fbpx
[get_banners]

Курс Бухгалтерія від початківця до Profi за міжнародними стандартами

Напишіть кроли вам зручно отримати дзвінок
[contact-form-7 id="3679" title="Отримати дзвінок"]
Заповніть опитувальник і отримайте безкоштовну консультацію і детальну письмову інформацію від нашого фахівця про умови надання послуг з бухгалтерського обліку
[contact-form-7 id="3678" title="Безкоштовна консультація"]
контакти Академії професійного бухгалтера

64 академічних годин/16 повних 4-ох годинних занять

Формат участі - онлайн/в живу – з онлайн доступом до запису усіх занять протягом строку навчання.

 

Програма поступового освоєння і здобуття навиків ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності від початкового до експертного рівня

Метою курсу є:  надання базових, теоретичних знань та практичних навиків щодо обліку найпоширеніших господарських операцій за міжнародними стандартами обліку та звітності.

Курс побудований в логічній послідовності відображення операцій, звиклій для розуміння практикуючих бухгалтерів України – від обліку необоротних активів до визнання фінансового результату та визначення податку на прибуток але за правилами МСФЗ. Вивчення основ МСФЗ базується на реальному прикладі підприємства з послідовністю відображення операцій в бухобліку, формуванні оборотно-сальдової відомості та заповненні фінансової звітності. Кожна тема окрім, практичного заняття по наскрізному завданню, буде розглядатись і  з врахуванням інших ситуацій та прикладів, що можуть виникати на практиці у бухгалтерів.

Курс супроводжується роздатковим матеріалом, сформованим безпосередньо фахівцями за принципом «як для себе» і буде містити не лише посилання на міжнародні стандарти а й витяжку різних статей, думок інших фахівців, роз’яснень контролюючих та уповноважених на це органів, практичних прикладів та інших корисних матеріалів.

За результатами курсу ви будете:

  • розуміти базові основи міжнародних стандартів;
  • вміти практично застосовувати їх на простих та типових операціях
  • мати комплексне бачення щодо загальної картини обліку за МСФЗ
  • заповнити фінансову звітність згідно вимог МСФЗ

Повний зміст програми

№ п/п Назва теми Тривалість

(академ.  год.)

1. Базові основи та акценти по МСФЗ. Облікова політика – правила та принципи створення та застосування у міжнародній практиці. Фінансова звітність- вимоги до розкриття та подання інформації за МСФЗ. Форми фінансової звітності, додаткові звіти, строки подання та процедура оприлюднення. Події до та після балансу. Виправлення помилок. 4
2. Стартові поняття для подальшого вивченні МСФЗ: фінансові інструменти, «вартість грошей в часі» - дисконтування, оцінка справедливої вартості. Просто про складні терміни та розрахунки. Практичні приклади із застосуванням та обчисленням. 4
3. Необоротні активи: придбання та введення в експлуатацію необоротних активів. Основні відмінності між МСФЗ та ПСБО. Оцінка первісної вартості та визначення ліквідаційної вартості, строки амортизації та методи. Переоцінка – правила відображення в обліку та звітності. Ремонт необоротного активу в світлі МСФЗ. Інвестиційна нерухомість – класифікація та поняття.

Земельні ділянки і нерухомість. Наслідки певних операцій в світлі ПДВ та податкових різниць по податку на прибуток.

8
4. Запаси: від придбання до списання. Формування первісної вартості товарних запасів. Класифікація запасів. Облік надходження та визнання. Подальша оцінка. Методи вибуття. Необоротні активи утримувані для продажу. Нестандартні запаси: корисні копалини та сільськогосподарська продукція. 8
5. Дебітори і Кредитори: основні акценти з обліку заборгованості та зобов’язань. Облік товарної та грошової заборгованості. Довгострокові та поточні зобовязання. Позики та їх облік в позичальника та позикодавця. Створення резервів та забезпечень. Дисконтування заборгованостей – основні правила та підходи. Розбираємо приклади. Наслідки дисконтування для податку на прибуток. Податкові різниці згідно нашого ПКУ в контексті створення резервів та забезпечень. 12
6. Доходи та витрати: визнання в обліку та класифікація. Підходи до оцінки та визнання. Основне правило: «не показати забагато» і «не показати замало»- як знайти «золоту» середину. Поняття виручки по операціях з покупцями. Витрати по позиках. Фінансові результати. 8
7. Оренда – облік «криється» в деталях … окремих умов договорів. Які умови в договорі можуть бути визначальними для подальшого обрання варіанту обліку орендних операцій в орендодавця та орендаря. Активи та Зобовязання по оренді – як правильно обліковувати та визнавати. Облік об’єкта оренди та орендних платежів. Ремонт орендованого об’єкту. 4
8. Податок на прибуток в обліку та декларації. Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобовязання. Поняття різниць: постійні та тимчасові. Розрахунок прибутку на акцію. 4
9. Курсові різниці та облік валютних операцій за МСФЗ. Спільне та відмінне з діючим ПСБО 21. 4
10. Завершальне заняття. Складаємо оборотно-сальдову відомість по підприємству на підставі проведених нами операцій. Формуємо та заповнюємо повний пакет фінансової звітності підприємства на підставі всіх вивчених та відображених в обліку господарських операцій: Баланс, Звіт про фінрезультати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки. Огляд правил подання нових форм звітності: Звіт про управління та Звіт про платежі на користь держави. 8

Тривалість одного заняття – 4 академічні години

Дізнатись графік навчання

(10 - 4.60 - 5)
X