fbpx
[get_banners]

Яких працівників бізнес може забронювати у 2024 р.?

In: Довідкові матеріали бухгалтерська тематика, Статті бухгалтерська тематика, Статті правова тематика, Трудове право 29 Apr 2024 Tags: , ,

Яких працівників бізнес може забронювати у 2024 р.?

З 31 січня 2023 р. в Україні діє нова процедура бронювання військовозобов’язаних працівників, затверджена Постановою КМУ від 27 січня 2023 р. № 76 (далі – Порядок № 76).

Документом встановлено наступні правила:

1. Підприємства, установи, організації, які можуть бронювати працівників
1.1.  критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період

* Критерії “критичної важливості”, яким підприємства, установи, організації (далі – роботодавець) повинні відповідати  та процедура визначення роботодавця “критично важливим” описані нижче

1.2. здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань 1.3. яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень)
2. Хто з працівників підлягає бронюванню?
Кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, повинна становити 50 % кількості військовозобов’язаних підприємства, установи і організації на дату подання списку. 

У разі наявності обґрунтованої потреби кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50 %.

Винятки – не застосовується обмеження щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, до:

–  підприємства, установи і організації паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго;

– підприємства, установи і організації, які визначені Мінстратегпромом критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу та які задіяні у виробництві товарів, виконанні робіт і наданні послуг оборонного призначення з розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин;

– спеціалізовані установи ООН, закордонні дипломатичні установи в Україні, представництва донорських установ, виконавці проектів міжнародної технічної допомоги, представництва міжнародних організацій, міжнародні та українські неурядові організації, які реалізують гуманітарні проекти за кошти міжнародних партнерів, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Не підлягають бронюванню:

1. Військовозобов’язані з дефіцитними ВОС: 

– рядового, сержантського та старшинського складу: 003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 065, 069, 070, 071, 072, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 307, 320, 323, 326, 333, 340, 379, 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530,531, 538, 543, 544, 549, 550, 554, 569; 

– офіцерського складу за групами ВОС: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90;

2.  призовники (до 27 років); 

3. які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на підставі статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”;

4. військовозобов’язані, які не перебувають у трудових відносинах з роботодавцем.

Підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності:

– військовозобов’язані керівники “критично важливих підприємств, установ і організацій, та їх заступники;

– працівники підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго;

– працівники представництв донорських установ, виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, представництв міжнародних організацій, міжнародних та українських неурядових організацій, які реалізують гуманітарні проекти за кошти міжнародних партнерів, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

– військовозобов’язані керівники, їх заступники та працівники, які задіяні у виробництві товарів, виконанні робіт і наданні послуг оборонного призначення з розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин та працюють на підприємствах, в установах і організаціях, які визначені Мінстратегпромом критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу

Підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності:

– військовозобов’язані керівники підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань, та їх заступники;

– працівники підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго.

Підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності:

– військовозобов’язані керівники підприємств, установ і організацій, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), та їх заступники;

– працівники підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго.

3. Строк бронювання
Заброньованим військовозобов’язаним надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації.

У рішенні Мінекономіки зазначається строк дії відстрочки, який не може перевищувати 6 місяців.

Відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним рішеннями Міністерства економіки до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який вони надані.

Порядок №76 не зазначає про можливість продовження строку дії  відстрочки, але, можливо, це питання в подальшому буде вирішуватись окремими постановами КМУ або іншими актами. 

4. Порядок бронювання працівників
4.1. Роботодавці, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, звертаються до: 

 – центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, або 

– відповідної обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, або 

– відповідної обласної, Київської та Севастопольської міської військової/військово-цивільної адміністрації (у разі її утворення), на території юрисдикції якої вони розташовані.

Представництва донорських установ, виконавці проектів міжнародної технічної допомоги, представництва міжнародних організацій, міжнародні та українські неурядові організації, які реалізують гуманітарні проекти за кошти міжнародних партнерів, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, звертаються до Секретаріату КМУ або МЗС.

4.1. Роботодавці, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань, звертаються до:

– центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво ЗСУ, іншими військовими формуваннями, до СБУ, утвореними відповідно до законів України, в інтересах яких вони здійснюють виробництво товарів, виконують роботи, надають послуги, або 

– Мінстратегпрому.

4.1. Роботодавці, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення),  звертаються до:

– органу державної влади, іншого державного органу, який встановив (довів) мобілізаційне завдання (замовлення).

4.2. Пакет документів, який подається:

– списки військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час за формою згідно з додатком 1 до Порядку №76; 

– обґрунтування, в якому зазначається: дата прийняття і номер рішення органу про визначення роботодавця “критично важливим” або рішення МЗС чи Секретаріату КМУ  про затвердження переліку таких підприємств; інформація про відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам;

– довідка про кількість військовозобов’язаних за формою згідно з додатком 2 до Порядку №76.

Форма подачі документів: паперова та/або електронна (на офіційну електронну пошту уповноваженого органу).

4.2. Пакет документів, який подається:

– списки військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час за формою згідно з додатком 1 до Порядку №76; 

– обґрунтування, в якому зазначається інформація про: виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань, дату і номер укладеного державного контракту (договору) на поставку товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;  відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам;

– довідка про кількість військовозобов’язаних за формою згідно з додатком 2 до Порядку №76.

Форма подачі документів: паперова та/або електронна на офіційну електронну пошту уповноваженого органу)

4.2. Пакет документів, який подається:

– списки військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час за формою згідно з додатком 1 до Порядку №76; 

– обґрунтування, в якому зазначається: дата прийняття і номер акта КМУ, іншого уповноваженого органу про встановлення (доведення) мобілізаційного завдання (замовлення) роботодавцю, дата і номер укладеного договору (контракту) на виконання роботодавцем мобілізаційного завдання (замовлення); інформація про відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам;

– довідка про кількість військовозобов’язаних за формою згідно з додатком 2 до Порядку №76.

Форма подачі документів: паперова та/або електронна на офіційну електронну пошту уповноваженого органу)

4.3. Орган, до якого звернувся роботодавець проводить перевірку:

повноти заповнення списку, 

– наявності наданого до нього обґрунтування, 

– дотримання вимог щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, 

та подає його у строк не більше ніж 5 робочих днів на погодження Генеральному штабу Збройних Сил (СБУ, Службі зовнішньої розвідки).

4.4. Генеральний штаб Збройних Сил (СБУ, Службою зовнішньої розвідки) розглядає списки щодо повноти заповнення та наявності обґрунтувань  у строк не більше ніж 10 робочих днів з дня їх отримання.

Погоджені Генеральним штабом ЗСУ (СБУ, Службою зовнішньої розвідки) списки Генеральний штаб ЗСУ (СБУ, Служба зовнішньої розвідки) подає Мінекономіки.

4.5. За результатами перевірки списків Мінекономіки приймає рішення про бронювання військовозобов’язаних у строк не більше ніж 5 робочих днів з дня отримання списків.

Підстави для відмови у бронюванні військовозобов’язаного – зазначення неправильної інформації про військовозобов’язаного:

– прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), 

– рік народження, 

– військово-облікову спеціальність (профіль), 

– найменування (повне та скорочене) та місцезнаходження роботодавця, код згідно з ЄДРПОУ (за наявності) 

4.6. З метою оформлення військовозобов’язаним відстрочок Мінекономіки надсилає рішення про бронювання військовозобов’язаних органам державної влади, іншим державним органам, якими подано списки, а також Генштабу ЗСУ (СБУ, Службі зовнішньої розвідки).
4.7. Генштаб ЗСУ (СБУ, Служба зовнішньої розвідки) у 3-денний строк доводить зазначене рішення до відома відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦКСП)(відповідного підрозділу Центрального управління та/або регіональних органів СБУ, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки).
4.8. Роботодавець видає військовозобов’язаному витяг із зазначеного рішення (за формою згідно з додатком 3 до Порядку №76).

Витяг, завірений підписом керівника та печаткою (у разі її наявності) відповідного роботодавця, є документом, що підтверджує надання військовозобов’язаному відстрочки.

Витяг видається військовозобов’язаному під розпис у відомості видачі бланків спеціального військового обліку, складеній за формою згідно з додатком 4 до Порядку №76.

4.9. Роботодавець у 5-денний строк з дня видачі витягу військовозобов’язаному надсилають до ТЦКСП, де військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку (відповідного підрозділу Центрального управління та/або регіональних органів СБУ, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки), повідомлення про бронювання військовозобов’язаного (форма згідно з додатком 5 до Порядку №76) для зарахування його на спеціальний військовий облік.
4.10. ТЦКСП, в якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку (відповідний підрозділ Центрального управління та/або регіональний орган СБУ, відповідний підрозділ Служби зовнішньої розвідки), на підставі рішення про бронювання військовозобов’язаних зараховує у строк не більше ніж 5 робочих днів з дня його отримання такого військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік.
5. Анулювання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації:
Надана відстрочка підлягає анулюванню у разі:

1) закінчення строку її дії;

2) завершення роботодавцем виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування;

3) завершення  роботодавцем виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;

4) позбавлення роботодавця статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період органом, який прийняв рішення про визначення його “критично важливим”;

5) ліквідації роботодавця;

6) звільнення військовозобов’язаного з підприємства, установи і організації.

У випадках, зазначених у підпунктах 2—6 цього пункту, анулювання відстрочки здійснюється за рішенням Мінекономіки на підставі обґрунтованого подання роботодавця.

 Відповідно до зазначеного рішення роботодавець у 5-денний строк з дня його прийняття вилучає у військовозобов’язаного витяг та надсилає його до ТЦКСП, де військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку (відповідного підрозділу Центрального управління та/або регіонального органу СБУ, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки), з відміткою у відомості видачі бланків спеціального військового обліку (додаток 4 до Порядку №76).

6. Звітування роботодавця
Роботодавці щокварталу складають звіт про чисельність військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з Порядком №76, станом на 1 число місяця, що настає за звітним кварталом (далі — звіт).

До звіту включаються зведені показники за роботодавцем та за підпорядкованими йому структурними підрозділами і філіями незалежно від їх місцезнаходження.

Звіт подається до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом (додаток 6 до Порядку №76):

органу державної влади, іншому державному органу, органу місцевого самоврядування — роботодавцями, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) в особливий період; 

центральним органам виконавчої влади, що здійснюють керівництво ЗСУ, іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, СБУ або Мінстратегпрому — роботодавцями, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт, надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань; 

центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, відповідній обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністрації або відповідній обласній, Київській та Севастопольській міській військовій/військово-цивільній адміністрації (у разі її утворення), Секретаріату КМУ — роботодавцями, які визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

* Критично важливі роботодавці для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період

Критерії для визначення підприємства, установи, організації (далі – роботодавець) критично важливим (мають бути наявними мінімум 3):

1) загальна сума сплачених податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, та ЄСВ протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн. євро (підтверджується довідкою податкової, в якій роботодавець знаходиться на обліку);

2) сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент 32 млн. євро (підтверджується довідкою відповідного обслуговуючого банку);

3) підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави (перелік визначається постановою КМУ від 4 березня 2015 р. № 83);

4) підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади за критеріями,  встановленими відповідними держорганами, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями з урахуванням потреб територіальної громади. Підприємства, установи і організації, які виробляють товари, виконують роботи і надають послуги з розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин та інших товарів оборонного призначення для задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, визначаються Мінстратегпромом як критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період у разі відповідності цьому критерію;

5) відсутня заборгованість із сплати ЄСВ (підтверджується довідкою про відсутність заборгованості або витягом з інформаційної системи органів ДПС щодо статусу розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами, засвідченим керівником підприємства);

6) розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 р. (відповідно до даних Держстату) (підтверджується довідкою роботодавця)

7) резиденти Дія Сіті.

Роботодавці, для яких достатньо 2-х вищенаведених критеріїв:

– підприємства паливно-енергетичного комплексу, казенні підприємства пробірного контролю та підприємства, які забезпечують надання послуг і виконання робіт з експлуатації та комплексного обслуговування майна органів державної влади;;

– підприємства, яке провадить діяльність у сфері охорони здоров’я, ветеринарної медицини, освіти та науки, фізичної культури і спорту, соціального захисту, житлово-комунального господарства та належить до державної чи комунальної форми власності з включенням до Реєстру неприбуткових установ та організацій або утримується за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету, або надає населенню безоплатні послуги, необхідні для забезпечення життєдіяльності населення, на постійній основі;

– лінійних аудіовізуальних медіа, які здійснюють ефірне наземне багатоканальне (цифрове) телевізійне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, програмне наповнення якого складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних передач, або які залучені до системи оповіщення, та їх афілійованих осіб, а також державних та комунальних закладів культури.

Не потрібно дотримання критеріїв для:

– представництва донорських установ, 

– виконавці проектів міжнародної технічної допомоги, 

– представництва міжнародних організацій, 

– міжнародні та українські неурядові організації, які реалізують гуманітарні проекти за кошти міжнародних партнерів, згідно з переліком, затвердженим МЗС або Секретаріатом КМУ.

Порядок визначення роботодавця “критично важливим”:

  1. Орган, який приймає рішення: 

А. центральний орган виконавчої влади, інші держоргани, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, за відповідною сферою управління та галуззю національної економіки,

Б. обласна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація,

В. обласна, Київська та Севастопольська міська військова/військово-цивільна адміністрація (у разі утворення).

2.Подання роботодавцем документів органу, визначеному в п.1:

– звернення роботодавця довільної форми;

– копії документів, які підтверджують “критичну важливість” роботодавця;

– інформація про подання роботодавцем податкової звітності за останній календарний квартал, що підтверджується:

копією податкової декларації з відмітками (штампами) контролюючого органу, який отримав податкову декларацію, із зазначенням дати її отримання або

квитанцією про прийняття податкової декларації у разі її подання засобами електронного зв’язку або квитанцією контролюючого органу, на який покладено функції щодо результатів перевірки та прийняття пакета звітних документів платників податків, або поштовим повідомленням з відміткою про вручення контролюючому органу у разі надсилання податкової декларації поштою.

  1. Розгляд уповноваженим органом звернення роботодавця у строк не більше ніж 10 робочих днів з дня його отримання про відповідність/невідповідність критеріям і визначення роботодавця критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Рішення про невідповідність роботодавця критеріям повинне містити обґрунтування такої невідповідності.

  1. Уповноважений орган надсилає копію рішення про відповідність роботодавця критеріям і визначення його “критично важливим” до Мінекономіки та Генерального штабу ЗСУ (СБУ, Служби зовнішньої розвідки).
  1. Роботодавець підтверджує статус “критично важливого” не рідше ніж 1 раз на рік. Пакет документів:

– заява довільної форми органу, який прийняв рішення про визначення його критично важливим;

– копії підтвердних документів; 

– інформація про подання роботодавцем податкової звітності за останній календарний квартал з підтверджуючими документами.

Рішення про підтвердження статусу “критично важливого” роботодавця або про позбавлення такого статусу приймається у тому ж самому порядку, що і для процедури  про встановлення відповідності/невідповідності критеріям. 

Копію рішення про підтвердження статусу критично важливого або про позбавлення такого статусу уповноважений орган в 1-денний строк з дня його прийняття надсилає до Мінекономіки та Генерального штабу ЗСУ (СБУ, Служби зовнішньої розвідки). 

X