fbpx
[get_banners]

Запит про видачу витягу з ЄДР

In: Адвокатске бюро Яновський і партнери, Довідкові матеріали правова тематика, Зразок документа юридична практика 06 Mar 2024
Контакти Адвокатського бюро “Яновський і партнери”

+38 (032) 247-01-00+38 (067) 000-13-27

е-mail: yp@zkg.ua Viber Messenger Telegram

До доопрацювання програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань формування запитів на отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань здійснюється програмним забезпеченням вказаного реєстру без їх друку і проставлення підпису особами, що звернулися за отриманням таких відомостей.

Надання відомостей з Єдиного державного реєстру у паперовій формі:

Для отримання відомостей з Єдиного державного реєстру у паперовій формі особа, яка бажає отримати такі відомості (далі – заявник), звертається до будь-якого суб’єкта державної реєстрації (крім Міністерства юстиції України, його територіального органу), нотаріуса, крім випадків, передбачених абзацами другим та третім цього пункту.

У разі коли заявник бажає отримати документи, що містяться в реєстраційній справі в паперовій формі, він звертається до суб’єкта державної реєстрації, що відповідно до закону уповноважений зберігати реєстраційну справу у паперовій формі.

У разі коли заявник бажає отримати виписку з Єдиного державного реєстру для проставлення апостиля, він звертається до територіального органу Міністерства юстиції України.

Надання відомостей з Єдиного державного реєстру в електронній формі:

Відомості з Єдиного державного реєстру в електронній формі через портал електронних сервісів або через Портал Дія, а також з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Єдиного державного реєстру, надаються заявнику, ідентифікованому з використанням засобів електронної ідентифікації із середнім або високим рівнем довіри.

Відомості надаються шляхом зазначення заявником параметрів пошуку, завантаження сформованих програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру відомостей з цього реєстру в електронній формі для їх подальшого використання, у тому числі друку.

Безоплатний доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру в електронній формі:

Безоплатний доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру в електронній формі через портал електронних сервісів або через Портал Дія надається заявнику, ідентифікованому з використанням засобів електронної ідентифікації із середнім або високим рівнем довіри.

Безоплатний доступі надається до відомостей, передбачених статтею 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», що містяться в Єдиному державному реєстрі (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних), а саме про:

1) юридичну особу:

найменування;

ідентифікаційний код;

організаційно-правова форма;

місцезнаходження;

інформація для здійснення зв’язку;

види діяльності;

вид установчого документа;

цифровий код модельного статуту;

дата та номер останньої реєстраційної дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, пов’язаних зі змінами до установчого документа юридичної особи;

відомості про керівника (членів керівного органу);

відомості про юридичну особу, представник якої виконує повноваження керівника;

відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи;

розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду);

перелік засновників (учасників);

інформація про кінцевого бенефіціарного власника;

дата та номер останньої реєстраційної дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, пов’язаних зі зміною відомостей про кінцевого бенефіціарного власника;

відомості про відокремлені підрозділи;

дата державної реєстрації створення юридичної особи;

відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів;

відомості про перебування у процесі припинення;

відомості про перебування у процесі провадження у справі про банкрутство, санації;

відомості про дату відкриття виконавчого провадження (для незавершених виконавчих проваджень);

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи;

дані про юридичних осіб, правонаступником яких є юридична особа;

дані про юридичних осіб – правонаступників;

місце зберігання реєстраційної справи;

2) відокремлений підрозділ, а саме:

найменування;

ідентифікаційний код (за наявності);

місцезнаходження;

інформація для здійснення зв’язку;

види діяльності;

відомості про юридичну особу – засновника;

відомості про керівника (членів керівного органу);

дата створення відокремленого підрозділу;

відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів;

дата державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу;

місце зберігання реєстраційної справи юридичної особи;

3) фізичну особу – підприємця, а саме:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

місцезнаходження;

інформація для здійснення зв’язку;

види діяльності;

відомості щодо створення фізичною особою – підприємцем сімейного фермерського господарства;

дата державної реєстрації фізичної особи підприємцем;

відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів;

прізвище, власне ім’я, по батькові особи (за наявності), яка призначена управителем майна фізичної особи – підприємця;

відомості про дату відкриття виконавчого провадження (для незавершених виконавчих проваджень);

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;

місце зберігання реєстраційної справи;

4) громадське формування, що не має статусу юридичної особи, а саме:

найменування;

місцезнаходження;

інформація для здійснення зв’язку;

вид установчого документа;

відомості про керівника (членів керівного органу);

дата державної реєстрації створення громадського формування;

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення громадського формування;

місце зберігання реєстраційної справи.


            
X