fbpx

Який штраф і відповідальність, як оскаржити порушення в сфері підприємництва за статтями 161, 162, 163 КУпАП

In: Адвокатске бюро Яновський і партнери, Довідкові матеріали правова тематика 05 Jan 2020

Хто має право складати адміністративні протоколи, розглядати адміністративні справи і приймати рішення про притягнення до адміністративної відповідальності  за статтями 161; 162; 162-1; 162-2; 162-3; 163; 163-1; 163-2; 163-3; 163-4; 163-5; 163-6; 163-7; 163-8; 163-9; 163-10; 163-11; 163-12; 163-13; 163-14; 163-15 КУпАП

Загальна назва статті КУпАП
Диспозиція/ гіпотеза статті
Відповідальність/ санкція
Орган, що складає адмін протокол
Орган, що розглядає справу про адмін правопорушення і приймає рішення
Стаття 161. Незаконний відпуск або придбання бензину чи інших паливно-мастильних матеріалів 1. Незаконний відпуск або придбання бензину чи інших паливно-мастильних матеріалів, що належать державним або громадським підприємствам, установам і організаціям, при відсутності ознак розкрадання Штраф – 4-8  н.м.д.г. посадові особи органів, що здійснюють контроль за використанням нафтопродуктів у промисловості та сільському господарстві Органи Національної поліції
Стаття 162. Порушення правил про валютні операції 1. Незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави попередження або накладення штрафу 30-44 н.м.д.г. з конфіскацією валютних цінностей Уповноважені на те особи органів внутрішніх справ (Національної поліції), Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
Стаття 162-1. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті 1. Умисне ухилення службових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності або громадян – суб’єктів підприємницької діяльності від повернення в Україну у передбачені законом строки виручки в іноземній валюті від реалізації на експорт товарів (робіт, послуг) або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, а також умисне приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей штрафу від шестисот до однієї тисячі н.м.д.г. Уповноважені на те особи органів внутрішніх справ (Національної поліції), органів державної податкової служби Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
2. Дії, передбачені ч. 1, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або умисне ухилення від повернення виручки в іноземній валюті, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, або умисне приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей у великих розмірах  штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч н.м.д.г.
3. Дії, передбачені ч. 1 та ч. 2, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах Штраф –  від 3000-5000 н.м.д.г.
Примітка 1. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей визнаються вчиненими у великому розмірі, якщо ця виручка, товари або інші матеріальні цінності в тисячу і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у перерахунку у валюту України за офіційним курсом національної валюти, визначеним Національним банком України на останній день строку, передбаченого законодавством для перерахування виручки в іноземній валюті з-за кордону).
Примітка 2. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей визнаються вчиненими в особливо великому розмірі, якщо ця виручка, товари або інші матеріальні цінності у три тисячі і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у перерахунку у валюту України за офіційним курсом національної валюти, визначеним Національним банком України на останній день строку, передбаченого законодавством для перерахування виручки в іноземній валюті з-за кордону).
Стаття 162-2. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків 1. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків фізичних осіб, вчинене громадянином України, який постійно проживає на її території, а так само валютних рахунків юридичних осіб, що діють на території України, вчинене службовою особою підприємства, установи чи організації або за її дорученням іншою особою, а також вчинення зазначених дій громадянином – суб’єктом підприємницької діяльності Штраф –  500-1000 н.м.д.г. Уповноважені на те особи органів внутрішніх справ (Національної поліції), органів державної податкової служби Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
2. Дії, передбачені ч. 1, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення Штраф – 1000-3000 н.м.д.г.
Стаття 162-3. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 1. Ухилення від передбачених законом обов’язкової здачі на афінаж або обов’язкового продажу видобутих із надр, отриманих із вторинної сировини, піднятих чи знайдених дорогоцінних металів чи дорогоцінного каміння, якщо це діяння вчинене у великому розмірі, а також ухилення від обов’язкової здачі на афінаж або для обов’язкового продажу скуплених дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних чи побутових виробів з них або лому таких виробів Штраф – 500-1000 н.м.д.г. Уповноважені на те особи органів внутрішніх справ (Національної поліції), органів державної податкової служби Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
Примітка. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння визнається здійсненим у великому розмірі, якщо вартість зазначених у цій статті предметів, незданих або непроданих, перевищує 500 н.м.д.г.
Стаття 163. Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску або порушення порядку здійснення емісії цінних паперів 1. Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску в установленому законом порядку або порушення порядку здійснення емісії цінних паперів, вчинене уповноваженою особою Штраф – 200-500 н.м.д.г. Уповноважені на те особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
2. Розміщення цінних паперів у значних розмірах без реєстрації їх випуску в установленому законом порядку, вчинене уповноваженою особою, Штраф – 1000-2000 н.м.д.г.
Примітка. Розміщення цінних паперів вважається у значних розмірах, якщо номінальна вартість таких цінних паперів у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Стаття 163-1. Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків 1. Відсутність податкового обліку, порушення керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій встановленого законом порядку ведення податкового обліку, у тому числі неподання або несвоєчасне подання аудиторських висновків, подання яких передбачено законами України Штраф – 5-10 н.м.д.г. Уповноважені на те особи органів державної податкової служби Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
2. Дії, передбачені ч. 1, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, – Штраф – 10-15 н.м.д.г.
3. Дії, передбачені частинами ч. 1 і ч. 2, не вважаються порушенням платником податків встановленого порядку ведення податкового обліку, якщо платник податків досяг податкового компромісу відповідно до підрозділу 9-2 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України.
Стаття 163-2. Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов’язкових платежів) 1. Неподання або несвоєчасне подання посадовими особами підприємств, установ та організацій платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов’язкових платежів) штраф на посадових осіб 5-10 н.м.д.г. Уповноважені на те особи органів державної податкової служби Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
2. Дії, передбачені ч. 1, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення штраф на посадових осіб 10-15 н.м.д.г.
Стаття 163-3. Невиконання законних вимог посадових осіб органів доходів і зборів 1. Невиконання керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій, включаючи установи Національного банку України, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, законних вимог посадових осіб органів доходів і зборів, перелічених у  підпунктах 20.1.3, 20.1.24, 20.1.30, 20.1.31 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України попередження або накладення штрафу 5-10 н.м.д.г. Уповноважені на те особи органів державної податкової служби Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
4. Дії, передбачені ч. 1, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення Штраф 10-15 н.м.д.г.
Стаття 163-4. Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи 1. Неутримання або неперерахування до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб при виплаті фізичній особі доходів, перерахування податку на доходи фізичних осіб за рахунок коштів підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли таке перерахування дозволено законодавством), неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян попередження або штраф на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян – суб’єктів підприємницької діяльності 2-3 н.м.д.г. Уповноважені на те особи органів державної податкової служби Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
2. Дії, передбачені ч. 1, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення Штраф на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян – суб’єктів підприємницької діяльності 3-5 н.м.д.г.
Стаття 163-5. Приховування інформації про діяльність емітента 1. Ненадання посадовою особою емітента інвестору в цінні папери (в тому числі акціонеру) на його письмовий запит інформації про діяльність емітента в межах, передбачених законом, або надання йому недостовірної інформації Штраф 200-500 н.м.д.г. Уповноважені на те особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
2. Вимагання посадовою особою емітента від акціонера, в тому числі який є працівником цього ж підприємства, інформації про те, як він голосував на загальних зборах, або інформації про відчуження такою особою своїх акцій Штраф 200-500 н.м.д.г.
3. Порушення посадовою особою емітента порядку скликання або проведення загальних зборів акціонерного товариства, порядку обрання членів органів управління товариства, порядку або строку виплати дивідендів за наявності відповідного рішення загальних зборів Штраф 300-500 н.м.д.г.
4. Дії, передбачені ч. 1-3, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, – Штраф 500-1000 н.м.д.г.
Стаття 163-6. Неподання документів, подання яких передбачено законодавством про депозитарну систему України 1. Ненадання посадовою особою депозитарної установи депоненту виписки з рахунка в цінних паперах або інших документів, надання яких передбачено законодавством про депозитарну систему України Штраф 200-300 н.м.д.г. Уповноважені на те особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Стаття 163-7. Діяльність на фондовому ринку без ліцензії 1. Здійснення посадовою особою суб’єкта господарювання операції з цінними паперами, яка належить до професійної діяльності на фондовому ринку, без спеціального дозволу (ліцензії), якщо законом передбачено одержання спеціального дозволу (ліцензії) для здійснення такої операції, або з порушенням умов ліцензування Штраф 500-1000 н.м.д.г. Уповноважені на те особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дії, передбачені ч. 1, пов’язані з отриманням доходу у великих розмірах Штраф 1000-2000 н.м.д.г.
Примітка. Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян
Стаття 163-8. Маніпулювання на фондовому ринку 1. Умисні дії посадової особи учасника фондового ринку, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів Штраф 100-500 н.м.д.г. Уповноважені на те особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
2. Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року піддано адміністративному стягненню за правопорушення, передбаченому ч. 1 Штраф 500-750 н.м.д.г.
Стаття 163-9. Незаконне використання інсайдерської інформації 1. Умисне незаконне розголошення, передача або надання доступу до інсайдерської інформації, а так само надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), а також вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація Штраф 500-750 н.м.д.г. Уповноважені на те особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Примітка. Під особами, які вчинили дії, передбачені цією статтею, розуміються: посадові особи емітента, у тому числі ті, які були посадовими особами емітента на момент ознайомлення з інсайдерською інформацією; особи, які мають доступ до інсайдерської інформації у зв’язку з виконанням ними трудових (службових) обов’язків або договірних зобов’язань незалежно від відносин з емітентом, у тому числі співробітники професійних учасників фондового ринку; державні службовці, яким відома інсайдерська інформація внаслідок виконання ними посадових (службових) обов’язків; особи, які ознайомилися з інсайдерською інформацією неправомірним шляхом; аудитори, нотаріуси, експерти, оцінювачі, арбітражні керуючі або інші особи, які виконують надані законом публічні повноваження.
Стаття 163-10. Порушення порядку внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів 1. Порушення посадовою особою Центрального депозитарію цінних паперів, Національного банку України або депозитарної установи порядку провадження депозитарної діяльності, яке призвело до втрати інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів, а також ухилення від внесення змін або внесення завідомо недостовірних змін до системи депозитарного обліку  Штраф 500-1000 н.м.д.г. Уповноважені на те особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Стаття 163-11. Порушення порядку розкриття інформації на фондовому ринку 1. Несвоєчасне розкриття інформації на фондовому ринку, вчинене посадовою особою емітента чи професійного учасника фондового ринку Штраф 20-50 н.м.д.г. Уповноважені на те особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
2. Дія, передбачена ч. 1, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення Штраф 50-100 н.м.д.г.
3. Нерозкриття інформації на фондовому ринку, вчинене посадовою особою емітента чи професійного учасника фондового ринку Штраф 200-500 н.м.д.г.
4. Діяння, передбачене ч. 3, вчинене особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення Штраф 500-1000 н.м.д.г.
5. Розкриття на фондовому ринку інформації не в повному обсязі або розкриття недостовірної інформації, вчинене посадовою особою емітента або професійного учасника фондового ринку Штраф 200-500 н.м.д.г.
6. Дії, передбачені ч. 5, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення Штраф 500-1000 н.м.д.г.
Стаття 163-12. Порушення умов видачі векселів 1. Видача векселя без наявності грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги або без визначення у відповідному договорі умови проведення розрахунків із застосуванням векселів чи із зазначенням суми платежу за векселем, що є більшою від суми зобов’язань трасата перед трасантом або векселедавця (за переказним векселем – трасанта) перед особою, якій чи за наказом якої має бути здійснений платіж Штраф 400-500 н.м.д.г. Уповноважені на те особи органів державної податкової служби, НБУ, органи державного фінансового контролю, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
Стаття 163-13. Порушення порядку приймання готівки для подальшого її переказу 1. Порушення небанківською фінансовою установою, яка має ліцензію Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків, комерційним агентом банку законів України та нормативно-правових актів Національного банку України щодо порядку приймання готівки для подальшого її переказу штраф на посадових осіб небанківської фінансової установи, яка має ліцензію Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків, комерційного агента банку 100-200 н.м.д.г. Уповноважені на те особи органів доходів і зборів Органи доходів і зборів
2. Дія, передбачена ч. 1, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення Штраф 500-1000 н.м.д.г.
Стаття 163-14. Порушення порядку здійснення операцій з електронними грошима 1. Порушення законів України та нормативно-правових актів Національного банку України щодо порядку здійснення операцій з електронними грошима Штраф на посадових осіб юридичної особи – суб’єкта господарювання 100-200 н.м.д.г. Уповноважені на те особи НБУ Національний банк України
2. Дія, передбачена частиною першою цієї статті, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення Штраф 500-1000 н.м.д.г.
Стаття 163-15. Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги) 1. Порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, недотримання установлених законодавством вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів Штраф на фізичну особу – підприємця, посадових осіб юридичної особи 100-200 н.м.д.г. Уповноважені на те особи органів доходів і зборів Органи доходів і зборів
2. Дія, передбачена ч. 1, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення Штраф 500-1000 н.м.д.г.
Підписатися на новини

Підпишіться на щотижневий дайджест новин і будьте в курсі подій без зайвого спаму

Я приймаю умови про обробку і захист перосональних даних і даю згоду на їх обробку.
X