fbpx

Як правильно наймати і звільняти керівника підприємства

контакти Адвокатського бюро “Яновський і партнери”

+38 (032) 247-01-00+38 (067) 000-13-27 е-mail: yp@zkg.ua

Керівник підприємства має право першого підпису, доступ до будь-якої інформації, гарантує збереження важливих документів, досить часто є матеріально відповідальною особою. Усе це робить його ключовою особою на підприємстві. Коли виникає ситуація, у результаті якої керівника має бути звільнено, то, відповідно, можуть з’явитися й серйозні проблеми. Інколи навколо звільнення виникають вкрай несприятливі для власників підприємства ситуації, пов’язані як із небажанням звільняти займану посаду, так і з раптовим звільненням директора за власною ініціативою й ухилення від передання справ належним чином. Тож, як правильно наймати та звільняти директора, щоб у майбутньому запобігти конфліктам?

Процедура працевлаштування та звільнення працівників різних рівнів має відбуватися із дотриманням цілої низки вимог законодавства. Якщо ігнорувати певні норми, то надалі такі рішення легко спростовуються в судовому порядку. Керівник будь-якого підприємства — це такий же найманий працівник, як і всі інші співробітники. Але процедура його працевлаштування та звільнення має істотні відмінності. Їх усі необхідно врахувати та виконати.

Найм директора: особливості процедури

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ГК підприємство є самостійним суб’єктом господарювання. Воно може бути створене як органами державної влади чи місцевого самоврядування, так і іншими суб’єктами. Мета його організації — здійснення виробничої, торговельної, наукової та інших видів діяльності, які передбачають задоволення як суспільних, так і особистих потреб. Якщо законом не передбачено іншого, то діяльність підприємства регулюється його статутом, а управління здійснюється на основі поєднання прав власника й за участю трудового колективу.

Статут підприємства має розділ, який стосується органів управління підприємством. Здебільшого там вказано, що вищим органом підприємства є збори засновників, а виконавчим — директор. Його призначення та звільнення з посади здійснюється зборами засновників. Це означає, що прийняти на роботу директора можна за наявності таких документів:

 • заява про прийняття на роботу директора. Вона складається та подається відповідно до вимог, прописаних у статуті підприємства;
 • наказ про прийняття на роботу директора. Його видання є обов’язковим, оскільки досить часто виникають ситуації, коли вважається достатньою наявність протоколу зборів засновників, під час яких було призначено керівника підприємства. Але протокол є документом, який належить до основної діяльності, а не кадровим, тому він не може замінити наказу. У разі призначення директора зборами засновників, наказ може видавати сам на себе майбутній директор про вступ на посаду. Підставою для цього є протокол зборів та власна заява;
 • контракт: якщо в статуті прописано, що директор призначається зборами засновників з укладанням із ним контракту, то цей контракт має бути розроблений та підписаний обов’язково. Він є особливою формою трудового строкового договору. Контракт із директором завжди укладається на визначений термін із вказанням дати початку та закінчення його дії. Відповідно до цього видається наказ про прийняття на роботу директора за контрактом.

Контракт є дієвим засобом залучення висококваліфікованих кадрів, створення умов для додаткового стимулювання професійного підходу до управлінської діяльності. Після підписання контракту та на підставі наказу про прийняття на роботу директора до його трудової книжки вноситься відповідний запис уповноваженим працівником відділу кадрів.

Спрощення процедури звільнення директора з посади

Недосконалість законодавства тривалий час провокувала виникнення суперечностей між нормами трудового й цивільного законодавства. Через це усунення членів правління, дирекції або директора регулювалося по-різному. Положення цивільного законодавства дозволяли усунути виконавчий орган підприємства без обґрунтування причин і в будь-який час. Закон, який регулює діяльність акціонерних товариств, давав можливість звільняти керівників, які своїми діями (бездіяльністю) порушували права акціонерів.

Але рішення власників компанії могло припинити лише корпоративні правовідносини. Ще залишався трудовий договір, який необхідно також було розірвати. А зробити це з ініціативи власників дозволяв лише обмежений перелік обставин. Тож, прийнявши рішення усунути керівника, який не відповідає займаній посаді, підприємство мало виконувати цілий ряд приписів (виплата заробітної плати, надання робочого місця та ін.). Раніше це можна було врегулювати шляхом прописування відповідних положень у трудовому договорі з керівником. На сьогодні припинення повноважень директора з ініціативи власника підприємства є підставою для розірвання з ним контракту.

Причини звільнення керівника підприємства з посади

Обставини звільнення керівника підприємства можуть бути різними:

 • закінчення строку, на який було укладено контракт: трудовий договір із директором, як уже відзначалося вище, може бути укладений тільки на конкретний строк. Термін дії контракту визначається за погодженням обох сторін або ж обмежується виконанням певної роботи. У цьому випадку звільняються навіть пільгові категорії працівників за умови дотримання норм законодавства;
 • передбачені контрактом підстави: звільнення директора без його згоди може бути здійснене через недотримання ним умов, прописаних у контракті. Наприклад, на момент підписання контракту з керівником у ньому зазначалися певні досягнення та результати, яких мало досягти підприємство за часів його керування. Але це реально зробити лише за умови чіткого прописування відповідних положень. Необхідно уникати абстрактності та двозначності, оскільки це може значно ускладнити доведення їхнього виконання або невиконання;
 • звільнення директора за власним бажанням: керівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, за умови порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, положень колективного чи трудового договору. Про це необхідно попередити власника або уповноважений орган за два тижні;
 • звільнення за ініціативою власника: відповідно до законодавства власник підприємства має право здійснювати господарську діяльність, зокрема й щодо призначення керівника. Це також дає йому право переривати договір із власної ініціативи. Є підстави, які дозволяють це зробити. Найпоширеніша причина — невідповідність директора займаній посаді або неналежне виконання своїх обов’язків. Також це може бути прогул або відсутність на робочому місці без поважних причин (понад 3 години протягом робочого дня), поновлення на роботі попереднього працівника. Якщо керівника помічено на роботі в нетверезому стані або стані наркотичного сп’яніння, то за це власник також може його звільнити з власної ініціативи. І ще одна з причин — розкрадання та завдання збитків компанії;
 • звільнення директора без згоди засновників: така процедура також може бути проведена у випадку, коли засновники підприємства не виконують своїх обов’язків, взятих під час укладання договору.

Крім основних, існують і додаткові підстави, наслідком яких може бути звільнення директора за ініціативою власника:

 • грубе порушення посадових обов’язків, унаслідок яких працівники не отримали заробітну плату або її розмір становив меншу від мінімальної;
 • вчинення керівником, у перелік посадових обов’язків якого входять виховні функції, аморального вчинку, який не сумісний із наступним продовженням роботи;
 • прийняття на роботу близьких родичів у разі їхнього безпосередньому підпорядкуванню один одному.

Ще одна причина, яка може змусити власника ініціювати звільнення керівника, — це вимоги профспілки. На вимогу представника виборного органу власник повинен звільнити директора підприємства, якщо виявлено та доведено порушення ним законодавства про працю.

Кожен власник підприємства, відповідно до законодавства, має право володіти та розпоряджатися на власний розсуд своїм майном. З метою отримання прибутку він може делегувати свої права на управління керівникові. Якщо ж виникають будь-які сумніви з приводу професійної придатності керівника, то власник може звільнити його в будь-який час. Власне, процедура звільнення керівника складна й має свої особливості, але може бути цілком реальною та законною за умови дотримання чинного законодавства.

Щоб уникнути проблем, варто дотримуватися таких рекомендацій:

 • процедура укладання, підписання, а надалі розірвання контракту з працівником, який обирається на керівну посаду, повинна бути чітко прописана та регламентована статутом підприємства. Надалі це дозволить провести звільнення керівника прозоро та оперативно;
 • звільнення у зв’язку із завершенням дії контракту не є його розірванням, а припиненням. Це також варто враховувати під час формулювання записів у трудових книжках;
 • звільнення керівника з причини закінчення строку дії контракту має відбуватися із дотриманням вимог законодавства, а саме видання наказу про звільнення керівника, внесення відповідних записів у трудову книжку та її видача, проведення повного розрахунку;
 • якщо є підстави вважати, що директор заперечує проти звільнення, то необхідно ретельно перевіряти кожен крок, оскільки навіть незначне порушення може дати право на отримання моральної шкоди та інших виплат.

Прийняття нових законів про ТОВ вносить численні та ґрунтовні зміни до управління товариством. Відповідно до нього, власникам слід внести актуальні зміни в статут. Це також може стосуватися і процедури призначення та звільнення керівника.

(8 - 5.00 - 5)
X