fbpx

Недобросовісна конкуренція — ключові механізми правового захисту та основні шляхи їхньої реалізації

контакти Адвокатського бюро “Яновський і партнери”

+38 (032) 247-01-00+38 (067) 000-13-27 е-mail: yp@zkg.ua

Безперечно, одним з найпріоритетніших напрямків роботи щодо провадження економічної політики в державі є ефективна та безкомпромісна боротьба з недобросовісною конкуренцією. Адже в країні, де шанується честь, гідність та ділова репутація, а у підприємництві панує дух здорової конкуренції, не має місця монополізму в господарській діяльності, а, навпаки, проглядаються гарні перспективи для ефективного функціонування економіки. Отже, що таке недобросовісна конкуренція і які ключові механізми правового захисту від неї? Зупинимось далі.

Недобросовісна конкуренція – це будь-яка протиправна діяльність суб’єктів господарювання, яка суперечить загальноприйнятим правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності. Іншими словами, нечесне ведення підприємницької діяльності суб’єктами господарювання, створення ними певних перешкод в момент конкуренції, в результаті чого вони отримують неправомірні переваги, і називається недобросовісною конкуренцією.

Вирішальну роль у запобіганні та захисті від недобросовісної конкуренції відіграє законодавство. Так за період незалежної України – з 1991 року і до сьогодні – було прийнято чимало законів, але основним документом, в якому визначено правові засади захисту споживачів та суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції, був і є ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.96 р. Крім того, відносини, пов’язані з припиненням недобросовісної конкуренції, також регулюються Законом України «Про захист економічної конкуренції», ЗУ «Про Антимонопольний комітет України», Господарським Кодексом України та іншими законодавчими актами.

Але, не дивлячись на величезну законодавчу базу, на жаль, в сучасному світі зустрічається безліч випадків порушення законодавства про захист економічної конкуренції. А, виявивши подібні факти стосовно власного бізнесу, його власники не завжди достатньо юридично підковані, щоб провести судовий захист власних прав. Однак не варто впадати у відчай. Вам з радістю допоможуть кваліфіковані юристи з Адвокатського бюро «Яновський і партнери» холдингу професійних послуг «Західна консалтингова група». Вони не лише допоможуть вам розробити основні правила професійної етики у конкуренції та погодити їх в Антимонопольному комітеті України, але й подбають про повний правовий захист від недобросовісної конкуренції вас як суб’єкта господарювання.

Основні види недобросовісної конкуренції

Згідно з українським законодавством розрізняють наступні види недобросовісної конкуренції:

 • неправомірне використання ділової репутації господарюючого суб’єкта;
 • створення суб’єктом господарювання перешкод у конкуренції;
 • незаконне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці.

Щоб стало зрозуміліше, зупинимось на кожній протиправній дії більш детально.

Неправомірне використання ділової репутації господарюючого суб’єкта

Цей вид правопорушення полягає в:

 • неправомірному використанні чужих позначень, рекламних матеріалів або пакувань. Наразі мова йде про користування чужим іменем, фірмовим найменуванням, знаками для товарів та послуг, а також іншими позначеннями без офіційного дозволу уповноваженої на те особи. Крім того, сюди також відноситься використання рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів, назви художніх або літературних творів, періодичних видань, назв походження товарів і т. п., що може спричинити змішування з діяльністю іншого господарюючого суб’єкта, у якого є пріоритет на їхнє застосування;
 • незаконному використанні товару іншого виробника. У цьому випадку мається на увазі введення під своїм позначенням в господарський обіг товару іншого виробника, попередньо знявши або змінивши його позначення;
 • копіюванні зовнішнього вигляду виробу іншого виробника. Зараз ідеться про повне або часткове відтворення сукупності зовнішніх ознак виробу іншого господарюючого суб’єкту і введення його в господарський обіг без конкретного вказання виробника копії. Це в свою чергу може призвести до змішування з діяльністю іншого суб’єкта господарювання;
 • недобросовісній рекламі. А саме: в розповсюдженні реклами, в якій міститься будь-яке порівняння з товарами (діяльністю) іншої особи, іншими особами, опосередковано чи прямо ідентифікує самого конкурента чи товари або послуги, які пропонує конкурент.

Створення суб’єктом господарювання перепон у конкуренції

До даного виду порушень належать дискредитація юридичної або фізичної особи, тобто поширення щодо неї або її діяльності неправдивої, неточної або неповної інформації, що завдало або могло завдати шкоди його діловій репутації. Отже, дискредитацією вважаються наступні дії:

 • купівля-продаж товарів, надання послуг або виконання робіт із примусовим асортиментом, тобто тих, які не потрібні споживачу чи контрагенту;
 • схилення суб’єкта господарювання до бойкоту. У цьому пункті ідеться про підбивання конкурентом іншої особи, особисто або через посередника, відмовитися від вже встановлених договірних відносин з певним підприємцем;
 • схиляння постачальника до дискримінації покупця (замовника). В даному випадку мова йде про підбурення постачальника конкурентом покупця, особисто або через посередника, до надання йому певних переваг без обґрунтованих на те підстав;
 • підкуп працівника постачальника або підкуп працівника покупця. І в тому і в іншому випадку говориться про надання або пропонування працівникові майнових або немайнових благ за невиконання або неналежне виконання ним службових обов’язків, що може призвести до отримання конкурентом певних переваг;
 • досягнення неправомірних переваг. Під досягненням неправомірних переваг розуміємо отримання таких стосовно іншого суб’єкта господарювання, що супроводжується порушенням чинного законодавства і підтверджується рішенням Уповноваженого на це органу.

Незаконне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці

Останнім видом протиправних дій, які відповідно до чинного законодавства також вважаються недобросовісною конкуренцією, є незаконне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці. Отже:

 • під незаконним збором комерційної таємниці мається на увазі добування протизаконним способом інформації, яка згідно з українським законодавством становить комерційну таємницю, і за умови, що подібне діяння призвело або могло призвести до погіршення ділової репутації підприємця;
 • розголошення комерційної таємниці – це поширення без попереднього дозволу уповноваженої на те особи даних, які відповідно до чинного законодавства становлять комерційну таємницю, особою, котрій ці дані були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням нею службових обов’язків;
 • незаконне використання комерційної таємниці – запровадження у виробництво або використання в процесі підприємницької діяльності незаконно здобутих відомостей, котрі становлять комерційну таємницю.

Як і будь-яке інше правопорушення, недобросовісна конкуренція тягне за собою адміністративну, цивільну та кримінальну відповідальність.

Недобросовісна конкуренція: правові механізми захисту прав та законних інтересів господарюючого суб’єкту

Особи, щодо яких мала місце недобросовісна конкуренція, можуть розраховувати на захист своїх законних прав та інтересів. Чинним законодавством України передбачені наступні механізми захисту від недобросовісної конкуренції:

 • адміністративний шлях. Він полягає в тому, що суб’єкт господарювання впродовж 6 місяців з моменту отримання інформації про факт порушення своїх прав може звернутися до органів Антимонопольного комітету із позовною заявою про захист особистих немайнових прав. Якщо ж строк звернення із заявою про захист від недобросовісної конкуренції сплив, то це є підставою для відмови у реєстрації такого документу. Але в тому випадку, коли заявником доведено, що строк звернення із заявою був пропущений ним з поважних причин, порушене право підлягає захисту. Термін розгляду позовної заяви становить 30 календарних днів, але у разі потреби він може бути продовжений до 60 календарних днів, про що заявник повідомляється письмово;
 • судовий порядок. Справи, які базуються на порушенні прав господарюючого суб’єкта, що пов’язані з обмеженням монополізму знаходяться в юрисдикції господарського суду. Крім того, рішення органів Антимонопольного комітету також оскаржуються (повністю або частково) в господарському суді;
 • звернення до ДФС. Цей шлях захисту від недобросовісної конкуренції полягає у внесенні до митного реєстру товарів, що містять об’єкти промислової власності.

Звичайно суб’єкт господарювання може розраховувати на власні сили і зайнятися самозахистом від неправомірних дій конкурентів, але це не завжди дієво. Більш ефективний спосіб – звернутися до кваліфікованих спеціалістів, якими є співробітники Адвокатського бюро «Яновський і партнери». Вони не лише підберуть найбільш результативний механізм захисту ваших немайнових прав та законних інтересів, але й допоможуть грамотно скласти позовну заяву про захист честі, гідності та ділової репутації.

Недобросовісна конкуренція: адміністративна відповідальність за порушення чинного законодавства про недобросовісну конкуренцію

У першу чергу, недобросовісна конкуренція тягне за собою адміністративну відповідальність. Вона реалізується шляхом накладання на правопорушників штрафів у наступних розмірах:

 • у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – якщо такі дії, як недобросовісна конкуренція, були вчинені юридичними особами – не суб’єктами господарювання;
 • у розмірі до 3% від доходу, отриманого від реалізації товарів, виконання робіт або надання послуг за той звітний рік, який передує тому, в якому накладається адміністративне стягнення. Якщо ж в зазначений період виторг був відсутнім, штраф стягується у розмірі п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – для юридичних осіб – суб’єктів господарювання.

Правопорушник, на якого накладено адміністративне стягнення, має погасити його в тридцятиденний термін з моменту його отримання. В іншому випадку стягується пеня. Вона становить 1% від загальної суми штрафу за кожен день прострочення. Якщо ж у вас після прочитання статті, все ще залишилися питання, пов’язані з захистом честі, гідності та ділової репутації, то неодмінно зверніться за допомогою до досвідчених юристів-практиків з Адвокатського бюро «Яновський і партнери».

контакти Адвокатського бюро “Яновський і партнери”

+38 (032) 247-01-00+38 (067) 000-13-27  е-mail: yp@zkg.ua

Часті питання про недобросовісну конкуренцію

Які є основні види недобросовісної конкуренції?

Згідно з українським законодавством розрізняють наступні види недобросовісної конкуренції:

 • неправомірне використання ділової репутації господарюючого суб’єкта;
 • створення суб’єктом господарювання перешкод у конкуренції;
 • незаконне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці.

Детальніше про кожен пункт читайте тут

Які є механізми захисту від недобросовісної конкуренції?

Чинним законодавством України передбачені наступні механізми захисту від недобросовісної конкуренції: адміністративний шлях, судовий порядок та звернення до ДФС. Детальніше читайте тут

На що розповсюджується право інтелектуальної власності?

До інтелектуальної власності належать об’єкти, які можна згрупувати за своїми характеристиками в три загальні класи: Об’єкти авторського права й суміжних прав, Здобутки науково-технічної діяльності та комерційні позначення. Детальніше читайте тут

Як захиститись від недобросовісних конкурентів?

Вчасно та правильно зареєструвати та закріпити всі свої права інтелектуальної власності.

Як боротись з недобросовісними конкурентами

Є досудові способи та судовий порядок вирішення спору. Проте, рекомендуємо скористатися всіма досудовими способами, що допоможуть зекономити ваш час та кошти і мати доказову базу для суду.

На що слід звертати увагу при створенні бізнесу, щоб не порушити чужих прав та убезпечитись від порушень своїх?

Краще звернутись до спеціалістів, які у кожному конкретному випадку зможуть детально розробити для вас всі кроки в залежності від конкретного виду діяльності
(23 - 4.83 - 5)
X