fbpx

Процедура створення та реєстрації підприємства

Подзвоніть мені

контакти Адвокатського бюро “Яновський і партнери”

+38 (032) 247-01-00+38 (067) 000-13-27

е-mail: yp@zkg.ua Viber Messenger Telegram

Загальний порядок створення та реєстрації підприємства

або інших юридичних осіб

Прийняття рішення

Першою і найважливішою стадією створення юридичної особи є прийняття рішення про заснування. На цій стадії засновники майбутньої юридичної особи вирішують питання про:

1) Мету і предмет діяльності організації;

2) Найменування юридичної особи;

3) Місцезнаходження

4)  Розмір статутного капіталу та як він буде розподілений між засновниками (якщо це необхідно для певної організаційно-правової форми юрособи)

5) Органи управління юридичної особи, порядок їх скликання, прийняття ними рішень, виключну компетенцію і обмеження повноважень таких органів

6) Схвалення установчого документа юридичної особи (статуту, меморандуму, установчого договору, установчого акта  тощо)

7) Обрання або призначення особи, яка  буде керівником юридичної особи, головю її виконавчого органу.

Варто звернути увагу на  Закон про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю, який діє з 17.06.2018 року і встановлює нові правила та спрощені вимоги до статуту ТОВ

У підпримницьких  і не підприємницьких товариствах найчастіше рішення про створення оформляється Протоколом Загальних зборів Учасників ЮО або Рішенням засновника(ів).

Щоб правильно вибрати організаційно-правову форму для новоствореної юридичної особи, варто звернутися до Класифікатора організаційно-правових форм господарювання

Найпоширенішими в Україні організаційно-правовими формами юридичних осіб для ведення бізнесу є Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) і Приватні підприємства (ПП). Яка різниця між ПП і ТОВ  – дивіться у нашому відео.

Наступною стадією є проведення державної реєстрації юридичної особи

Для того, щоб провести державну реєстрацію юридичної особи потрібно звернутися до державного реєстратора за місцезнаходженням майбутньої юридичної особи.

Державна реєстрація підприємства здійснюється за приципом екстеритріальності який ознаячає, що реєстрація (звернення до державного реєстратора) може проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах адміністративної  області, крім державної реєстрації на підставі документів, поданих в електронній формі, що проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах України.

Державним реєстратором юридичної особи або фізичної особи – підприємця чи громадського формування може бути нотаріус або  особа, що перебуває з суб’єктом державної реєстрації у трудових відносинах. В свою чергу, крім нотаріуса, іншими суб’єктами державної реєстрації залежно від компетенції, є – Мінюст і його територіальні органи в областях, виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, акредитовані суб’єкти (переважно це ЦНАПи – центри надання адміністративних послуг).

Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

 • заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;
 • примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;
 • два примірники установчих документів, індивідуальний статут, або вказати в реєстраційній карті, що підприємство діє на підставі модельного статуту , при цьому підписи фізичних осіб на установчих документах обов’язково завіряти нотаріально);
 • документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи (за реєстрацію підприємств збір не справляється, а існує  лише для окремих видів юридичних осіб, або за вчинення певних реєстраційних дій);
 • інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників – юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб – власників істотної участі (більше 10%) цих юридичних осіб.
 • У випадках, що передбачені законом, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається (надсилається) копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб’єктів господарювання.
 • У разі державної реєстрації фермерського господарства крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається копія Державного акта на право приватної власності засновника на землю або копія Державного акта на право постійного користування землею засновником, або нотаріально посвідчена копія договору про право користування землею засновником, зокрема на умовах оренди.
 • У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, крім документів, які передбачені вище, додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, який відповідає вимогам законодавства.

Щодо реєстрації юридичних осіб і фізосіб підприємців реєстратор має 24 години для внесення запису в Єдиний державний реєстр про проведення державної реєстрації юридичної особи з дня надходження документів . Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи і є датою державної реєстрації юридичної особи.

Не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи державним реєстратором видається (надсилається рекомендованим листом) засновнику або уповноваженій ним особі один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи та виписка з Єдиного державного реєстру.

Законодавством також передбачена можливість електронної реєстрації підприємств.

Наступною стадією можуть бути, так звані, післяреєстраційні процедури

До них відносяться:

 • Реєстрація у Державній податковій службі (взяття на облік як платника податків здійснюється автоматично через ЄДР)
  Реєстрація платником ПДВ і/або платником Єдиного податку (за бажанням або за необхідності, заява може подаватися через Державного реєстратора або безпосередньо в  територіальний  орган ДПС)
 • Реєстрація платником єдиного соціального внеску (взяття на облік як платника ЄСВ здійснюється автоматично через ЄДР)
 • Виготовлення печатки (за необхідності, оскільки печатка для юридичних осіб приватного права не є обов’язковою)

При проведення реєстрації юридичної особи державний реєстратор у день державної реєстрації передає відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.

Звертаємо Вашу увагу на те, що у випадку необхідності отримати паперові документи про реєстрацію юридичної особи у вищезгаданих органах потрібно отримувати безпосередньо у цих органах. Хоч в законодавстві і передбачений обов’язок відповідних державних органів відправляти документи поштою, на практиці це рідко коли працює. Також будьте готові і до того, що в різних регіонах державні органи при взяті на облік юридичних осіб все ще можуть вимагати додаткові документи крім тих, що передбачені в законодавстві.

Реєстрація у Державній податковій службі (ДПС)

Місцем обліку платників податків є відповідний орган державної податкової служби за зареєстрованим місцезнаходженням юридичної особи.

Підставою для взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби є надходження до цього органу відомостей з відповідної реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.

 Взяття на облік платника податків проводиться не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, чи заяви від платника податків.

 Після взяття платника податків на облік за основним місцем обліку орган державної податкової служби формує довідку про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП. Така довідка надсилається платнику податків наступного робочого дня з дня взяття на облік. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків в органі державної податкової служби.

Для взяття на облік платник податків – юридична особа, (в разі бажання або, якщо законом передбачено відповідні особливості її реєстрації) подає до органу державної податкової служби: заяву за ф. № 1-ОПП; копію свідоцтва про державну реєстрацію; копію документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ. Одночасно з поданням заяви та копій документів, визначених цим розділом, пред’являються оригінали відповідних документів.

З моменту взяття на облік платник податків вважається таким, що перебуває на загальній системі оподаткування, якщо ним не обрано інший спосіб оподаткування відповідно до законодавства;

Реєстрація платником єдиного соціального внеску

Роботодавці та підприємства, установи , організації,  інші юридичні особи,утворені відповідно до законодавства України,  які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору  (контракту), відповідно до законодавства є платниками єдиного соціального внеску. Облік таких осіб ведеться ДПС.

Взяття на облік юридичних осіб здійснюється в органах ДПС  в  районах,  містах і районах у містах за  місцезнаходженням юридичної особи  на підставі відомостей з реєстраційної картки на проведення державної   реєстрації   юридичної   особи,   наданих    державним реєстратором  не пізніше   наступного  робочого  дня  з  дня  отримання зазначених відомостей.

Виготовлення печатки

Виготовлення і використання печатки не є обов’язковим для юридичних осіб приватного права, в тому числі і для підприємств.

Чинним законодавством не передбачено дозволу органів МВС для виготовлення печатки. Тому, щоб її виготовити достатньо звернутися керівнику (або довіреній особі) до штемпельно-граверної майстерні, яка займається виготовленням печаток. Найчастіше, при виготовленні печатки вимагають лише оригінал Виписки з Єдиного державного реєстру та оригінал паспорта керівника (або його копію, якщо звертається довірена особа).

У певних випадках для підприємства також можуть бути необхідні:

–       документальне підтвердження адреси реєстрації місця знаходження (юридична адреса),

–       отримання іноземним засновником фізичною особою ідентифікаційного номера, якщо засновником юридичних особи є іноземець фізична особа,

–       підготвка пакету документів у формі належно легалізованого і перекладеного українською мовою витягу з судового, банківського, торгового або іншого аналогічног реєстру країни реєстрацї юридичної особи, якщо засновником юридичнох особи є інземна юридична особа,

–       реєстрація платником єдиного податку,

–       реєстрація платником ПДВ,

–       акредитація на митниці як суб’єкта ЗЕД,

–       отримання дозволу на працевлаштування іноземця,

–       отримання дозволу Антимонопольного комітету на концентрацію,

–       інші додаткові реєстраційні дії та юридичні процедури.

Публікацію підготував адвокат Олексій Яновський

контакти Адвокатського бюро “Яновський і партнери”

+38 (032) 247-01-00+38 (067) 000-13-27

е-mail: yp@zkg.ua Viber Messenger Telegram

(43 - 4.81 - 5)
X