fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин “Податки і облік” з 22.04.2019 пo 02.05.2019

In: Дайджести новин законодавства і практики 02 May 2019 Tags: ,

Дайджест нoвин “Податки і облік”

з 22.04.2019 пo 02.05.2019

 

Облікову ставку знижено

Рішенням Правління НБУ від 25.04.2019 № 311-рш «Про розмір облікової ставки» ухвалено зниження облікової ставки до 17,5 % річних з 26.04.2019 року.

 

 

 

 

 

 

 

За матеріалами НБУ

 


Нагляд за здійсненням готівкових розрахунків та веденням банками касових операцій посилено

З 03.06.2019 НБУ на підставі постанови Правління НБУ від 18.04.2019 № 62 «Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні», якою вносяться зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, що затверджена постановою Правління НБУ від 25.09.2018 року № 103 буде посилено нагляд за здійсненням готівкових розрахунків та веденням касових операцій банками в Україні.

Банк має отримувати від клієнта підтвердні документи, на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки. Такими документами можуть бути: закупівельний акт; закупівельна відомість; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, кредитний договір; договір поставки; договір транспортування; договір зберігання, інші звітні документи.

Крім цього, Нацбанк удосконалив окремі норми організації касової роботи банків України, зокрема щодо роботи банків з сумнівними щодо справжності та платіжності банкнотами тощо.

 

За матеріалами НБУ

 

Дивіться інфографіку на тему:

Ліміт готівки в касі перевищено – що робити


Оновлено перелік кодів для сплати податків

З дня опублікування набрав чинності наказ Мінфіну від 11.03.2019 № 104, яким внесено зміни до додатка до Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування ПДВ, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженого власним наказом від 24.07.2015 № 666.

 

 

 

 

Зокрема, затверджено перелік кодів видів сплати:

Код виду сплати

Вид сплати

Використовуються під час заповнення документів на переказ платниками податків

101

Сплата суми податків і зборів / єдиного внеску

109

Оплата податкового векселя

058

Проведення взаєморозрахунків з погашення податкового боргу та/або розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань

121

Сплата адміністративного штрафу

125

Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів

128

Сплата грошових зобов’язань / сум єдиного внеску, визначених за результатами камеральної перевірки підрозділів податків і зборів з фізичних осіб

130

Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами камеральної перевірки підрозділів податків і зборів з юридичних осіб

131

Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів аудиту

133

Сплата грошових зобов’язань / сум єдиного внеску, пені, визначених за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів податків і зборів з фізичних осіб

134

Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами перевірки підрозділів аудиту (інші надходження)

135

Сплата фінансових санкцій, визначених підрозділом податків і зборів з юридичних осіб

136

Сплата грошового зобов’язання, визначеного територіальним органом ДФС за результатами роботи підрозділів погашення боргу

137

Сплата грошового зобов’язання, визначеного територіальним органом ДФС за результатами роботи інших підрозділів

138

Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами перевірки підрозділів податків і зборів з фізичних осіб (інші надходження)

140

Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу / недоїмки з єдиного внеску

145

Надходження розстрочених (відстрочених) сум

244

Сплата податкового зобов’язання за уточнюючим розрахунком у разі застосування податкового компромісу

246

Сплата податкового зобов’язання за податковим повідомленням-рішенням у разі застосування податкового компромісу

350

Передоплата (доплата) митних платежів

Використовуються під час заповнення документів на переказ органами виконавчої влади

107

(-) Повернення сум податків і зборів, помилково або надміру зарахованих до бюджету / єдиного внеску

108

(-) Перерахування коштів з одного бюджетного рахунку на інший

058

Проведення взаєморозрахунків з погашення податкового боргу та/або розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань

114

(-) Повернення з бюджету сум податків, зборів та інших платежів за рішеннями судів

10С

(-) Повернення на електронний рахунок платника надміру сплачених сум ПДВ

09Ї

(-) Відшкодовано ПДВ на поточний рахунок платника за рішенням суду

10К

(-) Відшкодовано ПДВ у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів за рішенням суду

110

(-) Відшкодування ПДВ на рахунок платника

111

(-) Відшкодування процентів за бюджетною заборгованістю

117

Надходження до бюджету коштів платника податків, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство

129

Повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які розраховуються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік

141

Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу/недоїмки з єдиного внеску

147

Стягнення в межах виконавчого провадження

148

Надходження в бюджет коштів від погашення податкового боргу в міжнародних правовідносинах

149

Надходження в бюджет коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі, а також скарбів

240

(+) Надходження до бюджету коштів з рахунку в системі електронного адміністрування реалізації пального

242

(+) Надходження до бюджету коштів з рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ

248

(-) Відшкодовано ПДВ у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів

258

Стягнення податкового боргу з ПДВ за рішенням суду в системі електронного адміністрування ПДВ

351

Перерахування до бюджету суми митних платежів

358

Сплата грошових зобов’язань з митних платежів, визначених за результатами контрольно-перевірочної роботи підрозділів податків і зборів з фізичних осіб

420

(+) Надходження сум бюджетного відшкодування ПДВ у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів

 

 

Наказ Мінфіну від 11.03.2019 № 104 «Про внесеня зміни до додатка до Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів»

 


Електронні документи при перевірці фіскалами

Фіскали консультують: обов’язок надати електронні копії документів органам контролю для перевірки стосується лише великих платників — юросіб або постійних представництв нерезидента на території України. При цьому потрібно дотримати умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб.

Інші підприємства, що складають і зберігають первинні документи і регістри бухобліку з використання електронних засобів оброблення інформації, власним коштом виготовляють їх копії на паперових носіях.

Крім цього, фіскали нагадують, що власне керівник затверджує перелік осіб, які мають право підписувати первинні документи щодо господарської операції, пов’язаної з відпуском (витрачанням) грошових коштів і документів, ТМЦ, нематеріальних активів та іншого майна. І бажано таке коло осіб, які підписують документи на видачу особливо дефіцитних товарів і цінностей, бланків суворої звітності обмежити.

 

 

Лист ДФС України від 08.04.2019 № 1496/6/99-99-14-03-03-15/ІПК

 


Визначення групи нематеріальних активів при придбанні права на користування комп’ютерними програмами

Фіскали нгадують: п.4 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Мінфіну від 18.10.1999 № 242, визначено поняття нематеріального активу: нематеріальний актив – немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований.

Згідно з п. 1 ст. 1 Закону України від 05.10.2017  № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» електронний підпис – електронні дані, які додаються підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис.

Кваліфікований електронний підпис – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

Засіб електронного підпису чи печатки – апаратно-програмний або апаратний пристрій чи програмне забезпечення, які використовуються для створення та/або перевірки електронного підпису чи печатки.

У податковому обліку групи нематеріальних активів та строки дії права користування нематеріальними активами визначені у п.п. 138.3.4 ПКУ.

Зокрема, у податковому обліку до групи 5 нематеріальних активів відносяться авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (баз даних), фонограми, відеограми, передач (програми) організацій мовлення тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті.

Отже, згідно з нормами ст. 138 ПКУ витрати платника податку на придбання права користування комп’ютерними програмами відносяться до групи 5 нематеріальних активів.

 

За матеріалами ГУ ДФС у Дніпропетровській області

 

Читайте статтю на тему:

 

ТТН як доказ реальності господарської операції

Фіскали консуьтуютЬ: визначальною ознакою господарської операції є те, що вона має спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

З метою встановлення факту здійснення господарської операції та реальних змін майнового стану платника податків досліджуються в сукупності фізичні, технічні та технологічні можливості платника податку (контрагента) до вчинення тих чи інших дій, що становлять зміст господарської операції (наявність кваліфікованого персоналу, основних фондів, у тому числі транспортних засобів для перевезення або виробництва, приміщень для зберігання товарів тощо, якщо такі умови необхідні для здійснення певної операції; можливість здійснення операцій з відповідною кількістю певного товару у відповідні строки з урахуванням терміну його придатності, наявність відповідних дозвільних документів, необхідних для ведення певного виду господарської діяльності, тощо).

Складена у випадках, передбачених законодавством, ТТН:

 • підтверджує факт надання послуг з перевезення товарів;
 • є одним із додаткових документальних свідчень реальності здійснення господарської операції з поставки товарів.

У разі отримання товару в інший спосіб для підтвердження факту реальності здійснення господарської операції у платника податків мають бути наявні інші первинні документи, що свідчать про транспортування товару до місця призначення.

 

 

Лист ДФС України від 17.04.2019 № 1637/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

 


Витрати на воду, чай, каву для потреб офісу та ПДВ

Фіскали роз’яснюють: суми ПДВ, нараховані (сплачені) платником податку у зв’язку з придбанням товарів/послуг, у тому числі і для санітарно-гігієнічних та господарсько-адміністративних витрат (питна вода, чай, кава, цукор, печиво, консерви, квіти тощо), включаються до складу податкового кредиту за умови наявності відповідного документального підтвердження (ПН/РК до таких ПН, зареєстровані в ЄРПН, митні декларації, інші документи, передбачені п. 201.11 ст. 201 ПКУ).

Якщо вартість зазначених товарів включається до складу витрат та, відповідно, до вартості товарів/послуг, операції з постачання яких є об’єктом оподаткування (тобто компенсуються покупцями, збільшуючи при цьому базу оподаткування ПДВ), ці товари визнаються такими, що призначаються для використання/використані в господарській діяльності, в оподатковуваних операціях, і додаткового нарахування податкових зобов’язань за правилами, встановленими п. 198.5 ст. 198 ПКУ, не здійснюється.

 

Лист ДФС України від 18.04.2019 № 1673/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

 

Читайте статтю на тему:


База оподаткування ПДВ для постачання продукції власного виробництва

Фіскали консультують: при визначенні бази оподаткування ПДВ операцій з постачання продукції власного виробництва враховується рівень звичайних цін на таку продукцію та не враховується розмір собівартості такої продукції.

Норми ПКУ (не враховуючи норми для окремих (специфічних видів операцій):

 • визначають, що база оподаткування ПДВ операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, що відповідають ринковим;
 • встановлюють низку обов’язкових умов відповідності ціни поставки (договірної ціни) ринковій ціні, однією з яких є володіння сторонами достатньою інформацією про ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності — однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах;
 • передбачають можливість доведення невідповідності рівню ринкових цін договірної ціни.

Отже, у розумінні норм ПКУ звичайною ціною для здійснення розрахунку бази оподаткування ПДВ операцій з постачання продукції власного виробництва є ціна, визначена зацікавленими сторонами у цивільно-правовому договорі, яка, у свою чергою, має відповідати ринковій ціні (ціні, що склалася на ринку товарів/послуг).

 

Лист ДФС України від 06.04.2019 № 1620/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

 


Виплата дивідендів без авансового внеску

Фіскали наголошують: відповідно до пп. 57.1¹.3 ст. 57 ПКУ авансовий внесок, передбачений пп. 57.1¹.2 ст. 57 ПКУ, не справляється у разі виплати дивідендів:

 • на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб. Якщо сума виплат дивідендів на користь власників корпоративних прав материнської компанії перевищує суму отриманих такою компанією дивідендів, дивіденди, сплачені в межах такого перевищення, підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими пп. 57.1¹.2 ст. 57 ПКУ. З метою оподаткування материнська компанія веде наростаючим підсумком облік дивідендів, отриманих нею від інших осіб, та дивідендів, сплачених на користь власників корпоративних прав такої компанії, і відображає у податковій звітності дивіденди в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує фінансову політику;
 • платником податку на прибуток, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень ПКУ, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у період, за який виплачуються дивіденди;
 • фізичним особам.

Згідно з пп. 57.1¹.4 ст. 57 ПКУ виплата дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, прирівнюється з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням.

При цьому така виплата не підлягає оподаткуванню як дивіденди згідно з положеннями розділу IV ПКУ.

Інститути спільного інвестування звільняються від обов’язку сплати авансових внесків з податку на прибуток у разі виплати дивідендів (пп. 57.1¹.6 ст. 57 ПКУ).

 

За матеріалами ГУ ДФС у Дніпропетровській області

 


Додаткові умови моніторингу ПН/РК

ДРС України погодила проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 117».

Проектом запропоновано наступне:

 1. Додати додаткові умови для застосування «відсікаючої» ознаки у вигляді обсягу постачання товарів/послуг (500 тис. грн.): крім умов щодо розрахунків коригування, вимог до керівників платників податку, умов щодо обсягу постачання пропонується додати ще одну умову – сума ПДВ (крім суми ПДВ, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України), сплаченого у попередньому місяці, повинна бути більше 20 тис. грн.
 2. Згідно з пп. 3 п. 3 Проекту ПН/РК перевіряються відповідно до таких ознак:

«3) одночасно виконуються такі умови:

 • загальна сума сплаченого за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК, ПДВ (крім суми ПДВ, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами, якими подано ПН/РК на реєстрацію в Реєстрі, становить більше 400 тис. гривень;»
 • одночасно значення показників D та P, розрахованих у наведеному у цьому підпункті, мають такі розміри: D>0,05 Р<Рмх1,4 <…>».
 1. Зміни до п. 27 Порядку № 117, а саме: «Рішення комісії регіонального рівня про відмову у реєстрації ПН/РК в Реєстрі, про неврахування таблиці даних платника податку може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку. Рішення комісії центрального рівня про відмову у реєстрації ПН/РК коригування в Реєстрі, про неврахування таблиці даних платника податку може бути оскаржено у судовому порядку».

Таким чином, проектом запропоновано скоротити один рівень адміністративного оскарження щодо тих платників податку, у яких обсяг постачання, зазначений в ПН/РК, зареєстрованих в поточному місяці у Реєстрі, з урахуванням поданої ПН/РК на реєстрацію в Реєстрі, дорівнює або більше 30 млн. гривень та/або платників податку, які на момент зупинення ПН/РК відповідали критеріям ризиковості платника податку.

 

За матеріалами ДРС України

 

Дивіться відео на тему:

 
 

ПДВ-зобов’язання на поставку товарів на умовах DDP

Фіскали консультують: правила Інкотермс 2010 — це умови поставки в договорі купівлі-продажу товарів та перехід ризиків втрати чи пошкодження товару, а також витрат сторін контракту, пов’язаних із поставкою товару. Правила Інкотермс не регулюють перехід права власності на товар. Так, термін DDP у правилах Інкотермс 2010 означає, що продавець несе всі витрати та ризики, пов’язані з доставкою товару до місця призначення, та передбачає максимальний обсяг обов’язків продавця.

З метою оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів, оплата за які не відбулася, датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ вважається дата, на яку припадає початок передачі товару від постачальника або безпосередньо покупцю, або організації, яка здійснюватиме доставку покупцю такого товару (за виключенням визначення дати виникнення податкових зобов’язань за касовим методом).

На зазначену дату постачальник зобов’язаний скласти ПН і зареєструвати її в ЄРПН у встановлені ПКУ терміни.

Така ПН, зареєстрована в ЄРПН, є підставою для покупця для включення сум ПДВ, зазначених у ній, до складу податкового кредиту.

 

Лист ДФС України від 17.04.2019 № 1645/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

 


РК на помилково складену ПН на операції звільнені від оподаткування

Фіскали зазначають: якщо платником податку була складена ПН на операції з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, а необхідно було скласти ПН на операції з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, платнику податку необхідно скласти РК до такої ПН, яким вивести в нуль показники такої ПН, та скласти нову (правильну) ПН на операції, які оподатковуються за ставкою 20 (7, 0) відсотків, з датою складання, що відповідає даті виникнення податкових зобов’язань.

Якщо після складання ПН відбувається часткова зміна номенклатури товарів/послуг, в результаті чого здійснюється постачання як звільнених від оподаткування товарів/послуг, так і таких, що підлягають оподаткуванню, платник складає РК, в розділі Б якого відповідні показники кожного рядка ПН, за якими відбувається така зміна, виводяться в нуль, та додаються нові рядки, в яких зазначаються правильні показники щодо товарів/послуг, операції з постачання яких звільнені від оподаткування.

У графі 2.1 усіх рядків РК зазначається код причини «104».

При цьому на частку обсягу операцій, які підлягають оподаткуванню за ставкою 20 (7, 0) відсотків складається нова ПН з датою складання, що відповідає даті зміни номенклатури товарів/послуг, підтвердженій відповідними первинними (бухгалтерськими) документами.

 

Підкатегорія «ЗІР» 101.15

 


РК на безпідставно складену ПН

Фіскали наголошують: якщо платником податку відповідно до вимог п.198.5 ст.198 ПКУ безпідставно складено та зареєстровано в ЄРПН зведену ПН, то платник складає РК, в якому виводяться в «0» показники щодо товарів/послуг, зазначених в такій ПН.

У РК вказується дата складання та порядковий номер такої безпідставно складеної зведеної ПН, що була складена відповідно до п.198.5 ст.198 ПКУ.

При цьому у графі 2.1 розділу Б табличної частини РК зазначається код причини 201, що відповідає причині коригування «Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ».

Такий РК підлягає реєстрації в ЄРПН платником податку, який склав таку зведену ПН.

 

Підкатегорія «ЗІР» 101.15

 


Оплата витрат на управління будинком та РРО

Фіскали консуьтують: сплата вступних, членських і цільових внесків за Законом України від 06.07.1995 № 265/95-ВР не є розрахунковою операцією за товари (послуги) і такі розрахунки можуть здійснюватись у касі підприємства без застосування РРО.

Водночас при здійсненні розрахунків за електропостачання, водопостачання та водовідведення тощо ОСББ зобов’язане застосовувати РРО.

 

 

 

 

Лист ДФС України від 12.04.2019 № 1582/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

 


Правила ведення касової книги

Фіскали зазначають: відповідно до п. 39 розділу ІV Положення № 148 установи/підприємства відображають у касовій книзі усі надходження і видачу готівки в національній валюті.

Кожна/кожне установа/підприємство (юридична особа), що має касу, веде одну касову книгу для обліку операцій з готівкою в національній валюті (без урахування кас відокремлених підрозділів).

Аркуші касової книги нумеруються та прошнуровуються, опечатуються відбитком печатки, за наявності її в установі/на підприємстві. Кількість аркушів у касовій книзі засвідчуються підписами керівника і головного бухгалтера установи/підприємства.

Записи в касовій книзі здійснюються у двох примірниках. Перші примірники, що є невідривною частиною аркуша касової книги — «Вкладні аркуші касової книги», залишаються в касовій книзі. Другі примірники, що є відривною частиною аркуша касової книги, — «Звіт касира», є документами, за якими касири звітують щодо руху грошей у касі. Перші і другі примірники мають однакові номери.

Виправлення в касовій книзі не допускаються. Зроблені виправлення підписуються касиром, а також головним бухгалтером або особою, яка його заміщує.

П.40 розділу IV Положення № 148 визначено, що касир здійснює записи в касовій книзі за операціями одержання або видачі готівки за кожним касовим ордером і видатковою відомістю в день її надходження або видачі. За відсутності руху готівки в касі протягом робочого дня записи в касовій книзі в цей день не здійснюються.

Касир щоденно в кінці робочого дня підсумовує операції за день, виводить залишок готівки в касі на початок наступного дня і передає до бухгалтерії як звіт касира другі примірники, що є відривною частиною аркуша касової книги (копію записів у касовій книзі за день), з прибутковими і видатковими касовими ордерами під підпис у касовій книзі. Готівка, видана за видатковими відомостями на виплати, пов’язані з оплатою праці, відображається в касовій книзі після закінчення строків цих виплат згідно з п. 18 розділу II Положення № 148, а закриття вищезазначених документів та виписка відповідних видаткових касових ордерів здійснюються в порядку, визначеному в п.31 розділу III Положення № 148.

Підприємства, що мають відокремлені підрозділи, які проводять касові операції і режим роботи яких не збігається з розпорядком функціонування бухгалтерії підприємства — юридичної особи (у тому числі у вихідні та святкові дні), внутрішнім документом визначають порядок взаємодії відокремлених підрозділів із бухгалтерією підприємства — юридичної особи відповідно до вимог законодавства України.

Керівник установи/підприємства визначає відповідним внутрішнім розпорядчим актом перелік посад та кількість посадових осіб, уповноважених підписувати касові документи, зазначені у розділах III та IV Положення № 148, задля забезпечення оптимального процесу документообігу та контролю (п. 45 прим. 1 розділу IV Положення № 148).

Згідно з п. 42 розділу ІV Положення № 148 контроль за правильним веденням касової книги покладається на головного бухгалтера або працівника установи/підприємства, який на це уповноважений керівником.

 

Підкатегорія «ЗІР» 109.15

 


Курс валют у авансовому звіті при закордрнному відрядженні

Фіскали наголошують: відшкодування витрат на відрядження за кордоном за умови наявності підтверджуючих документів здійснюється у національній валюті України за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим НБУ на дату:

 • отримання авансу – у разі якщо фактичні витрати працівника в іноземній валюті відповідають сумі отриманого авансу;
 • погашення заборгованості підприємством – у разі якщо для остаточного розрахунку за відрядження необхідно виплатити додаткові кошти працівнику (якщо курс НБУ на дату погашення боргу відрізняється від курсу НБУ на день видачі авансу);
 • погашення заборгованості працівником – у разі наявності суми невикористаного авансу (якщо курс НБУ на дату погашення боргу відрізняється від курсу НБУ на день видачі авансу).

 

Підкатегорія «ЗІР» 109.19

 


Об’єкт оподаткування ПДФО при наданні в оренду земельної ділянки с/г призначення

Фіскали роз’яснюють: податковим агентом платника ПДФО – орендодавця щодо його доходу від надання в оренду (емфітевзис) земельної ділянки с/г призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар (п.п. 170.1.1 ПКУ).

При цьому об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі.

Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до ПКУ) (ст.21 Закону України від 06.10.1998 № 161-ХІV «Про оренду землі»).

Водночас, згідно з ст. 1 Указу Президента України від 02.02.2002. № 92/2002 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян – власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)», плата за оренду земельних ділянок с/г призначення, земельних часток (паїв) має становити не менше 3 відсотків визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю).

При цьому умовами Типового договору оренди земельної частки (паю), затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 17.01.2000 № 5 передбачено, що розмір орендної плати визначається за домовленістю між сторонами, але не може бути меншим від розміру, встановленого чинним законодавством.

Отже, об’єкт оподаткування ПДФО за операціями з надання в оренду земельної ділянки с/г призначення, земельної частки (паю) визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної у договорі оренди, але не менше ніж 3 відсотки визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю).

 

 

За матеріалами ГУ ДФС у Дніпропетровській області

 

Дивіться відео на тему:

 
 

Сплата земельного податку «єдиноподатником»

Фіскали зазначають: юридичні особи — «єдиноподатники»— власники земельних ділянок (землекористувачі на правах постійного користування земельними ділянками) у разі тимчасового припинення господарської діяльності сплачують земельний податок на загальних підставах.

 

 

 

 

 

Підкатегорія «ЗІР» 112.01

 


Повторне обрання спрощеної системи оподаткування  «єдиноподатником» IV групи

Фіскали наголошують: згідно з п. п. 298.8.8 ПКУ с/г товаровиробник повторно може бути включений до IV групи платників єдиного податку не раніше ніж через 2 календарні роки після його переходу на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку іншої групи, або анулювання його попередньої реєстрації платником єдиного податку IV групи.

 

 

 

Норми п.п. 298.8.8 ПКУ не застосовуються при анулюванні реєстрації платником єдиного податку IV групи юридичної особи за ініціативою контролюючого органу.

 

За матеріалами ГУ ДФС у Тернопільській області

 

Читайте статтю на тему:

 

Продаж пива ФОП – «єдиноподатником»

Фіскали консультують: ФОП- «єдиноподатник» ІІ групи має право здійснювати роздрібний продаж пива, сидру, пері (без додання спирту) за наявності ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та за умови дотримання вимог застосування спрощеної системи оподаткування, передбачених ПКУ.

 

 

 

 

 

 

Лист ДФС України від 12.04.2019 № 1578/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

 


Дохід у вигляді гранту – не дохід «єдиноподатника»

Фіскали роз’яснюють: дохід отриманий ФОП- «єдиноподатником» ІІІ групи за ставкою 5 % у вигляді гранту, не пов’язаний з результатом здійснення господарської діяльності ФОП, тому такий дохід оподатковується за загальними правилами, встановленими ПКУ для платників податків — фізичних осіб.

 

 

 

 

 

 

Лист ДФС України від 11.04.2019 № 1575/ІПК/15-32-13-01-09

 


Відсотки за кредитом ФОП – не витрати ФОП «загальносистемника»

Фіскали консультують: ФОП- «загальносистемник» не має права включати до складу витрат суми по сплаті відсотків за кредитними договорами та суми сплачені за послуги фінансового лізингу.

 

 

 

 

 

 

 

Лист ДФС України від 12.04.2019 № 1588/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

 


Відображення збитку в декларації «незалежника»

Фіскали зазначають: значення рядка «Усього» графи 9 «Сума чистого оподатковуваного доходу» розділу ІV додатка Ф2 до податкової декларації про майновий стан і доходи розраховується як сума додатних показників графи 9 за всіма видами економічної діяльності та переноситься до графи 3 рядка 10.8 розділу II податкової декларації про майновий стан і доходи.

 

 

 

 

Якщо результатом розрахунку суми чистого оподатковуваного доходу є збиток, фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, під час заповнення графи 9 розділу ІV Додатка Ф2 від’ємне значення не зазначає, а рядки прокреслює, у зв’язку з чим у графі 3 «Сума доходів» рядка 10.8 розділу II податкової декларації ставиться прокреслення.

 

 

Підкатегорія «ЗІР» 105.09

 


Порядок організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності

Кабмін затвердив Порядок організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього.

Електронний реєстр листків непрацездатності формуватиметься як електронна база даних із використанням інформаційної інфраструктури Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, що оперуватиме масивами інформації із реєстру застрахованих осіб та наповнюватиметься даними із електронної системи охорони здоров’я eHealth про підтверджені лікарями факти тимчасової непрацездатності осіб через програмне забезпечення медичних інформаційних систем, установлених в закладах охорони здоров’я.

Наявні в Реєстрі дані автоматично передаватимуться інформаційно-телекомунікаційним системам Фонду соціального страхування України, який відповідно до законодавства проводить перевірку обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності.

Для забезпечення спрощення отримання інформації про листки непрацездатності передбачено можливість безпосереднього доступу до реєстру застрахованих осіб і страхувальників через електронні кабінети на веб-порталі Пенсійного фонду України.

Реєстр формує та веде Пенсійний фонд України, який є володільцем його даних.

 

Постанова КМУ від 17.04.2019 № 328 «Деякі питання організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього»

 


Зайві кошти від ФСС. Алгоритм дій

Фахівці ФСС наголошують: при виявленні страхувальником (роботодавцем) надлишково нарахованих сум матеріального забезпечення, що були профінансовані ФСС України, за умови повернення коштів і надання письмового пояснення, Звіт по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду не подається.

Якщо страхувальник самостійно виявив помилку при нарахуванні виплат за минулі періоди (за межами діючого бюджетного року), внаслідок якої сума допомоги, що надається за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, була завищена, страхувальнику необхідно:

 

1) повернути зазначені кошти на рахунок робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення за своїм місцезнаходженням (місцем проживання);

2) письмово листом повідомити відповідний робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення, в якому:

 • зазначити суму повернутих коштів, дату їх повернення та копію платіжного документа з відміткою банківської установи про його виконання, а також зазначити за який період повертаються кошти (реквізити заяви-розрахунку або дату нарахування матеріального забезпечення страхувальникам по страхових випадках до 01.01.2011);
 • у разі здійснення фінансування видатків на підставі заяви-розрахунку зазначити дані про застрахованих осіб, по яких здійснено зменшення сум профінансованого матеріального забезпечення, а саме: прізвище, ім’я, по батькові застрахованої особи, її номер страхового свідоцтва (ідентифікаційний номер) або серію та/або номер паспорта, серію та номер листка непрацездатності, у разі необхідності, виправлену кількість днів тимчасової непрацездатності та суму матеріального забезпечення;
 • зазначити причини зменшення суми матеріального забезпечення (причини, що призвели до неправильного розрахунку суми матеріального забезпечення).

Водночас якщо сума неправомірно використаних страхових коштів на виплату матеріального забезпечення та/або вартість надання соціальних послуг, що підлягають відшкодуванню страхувальником до Фонду, була виявлена за результатами перевірки страхувальника та не повернута до кінця звітного періоду, страхувальник зобов’язаний подати до відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду Звіт по заборгованості.

У разі погашення всієї суми заборгованості зі сплати страхових коштів до кінця звітного періоду (останній календарний день останнього місяця кварталу), Звіт по заборгованості до відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду не подається.

Нагадаємо, Звіт по заборгованості за І квартал, І півріччя і 9 місяців має бути поданий не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, Звіт по заборгованості за рік — не пізніше 15 січня року, наступного за звітним роком.

Якщо останній день строку подання Звіту по заборгованості припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем подання Звіту по заборгованості вважається перший після нього робочий день.

 

За матеріалами Фонду соціального страхування України

 


Оплата частини щорічної відпустки грошовою компенсацією

Фахівці Держпраці повідомляють: тільки у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані  дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства відповідної групи.

За бажанням працівника можлива оплата частини щорічної відпустки грошовою компенсацією, але за умови, що тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути коротшою 24 календарних днів.

У разі переведення працівника на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням має бути перерахована на рахунок підприємства, установи, організації, куди перейшов на роботу працівник.

Особам віком до 18 років заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається.

 

За матеріалами Управління Держпраці у Чернівецькій області

 


У яких випадках відпустка переноситься на інший час, ніж визначено графіком

Фахівці Держпраці нагадують: ініціатором перенесення терміну надання відпустки, узгодженого графіком, може бути як працівник, так і роботодавець.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР щорічна відпустка на вимогу працівника має бути перенесена на інший період у разі:

 • порушення власником або вповноваженим ним органом строку письмового повідомлення працівника про час надання відпустки згідно з част.11 ст.10 Закону про відпустки (не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком терміну);
 • несвоєчасної виплати працівнику власником або вповноваженим ним органом заробітної плати за час щорічної відпустки, що передбачено част.1 ст.21 Закону про відпустки (не пізніше ніж за 3 дні до початку відпустки).

Відпустку також має бути перенесено на інший період або подовжено відповідно до ч.2 ст. 11 Закону про відпустки у випадках:

 • тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої в установленому порядку, а також настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • збігу щорічної відпустки з навчальною відпусткою;
 • виконання працівником державних або громадських обов’язків, якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи зі збереженням заробітної плати.

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і власником або вповноваженим ним органом. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін переноситься на інший період із додержанням вимог ст.12 Закону про відпустки.

В окремих випадках відпустка може бути перенесена з ініціативи роботодавця. Це, радше, виняток із правил, що зумовлений виробничою необхідністю у випадках, коли надання відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відобразитися на роботі підприємства. Це потребує дотримання таких умов:

 • наявність письмової згоди працівника та згоди профспілки;
 • частина відпустки (тривалістю не менше ніж 24 календарні дн.) буде використана в поточному робочому році;
 • основна частина щорічної відпустки становитиме не менше 14 календарних днів.

При цьому у наказі про перенесення відпустки бажано вказати період, коли саме планується використати відпустку.

 

За матеріалами Управління Держпраці у Кіровоградській області

 

 

 

Підбірку підготувала:

Лоза Галина,

консультант з податків та зборів,

представник з бухгалтерських послуг компанії “ЗБЕРЕЖЕНІ АКТИВИ”

спеціаліст, фахівець з контролю якості послуг 

X