fbpx
[get_banners]

Податкове планування – збереження активів для бізнесу

Напишіть кроли вам зручно отримати дзвінок
[contact-form-7 id="3679" title="Отримати дзвінок"]
Заповніть опитувальник і отримайте безкоштовну консультацію і детальну письмову інформацію від нашого фахівця про умови надання послуг з бухгалтерського обліку

контакти Бухгалтерської компанії “Збережені активи”

+38 (032) 247-04-00+38 (067) 673-35-99 е-mail:  za@zkg.ua

Сучасні реалії ведення підприємницької діяльності в Україні, на жаль, не є настільки лояльними, щоб заохочувати громадян та нерезидентів створювати нові види бізнесу. Часто ефектні, корисні та цікаві ідеї виявляються нерентабельними в існуючих економічних умовах, втілити їх в реальність надзвичайно складно. Втім більшість із них здатні не лише розвинутися в сильний бренд, а й приносити істотний дохід, розвиватися і переростати в потужні підприємства. Такий результат можливий за умови правильного стратегічного та поточного планування бізнесу, причому в якості пріоритету суб’єктам української економіки слід розглядати саме податкове планування.

Податкове планування як основний інструмент зниження фіскального тиску на підприємство

Метою будь-якої господарської діяльності, як відомо, є отримання прибутку. Тому важливо ще на етапі планування створення підприємства зважити всі можливі вектори його розвитку, передбачити об’єм доходів та витрат. Однією з першочергових статей витрат поряд з вартістю виробництва, витратами на оплату праці тощо, є податки і збори. В залежності від типу продукції, що реалізується, іноді вони доходять до 60-75% кінцевої вартості. Оскільки основна частина витрат включається у собівартість продукції, то це, в свою чергу, напряму впливає на ціну товарів та послуг, що будуть надаватися підприємством. Отже, податкове планування на перших етапах створення підприємства чи продукту допомагає вирішити наступні питання:

  1. Чи буде продукція рентабельною?
  2. Який чистий прибуток приноситиме підприємство щомісяця/ щокварталу/ щороку?
  3. Чи доцільно випускати даний товар у перспективі?
  4. Яким чином можна знизити собівартість продукції?

Податкове планування дозволяє шляхом зниження витрат на сплату податків та обов’язкових зборів до державного й місцевих бюджетів суттєво покращити прибутковість бізнесу. Втім варто пам’ятати, що здійснювати таке планування необхідно виключно за участю спеціаліста (податкового консультанта, фінансового директора, головного бухгалтера, менеджера з бухгалтерського обліку та аудиту) зі спеціальними знаннями та досвідом. Адже основним наріжним каменем тут є легальність та відповідність чинному законодавству. Податкове планування – це система дій, заходів та планів, спрямованих на пошук законних шляхів для зниження податкового тягаря в умовах сьогодення та у перспективі. По суті, це інструмент, який може суттєво зменшити частку тіньової економіки в державі. Проте, на жаль, в Україні податкове планування використовується досить рідко і, як правило, обмежується обрахунком податків, що їх необхідно сплатити після завершення податкового звітного періоду. Але при правильному розумінні суті податкового планування і залученні прогресивних та досвічених спеціалістів  суми податків можна передбачити зачасно і оптимізувати, вивільнивши значні суми на інвестиції у нові напрямки бізнесу та свіжі проекти.

Типи податкового планування і їх значення для мікроекономіки вашої компанії

Податкове планування поділяється на два типи:

  • стратегічне;
  • поточне.

Стратегічне податкове планування доцільне на етапі розробки стратегії діяльності підприємства. Воно повинно відповідати на запитання: “Чи буде ця затія вигідною? Чи здатна вона приносити суттєвий дохід? Як зробити її максимально рентабельною?”.

За допомогою вдалого стратегічного податкового планування засновники та інвестори можуть обрати найбільш зручну та економічно виправдану форму господарювання, структуру бізнесу з різними податковими системами,  види господарської дяльності, оптимальні з точки зору податків договірні моделі, а також регіон реєстрації фірми. Так, для отримання максимальної вигоди, нерідко бізнес, або одну із компаній структури чи холдингу, реєструють та розвивають у вільних економічних зонах, в інших державах, в тому числі й на офшорних територіях, що передбачає майже повне звільнення від податків та місцевих зборів.

На жаль, в Україні поки досить обмежене законодавство щодо діяльності вільних економічних зон, незважаючи на те, що кожен уряд обіцяє збільшувати їх кількість та покращувати економічний клімат принаймні на території таких зон. Таким чином можна створити комфортні та спрятливі для росту бізнесу умови, що дозволить на макрорівні активно залучати інвестиції від резидентів та нерезидентів України, а на мікрорівні – за допомогою елементарного податкового планування мінімізувати собівартість продукції, збільшивши чистий прибуток.

Стратегічне планування включає в себе кілька послідовних кроків:

Крок 1. Оцінка ризиків та витрат. Під ризиками мається на увазі можливість відповідальності платника податків за мінімізацію бази оподаткування чи здійснення інших дій, спрямованих на зниження податків і зборів. Якщо податкове планування – це система виключно законних дій, то варто враховувати можливість множинного тлумачення законодавства (що, на жаль, нерідко досі трапляється в Україні) та перспективу їх зміни. Варто також зважити, у що обійдеться юридичний захист у випадку необдуманої і погано спланованої податкової оптимізації. До витрат належать можливі штрафи та пені, нараховані в зв’язку з цим, а також безпосередньо витрати на здійснення податкового планування як такого.

Крок 2. Формування завдання податкового планування. Тут вирішується, який саме податок (чи групу податків та зборів) доцільно мінімізувати з огляду на форму господарювання, особливості економічної діяльності, специфіки продукції, кількість і склад перосоналу тощо.

Крок 3. Вибір інструментів податкового планування. До таких належать не лише прямі податкові пільги за працевлаштування інвалідів та особливі умови оподаткування у вільних економічних зонах, а ще й планування процесу виробництва (наприклад, залучення давальницької сировини, готових частин продукту від інших виробників) та збуту (продаж через комісіонерів тощо). Також поширеним інструментом податкового планування є контроль та регулювання розрахунків з постачальниками (шляхом підвищення цін на сировину та окремі частини готового продукту) і покупцями (шляхом зниження відпускної ціни на товари й послуги). Одним з інструментів у податковому плануванні також виступає роялті сплачене нерезиденту за викоритсання прав на об’кти інтелектуальної власності, право на які вперше виникло за межами територї України.

Крок 4. Планування й розробка схеми оподаткування. При цьому за основний орієнтир беруть першочергові цілі підприємства. Відштовхуючись від них, спеціалісти разом з топ-менеджерами і власниками проектують найбільш вдалу схему з врахуванням видів та специфіки господарської діяльності так, щоб мінімізувати податковий тиск на підприємство. Вдале планування в такому випадку здатне в законний спосіб звільнити бізнес від суттєвих витрат. Так, часто для невеликих підприємств основною схемою є діяльність за спрощеною системою оподаткування, працевлаштування родичів, інвалідів тощо.

Крок 5. Виробництво і реалізація продукції за обраною схемою податкового планування та регулярний перегляд результатів такої роботи з її подальшою оптимізацією.

Значення стратегічного податкового планування на мікроекономічному рівні вашого підприємства важко переоцінити – при правильній реалізації ефективної схеми від такого планування часто залежить не лише швидкість досягення точки беззбитковості  і рентабельність інвестицій, а й швидкість розвитку самого підприємства, розширення асортименту, освоєння нових напрямів тощо.

Поточне податкове планування дозволяє вивільнити кошти для бізнесу шляхом зниження фіскальних нарахувань у законний спосіб за допомогою регулювання обсягу виручки та прибутку. По суті, виручку становлять усі кошти, отримані в якості оплати за товар чи надану послугу. Від її обсягу залежать найбільш значні за обсягом податки – ПДВ, акцизи тощо. Українським законодавством передбачено повернення податку на додану вартість при експорті продукції за кордон. Таким чином, збільшення експорту на фоні стабільних або зменшених продажів всередині країни дозволить суттєво зберегти і заощадити активи. Прибуток підприємства – теж серйозна база для оподаткування. Оскільки, що меншим є прибуток, то, відповідно, меншими будуть фіскальні відрахування за поточний період. Зниження прибутку досягається шляхом збільшення витрат на виробництво товару, і якщо на цих витратах зароблять дружні для вас компанії, то це теж результат вірного податкового планування. Ось чому легальне податкове планування є здоровою альтернативою тіньовій економіці: зокрема і зростання офіційно оформлених спеціалістів дасть змогу зменшити витрати на податки з прибутку компанії.

Зазвичай, прибуток буде тим більшим, що більш зростатиме обсяг виручки. А вона, у свою чергу, напряму впливає на нарахування податку на додану вартість. Тому податкове планування – це процес однаково високоточний та творчий. Лише при правильному підході воно здатне дійсно легально заощаджувати активи бізнесу та давати змогу для його розширення і поглиблення.

Одним з найбільш ефективних елементів, що поєднують в собі стратегічне та поточне податкове планування, є структуризація компанії з метою мінімізації фіскального тиску на неї. Так, часто середній і навіть  великий бізнес законно розділяють на кілька підприємств малого бізнесу, які діють за спрощеною системою оподаткування, а також використовують в структурах для податкового планування  платників єдиного податку  фізичних осіб-підприємців. Це частково можна передбачити і застосувати на етапі стратегічного планування, і на початковому етапі діяльності компаії, але нерідко  це є продуктом вже поточних планів управлінського штату компанії.

Також в певних типах бізнесу, що спеціалізується на наданні послуг, є доцільним працевлаштування спеціалістів за схемою переходу на договірні умови, коли вони є фізичними особами-підприємцями, що надають послуги на умовах контракту за певну ціну, а не наймаються безпосередньо на умовах трудового договору. Такі схеми поширені в інформаційних технологіях, навчанні й освіті (вивчення іноземних мов, курси з програмування, бухгалтерії, тренінги, семінари тощо).

Ці та інші заходи, що разом формують систему податкового планування, можуть істотно вплинути на розвиток підприємства з першого місяця його діяльності. Залучення до податкового планування профільних спеціалістів, регулярні консультації з фіскальними органами, вивчення чинного законодавства та використання високоефективної системи обліку допомагають зробити бізнес високорентабельним, легальним та потужним.

(14 - 4.86 - 5)
X