fbpx
[get_banners]

Національні стандарти бухобліку без “СЕКРЕТІВ”

Напишіть кроли вам зручно отримати дзвінок
[contact-form-7 id="3679" title="Отримати дзвінок"]
Заповніть опитувальник і отримайте безкоштовну консультацію і детальну письмову інформацію від нашого фахівця про умови надання послуг з бухгалтерського обліку
[contact-form-7 id="3678" title="Безкоштовна консультація"]
контакти Академії професійного бухгалтера

+38 (032) 247-11-47+38 (067) 672-54-09

е-mail: apb@zkg.ua Viber Messenger Telegram

​Практикум для PROFI

Національні стандарти бухобліку без “СЕКРЕТІВ

Адреса проведення: м. Львів, вул. Пасічна, 93Б  та пряма трансляція

Мета: отримати поглибленні знання по основних Національних стандартах бухгалтерського обліку та вміти застосувати їх на практиці; знати та приймати рішення щодо вибору основних принципів бухгалтерського обліку в типових та нестандартних операціях; розуміти як застосовувати ті, чи інші положення та норми і як це буде впливати на обчислення бази з податку на прибуток.

 Дивіться відеозапис із вступним заняттям курсу:

Повний зміст програми

 • Бухгалтерська «особиста» нормативка: Облікова політика, Положення про документообіг, положення про оприбуткування готівки, Розрахунок ліміту каси, Положення про відрядження.
 • Обов’язкові реквізити первинних документів. як об’єднуючий фактор. Електронні документи. Бух довідка – документ для різних операцій.
 • Облікові політики та облікові оцінки. Як правильно виправити помилки у фінансовій звітності П(С)БО 6 «Виправлення помилок».
 • Основні принципи складання фінансової звітності.
 • Класифікація суб’єктів господарювання. Особливості складання фінансової звітності згідно НСБО 1, П(С)БО 25. Обов’язок складання звітності за МСФО
 • Важливі нюанси застосування П(С)БО 7: ремонти поточний та капітальний, орендовані основні засоби, переоцінка, ліквідація та продаж, зміна методу амортизації та строку корисного використання.
 • Знайомтесь: ще один стандарт по активах –  ПСБО 28 «Зменшення корисності активів». Випадки для відображення операцій. Вплив на  визначення бази для обчислення податку на прибуток.
 • Облік нематеріальних активів за новими правилами: роялті, торгові марки, комп’ютерні програми згідно ПСБО 8
 • Запаси: придбання, передача, використання, продаж, переоцінка – всю нюанси в ПСБО 9 «Запаси». П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність».
 • Іноземна валюта в обліку по П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів». Курсові різниці та правила їх розрахунку. Купівля-продаж валюти
 • П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».
 • Нюанси обліку дебіторської заборгованості: сумнівна та безнадійна заборгованість, списання з балансу та її подальше відновлення. Поточна та довгострокова – відмінності та вплив на облік та звітність. Дисконтування.
 •  Резерв сумнівних боргів – методи та способи створення. Для кого право, а для кого обов’язок.
 •  П(С)БО-11 «Зобов’язання» – особливості обліку зобов’язань у залежності від їх виду та специфіки. Списання кредиторки при спливу строку позовної давності, наслідки. Як перервати строк позовної давності.
 • Створення резерву відпусток, забезпечення гарантійних зобов’язань, забезпечення, резервний фонд. Просто про складне. Огляд П(С)БО 26 «Виплати працівникам».
 • Орендуєте чи здаєте в оренду? Бухгалтерський облік за П(С)БО 14 «Оренда». Фінансова та операційна оренда. Облік у орендаря та орендодавця. Розрахунок фінансових витрат та доходів.
 • Важливі норми, які випливають із  П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість» при здачі в оренду основних засобів.
 • Особливості визнання в обліку нетипових доходів та витрат згідно П(С)БО-15 «Дохід», П(С)БО 16 «Витрати».
 • Фінансові результати та нерозподілені прибутки (збитки) – операції, що відображаються через кореспонденцію з рахунком «79» та «44». Вплив таких проведень на фінансову звітність.
 •  Податок на прибуток в бухгалтерському обліку та згідно ПКУ. Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання (рахунки «17» та «54») та П(С)БО 17 «Податок на прибуток». Особливості ведення обліку неприбуткових організацій.
 • Відсотки по запозиченнях та їх віднесення до капіталізації чи у витрати періоду – визначаємо кваліфікаційні активи згідно П(С)БО 31 «Фінансові витрати».
 • Облік корпоративних прав (статутний капітал): створення; зміна: збільшення, зменшення; вхід, вихід учасників; виплата дивідендів або реінвестиція; купівля-продаж.
 • Підстави для проведення. Облік з двох сторін.  Відображення фінансових інвестицій в обліку згідно П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».
 • Нарахування та виплата дивідендів.

Лектор: Шахно Людмила

Судовий експерт за спеціальністю економічна експертиза бухгалтерського та податкового обліку (2014-2017 )

Сертифікований бухгалтер міжнародного рівня CAP, СІРА із практичним досвідом з 1998 року

контакти Академії професійного бухгалтера

+38 (032) 247-11-47+38 (067) 672-54-09

е-mail: apb@zkg.ua Viber Messenger Telegram

(5 - 4.00 - 5)
X