fbpx

Консультації і повідомлення про КІК: ЗКГ

контакти Адвокатського бюро “Яновський і партнери”

+38 (032) 247-01-00+38 (067) 000-13-27 е-mail: yp@zkg.ua

Починаючи з 2024 року багатьох власників бізнесу зацікавили такі послуги:

– Консультація власників Контрольованої іноземної компанії (КІК),

– Повідомлення про КІК (контрольовану іноземну компанію),

– Як подати декларацію про майновий стан контролера КІК – фізичної особи?

– Коли і кому треба подавати звітність по КІК? 

Професійні послуги юридичних та податкових консультантів щодо КІК зараз дуже  актуальні.

 

В Україні діє Закон № 466-IX, яким встановлена спеціальна КІК-звітність та оподаткування резидентів України – контролюючих осіб. 

 

Хто визнається контролюючою особою?

 

Контролюючою особою є фізична особа або юридична особа – резидент України, що є прямими або опосередкованими власниками (контролерами) контрольованої іноземної компанії (далі – КІК).

 

Які критерії контрольованих іноземних компаній – КІК?

Іноземна компанія визнається КІК, якщо контролююча особа:

 • володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі більше ніж 50 %, або
 • володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі більше ніж 10 %, за умови що декілька фізичних/юридичних осіб – резидентів України володіють частками в іноземній юридичній особі у сукупності  більше ніж 50%; або
 • окремо або разом з іншими резидентами України – пов’язаними особами здійснює фактичний контроль над іноземною юридичною особою.

Контрольованою іноземною компанією визнається як будь-яка юридична особа (далі – ЮО), так і утворення без статусу юридичної особи, що зареєстрована в іноземній державі.

 

Що повинна робити контролююча особа?

 

На контролюючу особу покладається обов’язок повідомляти ДПС про:

 • кожне безпосереднє або опосередковане набуття частки в іноземній ЮО або початок здійснення фактичного контролю над іноземною ЮО, що призводить до визнання особи контролюючою особою, або кожне відчуження частки в іноземній ЮО, припинення здійснення фактичного контролю над іноземною ЮО, що призводить до втрати визнання контролюючою особою;
 • заснування, створення, набуття, ліквідацію або відчуження майнових прав на частку у активах, доходах чи прибутку утворення без статусу ЮО.

Повідомлення надсилається до контролюючого органу протягом 60 днів з дня такого набуття (початку здійснення фактичного контролю) або відчуження (припинення фактичного контролю). 

Виняток – публічні компанії, до яких встановлені окремі вимоги.

Форма повідомлення затверджена Наказом Мінфіну від 22.09.2021 р.  № 512. За посиланням https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/673172.html можна переглянути короткий відеоролик від ДПС як подати таке повідомлення.

 

Крім того, контролюючі особи зобов’язані:

подавати звіт про контрольовані іноземні компанії до контролюючого органу одночасно із поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік;

 • сплачувати податки з прибутку КІК;

 

 • складати фінансову звітність КІК, проводити ауди­т КІК;

 

 • подавати документацію з трансфертного ціноутворення щодо КІК;

 

 • підлягають податковому контролю (відповідати на запити податкової, проходити перевірки).

 

Яка відповідальність за недотримання законодавства щодо КІК? 

 

За порушення у сфері КІК передбачений ряд штрафів*: 

 • за неповідомлення контролюючого органу про придбання/відчуження частки або фактичного контролю над КІК протягом 60 днів тягне за собою накладення штрафу – у розмірі 908 400,00 грн за кожен такий факт;
 • неподання звіту про КІК –  302 800,00 грн;
 • несвоєчасне подання звіту про КІК – до 151 400,00 грн;
 • невідображення у звіті про КІК відомостей щодо наявних КІКта/або неповне відображення інформації щодо наявних КІК – штраф до 3 028 000,00 грн;
 • неподання або подання не в повному обсязі документації з трансфертного ціноутворення, інших копій первинних документів щодо КІК на запит податкової – штраф до 3 028 000,00 грн;
 • Неподання звіту про КІК  протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати фінансових санкцій (штрафів), передбачених п.120.7 ст. 120 ПКУ – до  908 400,00 грн

* Розмір штрафів прив’язаний до прожиткового мінімуму для працездатної особи і актуальний на 2024 рік.

 

Звертаємо увагу, що сплата штрафів не звільняє від обов’язку подання звіту про КІК та підтвердних документів, передбачених ст. 39-2 ПКУ. Тому важливо проводити оцінку іноземних компаній, якими володієте або над якими здійснюєте фактичний контроль, і дотримуватись всіх вимог, пов’язаних з КІК.

Загалом, виконання вимог щодо звітності Контрольованих іноземних компаній є важливим аспектом фінансової діяльності та оподаткування резидентів України. Дотримання таких вимог забезпечує дотримання прозорості та відповідальності у сфері контролю над іноземними компаніями. Це сприяє створенню стабільного та розвинутого бізнес-середовища в Україні, залученню іноземних інвестицій та підвищенню довіри до фінансової системи країни.

Рекомендуємо використати професійні послуги юридичних та податкових консультантів.

Для забезпечення виконання вимог щодо звітності Контрольованих іноземних компаній рекомендується використовувати професійні послуги юридичних та податкових консультантів. Вони допоможуть вам зрозуміти всі нюанси і вимоги, пов’язані з КІК, а також розробити ефективну стратегію виконання обов’язків та зменшення ризиків.

Нарешті, варто відзначити, що законодавство щодо звітності Контрольованих іноземних компаній може підлягати змінам та доповненням. Тому важливо слідкувати за оновленнями в цій сфері та вчасно адаптувати свою діяльність до нових вимог.

Загалом, правильне виконання вимог щодо звітності Контрольованих іноземних компаній є ключовим фактором утримання від податкових претензій та забезпечення легальності та стабільності вашого бізнесу. Дотримання цих вимог сприятиме зміцненню вашої репутації на ринку та сприяє побудові довгострокових та взаємовигідних відносин з податковими органами та іншими зацікавленими сторонами.

Отже, необхідність виконання звітності Контрольованих іноземних компаній є важливою складовою вашої бізнес-стратегії, яка сприятиме розвитку та стабільності вашого підприємства. Дотримання вимог щодо звітності Контрольованих іноземних компаній в Україні виявляє вашу відповідальність та готовність співпрацювати з податковими органами та дотримуватися норм законодавства.

Які можливості відкривають вимоги до КІК?

Пам’ятайте, що виконання звітності Контрольованих іноземних компаній не лише обов’язкова вимога, але й можливість зробити ваш бізнес більш прозорим, ефективним і конкурентоспроможним на ринку. Це створює сприятливий інвестиційний та підприємницький клімат в Україні та сприяє розвитку економіки країни в цілому.

Чому не варто зволікати з повідомленням  щодо КІК?

Не зволікайте і розпочніть впровадження вимог щодо звітності Контрольованих іноземних компаній відповідно до чинного законодавства. Зверніться до кваліфікованих консультантів, які допоможуть вам зрозуміти процес та виконати всі необхідні обов’язки.

Пам’ятайте, що дотримання вимог щодо звітності Контрольованих іноземних компаній є важливим кроком на шляху до успішної та стабільної діяльності вашого бізнесу в Україні. Зробіть цей крок сьогодні, щоб забезпечити свою фінансову безпеку та впевненість у майбутньому вашого підприємства.

Звітність щодо Контрольованих іноземних компаній може здатися складною та вимагати певного часу та ресурсів, але вона є необхідною для виконання законодавства та забезпечення розвитку вашого бізнесу в Україні. Пам’ятайте про переваги від дотримання вимог щодо звітності Контрольованих іноземних компаній. Це може включати поліпшення фінансового управління, збільшення довіри з боку інвесторів та партнерів, підвищення привабливості для потенційних інвестицій та відкриття нових ринків.

Необхідність звітування щодо Контрольованих іноземних компаній є складним аспектом управління бізнесом, але з правильним підходом і професійною підтримкою ви зможете впоратися з цим завданням. Розуміння вимог, виконання необхідних процедур та належне збереження документації – ключові кроки для успішної звітності.

Звітність щодо КІК –  постійний процес

Запам’ятайте, що звітність Контрольованих іноземних компаній є постійним процесом, який вимагає систематичного підходу та актуалізації інформації. Перевіряйте оновлення законодавства, ретельно аналізуйте свою діяльність та звітування, і завжди будьте готові до співпраці з податковими органами та аудиторами.

 

Звертайтесь – допоможемо!

Звітність щодо Контрольованих іноземних компаній є необхідним елементом управління фінансовою діяльністю в Україні. Це вимагає відповідальності, систематичності та знань про чинне законодавство. 

Виконання вимог щодо звітності Контрольованих іноземних компаній не лише допоможе вам уникнути штрафних санкцій, але й забезпечить прозорість вашої діяльності, збільшить довіру з боку інвесторів та зміцнить позиції вашого бізнесу на ринку.
Звертайтеся просто зараз – допоможемо!

 

(4 - 5.00 - 5)
X