fbpx

Специфіка реєстрації потужностей та ведення державного реєстру: поради фахівців

Враховуючи той факт, що останнім часом у суб’єктів господарювання виникає багато питань щодо особливостей та термінів здійснення державної реєстрації потужностей операторів ринку харчових продуктів, ми – досвідчені юристи «Західної консалтингової групи» – пропонуємо вам взяти на озброєння практичні рекомендації, котрі дозволять провести дану процедуру у правовому полі, у такий спосіб запобігаючи фінансовим втратам через нарахування штрафних санкцій.

Державна реєстрація потужностей: що це?

До того як розпочати розгляд самого механізму державної реєстрації потужностей, не завадить розібратися в основних поняттях, які її регулюють. Отже, оператор ринку харчових продуктів – це суб’єкт господарювання, який з метою (або без мети) отримання прибутку здійснює діяльність, та в підпорядкуванні котрого перебувають потужності, за допомогою яких відбувається первинне виробництво, виробництво, реалізація та/або обіг харчових продуктів та/або інших об’єктів санітарних заходів, та який відповідає за безпеку й окремі показники якості продуктів. Що стосується поняття потужностей, то воно містить окремі споруди або цілий комплекс будівель, приміщень, устаткування та інших засобів, в тому числі й транспортних, а також території, що застосовуються в процесі виробництва та/або обігу об’єктів санітарних засобів.

Таким чином, будь-який оператор ринку, діяльність якого пов’язана з виробництвом або обігом харчових продуктів, згідно зі ст. 25 ЗУ «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» зобов’язаний провести державну реєстрацію всіх потужностей, що беруть безпосередню участь у цих процесах. Дана процедура передбачає внесення компетентним органом до держреєстру відповідної інформації й присвоєння їм особистого реєстраційного номера. Здійснюється вона на безоплатній основі.

Державна реєстрація: які потужності їй підлягають та категорії підприємств, що зобов’язані їх реєструвати

Всі підприємства, що є операторами ринку та провадять діяльність, яка базується на виробництві або обігу харчових продуктів, повинні здійснювати державну реєстрацію потужностей (як тих, що перебувають у їхній власності, так і орендованих). До переліку суб’єктів господарювання, які зобов’язані реєструвати потужності, належать наступні категорії:

 • фермерські господарства. Сюди належать молочні ферми, свинокомплекси, вівцеферми, пасіки, птахогосподарства тощо;
 • підприємства, що входять до сфери громадського харчування. У цьому випадку мова йде про кафе, ресторани, їдальні, бістро та будь-які інші заклади приготування швидкої їжі;
 • об’єкти роздрібної торгівлі харчовими продуктами;
 • сільгосппідприємства, які займаються вирощуванням зернових, зернобобових або технічних культур.

При цьому варто зазначити, що внесенню в реєстр підлягає кожна окремо взята потужність того чи іншого оператора ринку. Зокрема говориться про:

 • споруди й приміщення роздрібної торгівлі харчовими продуктами;
 • устаткування, необхідне для виробництва харчових продуктів нетваринного походження;
 • обладнання, що застосовується в процесі виготовлення харчової продукції, компонентами якої є продукти тваринного походження;
 • техніку й агрегати, потрібні для первинного виробництва (доїння, збору врожаю, рибальства, полювання тощо);
 • засоби транспортування.

Для наочності пропонуємо розглянути, які ж саме потужності має обов’язково піддати державній реєстрації пересічне сільськогосподарське підприємство. Отже, воно має здійснити внесення до реєстру:

 • всіх земельних ділянок, що знаходяться в його користуванні, незалежно від місця їхнього розташування;
 • току й елеватора – потужностей, які за характером діяльності належать до обробки й зберігання продукції;
 • комбайнів й тракторів, тобто тих транспортних засобів, які безпосередньо беруть участь у процесі виробництва.

Однак зверніть увагу на той факт, що склад для пестицидів, офісне приміщення та гараж цього ж сільгосппідприємства не підпадає під державну реєстрацію. Адже всі вони є приміщеннями, які жодного стосунку не мають до первинного виробництва.

Державна реєстрація потужностей: порядок й терміни її здійснення

Порядок державної реєстрації потужностей регулюється наступними нормативно-правовими актами:

 • ст. 25 ЗУ «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;
 • Порядком проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам, що затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Відповідно до них оператор ринку для внесення в реєстр потужностей, що підлягають державній реєстрації, має подати до компетентного органу – структурного підрозділу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів – відповідну заяву. Надання будь-яких інших документів Законом не передбачено.

Важливо знати:

 • заява щодо державної реєстрації потужності надсилається (в електронному або в паперовому вигляді) до територіального органу Держпродспоживслужби не пізніше, аніж за 10 календарних днів до початку її експлуатації. Після отримання цього документа у територіального органа Держпродспоживслужби є 15 днів на проведення державної реєстрації потужностей, тобто присвоєння їм особистого реєстраційного номера;
 • якщо процедура внесення в реєстр не відбулася протягом вище зазначеного періоду часу компетентний орган має надати заявнику письмові пояснення причин відмови у реєстрації або зазначити підстави, які зумовили продовження цього терміну ще на 15 діб;
 • якщо через 15 днів після подання заяви до територіального органу Держпродспоживслужби ним не було прийнято рішення про відмову в державній реєстрації потужностей, оператор ринку має право приступити до їх експлуатації за принципом мовчазної згоди;
 • в разі виникнення будь-яких змін в інформації про оператора ринку або про його потужності, суб’єкт господарювання має повідомити про них компетентний орган у десятиденний термін з моменту їх настання. Отримавши таке повідомлення, не пізніше, ніж через 5 робочих днів, територіальний орган Держпродспоживслужби має внести відповідні зміни до відомостей реєстру.

Подача заяви про державну реєстрацію потужностей здійснюється за місцем їхнього знаходження.

Державна реєстрація потужностей: відповідальність за порушення вимог законодавства

Звертаємо увагу операторів ринку на той момент, що згідно зі ст. 37 ЗУ «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» виготовлення та обіг продуктів харчування на незареєстрованих потужностях, суворо забороняється. Мало того, відповідно до ст. 65 ЗУ «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» за виробництво або обіг харчових продуктів із застосуванням потужностей, не підданих державній реєстрації, але обов’язковість внесення в реєстр яких встановлена чинним законодавством, передбачена адміністративна відповідальність. Зокрема за порушення вимог законодавства:

 • на юридичних осіб накладається штраф у розмірі від 23 до 30 мінімальних заробітних плат;
 • щодо фізичних осіб-підприємців розмір штрафних санкцій сягає 8-15 МЗП.

Штраф має бути сплачений протягом 15 днів з моменту набрання законної сили постанови про його накладання. У разі його несплати в установлений термін, він стягується в примусовому порядку. Крім своєчасного погашення штрафних санкцій, оператору ринку також належить усунути допущене правопорушення й компенсувати завдані збитки.

Варто також зазначити, що в разі порушення вимог реєстрації потужностей оператором ринку вперше, посадовою особою Держпродспоживслужби – державним інспектором – видається припис, що передбачає якнайшвидше їх усунення, без складання адмінпротоколу.

Державна реєстрація потужностей: зразок заповнення заяви 

Заява щодо державної реєстрації потужностей має містити наступну інформацію:

 • найменування та ідентифікаційний код підприємства;
 • його місцезнаходження;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків оператора ринку або серію та номер його паспорта (для фізичних осіб, які відмовилися від такого через свої релігійні переконання та мають про це відповідну відмітку в паспорті);
 • місце його проживання;
 • назву потужності та її адресу;
 • характер діяльності підприємства та перелік харчових продуктів, виробництво та обіг яких воно передбачає здійснювати;
 • вид оператора ринку згідно з загальноприйнятою класифікацією суб’єктів господарювання, що визначена господарським кодексом України. Відповідно до неї розрізняють суб’єкти мікро-, малого, середнього та великого підприємництва.

Все ще залишилися питання, пов’язані з механізмом реєстрації потужностей? Кваліфіковані юристи «Західної консалтингової групи» – холдингу професійних послуг – радо прийдуть вам на допомогу. Маючи за плечима величезний багаж знань та багаторічний практичний досвід, ми:

 • проведемо державну реєстрацію потужностей згідно всіх вимог чинного законодавства;
 • проінформуємо, які саме потужності підлягають внесенню в державний реєстр, а які цього не передбачають;
 • нагадаємо, де та в які терміни вони реєструються;
 • роз’яснимо, як правильно та своєчасно повідомити територіальний орган Держпродспоживслужби щодо змін в інформації про оператора ринку та його потужності;
 • проконсультуємо стосовно особливостей надсилання до компетентного органа повідомлення, що має відношення до припинення експлуатації оператором ринку тих чи інших потужностей.

Подбайте про свій бізнес вже сьогодні: зверніться за консультацією до грамотних фахівців – справжніх знавців своєї справи.

()
X