fbpx
[get_banners]

Який штраф і відповідальність, як оскаржити порушення в сфері підприємництва за статтями 161, 162, 163 КУпАП

In: Адвокатске бюро Яновський і партнери, Довідкові матеріали правова тематика 06 Mar 2024

Контакти Адвокатського бюро “Яновський і партнери”

+38 (032) 247-01-00+38 (067) 000-13-27

е-mail: yp@zkg.ua Viber Messenger Telegram

Хто має право складати адміністративні протоколи, розглядати адміністративні справи і приймати рішення про притягнення до адміністративної відповідальності  за статтями 161; 161-1; 162; 162-1; 162-3; 163; 163-1; 163-2; 163-3; 163-4; 163-5; 163-6; 163-7; 163-8; 163-9; 163-10; 163-11; 163-12; 163-13; 163-14; 163-15; 163-16; 163-17  КУпАП

Загальна назва статті КУпАП

Диспозиція/ гіпотеза статті

Відповідальність/ санкція

Орган, що складає адмін протокол

Орган, що розглядає справу про адмін правопорушення і приймає рішення

Стаття 161. Незаконний відпуск або придбання бензину чи інших паливно-мастильних матеріалів

1. Незаконний відпуск або придбання бензину чи інших паливно-мастильних матеріалів, що належать державним або громадським підприємствам, установам і організаціям, при відсутності ознак розкрадання

Штраф – 4-8  н.м.д.г.

посадові особи органів, що здійснюють контроль за використанням нафтопродуктів у промисловості та сільському господарстві

Органи Національної поліції

Стаття 161-1. Порушення порядку торгівлі пальним

1. Оптова або роздрібна торгівля пальним без державної реєстрації суб’єктом господарювання або без одержання документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачено законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди), –

штраф – від 1000 до 2000 н.м.д.г. з конфіскацією пального, транспортних засобів, ємностей та обладнання, що використовувалися для реалізації такого пального, грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

уповноважені на те посадові особи:

органів Національної поліції, 

Держпродспоживслужби

Державної податкової служби України та її територіальних органів

Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів

2. Інші порушення правил торгівлі пальним, крім передбачених частиною першою цієї статті,

штраф – від 500 до 1 000 н.м.д.г.

3. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або пов’язані з отриманням доходу у великих розмірах

штраф – від 2 000 до 5 000 н.м.д.г. з конфіскацією пального, транспортних засобів, ємностей та обладнання, що використовувалися для реалізації такого пального, грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

Примітка. Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 162. Порушення правил про валютні операції

1. Незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави

попередження або накладення штрафу 500-1000 н.м.д.г. з конфіскацією валютних цінностей

Уповноважені на те особи органів внутрішніх справ (Національної поліції),

Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

Стаття 162-1. Порушення порядку здійснення валютних операцій

1.Порушення порядку здійснення валютних операцій

штраф на посадових осіб юридичних осіб (крім уповноважених установ), громадян – суб’єктів підприємницької діяльності 1000-3000  н.м.д.г.

Уповноважені на те особи органів внутрішніх справ (Національної поліції), органів державної податкової служби

Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

Примітка. Термін “уповноважені установи” вживається у значенні, визначеному Законом України “Про валюту і валютні операції”

Стаття 162-3. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

1. Ухилення від передбачених законом обов’язкової здачі на афінаж або обов’язкового продажу видобутих із надр, отриманих із вторинної сировини, піднятих чи знайдених дорогоцінних металів чи дорогоцінного каміння, якщо це діяння вчинене у великому розмірі, а також ухилення від обов’язкової здачі на афінаж або для обов’язкового продажу скуплених дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних чи побутових виробів з них або лому таких виробів

Штраф – 500-1000 н.м.д.г.

Уповноважені на те особи органів внутрішніх справ (Національної поліції), органів державної податкової служби

Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

Примітка. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння визнається здійсненим у великому розмірі, якщо вартість зазначених у цій статті предметів, незданих або непроданих, перевищує 500 н.м.д.г.

Стаття 163. Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску або порушення порядку здійснення емісії цінних паперів

1. Порушення установленого законом порядку здійснення емісії цінних паперів

Штраф – 200-500 н.м.д.г.

Уповноважені на те особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

2. Розміщення цінних паперів у значних розмірах без реєстрації їх випуску в установленому законом порядку, вчинене уповноваженою особою,

Штраф – 1000-2000 н.м.д.г.

Примітка. Розміщення цінних паперів вважається у значних розмірах, якщо номінальна вартість таких цінних паперів у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 163-1. Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків

1. Відсутність податкового обліку, порушення керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій встановленого законом порядку ведення податкового обліку, у тому числі неподання або несвоєчасне подання аудиторських висновків, подання яких передбачено законами України

Штраф – 5-10 н.м.д.г.

Уповноважені на те особи органів державної податкової служби

Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

2. Дії, передбачені ч. 1, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, –

Штраф – 10-15 н.м.д.г.

3. Дії, передбачені частинами ч. 1 і ч. 2, не вважаються порушенням платником податків встановленого порядку ведення податкового обліку, якщо платник податків досяг податкового компромісу відповідно до підрозділу 9-2 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України.

Стаття 163-2. Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов’язкових платежів)

1. Неподання або несвоєчасне подання посадовими особами підприємств, установ та організацій платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов’язкових платежів)

штраф на посадових осіб 5-10 н.м.д.г.

Уповноважені на те особи органів державної податкової служби

Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

2. Дії, передбачені ч. 1, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення

штраф на посадових осіб 10-15 н.м.д.г.

Стаття 163-3. Невиконання законних вимог посадових осіб органів доходів і зборів

1. Невиконання керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій, включаючи установи Національного банку України, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, законних вимог посадових осіб органів доходів і зборів, перелічених у  підпунктах 20.1.3, 20.1.24, 20.1.30, 20.1.31 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України

попередження або накладення штрафу 5-10 н.м.д.г.

Уповноважені на те особи органів державної податкової служби

Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

4. Дії, передбачені ч. 1, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення

Штраф 10-15 н.м.д.г.

Стаття 163-4. Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи

1. Неутримання або неперерахування до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб при виплаті фізичній особі доходів, перерахування податку на доходи фізичних осіб за рахунок коштів підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли таке перерахування дозволено законодавством), неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян

попередження або штраф на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян – суб’єктів підприємницької діяльності 2-3 н.м.д.г.

Уповноважені на те особи органів державної податкової служби

Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

2. Дії, передбачені ч. 1, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення

Штраф на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян – суб’єктів підприємницької діяльності 3-5 н.м.д.г.

Стаття 163-5. Приховування інформації про діяльність емітента

1. Ненадання посадовою особою емітента інвестору в цінні папери (в тому числі акціонеру) на його письмовий запит інформації про діяльність емітента в межах, передбачених законом, або надання йому недостовірної інформації

Штраф 200-500 н.м.д.г.

Уповноважені на те особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

2. Вимагання посадовою особою емітента від акціонера, в тому числі який є працівником цього ж підприємства, інформації про те, як він голосував на загальних зборах, або інформації про відчуження такою особою своїх акцій

Штраф 200-500 н.м.д.г.

3. Порушення посадовою особою емітента порядку скликання або проведення загальних зборів акціонерного товариства, порядку обрання членів органів управління товариства, порядку або строку виплати дивідендів за наявності відповідного рішення загальних зборів

Штраф 300-500 н.м.д.г.

4. Дії, передбачені ч. 1-3, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, –

Штраф 500-1000 н.м.д.г.

Стаття 163-6. Неподання документів, подання яких передбачено законодавством про депозитарну систему України

1. Ненадання посадовою особою депозитарної установи депоненту виписки з рахунка в цінних паперах або інших документів, надання яких передбачено законодавством про депозитарну систему України

Штраф 200-300 н.м.д.г.

Уповноважені на те особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Стаття 163-7. Порушення порядку діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках

1. Здійснення фізичною особою операції (операцій), пов’язаної (пов’язаних) з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, для здійснення якої (яких) необхідна наявність відповідної ліцензії, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності в межах такої професійної діяльності або провадження відповідного виду діяльності, що підлягає ліцензуванню на підставі ліцензії, іншої ніж та, що надає право на провадження такого виду діяльності, або провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках з порушенням умов ліцензування –

Штраф 1000-2000 н.м.д.г.

Уповноважені на те особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дії, передбачені ч. 1, пов’язані з отриманням доходу у великих розмірах

Штраф 2000-5000 н.м.д.г.

Примітка. Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян

Стаття 163-8. Маніпулювання на організованих ринках

1. Умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на організованих ринках, встановлені відповідно до законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки

Штраф 100-500 н.м.д.г.

Уповноважені на те особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

2. Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року піддано адміністративному стягненню за правопорушення, передбаченому ч. 1

Штраф 500-750 н.м.д.г.

Стаття 163-9. Незаконне використання інсайдерської інформації

1. Порушення заборони використання інсайдерської інформації

Штраф 500-750 н.м.д.г.

Уповноважені на те особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Примітка. Під особами, які вчинили дії, передбачені цією статтею, розуміються: посадові особи емітента, у тому числі ті, які були посадовими особами емітента на момент ознайомлення з інсайдерською інформацією; особи, які мають доступ до інсайдерської інформації у зв’язку з виконанням ними трудових (службових) обов’язків або договірних зобов’язань незалежно від відносин з емітентом, у тому числі співробітники професійних учасників ринків капіталу; державні службовці, яким відома інсайдерська інформація внаслідок виконання ними посадових (службових) обов’язків; особи, які ознайомилися з інсайдерською інформацією неправомірним шляхом; аудитори, нотаріуси, експерти, оцінювачі, арбітражні керуючі або інші особи, які виконують надані законом публічні повноваження.

Стаття 163-10. Порушення порядку внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів

1. Порушення посадовою особою Центрального депозитарію цінних паперів, Національного банку України або депозитарної установи порядку провадження депозитарної діяльності, яке призвело до втрати інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів, а також ухилення від внесення змін або внесення завідомо недостовірних змін до системи депозитарного обліку 

Штраф 500-1000 н.м.д.г.

Уповноважені на те особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Стаття 163-11. Порушення порядку розкриття інформації на фондовому ринку або у системі накопичувального пенсійного забезпечення

1. Нерозкриття, розкриття не в повному обсязі, несвоєчасне розкриття інформації та/або розкриття недостовірної інформації на фондовому ринку або у системі накопичувального пенсійного забезпечення

Штраф 200-500 н.м.д.г.

Уповноважені на те особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

2. Дія, передбачена ч. 1, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення

Штраф 500-1000 н.м.д.г.

3. Умисне розголошення професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв’язку з професійною або службовою діяльністю

Штраф 2000-5000 н.м.д.г.

Стаття 163-12. Порушення умов видачі векселів

1. Видача векселя без наявності грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги або без визначення у відповідному договорі умови проведення розрахунків із застосуванням векселів чи із зазначенням суми платежу за векселем, що є більшою від суми зобов’язань трасата перед трасантом або векселедавця (за переказним векселем – трасанта) перед особою, якій чи за наказом якої має бути здійснений платіж

Штраф 400-500 н.м.д.г.

Уповноважені на те особи органів державної податкової служби, НБУ, органи державного фінансового контролю, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

Стаття 163-13. Порушення порядку приймання готівки для подальшого її переказу

1. Порушення небанківською фінансовою установою, яка має ліцензію Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків, комерційним агентом банку законів України та нормативно-правових актів Національного банку України щодо порядку приймання готівки для подальшого її переказу

штраф на посадових осіб небанківської фінансової установи, яка має ліцензію Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків, комерційного агента банку 100-200 н.м.д.г.

Уповноважені на те особи органів доходів і зборів

Органи доходів і зборів

2. Дія, передбачена ч. 1, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення

Штраф 500-1000 н.м.д.г.

   

Стаття 163-14. Порушення порядку здійснення операцій з електронними грошима

1. Порушення законів України та нормативно-правових актів Національного банку України щодо порядку здійснення операцій з електронними грошима

Штраф на посадових осіб юридичної особи – суб’єкта господарювання 100-200 н.м.д.г.

Уповноважені на те особи НБУ

Національний банк України

2. Дія, передбачена частиною першою цієї статті, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення

Штраф 500-1000 н.м.д.г.

Стаття 163-15. Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги)

1. Порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, недотримання установлених законодавством вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів

Штраф на фізичну особу – підприємця, посадових осіб юридичної особи 100-200 н.м.д.г.

Уповноважені на те особи органів доходів і зборів

Органи доходів і зборів

2. Дія, передбачена ч. 1, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення

Штраф 500-1000 н.м.д.г.

Стаття 163-16. Порушення порядку оприлюднення фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності

1. Порушення порядку оприлюднення фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом

Штраф 1000-2000 н.м.д.г.

Уповноважені на те особи НБУ 

НБУ, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

2. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню

Штраф 2000-3000 н.м.д.г.

Стаття 163-17. Порушення порядку справляння та сплати туристичного збору

1. Невиконання платником туристичного збору зобов’язання із сплати туристичного збору у порядку, встановленому Податковим кодексом України, рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад

Штраф 50 н.м.д.г.

Органи внутрішніх справ (Національної поліції), органи державної податкової служби

Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

2. Порушення податковим агентом, особою, яка здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), порядку та/або особливостей справляння та/або сплати туристичного збору, встановленого Податковим кодексом України, рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад

Штраф 100 н.м.д.г.

3. Дії, передбачені частиною 2 цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення

Штраф 200 н.м.д.г.

 

X