fbpx
[get_banners]

Рекомендації з оформлення операцій в іноземній валюті

In: Статті правова тематика 06 Mar 2024
контакти Адвокатського бюро “Яновський і партнери”

+38 (032) 247-01-00+38 (067) 000-13-27

е-mail: yp@zkg.ua Viber Messenger Telegram

Оформлення документів для банку і здійснення операцій в іноземній валюті

Цією юридичною консультацією ми хочемо донести власникам бізнесу і підприємцям основні правила і практику роботи з банками при використанні валюти для операцій ЗЕД.

Вимоги до зовнішньоекономічних договорів (ЗЕД), контрактів

До 07.08.2020 р. зовнішньоекономічні договори, контракти повинні були відповідати вимогам Наказу Мінекономіки та  євроінтеграції від 09 вересня 2001 року за № 201 «Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)». Проте цей документ втратив чинність. Іншого документу, який би встановлював вимоги до ЗЕД-договорів поки не прийнято.

Проте, вважаємо, що при укладенні таких контрактів особливу увагу необхідно звертати на наступне:

– Найменування договору (договір купівлі-продажу, поставки, позики, найму тощо), його номер, а також дата та місце укладення контракту.

– Преамбула. Тут зазначаються повні найменування сторін ЗЕД-операції, зазначені у відповідному реєстрі, із зазначенням країни, а також скорочене найменування сторін (“Замовник”, “Продавець”, “Покупець”,  “Постачальник” тощо), уповноважена особа, від імені якої укладається ЗЕД контракт, і найменування установчих або інших документів, на підставі яких діють органи управління або представники контрагентів при укладенні ЗЕД-контракту.

– Предмет ЗЕД- контракту. Тут зазначається які товари (роботи, послуги) або інші об’єкти цивільних прав один з контрагентів повинен поставити (здійснити) іншому, із зазначенням точного найменування, марки, виду, сорту, зміст послуги або кінцевого результату роботи, чи завершеного об’єкта.

Якщо товар (робота, послуга) потребує детальнішої характеристики або номенклатура товарів (робіт, послуг) є значною, то такі дані можуть зазначатися в додатку або специфікації, які мають бути невід’ємною частиною ЗЕД-контракту, про що зазначається у тексті договору.

У тексті ЗЕД-контракту  про виконання робіт (надання послуг) зазначається точний обсяг робіт (послуг) та строк їх виконання.

– Ціна і загальна вартість ЗЕД-контракту. Тут зазначається ціна за одиницю виміру товару,  їх загальна вартість,  вартість виконаної роботи (наданої послуги), що поставляється за договором, крім випадків, коли ціни розраховуються за формулою, і валюта контракту. Якщо поставляються товари різної якості та асортименту, ціна зазначається окремо за одиницю товару кожного сорту, виду, марки. Окремо зазначається загальна вартість товару. В таких випадках ціни можуть бути зазначені в додатку або специфікації, на які робиться посилання в тексті договору.

– Умови платежів. Цей розділ містить умови про валюту платежу, способи, порядок і строки грошових або інших розрахунків та гарантії виконання сторонами зобов’язань з оплати. Тут може зазначатися, на підставі яких документів здійснюється оплата, передплата та за чий рахунок здійснюється оплата комісій банків).

– Термін дії договору. Зазначається безстроковий, тобто до повного виконання сторонами зобов’язань або з фіксованою датою завершення дії контракту.

– Реквізити сторін.  Тут зазначаються місцезнаходження або місце проживання сторін (адреса, населений пункт, країна), повні поштові і платіжні реквізити (№ банківського рахунка ,  IBAN, назва та місцезнаходження (місто та країна) банку, SWIFT-код банку) контрагентів договору.

– Підписи уповноважених осіб та відбиток печатки (за її наявності).

Вимоги щодо подання документів в Банк для здійснення валютного контролю

На підставі п. 14. Постанови Правління НБУ від 02.01.2019  № 7 банки для здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків мають право в разі переказу резидентом коштів на користь нерезидента, надходження від нерезидента коштів на користь резидента або якщо резидент зазначений у реєстрі вивізних МД, вимагати від останнього (залежно від виду операції) оригінали або копії договору з нерезидентом, актів, рахунків (інвойсів) або інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) товарів та інших документів, необхідних банку для здійснення валютного нагляду за своєчасністю розрахунків за експорт, імпорт товарів його клієнтів.

Банк самостійно приймає рішення про необхідність подання резидентами документів, пов’язаних зі здійсненням операції з експорту, імпорту товарів, а також перелік таких документів за відповідною операцією з експорту/імпорту товару, для здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків..

Варто взяти до уваги, що відповідно до п. 14-2 постановою Правління НБУ від 24 лютого 2022 року № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» на період воєнного стану граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів становлять 180 календарних днів та застосовуються до операцій, здійснених з 05 квітня 2022 року.

Водночас Нацбанк встановив на рівні 90 календарних днів граничні строки розрахунків за операціями з експорту товарів, що класифікуються за кодами згідно з УКТ ЗЕД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306, здійснених з 11 листопада 2023 року.

Звертаємо увагу, що за порушення резидентами строку розрахунків, встановленого згідно із цією статтею, тягне за собою нарахування пені за кожний день прострочення в розмірі 0,3 відсотка суми неодержаних грошових коштів за договором (вартості недопоставленого товару) у національній валюті (у разі здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним договором (контрактом) у національній валюті) або в іноземній валюті, перерахованій у національну валюту за курсом Національного банку України, встановленим на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаних грошових коштів за договором (вартості недопоставленого товару). (Закон України “Про валюту і валютні операції” від 21.06.2018р.№ 2473-VIII).

X