fbpx

Торгова марка для домену в зоні .UA

контакти Адвокатського бюро “Яновський і партнери”

+38 (032) 247-01-00+38 (067) 000-13-27 е-mail: yp@zkg.ua

Національний домен верхнього рівня виділяється для конкретної країни та має своє позначення. Для України доменне ім’я виглядає як .UA. Зареєструвати свою компанію у цій зоні можуть лише власники торгових марок. Що це дає? У час, коли комп’ютеризація стала глобальною, на таке запитання відповідь очевидна. Не мати зараз представництва свого бізнесу в Інтернеті – злочин для компанії. Ще декілька років тому Білл Гейтс зауважив, що з часом залишаться лише два види компаній – ті, які в Інтернеті, та ті, які пішли з ринку. Ведення бізнесу онлайн має цілу низку переваг. Отримати їх можна, якщо діяти у відповідності з вимогами часу. Реєстрація торгової марки для отримання домену в зоні .UA – процедура, яка потребує професійного підходу, адже мають бути дотримані не лише юридичні формальності, а й принципи створення доменних імен. Для початку варто розібратися із термінологією, щоб мати загальне уявлення про всі етапи отримання доменного імені.

Що таке торгова марка та навіщо її реєструвати

Як вже зазначалося, для того, щоб купити доменне ім’я в зоні .UA, необхідно мати зареєстровану торгову марку. Вона створюється з метою індивідуалізації товарів або послуг. Торгова марка має також й інші назви – товарний знак, ТМ, Trade Mark, знак для товарів, знак для послуг, позначення та ін. Вона може відображатися словами, іменами, літерами, зображеннями, кольорами та їх комбінаціями або іншими поєднаннями будь-яких символів. Товарний знак як об’єкт інтелектуальної власності є найбільш поширеним і використовуваним у світі (за рік в середньому реєструється 1 мільйон торгових марок). Це говорить про те, що реєстрація торгової марки – стає must have, тобто це необхідна процедура для будь-якої компанії. Винятком може бути лише невеликий локальний бізнес.

Відповідь на питання про необхідність реєстрації товарного знаку та покупки доменного імені дає ціла низка переваг, які в подальшому отримає власник бізнесу:

 • компанія та продукція вигідно буде виділятися серед конкурентів: особливого значення торгова марка з доменним ім’ям набуває в умовах конкуренції на ринку, яка в наш час сягає високого рівня в будь-якому сегменті. Професійно розкручений та захищений бренд із часом починає працювати на свого власника;
 • підвищиться репутація підприємства: рекламні кампанії та інші заходи, метою яких є створення позитивного іміджу підприємства та формування попиту на товари або послуги, потребують значних витрат фінансів та часу. Без правового захисту у формі реєстрації торгової марки вони можуть бути використані конкурентами;
 • торгова марка є гарантією якості пропонованих товарів та послуг: товарний знак є певним символом, якому довіряє споживач. Він дозволяє ідентифікувати товари певного виробника серед безлічі ідентичних та вибирати їх серед конкурентної продукції;
 • після реєстрації товарний знак набуває ексклюзивності на ринку товарів та послуг: він може бути зареєстрований тільки у тому випадку, якщо відповідає таким вимогам унікальності. А це, знову ж таки, допоможе потенційному споживачеві запам’ятати та знайти необхідний продукт;
 • власник торгової марки та домену отримує юридичний захист: кожен знає, що гра на ринку не завжди є чесною та добросовісною. То ж якщо хтось не хоче витрачати гроші та час на розробку та реєстрацію власного бренду та домену, може скористатися результатами праці інших. У випадку, коли торгова марка має відповідний юридичний захист, її власних може без зайвих зусиль відстояти інтереси своєї компанії;
 • товари та послуги охороняються від незаконного копіювання та контрафакту (внесення до митного реєстру): підроблена продукція завдає шкоди як споживачам, оскільки не має відповідних гарантій якості, так і виробникам, які витратили значні кошти на реєстрацію та популяризацію бренду. Посилити захист можна, внісши торгову марку до митного реєстру. Митні органи при митному оформленні товарів зобов’язані повідомляти власника того чи іншого товарного знаку про надходження продукції, яка містить подібні ознаки. Подбавши завчасно про належний захист, можна запобігти виникненню значних збитків;
 • вартість компанії неухильно збільшуватиметься у випадку грамотної розкрутки бренду: торгова марка, по суті, є найбільш цінним капіталом підприємства. Найвагоміший доказ необхідності її реєстрації – вартість відомих брендів, яка може сягати десятки мільярдів умовних одиниць;
 • частину прав на використання торгової марки можна продати або передати в користування за винагороду;
 • і, звичайно ж, реєстрація торгового знаку дозволяє купити домен в зоні .UA.

Для бізнесу головне – забезпечити постійний потік клієнтів. Зареєструвавши свою торгову марку та популяризуючи її в Інтернеті, можна отримати значні прибутки. Товарні знаки бувають різних видів. Їх вибір залежить від бажання власників компаній, а також обумовлюється особливостями ведення бізнесу. Торгова марка повинна відображати його суть, бути унікальною, відповідати загальноприйнятим нормам моралі. Знаки бувають наступних типів:

 • словесні: як говорить сама назва, такі знаки складаються з наборів слів, літер, цифр або їх поєднання. Законом дозволяється реєстрація торгових марок, прописаних як латиницею, так і кирилицею, а також символами інших мов. Якщо у майбутньому планується вихід компанії на міжнародний ринок або на ринок певної країни, то це варто враховувати ще у процесі розробки дизайну і неймінгу. Напис може бути виконаний в кольорі або ж монохромно;
 • зображувальні: це звичайні графічні елементи, але їх особливість – лаконічний та промовистий дизайн. Вони також можуть реєструватися кольоровими або ж чорно-білими;
 • комбіновані: такі логотипи поєднують лаконічні написи та зображення. Досить часто основний акцент робиться на колір.

При розробці товарного знаку треба зробити так, щоб він був унікальним та асоціювався у потенційного споживача з групою товарів певного виробника.

Документи, які необхідно подати для проведення реєстрації ТМ, щоб отримати UA-домен в Україні

Для отримання юридичного захисту торгової марки з використанням в  домені зони .UA необхідно підготувати особливий пакет документів:

 • бажано щоб це було словесне позначення, або, якщо така підготована для реєстрації торгова марка складається є комбінованою з тексту і зображень, то для майбутньої реєстрації UA-домену береться повна словесна частина знака (одне або декілька слів чи літер), оскільки зображувальні елементи і кольори в доменному імені не фігурують.. Знак подається у друкованому та електронному вигляді як для кольорових, так і для монохромних знаків;
 • перелік послуг або товарів, які мають підпадати під захист торгової марки, що реєструється;
 • повна інформація про заявника. Якщо заявник – юридична особа, то подається код  ЄДРПОУ;
 • якщо процес реєстрації буде проводитися третьою особою, то необхідно також надати довіреність посередника-представника.

Термін, протягом якого необхідно здійснити оплату обов’язкових державних зборів, складає 2 місяці після дати подання заявки. Послуги з реєстрації торгової марки для отримання домену в зоні .UA можна замовити у компанії Адвокатське бюро “Яновський і партнери” холдингу професійних послуг «Західна консалтингова група».

Доменне ім’я: визначення, правові особливості отримання

Домен, або доменне ім’я (лат. Dominium – «володіння») – це частина простору ієрархічних імен в Інтернеті. Вони знаходяться в обслуговуванні групи серверів системи доменних імен (DNS-сервери) та централізовано адмініструються. Домен – це основна частина адреси сайту в Інтернеті. Для того, щоб адресувати певну інформацію, підключеному до Мережі комп’ютеру необхідна точна вказівка. Числові адреси не завжди просто запам’ятовувати та зручно використовувати, а при переміщенні сайту на інший сервер його буде неможливо знайти. Крім того, на одному сервері може знаходитися величезна кількість сайтів, через що пошук ще більше ускладнився б. Система доменних імен (DNS) дозволяє вирішити цю проблему.

Домени найвищого рівня формуються за організаційними або географічними ознаками та об’єднують вузли, що належать певній державі.  Домени першого або другого рівнів мають низку переваг перед доменами нижчих рівнів. Це, по-перше, викликає довіру у клієнтів, а по-друге, вони є коротшими та більш звучними, легше запам’ятовуються. Звичайно, це сприяє підвищенню іміджу бренду. Наприклад: нашій компанії належать права на домен другого рівня www.zkg.ua, де ua – це доменне ім’я першого рівня, яке позначає батьківський домен, а zkg – ім’я друговго рівня.

Реєстрант домену – це фізична або юридична особа, на ім’я якої реєструється той чи інший домен. Він має самостійно обрати ім’я, визначити особливості використання та технічної підтримки домену. У подальшому реєстрант як власник домену може передати право на його використання іншій особі. В Україні отримання доменних імен регулюється законодавством і звичаями ділового обороту, зокрема праилами Домену-UA. Відповідно до їх положень, домен другого рівня в географічній доменній зоні .UA можуть купити лише власники зареєстрованих в Україні або за Мадридською системою знаків для відповідних товарів та послуг. Якщо мова йде про словесну чи комбіновану торгову марку, то її буквенна частина повинна збігатися із обраним доменним ім’ям (крім  словесної частину, яка не є об’єктом правової охорони і не можете входити до доменного імені). Отже, купити домен в Україні можна за таких умов:

 • наявність свідоцтва на товарний знак для товарів та послуг. Воно видається державною службою інтелектуальної власності України;
 • пред’явлення договору, який свідчить про передачу виключних майнових прав на торгову марку. Також може надаватися ліцензійна угода з правовласником торгового знаку, зазначеного у свідоцтві.

Кінцева вартість реєстрації доменного імені в зоні  .UA складається з вартості реєстрації торгової марки та власне самого домену в сегменті .UA. У назві домену мають бути присутні всі символи, які зображені на словесному логотипі торгової марки. Дозволяється уникати використання лише деяких спеціальних знаків, але не літер чи слів. Це варто врахувати ще на стадії розробки дизайну, оскільки для успішного ведення бізнесу у будь якому разі доведеться купити домен в Україні.

Строк реєстрації домену в зоні  .UA напряму залежатиме від строку реєстрації торгової марки, що також відобразиться і на вартості всієї процедури. Нагадаємо, що існують так звані “звичайна” (14-18 місяців) “швидка” (9-10 місяців) і “прискорена” (5-6 місяців) процедури реєстрації торгової марки, що стосується і ТМ для домену в зоні  .UA , вартість яких обернено пропорційна строкам реєстрації.

Спеціалісти юридичної компанії Адвокатське бюро “Яновський і партнери” допоможуть не лише зареєструвати домен в Україні, але й захистити його у разі незаконного використання третіми особами. Випадки недобросовісної конкуренції та інших правопорушень не є поодинокими при веденні бізнесу онлайн. Довіривши нам свої справи, ви можете бут впевненими в тому, що ваша торгова марка буде під надійним захистом.

(13 - 5.00 - 5)
X