fbpx

Податковий експрес-аудит

Напишіть кроли вам зручно отримати дзвінок
[contact-form-7 404 "Not Found"]
Заповніть опитувальник і отримайте безкоштовну консультацію і детальну письмову інформацію від нашого фахівця про умови надання послуг з бухгалтерського обліку

контакти Бухгалтерської компанії “Збережені активи”

+38 (032) 247-04-00+38 (067) 673-35-99

е-mail:  za@zkg.ua Viber Messenger Telegram

Сучасне законодавство передбачає досить суворе покарання за надання недостовірної інформації під час регулярних бухгалтерських звітувань про здійснення господарської діяльності. Будь-які не враховані операції можуть тягнути за собою відповідальність за неправильно перераховані податки та збори за конкретний період. Терміну давності в таких справ практично немає, зважаючи на середній життєвий цикл бізнесу. Тому кожен власник бізнесу, а тим більше кожен директор та головний бухгалтер зацікавлені в періодичній перевірці податкової звітності, яку подавали підлеглі до відповідних органів упродовж року чи більше. Здійснити таку перевірку власними силами можливо, проте це веде до виникнення певних незручностей або й ризиків:

 • необхідність відлучення перевіряльника (головний бухгалтер або директор) від оперативного управління роботою компанії та підеглих;
 • обов’язковий досвід у постійній підготовці звітності та знання останніх вимог та правил щодо нарахування податків і зборів передбачає постійну роботу з поточною періодикою та відвідування семінарів на тему нового в оподаткуванні та поданні звітності;
 • на практиці доволі важко обчислити розмір фінансової чи іншої відповідальності головного бухгалтера в разі виявлення власних помилок чи помилок своїх підлеглих або невиявлення чи неправильного констатування неточностей у звітності.

Тому до здійснення експрес-аудиту податкової звітності попередніх періодів часто залучають сторонніх спеціалістів. Такий підхід є більш зручним і виправданим, адже в зовнішніх аудиторів немає мотивації приховати допущені помилки, а також вони можуть працювати над перевіркою інформації повний робочий день та понаднормово без необхідності нехтувати контролем за поточною роботою бізнесу.

Мета та завдання податкового експрес-аудиту

Метою будь-якої перевірки є виявлення допущених раніше помилок та (по можливості) їх виправлення. Коли мова йде про аудит податкової звітності, його головною ціллю є пошук неточностей у поданих до податкової служби даних, а також шляхів максимально швидкого й безболісного вирішення таких ситуацій. Відомо, що будь-яка помилка в бухгалтерській звітності — чи то навмисне приховування інформації для уникнення оподаткування, чи випадкові неточності через неуважну роботу бухгалтерії, — караються законом і тягнуть за собою чималу фінансову відповідальність. Штрафи та пені залежно від кожної окремої ситуації можуть сягати кількох мільйонів гривень, що часто означає для компанії неминучий кінець. Втім, законодавство України передбачає можливість подання уточненої звітності за умови сплати необхідних податків і незначної пені. Таким чином, метою податкового експрес-аудиту вважається перевірка поданої звітності для виявлення можливих неточностей у ній, подання уточненого звіту за визначений період, сплати необхідних податків, зборів, пеней та уникнення відповідальності перед законом, а також тягаря фінансових втрат від повномасштабних штрафів за надання недостовірної інформації та ухилення від сплати податків.

Завдання експрес-аудиту чітко відповідають досягненню такої мети, а саме:

 1. Вивчення поданої до податкової служби інформації щодо здійсненої за період господарської діяльності та її результатів (видатків, прибутків);
 2. Незалежний збір даних про результати господарської діяльності компанії за певний період;
 3. Порівняння висновків підготованої та своєчасно поданої до Державної податкової служби України податкової звітності з фактичними результатами;
 4. У разі виявлення помилок чи неточностей пошук ефективних методів їхнього безболісного усунення чи виправлення;
 5. Якщо допущені помилки безапеляційно призведуть до необхідності нести відповідальність, можлива підготовка рекомендацій щодо того, який метод відповідальності обирати (повна сплата штрафів чи їхнє оскарження в судовому порядку).

Після того, як податковий експрес-аудит завершено, як правило, розпочинається інший, не менш суттєвий, відрізок роботи. Він полягає в правильній підготовці даних для уточненої звітності, їхнього своєчасного подання та отримання результатів розгляду. Якщо в директора чи власника підприємства внаслідок проведеної перевірки з залученням зовнішніх аудиторів виникли сумніви щодо того, чи зможуть його штатні бухгалтери вірно підготувати всі дані, можна залучити до такої роботи сторонніх консультантів. «Західна консалтингова група» пропонує таку послугу, так само, як і відстоювання інтересів клієнта в суді, якщо за будь-яких обставин виникне така потреба.

Основні принципи експрес-аудиту та їхнє значення для прозорої співпраці аудитора й замовника

Головною перевагою роботи залученого висококваліфікованого зовнішнього аудитора є абсолютна впевненість клієнта в тому, що робота буде виконана належним чином. Досягнути цього дозволяє чітке дотримання основних принципів податкового експрес-аудиту. До них, зокрема, належать наступні:

 • попереднє планування експрес-аудиту та узгодження термінів і методів перевірки звітної інформації;
 • конкретизація методів оцінювання допущених помилок чи неточностей;
 • дослідження механізмів ведення звітності та поточної перевірки даних, що необхідні для подання в податкову службу, аналіз їхньої ефективності;
 • глибокий та докладний аналіз зібраних даних про результати господарської діяльності підприємства;
 • аналіз можливих ризиків, які може спричинити подання недостовірної інформації під час податкового звітування в попередніх періодах;
 • обґрунтування рішення за результатами проведеного експрес-аудиту та розробка дієвих рекомендацій щодо уникнення наслідків (фінансових, адміністративних та інших);
 • робота на основі наріжних засад зовнішнього аудиту: чесності, високої професійної етики, об’єктивності та абсолютної відповідальності за результати проведеного податкового експрес-аудиту;
 • інформування замовника в повному обсязі без замовчування будь-яких фактів та спроби внести допустимі й бажані зміни та уточнення без його відома;
 • безумовна конфіденційність та гарантія секретності будь-яких даних, що виявлено в процесі проведення податкового експрес-аудиту;
 • дотримання високої якості інформації — замовник повинен не лише отримати повну характеристику стану податкового звітування в компанії з деталізацією, але й здобути перелік можливих ризиків, а також стислий, ефективний та максимально корисний у конкретний ситуації план дій.

Кожен залучений експрес-аудитор мусить бути спеціалістом серйозного рівня та мати багаторічний досвід подібних перевірок, а також володіти ефективним портфелем рекомендацій щодо мінімізації наслідків для компанії-замовника від невірно поданих за результатами минулих звітних періодів даних. Іноді один професіонал не може оперативно перевірити усю необхідну інформацію та розробити план дій для компанії з безумовним дотриманням усіх до єдиного наведених вище принципів податкового експрес-аудиту. Тому найбільш дієвою та виправданою вважається співпраця з консалтинговими компаніями, де послуга податкового експрес-аудиту для компанії-замовника виконується одночасно кількома спеціалістами. Це дозволяє:

 • значно скоротити терміни перевірки (адже саме поняття експрес-аудиту передбачає проведення аналізу та оцінки даних швидко);
 • отримати неупереджену оцінку від кількох високопрофесійних експрес-аудиторів, стисло та конкретно викладену у звіті про податковий експрес-аудит компанії;
 • мати гарантію своєчасного завершення процедури за будь-яких умов.

Консалтингова компанія «Західна консалтингова група» надає послуги з проведення податкового експрес-аудиту, що базується на безумовному дотриманні всіх принципів цієї процедури та допомагає своєчасно виявити слабкі місця в роботі бухгалтерії компанії й уникнути можливих фінансових та адміністративних покарань для її керівництва.

Результати проведення податкового експрес-аудиту та його значення для повноцінного й законного розвитку бізнесу в Україні

Будь-яка перевірка має на меті пошук неточностей, помилок, відхилень, а також варіантів можливого заощадження. Традиційно результатом податкового експрес-аудиту є виявлення невідповідностей між реальними даними про господарську діяльність компанії на ринку та тими, що були подані у фіскальні органи. Зазвичай мова йде про те, що певні дані не були своєчасно включені до звіту. У більшості ситуацій це пояснюється неуважністю та нестачею досвіду в бухгалтера, дуже рідко такі недоліки бувають навмисними. Проте законом України передбачено серйозну відповідальність за подібні правопорушення. Вчасно та ефективно проведений податковий експрес-аудит допомагає уникнути можливого покарання, заощадити кошти компанії для подальших інвестицій у розвиток бізнесу замість сплати штрафів та пені тощо. Ця процедура гарантує власникам та директору підприємства безпеку, спокій, впевненість у завтрашньому дні та дозволяє бізнесу незалежно від його специфіки та особливостей стрімко зростати в межах закону.

Податковий експрес-аудит — дієвий засіб для поточних перевірок бухгалтерії та фінансової звітності підприємства

Висока якість обліку в компанії — це ключ до правильного управління фінансовими потоками. Що ж стосується податкового обліку, то його достовірність та ефективність гарантують законність бізнесу та відкривають безліч можливостей для керівництва та засновників фірми. Ось чому періодичні поточні перевірки, зокрема й податковий експрес-аудит, дають змогу уникнути потенційних ризиків щодо відповідальності за приховування доходів та мінімізації податків. Зростання та розвиток бізнесу легальним шляхом — це найпростіший спосіб досягнути процвітання та росту прибутків компанії.

(8 - 5.00 - 5)
Підписатися на новини

Підпишіться на щотижневий дайджест новин і будьте в курсі подій без зайвого спаму

Я приймаю умови про обробку і захист перосональних даних і даю згоду на їх обробку.
X