fbpx

Патент на промисловий зразок в Україні: реєстрація промислових зразків

контакти Адвокатського бюро “Яновський і партнери”

+38 (032) 247-01-00+38 (067) 000-13-27 е-mail: yp@zkg.ua

Безперечно ви зустрічали в житт і побуті легко впізнаване пакування і зовнішню форму, запам’ятовувану етикетку,  зручне і вдале художнє компонування або технічну композицію, що милує око.
Це могли бути і веб-сайт зі зручним інтерфейсом,  оригінальність і витонченість зовнішнього вигляду пристроїв, вузлів і виробів, промдизайн або дизайн зразків для промислового (серійного) виробництва.
Промисловими зразками можуть бути продукти харчування, етикетка, пакування, зокрема кондитерка, одяг, взуття, емблеми і бірки, інструменти і пристрої, прилади, транспортні засоби і машини, протектори шин, дитячі іграшки, форма будматеріалів, малі архітектурні форми, павільйони, ятки, прилавки, лотки, кіоски, самостійні елементи будинків, вигляд і дизайн меблів, графічний інтерфейс веб-сторінок і сайтів та комп’ютерних програм та ігор, предмети інтер’єру і самі інтер’єри, рисунок килиму або шпалер, зовнішність керамічної плитки… Цей список можна продовжувати ще безліччю прикладів того, в чому можуть втілюватися промислові зразки.

Промисловий зразок – це об’єкт інтелектуального права, результат творчої діяльності будь-якої особи в сфері художнього конструювання. Він може отримати правову охорону в Україні у вигляді свідоцтва у тому випадку, якщо має таку ознаку, як новизна. Свідоцтво видається органом, наділеним відповідними повноваженнями – Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ), функції якого наразі виконує Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ). Отримати охоронний документ може автор або інші особи, які претендують на це відповідно до закону або угоди. Сукупність суттєвих ознак, які заявник висвітлює найбільш доцільним способом на зображеннях промислового зразка, визначають обсяг правової охорони, що надається. Вони вносяться до Державного реєстру свідоцтв України на промислові зразки (далі – Реєстр), а також дублюються у виданому документі.

Промисловий зразок отримує правову охорону за таких умов:

 • в якості об’єкту, на який подається заявка, може виступати форма, малюнок чи колірна схема або ж їх сукупність. Вони визначають зовнішні ознаки виробу, задовольняють естетичні та ергономічні потреби;
 • правову охорону може отримати лише той промисловий зразок, який не суперечить принципам гуманності та моралі, правилам публічного порядку та є патентоспроможним;
 • поданий на отримання патенту об’єкт повинен мати ознаки новизни, тобто нового оригінального дизайнерського рішення;
 • промисловий зразок може бути визнаний новим лише у тому випадку, коли відомості про нього не були розголошені у світі до дати подання офіційної заявки або до дати оголошення пріоритету.

У якості промислових зразків можуть виступати найрізноманітніші промислові вироби та твори ремісництва, наприклад, медичне устаткування, годинники, ювелірні та інші коштовні вироби, малюнки на тканині, побутові електроприлади, предмети дозвілля тощо. Строк чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок становить п’ять років від дати подання заявки до НОІВ і подовжується НОІВ за клопотанням власника промислового зразка на один або більше п’ятирічних строків, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 24 цього Закону. Загальний строк чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок не може становити більш як 25 років від дати подання заявки.

Хто може отримати свідоцтво на промисловий зразок

Як відомо, створення будь-якого винаходу або іншого виробу ще не є підставою для виникнення на нього прав інтелектуальної власності. Цей етап характеризується лише виникненням права на отримання свідоцтва. Якщо заявка буде подана, а у процесі її розгляду буде встановлено, що об’єкт відповідає вимогам, то власник (винахідник, творець) отримає свідоцтво та правову охорону.

Системи, відповідно до яких визначається суб’єкт права на патент, виникли ще у ХІХ ст. Існують наступні їх види:

 • американська: системою передбачається видача патенту тому, хто першим створив той чи інший виріб, тобто першому дійсному винахіднику;
 • французька: охоронний документ видається тому, хто перший подав заявку у відповідні державні органи, навіть якщо до цього подібний виріб було створено іншою людиною, але не запатентовано;
 • англо-німецька: ця система поєднує ознаки двох перших. Патент може отримати той, хто першим подав заявку. Але якщо при цьому третьою особою буде доведено, що винахід самовільно запозичений, то охоронний документ втратить свою силу.

Завдяки патентуванню промислових зразків ті чи інші вироби набувають зовнішньої привабливості, що підвищує їх цінність для споживача. Це, в свою чергу, призводить до зростання комерційної вартості товару, до його популяризації, підвищення рівнів продаж тощо. Особа, який потурбувалася про патентування промислового зразка, забезпечує собі право на його захист від незаконного копіювання та імітації всього виробу або його частин третіми особами. Це гарантує фізичній або юридичній особі можливість отримати матеріальне відшкодування витрачених на патентування коштів та прибутку, дозволяє використовувати зразок на власний розсуд, укладати ліцензійні угоди, передавати право власності та ін.

Також варто згадати про користь, яку приносить патентування промислових зразків суспільству в цілому. Це сприяє виникненню добросовісної конкуренції та торгівлі, розвитку художньої творчості та забезпеченню споживачів досконалими в естетичному відношенні товарами. Процес створення промислових зразків є досить недорогим, але потребує грамотного підходу. Це під силу зробити не лише великим, але й середнім та малим підприємствам, окремим художниками та ремісникам.

Види промислових зразків

Промислові зразки умовно розподіляють на три великі категорії. Вони мають такі ознаки:

 • об’ємні: вироби відрізняються композицією з розвинутою об’ємно-просторовою структурою. Особливості такого виробу мають бути висвітлені з різних ракурсів. Прикладом зразків можуть виступати рішення, які визначають зовнішній вигляд промислового верстату, побутового електроприладу, годинника тощо;
 • пласкі: промислові зразки такого типу характеризуються лінійно-графічним співвідношенням елементів і фактично не мають об’єму. У якості прикладу можна привести рішення щодо оформлення хусток, килимів, тканини та ін., якщо ці вироби не визнані предметами декоративно-ужиткового мистецтва;
 • комбіновані: зразки мають ознаки, які характерні як для пласких, так і для об’ємних виробів. Це можуть бути художньо-конструкторські рішення, які визначають зовнішній вигляд лайтбоксів, упаковки, різноманітних стендів з об’ємними деталями тощо.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» патентний захист не можуть отримати:

 • об’єкти, які суперечать принципам гуманності та моралі, а також можуть призвести до порушень публічного порядку;
 • об’єкти архітектури (крім малих форм), а також промислові, гідротехнічні та інші споруди стаціонарного типу;
 • друкована продукція як така (окрім етикеток, ярликів, упаковки, макетів періодичних видань, рекламних аркушів та ін., які можна запатентовувати);
 • об’єкти, які не мають стійкої форми, тобто з рідких, газоподібних, сипких речовин.

Проблем із визначенням відповідності промислових зразків установленим вимогам, як правило, не виникає.

Послуги Адвокатського бюро Яновський і партнери з отримання свідоцтва на промисловий зразок

Наші спеціалісти можуть значно прискорити процедуру отримання свідоцтва на промисловий зразок та провести її у відповідності до закону. Ми надаємо такі види послуг:

 • консалтинг;
 • проведення патентних досліджень;
 • допомога у складанні опису суттєвих унікальних ознак промислового зразка;
 • оформлення та подання заявок;
 • юридичний супровід заявки під час проходження процедури експертизи;
 • отримання свідоцтва;
 • підготовка фінансових документів та сплата патентних зборів;
 • підготовка та реєстрація договорів передачі прав та ліцензійних угод;
 • надання послуг міжнародного патентування;
 • захист прав інтелектуальної власності клієнта у разі їх порушення.

Ми гарантуємо вчасне та юридично правильне виконання зазначених вище та інших послуг.

Подача заявки на отримання свідоцтва на промисловий зразок

Заявка, яку необхідно подати на отримання свідоцтва, представляє собою пакет документів, оформлених належним чином. Вони мають бути складені державною мовою та містити:

 • заяву власника промислового зразка, яка подається в 1 примірнику;
 • комплект якісних зображень самого виробу (або його макету чи малюнку). Вони мають дати деталізоване та правдиве уявлення про зовнішній вигляд виробу. Зображення необхідно надати у двох примірниках;
 • детальний опис промислового зразка в 1 примірнику;
 • пояснення суті промислового зразка, яке може бути надане у формі креслення, карти, схеми тощо. Необхідно показати габарити та співвідношення між загальним розміром виробу та його окремими елементами, пояснити ергономічні особливості та інші прикмети зовнішнього вигляду. Пояснення також надається в 1 примірнику.

Оформлення зазначених вище документів можна доручити нашим спеціалістам. Це значно скоротить строки отримання патенту та допоможе уникнути помилок. Адже при оформленні заявки необхідно додержуватись певних вимог та правил, затверджених МОН України (Наказ № 110 від 18.12.2002). За дорученням заявника всі необхідні документи можуть бути подані представником у справах інтелектуальної власності або іншою особою, яка отримує відповідне доручення. Що стосується громадян іноземних країн та осіб, які знаходяться за межами України,  то вони також можуть розраховувати на отримання патентного захисту своїх виробів через повірених. Без допомоги сторонніх осіб можна обійтися у тому випадку, якщо заявка буде подаватися колективно, а один із членів групи має постійне місце проживання на території України.

Особливості проведення експертизи заявки та видача свідоцтва

Заявка на промисловий зразок має пройти відповідну експертизу. Порядок встановлено статтею 14 Закону та Правилами розгляду заявки. Процедура включає наступне:

 • проводиться встановлення дати подання заявки (дата одержання матеріалів);
 • визначається, чи відповідає представлений об’єкт вимогам до промислового зразка, які прописані у відповідній статті Закону;
 • проводиться перевірка заявки на відповідність формальним вимогам, зазначених у чинних законодавчих документах. Неправильне їх оформлення призведе до необхідності виправлення помилок та невиправданих витрат часу;
 • також здійснюється перевірка документів, що засвідчують сплату зборів за подання заявки. Без них  розгляд документів не відбуватиметься.

За умови доручення формальностей нашим спеціалістам ви можете бути впевненими у тому, що заявка буде прийнята без жодних претензій з боку відповідної державної служби. Видача свідоцтва на промисловий зразок здійснюється на підставі прийнятого рішення державної установи. Із цією метою вносяться відповідні відомості до державного Реєстру.

(5 - 5.00 - 5)
X