fbpx
[get_banners]

Як роботодавцю організувати військовий облік у 2023 році?

In: Довідкові матеріали правова тематика, Статті правова тематика, Трудове право 30 Jan 2023 Tags: ,

 

Як роботодавцю організувати військовий облік у 2023 році?

 

З 05.01.2023 р. діють нові правила військового обліку, затверджені Постановою КМУ від 30 грудня 2022 р. № 1487 (далі – Порядок № 1487).

Вони застосовуються в т.ч. до всіх підприємств, установ та організацій, незалежно від підпорядкування і форми власності (далі – підприємства, роботодавець).

При цьому ведення військового обліку фізособою-підприємцем не передбачено Порядком № 1487. У той же час ведення військового обліку ФОПом не передбачено Порядком № 1487, як і не встановлено окремої відповідальності  за порушення у цій сфері. Але у своїх листах Міноборони наголошує, що ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних за місцем їх роботи покладається в тому числі й на громадян-підприємців та інших самозайнятих осіб. 

 

Роботодавець і раніше був зобов’язаний вести військовий облік стосовно своїх працівників  (військовий облік щодо підрядників ФОП, фізосіб підприємство не веде). Однак відтепер перелік обов’язків для нього у цій сфері розширився.

Тож ведення військового обліку на підприємстві згідно з новими порядком включає: 

 

 1. Призначення особи, на яку покладається ведення військового обліку

Організація військового обліку на підприємствах покладається на відповідних керівників, а саме ведення військового обліку – на працівників служби персоналу, служби управління персоналом (у разі відсутності – на особу, яка веде облік працівників на підприємстві).

Кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку, визначається залежно від кількості призовників, військовозобов’язаних та резервістів (далі – працівники), які працюють у роботодавця станом на 1 січня поточного року. Наприклад, якщо їх менше 500, то  військовий облік веде особа служби персоналу, якій встановлюється доплата в розмірі до 50 % посадового окладу. Однак, якщо у посадовій інструкції відповідного працівника визначено обов’язки з ведення військового обліку, то доплату не встановлюють (Лист  Мінсоцполітики від 09.02.2018 № 227/0/101-18/281).

Особи, відповідальні за ведення військового обліку, повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним для інспектора з військового обліку відповідно до національного класифікатора ДК 003:2010 “Класифікатор професій”.

Також підприємства щороку до 1 жовтня визначають потребу в підвищенні кваліфікації цих працівників, яке здійснюється не рідше 1 разу на 5 років. Підвищення кваліфікації здійснюється закладами освіти, що мають ліцензії на відповідну діяльність за програмами підготовки.

 

 1. Повідомлення про призначення відповідальних осіб

Підприємства протягом 7 днів з дати видання наказу про призначення або звільнення (увільнення) керівників та інших осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку, повідомляють про це відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦКСП) за встановленою формою.

 

 1. Організація військового обліку на підприємстві

Насамперед роботодавці роздруковують правила військового обліку, затверджені КМУ, і вивішують їх на видному місці в загальнодоступних приміщеннях.

Підприємства ведуть персональний військовий облік за встановленими формами списків персонального військового обліку (далі – списки) та відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (далі – відомість). При цьому новим порядком не встановлено обов’язку вести типову форму первинного обліку №П-2«Особова картка працівника». 

Списки складаються окремо за такими групами:

перша – список персонального військового обліку військовозобов’язаних (резервістів) офіцерського складу;

друга – список персонального військового обліку військовозобов’язаних (резервістів) рядового, сержантського та старшинського складу;

третя – список персонального військового обліку військовозобов’язаних та резервістів з числа жінок;

четверта – список персонального військового обліку призовників.

Відомості щодо військовозобов’язаних, яким видано мобілізаційні розпорядження, виокремлюються у кожній групі за відповідними командами – у послідовності зростання нумерації команд. Особи, які проходять службу у військовому резерві, обліковуються як військовозобов’язані, яким видано мобілізаційні розпорядження.

Відомості щодо військовозобов’язаних, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час, виокремлюються у списках персонального військового обліку військовозобов’язаних.

Відомості щодо осіб, виключених з персонального військового обліку, зберігаються у таких списках до кінця поточного року з відображенням відповідної інформації про їх чисельність у відомості.

До списків кожної групи формується справа, у якій зберігаються копії військово-облікових документів працівників.

В окремій справі зберігаються копії військово-облікових документів громадян, які не досягли граничного віку перебування в запасі та були виключені з військового обліку районними (міськими) ТЦКСП, органами СБУ, підрозділами Служби зовнішньої розвідки.

Списки і відомості ведуться в електронних та/або паперових формах.

Щороку до 25 січня (станом на 1 січня) списки підписуються керівником підприємства, а також особою, відповідальною за ведення військового обліку. Нормами Порядку не передбачено подачу зазначених списків та відомостей до будь-якого органу, установи, особи тощо.

Військовий облік ведеться на підставі даних паспорта громадянина України та військово-облікових документів. Військово-обліковими документами є:

– для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці;

– для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;

– для резервістів – військовий квиток.

Взяттю на персональний військовий облік підлягають громадяни України з числа:

– призовників у віці від 16 (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років;

– військовозобов’язаних та резервістів, які не досягли граничного віку перебування у запасі, у тому числі жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, а також за власним бажанням жінок, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений наказом Міноборони від 11.10.2021 р. № 313.

 

 1. Прийняття працівників на роботу

Під час прийняття на роботу роботодавець здійснює:

перевірку у громадян України  наявності військово-облікового документа (в т.ч. в електронній формі через мобільний додаток Дія, який поки не має такого функціоналу). Приймання на роботу здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) ТЦКСП, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки. Працевлаштування громадян, які прибули з тимчасово окупованих територій України, здійснюється після взяття таких осіб на облік внутрішньо переміщених осіб та на військовий облік у районному (міському) ТЦКСП;

доведення до працівників правил військового обліку під особистий підпис під час прийняття на роботу;

надсилання у 7-денний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу до відповідних районних (міських) ТЦКСП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки повідомлень встановленої форми про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

внесення у 5-денний строк інформації до списків та відомості.

 

 1. Інші обов’язки роботодавців: 

Підприємства здійснюють:

5.1. оповіщення на вимогу районних (міських) ТЦКСП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки  (далі – інші органи) працівників про їх виклик до відповідних органів і забезпечення їх своєчасного прибуття;

5.2. подання до ТЦКСП, інших органів на їх вимогу відомостей про працівників, персональний військовий облік яких вони ведуть;

5.3. проведення відповідної роз’яснювальної роботи серед працівників щодо виконання ними правил військового обліку;

5.4. забезпечення повноти та достовірності облікових даних, що вносяться до списків персонального військового обліку;

5.5. взаємодію з відповідними районними (міськими) ТЦКСП, іншими органами щодо строків та способів звіряння даних списків персонального військового обліку, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів. 

Звіряння даних (не рідше 1 разу на рік) списків персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які працюють на підприємствах, з обліковими даними документів районних (міських) ТЦКСП, інших органів, на території відповідальності яких вони перебувають, здійснюється відповідно до графіка звіряння. Цей графік затверджує голова відповідної районної, держадміністрації, міський голова. Особи, відповідальні за ведення військового обліку на підприємствах, у визначені графіком звіряння строки прибувають до відповідних органів для проведення звіряння даних. Якщо ці органи розташовані на території інших адміністративно-територіальних одиниць звіряння даних здійснюється шляхом надсилання у 2 примірниках витягів із списків, а також копій військово-облікових документів до таких органів;

5.6. періодичне звіряння списків із записами у їх військово-облікових документах. Звіряння здійснюється відповідно до графіка звіряння, затвердженого керівниками відповідних підприємств. Під час звіряння перевіряються наявність та стан військово-облікових документів працівників. Підприємства у 5-денний строк з дня проведення звіряння вносять до списків зміни облікових даних, виявлені під час їх звіряння, та надсилають щомісяця до 5 числа до відповідних районних (міських) ТЦКСП, інших органів повідомлення про зміну облікових даних (у разі наявності);

5.7. внесення у 5-денний строк з дня подання відповідних документів (або відображення інформації з використанням мобільного додатка Порталу Дія) змін до списків щодо: 

– прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), 

– реквізитів паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, 

– адреси задекларованого/зареєстрованого місця проживання, 

– адреси місця фактичного проживання, 

– сімейного стану, 

– освіти, 

– місця роботи і посади, 

та надсилання щомісяця до 5 числа до відповідних районних (міських) ТЦКСП, інших органів повідомлень про зміну таких облікових даних;

5.8. складення і подання щороку до 1 грудня до відповідних районних (міських) ТЦКСП списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць за встановленою формою;

5.9. приймання від працівників під розписку у бланках розписок встановленої форми їх військово-облікових документів для подання таких документів до відповідних районних (міських) ТЦКСП, інших органів з метою їх звіряння з обліковими даними;

5.10. оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

5.11. постійний контроль за виконанням посадовими особами підприємств вимог цього Порядку, а працівниками – правил військового обліку;

5.12. постійне інформування відповідних районних (міських) ТЦКСП, інших органів про посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які порушують вимоги Порядку № 1487, а також про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом;

5.13. ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірки;

5.14. направлення військовозобов’язаних та резервістів протягом 7 днів з дня досягнення граничного віку перебування в запасі до відповідних районних (міських) ТЦКСП, інших органів для виключення з військового обліку;

5.15. у разі отримання розпоряджень районних (міських) ТЦКСП, інших органів щодо оповіщення працівників про їх виклик до зазначених органів керівники підприємств зобов’язані:

– видати наказ про оповіщення працівників, довести його до відома таких осіб під особистий підпис у частині, що стосується їх прибуття до відповідного органу у визначені ним строки, та надіслати копію наказу у 3-денний строк цьому органу;

– вручити працівникам повістки про явку за викликом (за наявністю);

– письмово повідомити з наданням витягів з наказів відповідним органам про осіб з числа призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які тимчасово непрацездатні, перебувають у відпустці або у відрядженні;

– забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям працівників до відповідного органу;

5.16. щорічно до 1 лютого видають накази, у яких встановлюють завдання військового обліку на відповідний рік. Такими наказами, зокрема, визначають завдання щодо методичного забезпечення військового обліку, підвищення кваліфікації відповідальних за нього осіб та інші заходи щодо поліпшення стану військового обліку, а також затверджують плани перевірок такого обліку на підпорядкованих підприємствах.

 

 1. Обов’язки працівників

Працівники у тому числі зобов’язані:

– у разі зміни адреси їх місця проживання або інших персональних даних особисто в 7-денний строк повідомити про такі зміни відповідним органам, де вони перебувають на військовому обліку (у разі декларування/зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання це робитимуть ЦНАПи);

– якщо не актуалізували інформацію про себе в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, особисто у 7-денний строк з дня внесення змін до персональних даних прибути із паспортом громадянина України та військово-обліковими документами до відповідного районного (міського) ТЦКСП, іншого органу, який організовує та веде військовий облік на території адміністративно-територіальної одиниці, для взяття їх на військовий облік, зняття з військового обліку або внесення змін до їх облікових даних;

– якщо вибувають за межі України на постійне місце проживання або на строк більше 3 місяців, особисто прибути до відповідного районного (міського) ТЦКСП, іншого органу з документами, що підтверджують виїзд за кордон для зняття з військового обліку. Якщо виїжджають за кордон на строк до 3 місяців – з військового обліку не знімаються.

 

 1. Звільнення з роботи працівника

У разі звільнення з роботи працівника роботодавець:

 – вносить у 5-денний строк інформацію про його звільнення до списків та відомості;

– надсилає у 7-денний строк з дня видання наказу про звільнення з роботи до відповідних районних (міських) ТЦКСП, інших органів повідомлення встановленої форми про зміну облікових даних працівників.

 

 1. Особливості військового обліку жінок

Жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних районних (міських) ТЦКСП (не отримували військово-обліковий документ) до 05.01.2023 р., можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року. Проте керівники підприємств повідомляють відповідним районним (міським) ТЦКСП про жінок, які працюють у них та які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку у районних (міських) ТЦКСП.

Інші жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку, затвердженому наказом Міноборони від 11.10.2021 р. № 313, (крім тих, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю) та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням на загальних засадах, визначених Порядком №1487.

 

 1. Обмін інформацією між держорганами в частині військового обліку

Закордонні дипломатичні установи України відтепер:

– інформують громадян, які перебувають на тимчасовому консульському обліку та досягли призовного віку і не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу;

– сприяють поверненню військовозобов’язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час (в особливий період);

– повідомляють у 7-денний строк з дня взяття на консульський облік або зняття з нього про призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідним районним (міським) ТЦКСП, іншим органам за місцем перебування їх на військовому обліку;

– ведуть військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку. Список зберігається в закордонній дипломатичної установі України протягом п’яти років.

 

Національна поліція за зверненням районних (міських) ТЦКСП, органів СБУ здійснює адміністративне затримання та доставлення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адмінправопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

Також ТЦКСП, органи СБУ, підрозділи Служби зовнішньої розвідки отримують відповідну інформацію  про призовників, військовозобов’язаних та резервістів від: органів реєстрації, органів державної реєстрації актів цивільного стану, органів досудового розслідування, судів, медико-соціальних експертних комісій,  керівників закладів охорони здоров’я, територіальних органів Держстату, центрів зайнятості та їхніх філій, ДМС, органів військового управління, військових частин, інших військових формувань.

 

 1. Перевірка дотримання військового обліку:

Облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад проводять щороку відповідно до затверджених ними планів у взаємодії з ТЦКСП перевірку стану військового обліку на підприємствах, що перебувають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

 

Крім того виконавчі органи сільських, селищних, міських рад здійснюють:

виявлення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які проживають на території адміністративно-територіальної одиниці, що обслуговується цим органом, і не перебувають в них на персонально-первинному військовому обліку, направлення таких громадян до районних (міських) ТЦКСП, інших органів для взяття на військовий облік;

оповіщення на вимогу відповідних районних (міських) ТЦКСП, інших органів призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до цих органів і забезпечення їх своєчасного прибуття;

звіряння не рідше 1 разу на рік облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на військовому обліку у цих виконкомах, з:

 обліковими даними, що містяться у списках підприємств, в яких вони працюють, що перебувають на території адміністративно-територіальної одиниці, яка обслуговується виконкомом,

документами щодо реєстрації місця проживання фізичних осіб (в т.ч. з використанням мобільного додатка Порталу Дія);

місцем фактичного проживання призовників, військовозобов’язаних та резервістів (шляхом подвірного обходу відповідно до графіка звіряння);

постійний контроль за виконанням посадовими особами підприємств вимог Постановою КМУ від 30 грудня 2022 р. № 1487, а призовниками, військовозобов’язаними та резервістами – правил військового обліку;

– інформування щомісяця до 5 числа відповідних районних (міських) ТЦКСП про державну реєстрацію утворення, припинення підприємств, які розташовані на території адміністративно-територіальної одиниці.

 

Районні (міські) ТЦКСП в т.ч.:

– письмово повідомляють підприємствам про осіб, які не виконали наказ керівника підприємств та не прибули за викликом до районного (міського) ТЦКСП;

– звертаються до органів Національної поліції (у разі неможливості складення протоколу про адмінправопорушення на місці його вчинення) для доставлення осіб, які скоїли правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 КУпАП, з метою складення протоколів про адмінправопорушення, до відповідного районного (міського) ТЦКСП, в якому ця особа перебуває (повинна перебувати) на військовому обліку;

– проводять щороку перевірки стану організації та ведення військового обліку на підприємствах.

 

Перевірка стану організації та ведення військового обліку працівників проводиться за затвердженим Кабміном переліком питань, які доводяться до відома підприємства не пізніше ніж за 10 днів до початку перевірки.

 

Керівники підприємств, у яких проведено перевірку стану військового обліку, організовують та забезпечують усунення виявлених недоліків. Про вжиті заходи та усунення недоліків зазначені керівники інформують у 30-денний строк з дня отримання результатів перевірки.

 

 1. Відповідальність у сфері військового обліку

Посадові особи підприємств несуть відповідальність за:

– неподання до районних (міських) ТЦКСП списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, 

– прийняття на роботу призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які не перебувають на військовому обліку, 

– незабезпечення оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до районного (міського) ТЦКСП, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, 

– перешкоду їх своєчасній явці на збірні пункти, призовні дільниці, 

– несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, 

– неподання відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

КУпАП передбачена відповідальність для роботодавців у цій сфері. Згідно з ст. 210-1 КУпАП, порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачає штраф:

вчинення такого порушення в особливий період або за повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню:

для громадян від 200 до 300 НМДГ (3 400 грн. – 5 100 грн.)

для посадових осіб від 300 до 500 НМДГ (5 100 грн. – 8 500 грн.).

Звертаємо увагу, що законом не уточнено чи штраф застосовується за кожне порушення окремо чи за всі загалом. 

 

Військово-транспортний обов’язок підприємств

Також нагадуємо, що в Україні діє військово-транспортний обов’язок, який включає в себе проведення заходів, пов’язаних з військовим обліком, завчасною підготовкою, перевіркою готовності до передачі та передачею в особливий період транспортних засобів і техніки військовим формуванням.

Зокрема, під час мобілізації для потреб військових формувань можуть безоплатно залучатися транспортні засоби і техніка підприємств на умовах повернення їх після оголошення демобілізації. Перелік таких транспортних засобів і техніки наведений у листі Міноборони від 23.09.2015 р. N 266/із/2226.

Керівник підприємства зобов’язаний:

– здійснювати разом із представниками ТЦКСП та військових формувань відбір транспортних засобів і техніки за типами і марками, технічним станом відповідно до наданих зведених або часткових нарядів;

– забезпечувати дотримання вимог до технічного стану та укомплектованості транспортних засобів і техніки, призначених для задоволення потреб військових формувань на особливий період;

– утримувати вказані ТЗ і техніку у стані постійної готовності до передачі військовим формуванням;

– забезпечувати своєчасну доставку ТЗ і техніки до визначених пунктів передачі відповідно до часткових нарядів;

– подавати ТЦКСП щороку до 20 червня та 20 грудня інформацію про наявність транспортних засобів і техніки, їх технічний стан, а також про громадян, які працюють на підприємстві на таких транспортних засобах і техніці, за встановленою формою (додаток № 1 до Постанови КМУ від 28 грудня 2000 р. № 1921).

 

Керівники підприємств, ТЗ і техніка яких призначені для задоволення потреб військових формувань на особливий період, у разі зміни найменування підприємства або форми власності, відправки ТЗ і техніки в інші регіони або за межі території України на тривалий час, передачі права власності на транспортні засоби і техніку іншим юридичним особам або громадянам, в довгострокову оренду (лізинг), а також в інших випадках, коли унеможливлюється передача ТЗ і техніки військовим формуванням, зобов’язані у 7-денний строк повідомити про це  ТЦКСП, на військовому обліку яких перебувають транспортні засоби і техніка.

ТЗ і техніка підприємств, установ та організацій, призначені для задоволення потреб військових формувань на особливий період, підлягають не частіше 1 разу на рік, але не рідше 3 разів на 5 років в мирний час перевірці їх мобілізаційної готовності представниками ТЦКСП.

 

За порушення законодавства щодо військово-транспортного обов’язку керівники підприємств відповідають згідно з ст. 210-1 КУпАП.

X