Правила подолання юридичних колізій

In: Статті правова тематика 26 Aug 2015

 замовити юридичні послуги

Ієрархія права

КОНСТИТУЦІЯ

Закони України

Постанови Верховної ради України

Укази Президента України

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

Нормативні акти міністерств і відомств, органів місцевого самоврядування (накази, рішення, ухвали тощо)

 

Правила подолання юридичних колізій

 

 

Вид колізії

Правило подолання

1

Темпоральна

– між нормативними актами, прийнятими у різний час

Перевагу має акт, що прийнятий пізніше

2

Ієрархічна

– між актами різної юридичної сили

Перевагу має акт вищої юридичної сили

Змістовна

– між загальними та спеціальними нормами

Перевагу має спеціальна норма

Змістовна (1)

– між спеціальними нормами про оподаткування (див. пункт 56.21. Податкового кодексу)

Перевагу має акт, більш сприятливий для платника податків

4

одночасно темпоральна і ієрархічна

– між актом вищої юридичної сили, прийнятим раніше, і більш пізнім актом меншої юридичної сили

Перевагу має акт вищої юридичної сили

5

одночасно темпоральна і змістовна

– між більш ранньою спеціальною нормою і пізнішою загальною нормою

Перевагу має раніше прийнята спеціальна норма

6

одночасно змістовна і ієрархічна

– між загальним актом вищої юридичної сили і спеціальним актом меншої юридичної сили

Залежно від повноважень нижчестоящого органу:

– Якщо йому надавалися повноваження конкретизувати або вводити виключення з акта вищої сили, то перевагу має спеціальний акт меншої юридичної сили;

– При відсутності повноважень – загальний акт вищої юридичної сили

Ієрархія (грец. ίεράρχίά, від ίερσς — священний, та άρχή — влада) – це поділ на нижчі і вищі посади, чини; суворий порядок підлеглості нижчих посади або чину вищим. Між  членами ієрархії діють вертикальні лінії зв’язку – субординація. У широкому розумінні ієрархія — це розміщення частин або елементів цілого в певному порядку від вищого до нижчого.

Юридична колізія – (латинь collisio – зіткнення) – суперечність або розбіжність між нормативно-правовими актами, що врегульовують одні й ті ж самі або суміжні правовідносини, а також між компетенцією органів влади.

Від колізій правових норм треба відрізняти конкуренцію норм, коли дві, три або більше правових норм регулюють одне і те саме коло споріднених відносин і не суперечать одна одній, і наділені різним ступенем конкретизації, деталізації, об’єму тощо. Переважно, це норми різної юридичної сили, рівня, які виходять від нерівнозначних органів. У таких випадках норми нібито конкурують між собою, що є нормальним. Негативним і небажаним явищем є саме колізії, коли стикаються одна з одною не просто неузгоджені, але й взаємовиключні норми.

 

  Адвокат Олексій Яновський. © 2016. Юридичні послуги – правовий “лікбез”.

Підписатись на наші новини


X