fbpx
[get_banners]

Угода про неконкуренцію (non-compete agreement, NCA)

In: ІТ-право 07 May 2024

Угода про неконкуренцію (NCA): що це таке та чому це важливо?

Угода про неконкуренцію, також відома як NCA або non-compete agreement, є одним з інструментів в регулюванні відносин між роботодавцем та працівником, особливо в галузях, де інтелектуальна власність та комерційні таємниці мають особливе значення, наприклад в ІТ-сфері. Ця угода забороняє працівнику після завершення співпраці займатися діяльністю, що може конкурувати з бізнесом роботодавця, протягом певного часу та у певній географічній зоні.

З погляду бізнесу, такий договір допомагає захистити важливу комерційну інформацію та забезпечує стабільність у взаєминах, що може бути важливим активом. Українське законодавство стало більш гнучким щодо договору про неконкуренцію (NCA) з прийняттям закону “Про стимулювання розвитку цифрової економіки”, який надає особливі умови для ІТ-компаній. Таким чином, необхідність дотримуватись законності й обґрунтованості вимог, встановлених в non-compete agreement, є ключовою для їх ефективності та дійсності в суді.

Навіщо укладати угоду про неконкуренцію?

Інтеграція угоди про неконкуренцію (NCA) в бізнес-стратегію компанії може надати значущі переваги, зокрема в ІТ-сфері, де швидкість розвитку технологій та обіг інформації є критичними факторами. Ось основні причини, чому компанії вирішують включати NCA у свої корпоративні політики:

 1. Захист конфіденційної інформації. Угода про неконкуренцію допомагає обмежити ризики витоку важливих даних та комерційних таємниць, гарантуючи, що колишні працівники не використовуватимуть цю інформацію для розвитку власного або конкурентного бізнесу.
 2. Попередження недобросовісної конкуренції. Угода (NCA) забороняє колишнім співробітникам створювати або долучатися до бізнесу, який може конкурувати з вашою компанією, захищаючи таким чином ваш ринковий сегмент.
 3. Обмеження контактів з клієнтами та партнерами. Угода може включати положення, що забороняють співробітникам працювати з вашими нинішніми клієнтами та бізнес-партнерами, запобігаючи таким чином “відтоку” клієнтів.
 4. Компенсація за порушення умов угоди. Установлення фінансової відповідальності за порушення умов NCA може слугувати стримуючим фактором для колишніх працівників.
 5. Захист інвестицій у професійний розвиток. Якщо компанія інвестує значні ресурси в навчання та розвиток своїх співробітників, угода допоможе захистити ці інвестиції, обмежуючи можливість працівників використовувати отримані навички на користь конкурентів.

Кожен з цих пунктів має бути чітко сформульованим і зрозумілим для обох сторін угоди, щоб запобігти майбутнім правовим спорам і забезпечити дотримання домовленостей. У Західній Консалтинговій Групі ми завжди підкреслюємо важливість превентивних заходів, які дозволяють уникнути юридичних проблем у майбутньому, підкріплюючи стабільність і захист для вашого бізнесу. Застосування угод про неконкуренцію (NCA) є одним зі способів забезпечення цього захисту, адже вони дозволяють запобігати можливим конфліктам та зменшувати ризики, пов’язані з втратою важливих корпоративних ресурсів.

Що потрібно знати про договори щодо обмеження конкуренції?

Законодавство України, зокрема ЗУ “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні”, встановлює чіткі рамки для угод про неконкуренцію, особливо для ІТ-компаній і резидентів Дія.Сіті. Ось основні аспекти, на які варто звернути увагу при формуванні таких договорів:

 1. Чіткість умов. Угода повинна точно визначати види діяльності та області, де діє заборона, щоб уникнути будь-якої невизначеності.
 2. Розумні терміни. Період, на який діє обмеження, має бути обґрунтований та справедливий, адже надмірно тривалі або обтяжливі угоди можуть бути визнані недійсними.
 3. Географічне обмеження. Визначення географічної території, на яку розповсюджується non-compete agreement, допомагає уникнути правових конфліктів щодо дійсності договору про неконкуренцію в різних регіонах.
 4. Компенсація. Обов’язковий аспект угоди, який визначає компенсацію за дотримання умов NCA, забезпечує, що обмеження є справедливим і мотивуючим для сторін.
 5. Інтелектуальна власність. Угоди, які торкаються інтелектуальної власності, мають чітко регулювати питання використання та власності після завершення дії договору про неконкуренцію.
 6. Адекватність умов. Важливо, щоб умови NCA були адекватними до роду діяльності, розміру та специфіки бізнесу, з яким працівник або підрядник був пов’язаний.

Західна Консалтингова Група забезпечує, що кожна угода про неконкуренцію, яку ми допомагаємо розробляти, відповідає усім цим критеріям, забезпечуючи нашим клієнтам юридичну впевненість і захист їхніх інтересів. Враховуючи динамічний характер ІТ-індустрії, ми також зосереджуємо увагу на гнучкості угод, дозволяючи їм адаптуватися до змін у технологіях та бізнес-моделях.

Запуск особливого правового та податкового режиму Diia.City 8 лютого 2022 року став значущим кроком для підтримки українського ІТ-бізнесу. Цей режим надає українським ІТ-компаніям, які є резидентами Diia.City, низку привілеїв, включаючи знижені ставки оподаткування та спрощені процедури для ведення бізнесу. Однією з основних нововведень стали гіг-контракти, які дозволяють залучати спеціалістів для виконання конкретних задач без включення їх до штату на постійній основі.

Гіг-контракти в Diia.City можуть включати умови про неконкуренцію, які зобов’язують фахівців утримуватися від конкурентної діяльності під час та після завершення контракту. Це особливо важливо, коли спеціаліст працює над розробкою програмних продуктів або іншою інтелектуальною власністю, що може мати значну комерційну вартість.

Важливо, що компенсація за дотримання умов NCA у межах гіг-контрактів має бути справедливою та адекватною, адже це забезпечує виконання умов договору про неконкуренцію без додаткового фінансового тиску на спеціаліста. Попри те, що законодавчо компенсація не врегульована на достатньому рівні, резиденти Diia.City мають враховувати це, щоб уникнути потенційних правових спорів та забезпечити дотримання договорів у дусі поваги та взаєморозуміння між сторонами.

Таким чином, режим Diia.City відкриває нові можливості для гнучкості у відносинах з фахівцями, але також вимагає уважного підходу до умов та обсягу угод про неконкуренцію, щоб забезпечити їх ефективність та справедливість.

Угоди про неконкуренцію для співробітників та підрядників

Юридично ефективні NCA зазвичай мають чітко визначені територіальні рамки, тривалість та сфери діяльності, де співробітник або підрядник не повинні вступати в конкуренцію з роботодавцем або замовником.

Встановлення довжини терміну NCA залежить від типу діяльності та ролі співробітника чи підрядника у компанії. Коротші періоди часто застосовуються для менш важливих ролей, тоді як ключові співробітники, які мали доступ до конфіденційної інформації, можуть мати довші угоди.

Компаніям також слід забезпечити той момент, що умови угоди чітко комунікуються співробітникам і підрядникам перед їх підписанням, а також забезпечити доступ до юридичної консультації для роз’яснення умов. Такий підхід сприяє прозорості та довірі, зменшуючи можливість конфліктів та судових розглядів у майбутньому.

Тож, підсумуємо.

Угода про неконкуренцію (NCA) є важливим інструментом для захисту бізнесу від неправомірної конкуренції та втрати конфіденційної інформації. Західна Консалтингова Група спеціалізується на розробці цих угод, забезпечуючи, щоб вони не тільки відповідали чинному законодавству України, але й реалістично відображали потреби та можливості наших клієнтів у ІТ-секторі та інших галузях.

Ми прагнемо до того, щоб наші клієнти могли сконцентруватися на розвитку свого бізнесу, не турбуючись про потенційні загрози з боку колишніх співробітників чи підрядників. Забезпечуючи професійний захист та юридичну підтримку, ми допомагаємо компаніям підтримувати здоровий конкурентний клімат і впевненість у своєму майбутньому.

Враховуючи швидкий розвиток цифрових технологій і постійне оновлення законодавчої бази, ми акцентуємо на постійному оновленні наших знань і практик. Це дозволяє нам надавати послуги, які не тільки відповідають сучасним вимогам, але й прогнозують можливі майбутні зміни в регуляторному середовищі, що є запорукою успіху і стабільності наших клієнтів.

X