fbpx

Розробка договорів про передачу прав інтелектуальної власності

Відповідно до законодавства України, невід’ємною складовою права власності є право розпорядження ним. Тому в нашій країні відчужувати можна не тільки матеріальні цінності, а й майнові права на них, у тому числі й на об’єкти інтелектуальної власності. На законодавчому рівні інструментом передачі (перевідступу) майнових прав на подібні об’єкти (незалежно від того повна вона чи часткова) вважається договір – спеціально розроблена юридична угода, що дозволяє творцю повністю реалізовувати комплекс належних йому виключних майнових прав.

Приводом для укладення подібних документів можуть послужити різні ситуації. Наприклад:

 • придбання бізнесу;
 • занесення об’єкта інтелектуальної власності (як гонорар) в статутний капітал компанії;
 • вигідний його продаж та інші випадки.

При цьому одні договірні конструкції передбачають обов’язкову держреєстрацію в Державній службі інтелектуальної власності, а інші – ні.

Бажаєте відповідно до закону мати бездоганний договір на передачу прав інтелектуальної власності, в якому будуть дотримані не тільки всі законодавчі вимоги, але й відстояні ваші інтереси? Якщо так, тоді вам потрібна допомога досвідчених фахівців – справжніх знавців своєї справи. Саме такими є юристи холдингу професійних послуг «Західна консалтингова група». Маючи колосальний досвід супроводу численних процедур передачі майнових прав в Україні, ми допоможемо вам розробити угоду таким чином, щоб в ній не порушувалися нормативні акти, а головне – аби ваші права були захищені. Завдяки цьому, навіть в момент виникнення неоднозначної ситуації, ви опинитесь у виграші. Втім, наші фахівці готові зайнятися не тільки розробкою договору, але й за необхідності його реєстрацією, аж до отримання виписки, що свідчить про внесення змін до реєстру.

Інтелектуальна власність: трохи про основні поняття

Перш ніж перейти до розгляду процедури розробки договорів з передачі прав на об’єкти інтелектуальної власності, важливо розібратися в ключових поняттях. Отже, під інтелектуальною власністю розуміють сукупність виняткових прав людини на певні результати його інтелектуальної або творчої діяльності (незалежно від галузі створення), а також права на засоби індивідуалізації. Розрізняють дві основні категорії прав інтелектуальної власності:

 • авторське право та суміжні права. Об’єктами авторського права є твори мистецтва, науки, літератури, фонограми, хореографічні постановки, комп’ютерні програми тощо, а суб’єктами – їхні автори – конкретні особи, в результаті діяльності яких і було створено той чи інший твір. Їм і належить авторське право. Але буває й так, що об’єкти інтелектуальної власності розробляються не одним, а кількома авторами. Їх називають співавторами. Що стосується суміжних прав, то їхніми об’єктами вважаються фонограми, виконання та передачі організацій мовлення, а суб’єктами відповідно – творці фонограм, виконавці та організації мовлення;
 • промислова власність. Це засоби індивідуалізації, ноу-хау, селекційні досягнення тощо.

Варто зазначити, що завдяки сучасним правовим системам (скажімо, товарному знаку, авторському праву, патенту) творцям об’єктів інтелектуальної власності вдається не тільки домогтися їхнього визнання, а й здобути непогану фінансову винагороду за них. Наприклад, шляхом розробки договору на передачу власних прав.

Розробка договору на передачу прав інтелектуальної власності – загальновизнані варіанти договірних конструкцій

Розпорядження об’єктами інтелектуальної власності може відбуватися на підставі декількох договірних конструкцій. Зокрема таких:

 • ліцензійного договору – угоди, в результаті якої одна сторона дає дозвіл другій використовувати той чи інший об’єкт інтелектуальної власності. Ліцензійний договір може складатися на умовах одиничної (видається виключно одному ліцензіату, але не виключає можливість його використання ліцензіаром), виключної (надається тільки одному ліцензіату при цьому без права використання об’єкта ліцензіаром) або невиключної (разом з наданням права користування ліцензіату, ліцензіар може одночасно сам розпоряджатися об’єктом інтелектуальної власності та виконувати передачу цих же прав іншим особам) ліцензії;
 • договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Згідно з цією угодою одна сторона відступає другій стороні право на користування об’єктом інтелектуальної власності. Але лише на умовах, обумовлених у договорі;
 • договору комерційної концесії – франшизи. Відповідно до нього правовласник за певну грошову винагороду зобов’язується надати користувачеві дозвіл на використання комплексу належних йому прав з метою виробництва або продажу товару або надання послуг;
 • договору на створення об’єкта інтелектуальної власності. Згідно з цим документом творець (наприклад, письменник) бере на себе зобов’язання створити в обумовлений термін об’єкт інтелектуальної власності, враховуючи побажання замовника.

На відміну від договорів на створення об’єкта інтелектуальної власності та ліцензійних договорів, договори про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на торгові марки, промислові зразки та корисні моделі підлягають обов’язковій державній реєстрації в Мінекономіки, але такий обов’язок не стосується авторських прав.

Договір про передачу прав на торгову марку: переваги співпраці з юристами ZKG

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (ст. 16 п. 7) власник зареєстрованої торгової марки має всі законні підстави за винагороду або безкоштовно передати право на її використання іншій особі – фізичній або юридичній. Своєю чергою новий її власник також має право на її відчуження. Таким чином, право на торгову марку може бути переуступлене необмежену кількість разів. Юридично факт передачі права на торгову марку, як об’єкта інтелектуальної власності, фіксується шляхом складання відповідного договору.

Але, як відомо, процес укладення такого роду документа вимагає певних знань та досвіду. У протилежному випадку він може бути визнаний недійсним. А здобути подібні навички можна тільки під час щоденного розв’язання аналогічних питань. Тому для розробки найбільш прийнятного варіанту договору про передачу прав на торгову марку доцільніше довіритися професіоналам. Фахівці холдингу ZKG, що мають багаторічний досвід роботи в області інтелектуального права, завжди готові надати вам кваліфіковану допомогу, пов’язану з відчуженням права на торгову марку. Надаючи послугу «під ключ», ми займаємося веденням всього необхідного діловодства: від розробки договору до його належної держреєстрації.

Для цього від вас нам знадобляться наступні документи та відомості:

 • копія свідоцтва на знак для товарів і послуг;
 • реквізити особи (фізичної або юридичної) – власника торгової марки;
 • реквізити особи (фізичної або юридичної) – правонаступника;
 • на яких умовах власник торгової марки, як об’єкта інтелектуальної власності, здійснює передачу права на її використання – за грошову винагороду або безкоштовно.

Наші фахівці розроблять договір про передачу прав на торгову марку оперативно (в чітко обумовлені терміни) і за прийнятною вартістю.

Договір про передачу прав на авторські та суміжні права: важливі аспекти

Той факт, що майнові права інтелектуальної власності, авторські права – не виняток, можуть бути відчужені (передані) іншій особі передбачено в Цивільному Кодексі України, а саме в його 1107 статті, а також в Законі України «Про авторське право і суміжні права» (ст. 31). Відповідно до їхніх положень автор твору чи будь-яка інша особа, що має на нього авторські права, може безперешкодно перевідступити їх другій стороні – повністю або частково. Ця процедура оформляється шляхом укладення договору, який відповідно до українського законодавства складається в письмовій формі. У разі якщо ця прописна істина не виконується, договір про передачу прав на авторські та суміжні права вважається неукладеним.

Грамотно складена авторська угода містить наступні положення:

 • термін і територія її дії;
 • предмет договору – майнові права інтелектуальної власності, які за його допомогою відчужуються;
 • розмір винагороди автору і порядок його оплати;
 • інші обставини, які на думку сторін повинні бути прописані в документі.

Що стосується реєстрації договору про передачу прав на авторські та суміжні права, то ця процедура може бути здійснена за бажанням як однієї зі сторін, так і обох учасників угоди. Відсутність у подібного документа державної реєстрації жодним чином не впливає на його законність. У тому числі не виключає права сторін на звернення до суду з позовною заявою.

І ще одна важлива деталь: в Україні діловодство здійснюється державною мовою, в тому числі й розробка договорів про передачу прав інтелектуальної власності. Тому щоб не ускладнювати собі життя, скористайтеся нашими послугами. Адже завдяки багаторічній практичній діяльності ми здатні захистити ваші інтереси та права на вищому рівні.

Розробка договору про передачу прав на патент: що в ньому вказати та де зареєструвати?

Законодавством України передбачена можливість передачі іншій особі патенту на винахід, корисну модель або промисловий знак. Щоб переуступити права власності на патент на законних підставах, необхідно укласти договір між нинішнім власником і правонаступником. Ще на стадії розробки в ньому слід вказати таку інформацію:

 • реквізити підписантів документа – справжнього власника патенту та майбутнього його власника;
 • номер і точну назву винаходу, корисної моделі або промислового зразка, вказані в патенті;
 • права та обов’язки сторін;
 • умови передачі прав на об’єкт інтелектуальної власності.

У тому випадку, якщо патентом володіють відразу кілька осіб (фізичних або юридичних), то будь-які дії, пов’язані з відчуженням прав на нього здійснюються тільки після досягнення домовленості між усіма його співвласниками. Іншими слова, кожен з них може розпоряджатися подібним об’єктом інтелектуальної власності на свій розсуд. Але разом з тим не має можливості передавати іншій особі право на його використання без згоди всіх його співвласників.

Якщо в кінцевому підсумку всі домовленості будуть досягнуті, після підписання договору про передачу прав на патент, його в обов’язковому порядку необхідно зареєструвати в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Ця процедура триває два місяці з моменту подачі документа у відповідне відомство. Звичайно, за умови, якщо він складений правильно. В іншому випадку терміни реєстрації можуть збільшитися. Щоб цього уникнути, розумно заздалегідь звернутися до експертів в цих питаннях – фахівців холдингу професійних послуг «ЗКГ». Ми із задоволенням допоможемо вам розробити юридично грамотний договір про передачу прав інтелектуальної власності (в тому числі й на патент) і надамо послуги з представництва протягом періоду реєстрації.

()
Підписатися на новини

Підпишіться на щотижневий дайджест новин і будьте в курсі подій без зайвого спаму

X