а до числа других — інвестори, кредитори та держава.

Положення та принципи бухгалтерського обліку

Принципи основ бухгалтерського обліку — це положення, що регулюють усі твердження, які будуть надалі прийматися. Основами бухгалтерського обліку передбачається знання наступних принципів:

 1. Автономності. Той чи інший суб’єкт, який господарює, існує  як самостійна автономна особа, майно якого відокремлено від майна співвласників, працівників та інших господарств.
 2. Подвійного запису. Усі операції та факти одночасно фіксуються по дебету і кредиту бухгалтерських рахунків.
 3. Діючої організації. Збереження життєздатності підприємства та його позицій на ринку шляхом виконання зобов’язань перед партнерами. Це можуть бути постачальники, кредитори, споживачі тощо.
 4. Об’єктивності. Усі проведені господарські операції мають реєструватися й документально підтверджуватися довіреною особою в бухгалтерському обліку.
 5. Обачності. У разі проведення розрахунків необхідно повністю уникати викривлення даних про активи, доходи, витрати та зобов’язання. В іншому випадку бухгалтерський облік втрачає свою об’єктивність, нейтральність та надійність.
 6. Нарахувань. Дані про операції, які були проведені, повинні вноситися по мірі їхнього виникнення, а не за фактом оплати.
 7. Періодичності. Фінансове узагальнення повинно періодично повторюватися. Наприклад, щомісяця, щокварталу, кожне півріччя, рік. Це згодом допоможе правильно рахувати фінансові результати.
 8. Конфіденційності. За розголошення внутрішньої облікової інформації передбачається відповідальність.
 9. Грошового виміру. Усі факти господарської діяльності та виробництва кількісно вимірюються у валюті тієї країни, резидентом якої є підприємство.
 10. Наступності. Дотримання традицій та досягнень держави.

Правові норми регулювання, організації та реалізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності регулюються відповідним Законом України.

Характеристика методів, що лежать в основі бухгалтерського обліку

Методи бухгалтерського обліку також є базовими складовими, які необхідні для раціональної організації фінансового контролю в компанії. Вони є інструментами та прийомами, за допомогою яких здійснюється безпосередньо облік, а також систематизується інформація, необхідна для управління підприємством, аналізу його господарської діяльності та перспектив розвитку. Мета розробки методів — зробити фінансову інформацію достовірною, повною та зрозумілою. В основу бухгалтерського обліку покладені наступні методи:

 • документування: уся суть бухгалтерського обліку полягає в документальній реєстрації господарських операцій, які були коли-небудь здійснені. З цією метою використовуються різні форми первинних, накопичувальних і зведених документів. Перш ніж поставити на облік будь-яку господарську операцію, бухгалтер має отримати на руки її документальне підтвердження;
 • оцінювання: у бухобліку використовуються натуральні та грошові вимірювачі. З цією метою проводиться оцінка активів та пасивів підприємства. Володіння основами бухгалтерського обліку також передбачає оперування способами оцінювання, які регламентуються стандартами та нормативними положеннями;
 • інвентаризація: цей процес полягає в періодичному порівнянні фактичних даних з інформацією, яка наявна в бухгалтерських документах. Інвентаризація має стосуватися практично всього: матеріалів, готової продукції, напівфабрикатів, заборгованості тощо;
 • калькуляція: спосіб обчислення собівартості продукції або послуг, що надаються підприємством або особою-підприємцем. Він полягає в групуванні витрат на виробництво та інші операції;
 • бухгалтерські рахунки: розроблені для систематизації інформації, яка відображає джерела господарських засобів, а також їхній стан та рух. Для кожного виду активу, доходу або будь-якого зобов’язання має бути відкритий окремий рахунок. Рахунки бухгалтерського обліку також використовуються для виведення фінансового результату зазначеного звітного періоду;
 • подвійний запис: наявність саме цього методу внесення записів дало можливість відрізняти бухгалтерський облік від інших його видів. Такий спосіб ведення бухгалтерського обліку дозволяє створювати точний бухгалтерський баланс. Проведення будь-якої господарської операції здійснюється проводкою однієї й тієї ж суми по дебету та кредиту рахунків. Це єдиний спосіб, який дозволяє не втрачати дані та домогтися порядку у веденні обліку;
 • бухгалтерський баланс: так називається спосіб підбивання підсумків та узагальнення інформації за певний звітний період. Він дозволяє максимально точно оцінити фінансовий стан суб’єкта. Баланс складається з урахуванням статей активу та пасиву, які характеризують стан майна: склад, призначення, джерела, розміщення;
 • звітність: в основі бухгалтерського обліку лежить розробка різних форм звітності, які передбачають здійснення зовнішнього та внутрішнього контролю. У них підводяться підсумки та узагальнюються дані про діяльність компанії за обраний період. Однак це відбувається іншим способом, він дещо відмінний від балансу. У подібних звітах може відображатися статистика трудових та матеріальних ресурсів, розрахунок собівартості продукції, виробничих потужностей. Також подаються звіти, які мають інформацію про податкові, соціальні та інші види нарахувань і відраховувань. Багато підприємств розробляють форми внутрішніх звітів, у яких групуються оперативні дані. Вони використовуються керівниками, наприклад, для аналізу загальної ситуації в компанії, прийняття рішень тощо.

Застосування методів, які покладені в основу бухгалтерського обліку, дозволяє вибудувати зрозумілу та функціональну систему ведення виробничої діяльності. Також вони відображають дійсну картину фінансових справ на підприємстві.

Необхідність практичного володіння основами бухгалтерського обліку

У перших пунктах списку найбільш затребуваних спеціальностей на сучасному ринку праці обов’язково значиться професія бухгалтера. Отримати відомості про основи та сутність бухгалтерського обліку можна як у вищих, так і спеціальних навчальних закладах різних рівнів акредитації. І якщо раніше професія бухгалтера була не зовсім престижною, а для ведення фінансової звітності було досить знання елементарних основ, то на сьогодні фахівець має володіти глибокими знаннями в декількох суміжних галузях. Так, наприклад, бухгалтер має проявляти компетентність у податковій законодавчій базі, бути впевненим користувачем спеціалізованих комп’ютерних програм, а також володіти сучасними методами обліку. Щоби мати можливість для професійної самореалізації, бухгалтер повинен:

 • досконало володіти основами бухгалтерського обліку;
 • мати навички практичного ведення бухгалтерії різних типів підприємств;
 • вміти оптимізувати податкову базу;
 • прагнути до професійного зростання та самореалізації тощо.

Оволодіти основами та дізнатися про особливості бухгалтерського обліку може кожен охочий. Один зі способів підвищення кваліфікації — відвідування спеціалізованих курсів для бухгалтерів. Вони підходять як для тих, хто вже має теоретичні уявлення про основи та вимоги до бухгалтерського обліку (студенти, молоді фахівці), так і для тих, хто тільки планує освоїти професію. Загальне уявлення про ведення фінансової звітності мають мати й керівники підприємств, аби контролювати роботу підлеглих та знати останні нововведення в податковій сфері. Відвідуючи курси, слухачі отримують тільки актуальну інформацію про основи бухгалтерського обліку та застосовують її в практичній діяльності.

Модуль 2. Бухгалтерський облік для початківців, або Основи бухгалтерського обліку

Мета: ознайомитися з основами та принципами організації бухгалтерського обліку та отримати навички обліку найпростіших господарських операцій.

Тривалість: 24 академічних години (6 занять по 4 академічних години)

Короткий зміст. Основи бухгалтерського обліку для початківців та практичне застосування норм обліку. Вивчення рахунків бухгалтерського обліку; принцип подвійного відображення; відображення елементарних бухгалтерських операцій за допомогою бухгалтерських проводок. Складання облікових реєстрів. Нарахування зношення основних засобів. Методи списання ТМЦ. Готівкові та безготівкові розрахунки. Розрахунки з підзвітними особами. Правила нарахування заробітної плати.

Повний зміст програми викладений у наступному порядку: номер теми по порядку, назва теми, тривалість в академічних годинах:

 1. Нормативна база: ЗУ «Про бухгалтерський облік». План рахунків та Інструкція про його застосування. ПСБО. Облікова політика — 4 академічні години.
 2. Основи теорії бухгалтерського обліку. Подвійний запис. Аналіз рахунку. Журнали-ордери й оборотно-сальдові відомості — 4 академічні години.
 3. Операції з придбання основних засобів, матеріалів, товарів, послуг. Облік розрахунків із постачальниками — 2 академічні години.
 4. Методи нарахування зношення основних засобів — 1 академічна година.
 5. Методи списання товарно-матеріальних цінностей — 1 академічна година.
 6. Операції з продажу готової продукції, товарів, послуг. Облік розрахунків із покупцями — 2 академічні години.
 7. Готівкові та безготівкові розрахунки. Облік операцій із підзвітними особами — 2 академічні години.

ТЕСТИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ НА МОДУЛЬ 2

2.1  Яка з наведених статей не є активом?

а) витрати майбутніх періодів

б) запаси

в) аванси постачальникам

г) нерозподілений прибуток

2.2 Активні рахунки – це рахунки, призначені:

а) для обліку капіталу

б) для обліку зобов’язань перед кредиторами

в) для обліку майна

г) для обліку доходів та фінансових результатів

2.3  Основні засоби та інше необоротні  матеріальні активи згідно ПСБО це:

а) активи, які підприємство утримує з метою використання  (експлуатації)  менше 1 року

б) активи, які підприємство утримує з метою використання  (експлуатації)  більше 1 року

в) активи, які підприємство утримує з метою використання  (експлуатації)  більше 1 року (або операційного циклу, якщо він довший ніж 1 рік)

г) оборотні активи, які підприємство утримує з метою використання  (експлуатації)  більше 1 року та більше  2500 грн.

2.4 При якому з методів списання запасів, їхня вартість на дату складання балансу буде найбільш близькою до поточних цін:

а) метод середньозваженої собівартості

б) метод нормативних затрат

в) метод ФІФО

г) метод ідентифікованої собівартості

2.5 Дебіторська заборгованість це (виберіть найбільш повну відповідь):

а) сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату

б) сума заборгованості підприємства перед дебіторами на певну дату

в) сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату по оплаті за товари

г) сума заборгованості покупців за товари

ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ

Про деталі тренінгової програми й Модуля 2 (перелік послуг, тривалість, дата, місце проведення, імена лекторів та тренерів тощо) можна дізнатися, звернувшись до Академії професійного бухгалтера холдингу професійних послуг «Західна консалтингова група».

З метою реєстрації на модуль звертайтеся, будь ласка, через сайт за цим посиланням на онлайн-реєстрацію. Повідомити про бажання відвідати курс «Основи бухгалтерського обліку» можна електронним листом на мейл crm@zkg.ua. Зателефонувавши за номером: +38 (032) 247–11–47, ви також зможете записатися на цей модуль.

Контакти Академії професійного бухгалтера

+38 (032) 247-11-47+38 (067) 672-54-09

е-mail: apb@zkg.ua

(38 - 4.74 - 5)
X