fbpx
[get_banners]

Значні правочини в ТОВ – нові правила та умови

In: Адвокатске бюро Яновський і партнери, Відео правова тематика, Корпоративне право, Статті правова тематика 17 Nov 2020 Tags:
контакти Адвокатського бюро “Яновський і партнери”

+38 (032) 247-01-00+38 (067) 000-13-27

е-mail: yp@zkg.ua Viber Messenger Telegram

Більше відео із корисною інформацією на нашому YouTube каналі – Підписуйтесь

Значні правочини в ТОВ нові правила та умови

Як визначити «значність» правочину?

Правила, умови, наслідки та відповідальність?

Обмеження по сумі договору не > 50% ВЧА – що робити?

ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ – визначаються статутом.

Згода на вчинення правочину, вартість якого перевищує 50% ВЧА відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, – виключно ЗЗУ (якщо інше не передбачено статутом товариства) (ч.2 ст.44)

Дивимося баланс, ВЧА – “Усього за розділом I Пасиву (рядок 1495)

Припустимо, там 10 тисяч грн.

Директор не може сам укласти договір на суму > 5 тис. потрібна згода ЗЗУ (дроблення не допоможе).

А якщо там “мінус”? Не можливо купити навіть найдрібніше (ч. 2 ст. 44).

ЩО ТАКЕ “ЗНАЧНІСТЬ” ПРАВОЧИНУ?

Статут товариства може встановлювати особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами товариства на вчинення певних правочинів залежно від вартості предмета правочину чи інших критеріїв (значні правочини).

Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, приймаються виключно загальними зборами учасників, якщо інше не передбачено статутом товариства.

Рішення про надання згоди на вчинення інших значних правочинів, крім зазначених у частині другій цієї статті, приймаються загальними збори учасників, якщо інше не встановлено статутом товариства.

Частина 1-3 статті 44 Закону “Про ТОВ”

ЯКІ ЗАПИТАННЯ ВИНИКАЮТЬ НА ПРАКТИЦІ???

а) ігнорувати?

б) вимагати баланс? бухгалтерську довідку? “остаточний” папірець?

в) перевіряти повноваження директора в ЄДР? вимагати статут?

г) вимагати/чекати рішення загальних зборів учасників?

д) дробити правочин/договір на декілька менших по сумі?

е) внести в договір застереження про обізнаність із достовірністю ВЧА і обмеженнями щодо значних правочинів сторін?

… ще варіанти???

ЯКІ НАСЛІДКИ НЕДОТРИМАННЯ ПРОЦЕДУРИ ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНОГО ПРАВОЧИНУ?

– для вашого ТОВ і посадової особи (директора)?

– для третьої особи (контрагента)?

– можливі податкові наслідки для сторін?

 

КРИТЕРІЇ “ЗНАЧНОСТІ”, 

НАСЛІДКИ НЕДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ

Якщо замість кількох правочинів товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.

Посадові особи товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні товариству.

Частина 4-5 статті 44 Закону “Про ТОВ”

У відносинах із третіми особами обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи не має юридичної сили, крім випадків, коли юридична особа доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження

абзац 2 частини 3 статті 92 ЦКУ

РІШЕННЯ – як на практиці?

– в будь-якому випадку НЕ ІГНОРУВАТИ!

– мати оригінал (належно завірену копію) рішення ЗЗУ ТОВ яким схвалюється правочин вартістю > 50% ВЧА або значний/значні правочини?

Якщо немає рішення ЗЗУ

– вимагати підтвердження ВЧА (баланс, довідку, офіційний лист…)

перевіряти повноваження директора в ЄДР і за статутом

НЕ дробити правочин на декілька менших по сумі

внести в договір застереження про обізнаність із достовірністю ВЧА і обмеженнями щодо значних правочинів сторін (допоможе захиститися лише третій особі/контрагенту)

НАСЛІДКИ НЕДОТРИМАННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗНАЧНОГО ПРАВОЧИНУ

– для директора – солідарна відповідальність (повна)

– для третьої особи/контрагента – визнання договору недійсним

– можливі податкові наслідки – ДПС може використати ці вимоги закону в своїх інтересах –«знімати» кредит з ПДВ, зменшувати валові витрати.

ПРИКЛАД ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ Загальних Зборів Учасників

Надати згоду виконавчому органу (директору) ТОВ протягом 202__ року на вчинення будь-яких правочинів і/або схвалити вже вчинені, за умови якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, перед датою вчинення таких правочинів


X