fbpx

Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу

контакти Адвокатського бюро “Яновський і партнери”

+38 (032) 247-01-00+38 (067) 000-13-27

е-mail: yp@zkg.ua Viber Messenger Telegram

І. Загальні положення

1.1. Найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ) та назву.

Найменування релігійної організації може містити інформацію про її організаційно-правову форму виключно за бажанням такої юридичної особи.

1.2. Організаційно-правова форма юридичної особи визначається відповідно до класифікації організаційно-правових форм господарювання, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері технічного регулювання. На день публікації цієї статті таким документом є ДК 002:2004 Класифікація організаційно-правових форм господарювання, затверджений наказом Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.05.2004  р. № 97.

1.3. Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію щодо мети діяльності, виду, способу утворення, залежності юридичної особи та інших відомостей згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм юридичних осіб, встановлених Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та законами України.

1.4. Юридична особа може мати, крім повного найменування, скорочене найменування.

1.5. Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи (крім органів місцевого самоврядування).

1.6. Найменування юридичної особи викладається державною мовою та додатково іноземною мовою (за наявності).

1.7. У найменуванні юридичних осіб забороняється використання:

1.7.1. Повних чи скорочених найменувань органів державної влади або органів місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичних державних найменувань, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, – у найменуваннях юридичних осіб приватного права.

1.7.2. Символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, заборона використання яких встановлена Законом України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”.

1.7.3. Символіку воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну.

1.7.4. Термінів, абревіатур, похідних термінів, заборона використання яких передбачена законами України.

1.8. Найменування відокремленого підрозділу повинно містити слова “філія” або “представництво” та вказувати на належність до юридичної особи, яка створила зазначений відокремлений підрозділ.

1.9. Законами можуть бути встановлені особливості найменування товариств, холдингових компаній, банків, пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів, торгово-промислової палати, навчальних закладів, юридичних осіб, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності, волонтерських організацій, адвокатських бюро, операторів державних лотерей, асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань, політичних партій, громадських об’єднань, профспілок, їх організацій та об’єднань, організацій роботодавців, їх об’єднань.

Так, наприклад:

Найменування товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю має містити назву товариства, а також організаційно-правову форму (товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю).

Найменування громадського об’єднання складається з двох частин – загальної та власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова форма громадського об’єднання (“громадська організація”, “громадська спілка”).

  1. Правила написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу

2.1. Назва юридичної особи береться у лапки та зазначається безпосередньо після організаційно-правової форми суб’єкта господарювання (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ).

Використання лапок у найменуванні юридичної особи не є ознакою для визначення тотожності найменувань.

2.2. При написанні найменування юридичної особи використовуються:

2.2.1. Літери українського алфавіту – при написанні найменування українською мовою.

2.2.2. Літери латинського алфавіту – при написанні найменування іноземною мовою.

2.2.3. Розділові знаки та символи: лапки (” “, “ ”, « », які є тотожними), крапка (.), кома (,), двокрапка (:), дужки /( )/, апостроф (’), дефіс (-), тире (–), скісна риска (/), знак оклику (!), знак питання (?), номер (№), плюс (+), знак рівняння (=), зірочка (*), ет комерційне (@), амперсанд (&).

2.2.4. Цифри: арабські (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) та римські (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, L, C, D, M).

Використання інших символів, розділових знаків у найменуванні юридичної особи не допускається.

2.3. Для написання найменування юридичної особи використовуються великі та малі літери:

українського алфавіту (А, а, Б, б, В, в, Г, г, Ґ, ґ, Д, д, Е, е, Є, є, Ж, ж, З, з, И, и, І, і, Ї, ї, Й, й, К, к, Л, л, М, м, Н, н, О, о, П, п, Р, р, С, с, Т, т, У, у, Ф, ф, Х, х, Ц, ц, Ч, ч, Ш, ш, Щ, щ, Ь, ь, Ю, ю, Я, я ) – при написанні найменування українською мовою;

латинського алфавіту (А, a, В, b, С, c, D, d, Е, e, F, f, G, g, H, h, I, i, J, j, K, k, L, l, M, m, N, n, О, o, Р, p, Q, q, R, r, S, s, T, t, U, u, V, v, W, w, X, x, Y, y, Z, z) – при написанні найменування іноземною мовою.

 

(6 - 5.00 - 5)
X