fbpx
[get_banners]

Реєстрація і захист прав інтелектуальної власності на комп’ютерну програму 

In: Адвокатске бюро Яновський і партнери, Довідкові матеріали правова тематика, Статті правова тематика 12 Feb 2024

Як відбувається реєстрація авторства на комп’ютерну програму

У цій юридичній консультації розкрито суть і можливі способи захисту прав інтелектуальної власності на комп’ютерну програму.

В Україні державна реєстрація авторських прав здійснюється згідно за Законом “Про авторське право i суміжні права” №3792-12 від 23.12.1993 р. (надалі – Закон), постанови КМУ “Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір” № 1756 від 27.12.2001 р. (надалі – Порядок). Варто зазначити, що ряд питань авторського права регулюється Цивільним кодексом (надалі – ЦК) інакше ніж Законом, і це необхідно мати на увазі, оскільки норми кодексу набули чинності пізніше, ніж норми Закону.

На даний час, існують три реальні і дієві способи захисту програмного продукту (комп’ютерної програми, сайту, бази даних тощо) від неправомірного використання:

 • охороняти вихідний код програми за допомогою авторського права;
 • охороняти алгоритми, які використовуються в програмах, як способи вирішення конкретних завдань;
 • охороняти назву програми

Як охороняється авторським правом вихідний код

Комп’ютерна програма або база даних охороняється авторським правом як літературний твір. Авторське право на такий твір, а саме комп’ютерну програму, виникає з моменту його створення і обов’язкова реєстрація його не вимагається.

У Законі комп’ютерній програмі надано визначення, як набору інструкцій, що представлені у вигляді слів, чисел, схем, кодів, знаків чи у якомусь іншому вигляді, який може зчитуватися комп’ютером, і за допомогою якого приводить в дію цей комп’ютер, з метою досягнути потрібну мету чи результат. Це визначення підходяще практично для всього програмного забезпечення, від HTML-коду для веб-сайту і прикладного програмного продукту до операційної системи.

Переважна більшість правовласників вважає адекватним захистом своїх прав саме реєстрацію в державному реєстрі, оскільки реєстрація авторського права надає цілий ряд незаперечних переваг, перед незареєстрованими правами.

Перш за все, в Україні існує презумпція авторства, відповідно до якої, автором є особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору. Проте, особа, яка має свідоцтво про реєстрацію авторського права, перебуває у значно вигіднішому становищі, на випадок якихось розбіжностей, несподіваних ситуацій чи зловживань. Поряд з цим, буває й таке, що авторське право реєструється з метою привласнення твору (комп’ютерної програми, бази даних тощо) з метою отримання вигоди. На підставі свідоцтва може бути складено ліцензійний договір із особами, зацікавленими використати твір, і автор, якщо вчасно не подбає про захист свого права, залишиться ні з чим. По своїй суті, свідоцтвом про реєстрацію авторського права можна захищатися, як найнадійнішим аргументом у спорі за права володіння програмними продуктами.

Наявність свідоцтва дозволить вільно розпорядитися своїм правом на програмний продукт, базу даних, чи інший твір або делегувати право третій особі. Для отримання матеріальної вигоди, як правило, складається авторський договір, і як обов’язковий додаток до нього виступає свідоцтво про реєстрацію авторського права, що засвідчує авторські права на те, що він передає.

На сьогоднішній час в Україні, реєстрація авторського права на комп’ютерну програму або базу даних є одним з найдешевших, найнадійніших способів здійснити захист права інтелектуальної власності.

Отримання охорони держави для програмного продукту і надійне підтвердження авторства відбувається дуже швидко, за стандартною процедурою реєстрації авторського права.

Як охороняються алгоритми, що використовуються в комп’ютерній програмі. Чи можна запатентувати комп’ютерну програму

Все ж, очевидність позитивних сторін і фактична необхідність реєстрації авторського права на програмні продукти, як способу захисту права інтелектуальної власності має й слабке місце. Авторськими правами забезпечується охорона лише форми об’єктів і форми втілення ідей, але не суть (сутність) об’єктів, а також не самі ідеї. Припустимо, програміст як автор, створив продукт (програму) мовою програмування C++або Java і сформував діючий модуль під певну операційну систему, скажімо, Linux, Android чи Windows 8. Аби законно скористатися програмною розробкою цього програміста, достатньо декомпілювати її, тобто, перетворити цю програму з об’єктного коду у певний вихідний текст з метою одержання інформації, необхідної для досягнення взаємодії програми із розробленою незалежно комп’ютерною програмою. Після цього, програма розкладається по модулях, на базі зрозумілого алгоритму роботи програми і скомпільовується вже під іншу мову (мовну платформу), наприклад, під Visual Basic. У такому випадку, згідно із Законом, це вже буде зовсім інший (новий) твір, хоча в ньому і використовується придуманий первісним програмістом алгоритм. Поряд з цим, комп’ютерна програма, база даних або інший програмний продукт – не патентуються. Законом не передбачається відносити програмні продукти до таких видів промислової власності як винаходи, наслідком чого є неможливість їх патентування.

Як же можна обійти це обмеження? У такому випадку патентом може захищатись алгоритм програми, як спосіб вирішення конкретного завдання. Алгоритм, а саме його суть і кожен етап записується і оформляється зрозумілою словесною формою, та підкріплюється необхідними блок-схемами, діаграмами, графіками тощо. Якщо алгоритм вже пройшов перевірку на патентоздатність, може бути подана заява на винахід, а сам автор отримає на нього патент. Якщо ви бажаєте себе убезпечити від використання ваших ідей кимось іншим, цей спосіб захисту підходить найкраще, але одночасно він є найбільш трудомістким і довготривалим.

Як охороняється назва програми

У сучасному світі вже давно прослідковується така тенденція: лише на ринку з’являється класний продукт, і стає широковідомим та запитуваним, відразу ж з’являється ризик і спокуса його скопіювати (“передерти”), повністю або по частинах. Споживач, введений в оману, попадається на гачок шахраїв, а правовласник отримує негативні відгуки і позбавляється клієнтів, незадоволених низькоякісним псевдопродуктом.

Уникнути цього можна, а саме зареєструвати як торгову марку назву програми або сайту, його доменне ім’я. Такий спосіб захисту дозволяє надійно захистити назву програми, базу даних або сайт, як знак для товарів і послуг. Це також дає можливість отримувати прибуток від оформленого правомірного використання знака третіми особами.

Власники зареєстрованих торгових марок можуть вимагати відшкодування збитків від незаконного використання свого бренду, а також заборонити використання торгової марки.

Що таке майнове і немайнове право на твір

Як розрізняються майнові та немайнові права. До немайнових прав автора належать:

 • право автора вимагати визнання авторства шляхом зазначення імені автора на творах або їх примірниках або під час публічного використання твору будь-яким способом;
 • право автора забороняти згадування свого імені під час публічного використання твору, коли автор твору хоче залишитись анонімом;
 • право автора обрати псевдонім, зазначити або вимагати зазначення псевдоніму на творах, їх мірниках або під час їх публічного використання;
 • право автора вимагати збереження цілісності твору та протидіяти перекрученню, спотворенню або іншій зміні твору чи іншому посяганню на твір будь-яким способом, що може нанести шкоду честі та репутації автора.

   До майнових прав автора належать:

 • виключне право використовувати твір;
 • виключне право надавати дозвіл або встановлювати заборону на використання твору іншими особами.

Саме на підставі закріплених Законом майнових прав, автор може отримувати винагороду за використання своїх творів. Законом встановлено строк дії майнового права автора протягом усього його життя і ще 70 років після його смерті, при цьому винагороду за використання твору після смерті автора можуть отримувати спадкоємці. Особисті немайнові права автора підлягають безстроковій охороні і не можуть бути відчужені.

Зареєстроване авторське право посвідчується Свідоцтвом, яке видає Мінекономіки України. Таке свідоцтво, як і немайнові права автора, не має строку дії.

Які документи підготувати і які дії вчинити для реєстрації авторського права на комп’ютерну програму

Перелік документів, які потрібні для реєстрації авторських прав або договорів, що стосуються прав автора на твір. Рекомендуємо подавати комплект з описом, бажано у паперовій папці!

Для реєстрації авторського права на комп’ютерні програми необхідно:

 • підготувати саму комп’ютерну програму до реєстрації, а саме, вихідні коди програми, інструкцію юзера (користувача) комп’ютерної програми;
 • присвоїти назву комп’ютерній програмі;
 • написати реферат для комп’ютерної програми;
 • здійснити оплату державного мита та збору;
 • навести повні дані про автора або авторів комп’ютерної програми;
 • надати довіреність представнику у справах інтелектуальної власності (патентному повіреному) або іншому представнику, якщо автор не самостійно подає пакет документів;
 • якщо реєстрація авторського права здійснюється на ім’я юридичної особи (це може бути службовий твір, службова комп’ютерна програма), необхідно навести реквізити за даними ЄДР цієї юридичної особи;
 • якщо необхідно зареєструвати договір передачі (відчуження) авторських прав на комп’ютерну програму, потрібно навести реквізити сторін такого договору.

Заявка (пакет документів) на реєстрацію авторського права на твір має містити:

 • викладену українською мовою заяву, яка складається за певною формою.

Важливо: Об’єкти авторського права зазначаються у пункті 3 заяви, згідно зі статтею 8 Закону;

 • принаймні один примірник твору у матеріальній формі, яка визначена у пунктах 3 і 15 Порядку;
 • документ, який свідчить про дату і факт оприлюднення твору, за наявності такого документа;
 • документ (копія документа) про сплачений збір за підготовку до реєстрації авторського права, або копію документа, який підтверджує пільги щодо його сплати;
 • документ про оплату збору за оформлення i видачу свідоцтва або копію документа про пільги щодо його сплати;
 • довіреність, оформлену належним чином, якщо заявка подається через представника.

Для реєстрації авторського права щодо службового твору, крім перелічених вище документів, також подається документ, який підтверджує особу, якій належить майнове право на об’єкт, створений на підставі трудового договору. Це вимагається відповідно до статті 429 ЦК України.

Заявка (пакет документів) для реєстрації договору, що стосується прав автора на твір, повинна містити:

 • викладену українською мовою заяву, що складається за певною формою.

Важливо: Об’єкти авторського права зазначаються у пункті 3 заяви, згідно із статтею 8 Закону;

 • принаймні один примірник твору у матеріальній формі, яка визначена пунктами 3 і 15 Порядку;
 • авторський договір (примірник), який підтверджує передання (відчуження) майнового права на твір згідно із статтею 31 Закону, або авторський договір (примірник), щодо передання права на використання твору згідно із статтями 32 і 33 Закону;
 • підтверджуючий документ про наявність майнових прав, які передаються (за необхідності);
 • документ (його копію) про сплачений збір за підготовку реєстрації договору;
 • довіреність, оформлену належним чином, якщо заявка подається через представника.

На чиє ім’я можна зареєструвати авторське право на комп’ютерну програму

Закон регламентує можливість державної реєстрації авторського права на комп’ютерні програми на території України для фізичних або юридичних осіб.

Реєстрацію авторського права здійснює:

 • фізична особа – автор твору (комп’ютерної програми);
 • декілька фізичних осіб – як група співавторів;
 • юридична особа, у випадках, якщо автор комп’ютерної програми є працівником юридичної особи, і ця комп’ютерна програма створена відповідно до виконуваних посадових (службових) обов’язків авторів щодо цієї юридичної особи – роботодавця. Це буде службовий твір.

Крім цього, юрсоба може стати правовласником комп’ютерної програми у інших випадках, наприклад, коли ця програма була створена на її замовлення фізичними особами  – авторами програми, які не є працівниками підприємства. У цьому випадку повинна здійснюватися державна реєстрація договору про передання (відчуження) майнового права на комп’ютерну програму між автором або авторами комп’ютерної програми і юрособою, замовником цієї розробки.

Будь-яка особа, фізична чи юридична, що має у володінні майнові права на комп’ютерну програму, має право передати оплатно чи безоплатно право на комп’ютерну програму іншим особам. У такому випадку теж може здійснюватися державна реєстрація Договору про передання (відчуження) між такими особами майнових прав на комп’ютерну програму.

Так само може бути здійснено держреєстрацію Договорів про передання (відчуження) майнових авторських прав на комп’ютерні програми між юридичними або фізичними особами в будь-яких інших їх комбінаціях.

Яким є строк реєстрації авторського права на комп’ютерну програму

Строк для держреєстрації авторських прав на комп’ютерну програму складає 3 (три) місяці з дати подання заявки до Мінекономіки України. По завершенні процедури реєстрації видається “Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір”. Це охоронний документ державного зразка.

Яка вартість реєстрації авторського права на комп’ютерну програму і кошторис інших витрат. Який розмір зборів за державну реєстрацію

Якщо вам не шкода свого найціннішого і невідновлюваного ресурсу – часу і ви приймете рішення самостійно підготувати та подати пакет документів на реєстрацію авторського права, це вам обійдеться, залежно від ваших вмінь і навиків, 8-12 годин часу.

Вартість послуг спеціалістів компанії з реєстрації авторського права може становити від 100 доларів США в еквіваленті за одну заявку.

Збори оплачуються через банківські установи.

Кожен вид збору повинен сплачуватися окремо із обов’язковою вказівкою призначення платежу і ПІБ або повного найменування платника.

Одержувач  УК у Печер. р-ні/Печерс. р-н/22011900
ЄДРПОУ 38004897
Банк отримувача  Казначейство України (ЕАП)
Рахунок UA678999980313090025000026007
МФО 899998
Призначення платежу *;101; 22011900; ЄДРПОУ для юридичних осіб/ІПН для фізичних осіб; збір за:

 Призначення платежу формулюється таким чином:      

за підгот. до держреєстрації авторського права від фізособи 225 грн.
за оформлення та видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від фізособи 8,5 грн.
за підгот. до держ. реєстрації авторського права від юрособи 510 грн.
за оформл. та видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від юрособи 25,5 грн.
за підгот. до держ. реєстрації договору, який стосується права автора на твір, від фізособи  510 грн
за підгот до держ. реєстрації договору, який стосується права автора на твір, від юрособи 1020 грн.

Як розглядається заявка, видається свідоцтво та рішення

Заявка розглядається, а рішення щодо реєстрації авторського права на твір або щодо відмови у реєстрації, виноситься протягом одного місяця з дати надходження належно оформлених документів заявки.

У випадку відповідності заявки вимогам розділів 2 і 3 Порядку, має бути прийнято рішення щодо реєстрації авторського права. У протилежному випадку заявнику повинно надсилатись обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації. Документація, подана заявником на реєстрацію, не повертається.

На підставі рішення щодо реєстрації авторського права і за наявності оплаченого збору за оформлення i видачу свідоцтва, відомості щодо реєстрації авторського права вносяться до Держреєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Дата реєстрації авторського права на твір є датою занесення відомостей про реєстрацію до вказаного Державного реєстру.

Свідоцтво видається Мінекономіки в місячний строк з дати реєстрації. Видача здійснюється заявнику, представнику, або надсилається на адресу, зазначену в заяві.

Розглядають заявку i приймають рішення щодо реєстрації договору, що стосується прав автора на твір, протягом одного місяця з дати надходження належно оформленого пакету документів заявки.

При відповідності заявки всім вимогам, винесуть рішення про реєстрацію договору. У протилежному випадку заявнику нададуть обґрунтування про відмову в реєстрації.

Відомості про реєстрацію договору будуть занесені до Держреєстру договорів, що стосуються прав автора на твір.

Дата реєстрації договору є датою занесення відомостей про реєстрацію в Держреєстр договорів.

Видає рішення про реєстрацію договору Мінекономіки не пізніше одного місяця з дати держреєстрації договору. Рішення видається заявнику або його представнику, або надсилається поштою на адресу, що вказана в заяві.

Як відбувається публікація відомостей щодо реєстрації авторського права i договорів, що стосуються права автора на твір?

Усі відомості щодо реєстрації авторського права або договору, який стосується права автора на твір, Мінекономіки публікує в своєму офіційному бюлетені визначені ним відомості про реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір.

Автор – адвокат Олексій Яновський.

Адвокатське бюро “Яновський і партнери”

+38 (032) 247-01-00+38 (067) 000-13-27 

X