fbpx
[get_banners]

Групи платників та ставки єдиного податку на поточний рік – плануємо податки правильно.

In: Бухгалтерська компанія Збережені Активи, Довідкові матеріали податкова тематика, Статті податкова тематика 06 Mar 2024

Групи платників та ставки єдиного податку на поточний рік.

Плануємо податки правильно.

На 01.01.2024 р.

прожитковий мінімум для працездатних осіб – 3 028,00 грн, мінімальна зарплата – 7 100,00 грн

(п.291.4 ПКУ)

Платники

податку

Критерії єдиноподатників Особливості діяльності Основна ставка податку Додаткова ставка податку
ФОП 1 група – працюють без найманих осіб;

– річний обсяг доходу не повинен перевищувати

1 185 700 грн.

Здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню* до 10%

прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розрахунку на календарний місяць

максимальна сума з

01.01.2024 р.

302,80 грн.

З 01.08.2023 р. має право не сплачувати ЄП, якщо їхня податкова адреса знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих рф територіях України станом на дату початку бойових дій або тимчасової окупації, за період з першого числа місяця, в якому почалися бойові дії на відповідній території, виникла можливість бойових дій або почалася тимчасова окупація такої території, до останнього числа місяця, в якому було завершено такі активні бойові дії, припинено можливість бойових дій або завершено тимчасову окупацію.

Має право не сплачувати ЄСВ (за себе) з 01.03.2022 р. до припинення або скасування воєнного/надзвичайного стану +12 місяців після його припинення/скасування (у разі несплати – страховий стаж не нараховується).

Для фізичних осіб – підприємців (п. 293.4 ст. 293 ПКУ)

15% від:

1) суми перевищення граничного обсягу доходу, який дає право застосовувати спрощену систему;

2) доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до І або ІІ групи;

3) доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий;

4) доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

5) до доходу, отриманого платниками І або ІІ групи від провадження діяльності, яка не передбачена для цих платників.

Для юридичних осіб (п. 293.5 ст. 293 ПКУ)

у подвійному розмірі ставки єдиного податку (10 або 6 %) від:

1) суми перевищення граничного обсягу доходу, який дає право застосовувати спрощену систему

2) доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж дозволено для платників єдиного податку;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

2 група – кількість найманих працівників – не більше 10 осіб;

– річний обсяг доходу не повинен перевищувати

5 921 400 грн.

Здійснюють господарську діяльність з надання послуг** (у т.ч. числі побутових) платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства

Не можуть здійснювати: 

– посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), 

– послуги з надання доступу до мережі Інтернет, 

– діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. 

до 20% мін зарплати у розрахунку на календарний місяць

максимальна сума з 01.01.2024 р.

1420,00 грн.

З 01.08.2023 р. має право не сплачувати ЄП, якщо їхня податкова адреса знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих рф територіях України станом на дату початку бойових дій або тимчасової окупації, за період з першого числа місяця, в якому почалися бойові дії на відповідній території, виникла можливість бойових дій або почалася тимчасова окупація такої території, до останнього числа місяця, в якому було завершено такі активні бойові дії, припинено можливість бойових дій або завершено тимчасову окупацію.

Має право не сплачувати ЄСВ (за себе) з 01.03.2022 р. до припинення або скасування воєнного/надзвичайного стану +12 місяців після його припинення/скасування (у разі несплати – страховий стаж не нараховується).

ФОП

+

ЮО

3 група – кількість найманих працівників – без обмежень;

– обсяг доходу не повинен перевищувати  8 285 700 грн. 

Здійснюють будь-які види діяльності, крім тих, які заборонені платникам єдиного податку*** 3% від доходу – для платників ПДВ 

Має право не сплачувати ЄСВ (за себе) з 01.03.2022 р. до припинення або скасування воєнного/надзвичайного стану +12 місяців після його припинення/скасування (у разі несплати – страховий стаж не нараховується).

5% від доходу – для неплатників ПДВ 

Має право не сплачувати ЄСВ (за себе) з 01.03.2022 р. до припинення або скасування воєнного/надзвичайного стану +12 місяців після його припинення/скасування (у разі несплати – страховий стаж не нараховується).

ФОП  4 група фізичні особи – підприємці, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства (ФГ), і дотримано наступні умови:

– здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж;

– провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси;

– не використовують працю найманих осіб;

– членами ФГ такої фізичної особи є лише члени її сім’ї (тобто особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки);

– площа с/г угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів ФГ становить не менше 0,5 гектара, але не більше 20 гектарів сукупно

сільськогосподарське товарне виробництво, крід деяких винятків **** Для 4-ї групи єдиним податком обкладаються угіддя, права власності та користування на які оформлено і зареєстровано згідно із законодавством.

Розмір ставок податку з 1 га с/г угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування.

У відсотках бази розмір ставок податку з одного гектара встановлено на рівні:

0,95 – для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) ;

0,57 –  для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях;

0,57 – для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) ;

0,19 – для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях;

2,43 – для земель водного фонду;

6,33 – для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту;

50 – для сільськогосподарських угідь, на яких розташовані будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до підкласу “Будівлі для птахівництва” (код 1271.2) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, або для сільськогосподарських угідь, які використовуються для обслуговування таких будівель, споруд, з урахуванням даних Державного земельного кадастру,

Для обчислення суми єдиного податку береться  поточна нормативна грошова оцінка землі  з врахуванням коефіцієнтів індексації.

Для фізичних осіб – підприємців (п. 298.8.6. ст. 298 ПКУ)

25% від:

річної суми податку за кожний квартал, протягом якого платник перебував на четвертій групі платників єдиного податку у разі недотримання умов перебування на 4 групі єдиного податку для ФОП

ЮО юридичні особи, у яких частка сільськогосподарського товарного виробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 %;

Фізичні особи-підприємці, які призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час особливого періоду на весь період їх військової служби звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку (незалежно від того чи мали або не мали найманих працівників) та єдиного внеску (якщо вони не є роботодавцями.) 

*, ** Під побутовими послугами населенню, які надаються 1 та 2 групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

2) послуги з ремонту взуття;

3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

11) виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

12) послуги з ремонту трикотажних виробів;

13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;

22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

23) послуги з ремонту годинників;

24) послуги з ремонту велосипедів;

25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

29) послуги з ремонту ювелірних виробів;

30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;

31) послуги з виконання фоторобіт;

32) послуги з оброблення плівок;

33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

36) послуги перукарень;

37) ритуальні послуги;

38) послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством;

39) послуги домашньої прислуги;

40) послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

*** Не можуть бути платниками єдиного податку 1-3 груп:

 1. суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які здійснюють:

1) діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, діяльність з випуску та проведення лотерей;

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України “Про страхування”, сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III цього Кодексу;

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку, діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж;

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

 1. фізичні особи – підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;
 2. фізичні особи – підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 400 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 900 квадратних метрів;
 3. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;
 4. суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;
 5. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;
 6. фізичні та юридичні особи – нерезиденти;
 7. платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

**** Не можуть бути платниками єдиного податку 4 групи:

 1. суб’єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);
 2. суб’єкти господарювання, діяльність яких згідно з КВЕД-2010 відноситься до класів 

01.47 (розведення свійської птиці), 

01.49 (в частині розведення та вирощування перепелів і страусів) та 

10.12 (виробництво м’яса свійської птиці);

 1. суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 – 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції, виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29-2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства, які експортуються цими підприємствами, вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових, вироблених та розлитих у споживчу тару малими виробництвами виноробної продукції з виноматеріалів виключно власного виробництва (не придбаних), отриманих шляхом переробки плодів, ягід, винограду, меду власного виробництва та/або придбаних плодів, ягід, винограду, меду, за умови що такі придбані плоди, ягоди, виноград, мед мають виключно українське походження, а також крім електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії (за умови, що дохід від реалізації такої енергії не перевищує 25 відсотків доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) такого суб’єкта господарювання);
 2. суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

X