fbpx
[get_banners]

Який штраф і відповідальність, як оскаржити порушення в сфері підприємництва за статтями 164, 164-1, 164-18 КУпАП

In: Адвокатске бюро Яновський і партнери, Довідкові матеріали правова тематика 06 Mar 2024

контакти Адвокатського бюро “Яновський і партнери”

+38 (032) 247-01-00+38 (067) 000-13-27

е-mail: yp@zkg.ua Viber Messenger Telegram

Хто має право складати адміністративні протоколи, розглядати адміністративні справи і приймати рішення про притягнення до адміністративної відповідальності за статтями 164; 164-1; 164-2; 164-3; 164-4; 164-5; 164-6; 164-7; 164-8; 164-9; 164-10; 164-11; 164-12; 164-13; 164-14; 164-15; 164-16; 164-17; 164-18 КУпАП 

Загальна назва статті КУпАП

Диспозиція/ гіпотеза статті

Відповідальність/ санкція

Орган, що складає адмін протокол

Орган, що розглядає справу про адмін правопорушення і приймає рішення

Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської діяльності

1. Провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди)

Штраф 1000-2000 н.м.д.г. з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої

Уповноважені на те особи органів внутрішніх справ (Національної поліції), органів державного нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті – в частині правопорушень, що стосуються перевезення пасажирів і вантажів, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації – у частині, що стосується порушення порядку провадженння госпдіяльності в галузі зв’язку, фінансові органи, СБУ – у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба, органи Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України – у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба, органи державної податкової служби, органи рибоохорони – в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов’язаної з добуванням і використанням риби та інших водних живих ресурсів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів – в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов’язаної з раціональним використанням, відтворенням та охороною природних ресурсів (земля, надра, поверхневі води, атмосферне повітря, тваринний та рослинний світ, природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, добування і використання риби та інших водних живих ресурсів), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, порушення вимог законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля

Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

2. Дії, передбачені ч. 1, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або пов’язані з отриманням доходу у великих розмірах

Штраф 2000-5000 н.м.д.г. з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення

3. Надання суб’єктом господарювання дозвільному органу або адміністратору недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

Штраф 1000-2000 н.м.д.г.

4. Переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, не зазначеними у митних деклараціях при переміщенні пального або спирту етилового митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним підпунктом “а” пункту 2 частини другої статті 91 Митного кодексу України, або в акцизних накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених на операції, при здійсненні яких переміщується пальне або спирт етиловий у таких транспортних засобах, або в заявках на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними

Штраф 1000-2000 н.м.д.г. з конфіскацією пального або спирту етилового та транспортних засобів

5. Зберігання та/або реалізація на митній території України пального або спирту етилового на акцизному складі, не зареєстрованому у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового

Штраф 1000-2000 н.м.д.г. з конфіскацією пального або спирту етилового, транспортних засобів, ємностей та обладнання, що використовувалися для зберігання та/або реалізації такого пального або спирту етилового, грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адмінправопорушення.

6. Порушення ліцензіатом установленого законом строку повідомлення органу ліцензування про зміну відомостей, зазначених у заяві та документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії

Штраф 250-500 н.м.д.г.

7. Невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов

Штраф 500-1500 н.м.д.г.

8. Надання суб’єктом господарювання недостовірної або не в повному обсязі інформації у повідомленні про початок провадження господарської діяльності, необхідність подання якої встановлена законом для певного виду господарської діяльності

Штраф 1000-2000 н.м.д.г.

9. Порушення суб’єктом господарювання встановленого законом строку для подання повідомлення про зміну відомостей, зазначених у повідомленні про початок здійснення господарської діяльності

Штраф 500-1000 н.м.д.г.

Примітка. Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 164-1. Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат

1. Неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку

попередження або штраф 3-8 н.м.д.г.

Уповноважені на те особи органів внутрішніх справ (Національної поліції), фінансових органів

Органи доходів і зборів (ухилення від подання декларації про доходи)

2. Дії, передбачені ч. 1, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення

штраф 5-8 н.м.д.г.

Стаття 164-2. Порушення законодавства з фінансових питань

1. Приховування в обліку валютних та інших доходів, непродуктивних витрат і збитків, відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, внесення неправдивих даних до фінансової звітності, неподання фінансової звітності, несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризацій грошових коштів і матеріальних цінностей, несвоєчасне подання на розгляд, погодження або затвердження річного фінансового плану підприємства державного сектору економіки та звіту про його виконання, перешкоджання працівникам органу державного фінансового контролю у проведенні ревізій та перевірок, невжиття заходів по відшкодуванню з винних осіб збитків від недостач, розтрат, крадіжок і безгосподарності

штраф 8-15 н.м.д.г.

Уповноважені на те посадові особи органи внутрішніх справ (Національної поліції), органів державного фінансового контролю

Органи державного фінансового контролю

2. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одно з правопорушень, зазначених у ч. 1

штраф 10-20 н.м.д.г.

Стаття 164-3. Недобросовісна конкуренція

1. Незаконне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені 

Штраф 30-44 н.м.д.г. з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої

Уповноважені на те особи органів внутрішніх справ (Національної поліції), органів Антимонопольного комітету

Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

2. Умисне поширення неправдивих або неточних відомостей, які можуть завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам іншого підприємця

штраф 5-9 н.м.д.г.

3. Отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також іншої конфіденційної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця

штраф 9-18 н.м.д.г.

Стаття 164-4. Несвоєчасне здавання виторгу

1. Здавання виторгу торговельними підприємствами всіх форм власності, що здійснюють реалізацію товарів за готівку, з порушенням термінів, установлених правилами розрахунків і ведення касових операцій

штраф на осіб, відповідальних за здавання виторгу 17-88 н.м.д.г.

Уповноважені на те посадові особи органи внутрішніх справ (Національної поліції)

Органи Національної поліції

2. Ті самі дії, вчинені особою повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення, передбачене ч. 1

штраф 43-175 н.м.д.г.

Стаття 164-5. Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка

1. Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає належним чином розміщених марок акцизного збору, або з підробленими чи фальсифікованими марками акцизного збору посадовими особами підприємств-виробників, імпортерів і продавців цих товарів

штраф 100-250 н.м.д.г. з конфіскацією таких алкогольних напоїв або тютюнових виробів

Уповноважені на те особи органів внутрішніх справ (Національної поліції), органів державної податкової служби

Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

2. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано стягненню за будь-яке з правопорушень, зазначених у ч. 1, або вчинені у великих розмірах

штраф 600-1000 н.м.д.г. з конфіскацією таких алкогольних напоїв чи тютюнових виробів

3. Незаконне зберігання марок акцизного збору

штраф 100-250 н.м.д.г. з конфіскацією марок акцизного збору

Примітка. Під великим розміром слід розуміти вартість алкогольних напоїв або тютюнових виробів, яка у п’ятсот чи більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 164-6. Демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів

1. Демонстрування фільмів або розповсюдження фільмів шляхом продажу чи передачі в прокат фільмокопій без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів

штраф 20-45 н.м.д.г. з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат

Уповноважені на те посадові особи органи внутрішніх справ (Національної поліції), центральний орган виконавчої влади, що забезпечує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, органи управління кінематографією – в частині демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів у кіно- і відеомережі, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, її представники в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі – в частині демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів на каналах мовлення телебачення України

Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

2. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення

штраф 45-100 н.м.д.г. з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат

3. Розповсюдження фільмів шляхом виготовлення фільмокопій без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів з метою їх демонстрування, продажу, передачі в прокат

штраф 60 – 90 н.м.д.г. з конфіскацією фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат

4. Дії, передбачені ч.3, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення

штраф 90 – 150 н.м.д.г. з конфіскацією фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат

Стаття 164-7. Порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів

1. Розповсюдження і демонстрування фільмів з порушенням умов, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів

штраф 20-35 н.м.д.г. з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат

Уповноважені на те посадові особи органи внутрішніх справ (Національної поліції), центральний орган виконавчої влади, що забезпечує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, органи управління кінематографією – в частині порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів у кіно- і відеомережі, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, її представники в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі – в частині порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів на каналах мовлення телебачення України

Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

2. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення

штраф 35-70 н.м.д.г. з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат

Стаття 164-8. Недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу

1. Недотримання суб’єктами кінематографії та телебачення квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу

штраф на посадових осіб 60-90  н.м.д.г.

Уповноважені на те особи органів внутрішніх справ (Національної поліції), органів управління кінематографією – в частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу в кіно- і відеомережі, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, її представники в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі – в частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу на каналах мовлення телебачення України

Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

2. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення

штраф на посадових осіб 90-150 н.м.д.г.

Стаття 164-10. Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом

1. Порушення законодавства, що регулює здійснення заготівлі, переробки та металургійної переробки металобрухту, посадовою особою суб’єкта господарювання або громадянином – суб’єктом підприємницької діяльності, що здійснює заготівлю, переробку, металургійну переробку металобрухту, 

штраф 500-1000 н.м.д.г.

Уповноважені на те посадові особи органи внутрішніх справ (Національної поліції)

Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

2. Приймання металобрухту посадовою особою суб’єкта господарювання або громадянином – суб’єктом підприємницької діяльності, що здійснює заготівлю, переробку, металургійну переробку металобрухту, без складання акта приймання, визначеного Законом України “Про металобрухт”

штраф 500 -1000 н.м.д.г.

3. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною другою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню

штраф 1000-3000 н.м.д.г. з конфіскацією металобрухту, а також коштів, отриманих від його реалізації з порушенням вимог законодавства

Стаття 164-12. Порушення бюджетного законодавства

1. Включення недостовірних даних до бюджетних запитів, що призвело до затвердження необґрунтованих бюджетних призначень або необґрунтованих бюджетних асигнувань; порушення вимог Бюджетного кодексу України при здійсненні попередньої оплати за товари, роботи та послуги за рахунок бюджетних коштів, а також порушення порядку і термінів здійснення такої оплати; здійснення платежів за рахунок бюджетних коштів без реєстрації бюджетних зобов’язань, за відсутності підтвердних документів чи при включенні до платіжних документів недостовірної інформації, а також безпідставна відмова у проведенні платежу органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів; порушення вимог Бюджетного кодексу України при здійсненні витрат державного бюджету (місцевого бюджету) у разі несвоєчасного набрання чинності законом про Державний бюджет України (несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет) на відповідний рік

штраф на посадових осіб 30-50 н.м.д.г.

уповноважені на те посадові особи органи державного фінансового контролю, Рахункова палата

Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

2. Дії, передбачені ч.1, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення

штраф на посадових осіб 50-70 н.м.д.г.

3. Взяття зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України чи законом про Державний бюджет України на відповідний рік; включення до складу спеціального фонду бюджету надходжень з джерел, не віднесених до таких Бюджетним кодексом України чи законом про Державний бюджет України на відповідний рік; зарахування доходів бюджету на будь-які рахунки, крім єдиного казначейського рахунку (за винятком коштів, що отримуються установами України, які функціонують за кордоном), а також акумулювання їх на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень бюджету; зарахування доходів бюджету до іншого, ніж визначено Бюджетним кодексом України чи законом про Державний бюджет України на відповідний рік, бюджету, в тому числі внаслідок здійснення поділу податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів між бюджетами з порушенням визначених розмірів; здійснення державних (місцевих) запозичень, надання державних (місцевих) гарантій з порушенням вимог Бюджетного кодексу України; прийняття рішень, що призвели до перевищення граничних обсягів державного (місцевого) боргу чи граничних обсягів надання державних (місцевих) гарантій; розміщення тимчасово вільних коштів бюджету з порушенням вимог Бюджетного кодексу України; створення позабюджетних фондів, порушення вимог Бюджетного кодексу України щодо відкриття позабюджетних рахунків для розміщення бюджетних коштів; надання кредитів з бюджету чи повернення кредитів до бюджету з порушенням вимог Бюджетного кодексу України та/або встановлених умов кредитування бюджету; здійснення бюджетними установами запозичень у будь-якій формі або надання бюджетними установами юридичним чи фізичним особам кредитів з бюджету всупереч Бюджетному кодексу України; порушення вимог Бюджетного кодексу України щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету

штраф на посадових осіб 50-70 н.м.д.г.

4. Дії, передбачені ч. 3, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення

штраф на посадових осіб 70-85 н.м.д.г.

5. Здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету, які відповідно до Бюджетного кодексу України мають проводитися з іншого бюджету; здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням всупереч Бюджетному кодексу України чи закону про Державний бюджет України на відповідний рік; нецільове використання бюджетних коштів; видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону; здійснення видатків на утримання бюджетної установи одночасно з різних бюджетів всупереч Бюджетному кодексу України чи закону про Державний бюджет України на відповідний рік

штраф на посадових осіб 70-85 н.м.д.г.

6. Дії, передбачені ч. 5, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, –

штраф на посадових осіб 85-100 н.м.д.г.

Стаття 164-13. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва

Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва

Штраф 20-200 н.м.д.г.

державні інспектори з питань інтелектуальної власності

Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

Стаття 164-14. Порушення законодавства про закупівлі

1. Порушення порядку визначення предмета закупівлі; несвоєчасне надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації; тендерна документація складена не у відповідності із вимогами закону; розмір забезпечення тендерної пропозиції, встановлений у тендерній документації, перевищує межі, визначені законом; неоприлюднення або порушення строків оприлюднення інформації про закупівлі; неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі, що здійснюються відповідно до положень Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”; ненадання інформації, документів у випадках, передбачених законом; порушення строків розгляду тендерної пропозиції

штраф на службових (посадових), уповноважених осіб замовника 100 н.м.д.г.

Органи державного фінансового контролю, Рахункова палата, Органи Національної поліції

Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді), 

2. Дії, передбачені частиною 1 цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення

штраф на службових (посадових), уповноважених осіб замовника 200 н.м.д.г.

3. Придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель відповідно до вимог закону; застосування конкурентного діалогу або торгів з обмеженою участю, або переговорної процедури закупівлі на умовах, не передбачених законом; невідхилення тендерних пропозицій, які підлягали відхиленню відповідно до закону; відхилення тендерних пропозицій на підставах, не передбачених законом або не у відповідності до вимог закону (безпідставне відхилення); укладення з учасником, який став переможцем процедури закупівлі, договору про закупівлю, умови якого не відповідають вимогам тендерної документації та/або тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі; внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, не передбачених законом; внесення недостовірних персональних даних до електронної системи закупівель та неоновлення у разі їх зміни; порушення строків оприлюднення тендерної документації

штраф на службових (посадових), уповноважених осіб замовника 1500 – 3000 н.м.д.г.

4. Дії, передбачені частиною 3 цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення

штраф на службових (посадових), уповноважених осіб замовника 3000 – 5000 н.м.д.г.

5. Невиконання рішення Антимонопольного комітету України як органу оскарження за результатами розгляду скарг суб’єктів оскарження, подання яких передбачено законом

штраф на керівника замовника 2000 – 5000 н.м.д.г.

6. Укладення договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених законом

штраф на керівника замовника 2000 – 10000 н.м.д.г.

Стаття 164-15. Приховування стійкої фінансової неспроможності

Умисне приховування громадянином – засновником (учасником) або службовою особою суб’єкта господарської діяльності своєї стійкої фінансової неспроможності шляхом подання недостовірних відомостей або неподання в установлений строк до господарського суду заяви про порушення справи про банкрутство юридичної особи у випадках, передбачених законом, якщо це завдало великої матеріальної шкоди кредиторові

Штраф 2000-3000 н.м.д.г.

Уповноважені на те посадові особи органи внутрішніх справ (Національної поліції)

Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

Примітка. Велика матеріальна шкода має місце, коли її розмір у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 164-16. Зайняття забороненими видами господарської діяльності

1. Зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, встановлена законом, за відсутності ознак діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України

Штраф 100-500 н.м.д.г.

органи внутрішніх справ (Національної поліції), органи державної податкової служби

Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

2. Дії, передбачені ч. 1, якщо вони були пов’язані з отриманням доходу у великих розмірах або вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення

Штраф 500-2000 н.м.д.г.

Примітка. Отримання доходу у великому розмірі має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 164-17. Порушення умов і правил, що визначають порядок припинення порушень авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет

1. Порушення умов і правил, що визначають порядок припинення порушень авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет, у тому числі невчинення власником веб-сайту, постачальником послуг хостингу передбачених законодавством про авторське право і суміжні права дій щодо унеможливлення доступу користувачів мережі Інтернет до об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, ненадання або несвоєчасне надання відповіді на заяву суб’єкта авторського права і (або) суміжних прав власником веб-сайту, постачальником послуг хостингу, наведення завідомо недостовірних відомостей у відповіді на заяву суб’єкта авторського права і (або) суміжних прав, власником веб-сайту, постачальником послуг хостингу, а також нерозміщення власниками веб-сайтів, постачальниками послуг хостингу на власних веб-сайтах, в публічних базах даних записів про доменні імена (WHOIS) достовірної інформації про себе

Штраф 500-1000 н.м.д.г.

державні інспектори з питань інтелектуальної власності

Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

2. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті

Штраф 1000-2000 н.м.д.г.

Стаття 164-18. Наведення завідомо недостовірної інформації у заявах про припинення авторського права і (або) суміжних прав, вчинених з використанням мережі Інтернет

Наведення особою завідомо недостовірної інформації щодо наявності авторського права і (або) суміжного права у заяві про припинення порушень авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет, направленій відповідно до законодавства про авторське право і суміжні права

Штраф 1000-2000 н.м.д.г.

державні інспектори з питань інтелектуальної власності

Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

X