fbpx

Причини розробки авторського договору: його зміст, види, умови, особливості та ризики

контакти Адвокатського бюро “Яновський і партнери”

+38 (032) 247-01-00+38 (067) 000-13-27 е-mail: yp@zkg.ua

Інтелектуальна творча діяльність вважається пріоритетною в соціально-економічному розвитку. Саме вона багато в чому визначає інноваційні процеси в науці й техніці, перетворюючись з інтелектуального капіталу в провідний сектор економіки. Юридичним механізмом реалізації прав, які належать автору, є укладення різних видів договорів, у тому числі й авторських.

Види і форми авторських договорів

Авторський договір — це узагальнене поняття, яке охоплює практично всі договори, які укладаються в разі передачі майнових прав автора на об’єкт авторського права. Відповідно до договору, автор або правонаступник передають вже готовий твір або автор бере на себе зобов’язання його створити для використання зазначеним способом. При цьому інша сторона (правовласник) зобов’язується виплатити обумовлену сторонами винагороду і забезпечити особисті немайнові права автора.

Залежно від особливостей передачі прав на твір розрізняють такі види авторських договорів:

 • Передача виключного права: власник авторського права передає іншій особі (тільки одній) право використовувати його твір зазначеним способом. Правовласник також отримує право дозволяти або забороняти використання твору іншими особами. Власнику інтелектуальної власності залишаються тільки ті права, які не відчужуються.
 • Передача невиключного права: правонаступник отримує право використовувати продукт певним чином і в установлених рамках. Але при цьому власник інтелектуальної власності зберігає право використовувати твір і передавати невиключне право на його використання іншим особам.
 • Договір авторського замовлення: автор зобов’язується створити твір і передати його замовникові. У деяких випадках може передбачатися виплата частини авторської винагороди (авансу).

Не менш актуальною є класифікація авторських договорів залежно від особливостей використання творів:

 • Видавничий: застосовується з метою регулювання видання і перевидання будь-яких літературних, музичних, драматичних та інших творів.
 • Про депонування рукописів: передача твору спеціальній установі для зберігання й ознайомлення публіки (за запитами) з результатами інтелектуальної діяльності автора. Договором регулюються умови і порядок оприлюднення та подальшого використання твору.
 • Сценарний: укладається за необхідності врегулювання відносин, що виникають у процесі використання твору для знімання фільму, радіопередачі тощо.
 • Постановочний договір: необхідний у тому випадку, коли основним способом використання твору є його публічне виконання.
 • Договір художнього замовлення: регулює відносини, пов’язані зі створенням різних художніх творів з метою їх подальшого використання.
 • Публічного виконання: регулювання використання літературних, музичних, драматичних та інших творів шляхом їх виконання або передачі за допомогою різних технічних засобів.

В юридичній практиці також зустрічаються й інші види авторських договорів. Вони можуть бути укладені в усній або письмовій формі. Попри те, що закон допускає усну форму, все ж краще укладати авторські договори в письмовій формі в усіх випадках, коли це можливо. Усний договір не є недійсним, але позбавляє сторони у разі звернення до суду можливості оперувати задокументованими фактами.

Предмет і сторони авторського договору

Предметом авторського договору можуть виступати:

 • майнові права, які їх власник повністю передає користувачеві (відчуження виключного права);
 • права (дозвіл) на використання твору обумовленими способами (авторський ліцензійний договір).

У разі укладення ліцензійного договору необхідно уточнювати питання щодо характеру прав, які передаються. Якщо вони прямо не вказуються в договорі, то вважаються такими, що не надані ліцензіату. Але разом з тим предметом договору не можуть бути права, які на даний момент ще не відомі.

Суб’єктами (сторонами) авторського договору є автор або його правонаступник і набувач (користувач) авторських прав. Укладати договори можна самостійно (якщо суб’єкти повнолітні) або шляхом використання послуг спеціалізованих фірм.

Зміст авторського договору

Права і обов’язки сторін, викладені в авторському договорі, є його змістом. Права однієї сторони спричиняють виникнення зобов’язань в іншої. Зміст авторського договору не регулюється на законодавчому рівні, оскільки його умови визначаються самими учасниками.

Що стосується автора твору, то як його обов’язки найчастіше вказується створення та передача твору замовникові в термін, робота над замовленням особисто, доробка за необхідності, участь у підготовці до використання, заборона на передачу твору або його частини іншим користувачам. Друга сторона при цьому зобов’язується прийняти та розглянути твір, дотримуватися всіх особистих немайнових прав автора, обов’язково використовувати твір, виплатити автору винагороду тощо. Зміст авторського договору може змінюватися в кожному конкретному випадку. Саме тому важливо довіряти його оформлення професіоналам.

Авторський договір: причини та умови розробки

Авторське право визнано одним з найбільш значущих та динамічних сфер цивільного права. Це обумовлено появою великої кількості сучасних технічних засобів і технологій, які дозволяють максимально швидко і точно копіювати і поширювати продукти, визнані на законодавчому рівні об’єктами авторського права.

Оскільки авторські договори вважаються відносно новими, то їх складання вимагає професійного підходу та глибоких знань у відповідній сфері. Необхідність звернення до фахівців обумовлена ​​також і низьким рівнем правової грамотності серед авторів, що й викликає проблеми при передачі майнових прав від автора іншій особі.

Переваги розробки авторського договору від ЗКГ

Компанія ЗКГ має значний досвід у сфері захисту інтелектуальної власності. Наші фахівці уклали велику кількість авторських договорів, які захищають права авторів різних творів. Звернувшись до нас, ви можете:

 • отримати консультаційну допомогу;
 • замовити розробку стратегії захисту вашого продукту;
 • розраховувати на кваліфікований захист авторських прав у рамках закону.

Ми здійснюємо індивідуальний підхід у кожному конкретному випадку, що особливо важливо при укладенні авторських договорів.

Договір авторського права: актуальний приклад

Розглянемо приклад авторського договору про передачу виняткових прав на використання письмового наукового твору (наукової статті). У договорі перераховані такі способи використання твору, як відтворення статті або її частини мовою оригіналу в будь-якій матеріальній формі (на паперових або електронних носіях), її поширення, передача прав на використання матеріалів третім особам тощо. Також вказано територію використання твору, термін дії договору, права та обов’язки сторін договору тощо.

Автор зобов’язується надати рукопис твору, оформлений відповідно до правил, опублікованих на сайті видавництва, вносити правки, рекомендовані видавцем, не публікувати понад 50% статті в інших видавців, не використовувати її в комерційних цілях без згоди видавництва тощо. При цьому автор має право користуватися препринтом невиданого рукопису, вказувати посилання на ресурс видавця, використовувати матеріали зі статті для написання книги, передавати для ознайомлення колегам тощо.

Видавець зобов’язується опублікувати статтю в зазначені терміни і надати автору електронний варіант публікації, забезпечити стандарти поліграфічних робіт тощо. Вказані наступні права видавця: право вимагати посилання на публікації в разі використання твору авторами, розміщувати в ЗМІ рекламну інформацію про публікації, встановлювати правила прийому публікації тощо.

(2 - 5.00 - 5)
X