fbpx
[get_banners]

Харчування працівника за рахунок компанії

In: Бухгалтерська компанія Збережені Активи, Статті бухгалтерська тематика, Статті податкова тематика 11 Dec 2017 Tags:

 

Фірма платить…

Смачний обід із присмаком гіркоти сплати додаткових сум податків…

 

 

 

 

 

Щоб показати як працедавець дбає за своїх працівників, часто працедавці забезпечують безкоштовними обідами своїх працівників.

 

Чи все так «смачно» зі сторони законодавства?

Розглянемо випадок, коли організація немає шкідливих умов праці, а отже підстав для надання безоплатного харчування передбаченого ст.166 КЗпП немає, проте має бажання мати ситих працівників.

Підприємство може використовувати різні види організації безкоштовного харчування працівників. Цеможе бути у вигляді:

 • харчування у власній їдальні;
 • замовлення обідів в офіс на підставі договорів з установами ресторанного господарства;
 • харчування працівників у закладах ресторанного господарства на підставі договору.

Законодавство не регулює порядок обліку безкоштовного харчування, власне тому варто самостійно оформити такий порядок або додатком до колективного договору або наказом по підприємству. При створенні порядку, слід забезпечити наявність інформації щодо:

 • кого саме з працівників будемо годувати безкоштовно (всі працівники чи лише ті, які виконують певні роботи)
 • місце здійснення харчування;
 • форма оплати (безкоштовне чи з частковою доплатою);
 • якщо харчування з частковою доплатою — строки та порядок розрахунків (утримання із заробітної плати поточного місяця, внесок у касу підприємства, якого числа тощо).

Окрім цього варто розробити механізм надання харчування, та передбачити в наказі:

 • порядок щомісячного розрахунку потреби в обідах працівників (за кількістю працюючих без урахування відпустки, відрядження, лікарняні тощо);
 • порядок розрахунку працівниками за харчування (ким складається відомість отриманих обідів працівниками із забезпеченням підписів працівників).

Наявність відомостей є підставою для відображення в обліку витрат на харчування та/або утримання вартості харчування із заробітної плати працівників.

Така відомість є первинним документом, фіксує господарські операції, тому повинна відповідати вимогам щодо наявності обов’язкових реквізитів первинних документів, тобто містити :

 • назву;
 • дату складання;
 • назву підприємства;
 • зміст і обсяг господарської операції;
 • одиницю виміру господарської операції;
 • особисті підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції (потрібні підписи працівника, що отримав харчування);
 • і.т.д.

Включення вартості безоплатного харчування до фонду оплати праці підприємства (за умови наявності норми про його надання в наказі чи колективному/трудовому договорах) є достатнім підтвердженням використання дано «операції» в господарській діяльності підприємства.

 

А що ж з податками?

Забезпечення обідами працівників –інші заохочувальні чи компенсаційні ввитрати, які підпадають під визначення заробітної плати згідно з ПКУ – «…основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом» (п.п.14.1.48).

Що ж тоді?

До загального місячного оподатковуваного доходу працівника слід додати вартість обіду та необхідно:

 • додавши до місячної заробітної плати вартість обіду, утримати 19,5% податків із сукупного місячного доходу працівника (ПДФО та військовий збір)
 • на сукупний місячний дохід працівника нарахувати та сплатити ЄСВ (22%)
 • відобразити дану «операцію» у звітності за ф-мою 1-ДФ.

 

А що ж податком на прибуток підприємства?

Формувати витрати при визначенні фінансового результату до оподаткування платник податку на прибуток має за правилами бухгалтерського обліку. У ПКУ не передбачає коригування такого фінансового результату на «негосподарські» витрати, окрім випадку понесення витрат, пов’язаних з невиробничими основними засобами. Тому витратам підприємства за харчування працівників бути. Що в свою чергу зменшить об’єкт оподаткування. Лише варто пам’ятати, слід вірно оформити первинні документи, що контролюючі органи не сумнівались в справжньості господарська операції пов’язаної з харчуванням.

 

А ПДВ?

Цікава позиція фіскалів висловлена в лисі  листі від 05.05.2017 р. №77/6/99-99-15-02-02-15/ІПК якщо вартість товарів включається до складу витрат і, відповідно, до вартості товарів/послуг, операції з постачання яких є об’єктом оподаткування та пов’язані з отриманням доходів, ці товари визнають такими, що призначені для використання у господарській діяльності. Тож у цьому випадку додатково нараховувати  податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 ПКУ не потрібно, отже, ПДВ зобов’язань немає, а що ж з податковим кредитом? Сума ПДВ, сплачена (нарахована) підприємством в оплату вартості харчування, включається до податкового кредиту .

 

Підсумовуючи вищезазначене: Надання ж безкоштовного харчування  працівників спричиняє сплату зазначених податків, а також забезпечує наявність витрат підприємства на таку операцію, проте дає можливість не нараховувати зобов’язання ПДВ користуючись правом на податковий кредит.

Тому  сміливо харчуймо безкоштовно працівників.

X