fbpx
[get_banners]

Директор поїхав у відпустку. Хто ж підпише договір?

In: Проблема-рішення юридична практика, Статті бухгалтерська тематика, Статті правова тематика 07 Nov 2017 Tags: ,

СИТУАЦІЯ

Розглянемо ситуацію, коли твердження «Директор поїхав у відпустку, а відпочив весь колектив» не завжди працює…

Правовий статус директора є двояким, оскільки директор підприємства виступає одночасно у двох статусах:

ДАНІ

Директор – найманий працівник.

Згідно Кодексу законів про працю України, і є особою, яка перебуває із підприємством у трудових відносинах, що регулюється нормами трудового права;

Використовуючи своє законне право на відпочинок, на час відпустки директор звільняється від роботи для забезпечення свого відпочинку чи соціальних потреб. На час відпустки за ним зберігається місце роботи (посади) та навіть заробітна плата (виключення становлять відпустка власний рахунок і т.д.).

Таким чином, у період відпустки директор не може виконувати своїх посадових обов’язків як найманий працівник. З цієї точки зору, підписані директором документи (договори, накази, правочини тощо) під час перебування ним у відпустці можуть вважатись контролерами не чинними, оскільки це є частиною трудових обов’язків директора.

Якщо ми говоримо про будь-якого іншого працівника, то про неможливість виконувати свої трудові обов’язки на час відпустки наголошує й Мінсоцполітики у листі від 17.10.2016 року за № 376/06/186-16. Також Мінсоцполітики звертає увагу на ст. 79 КЗпП, яка передбачає можливість відкликання працівника з відпустки у встановленому законом порядку.

Директор – виконавчий орган.

Одноосібний виконавчий орган або голова колективного виконавчого органу юридичної особи, що регулюеться нормами корпоративного права. 

Має право на життя і точка зору, що директор не перестає бути виконавчим органом навіть на час відпустки, чи іншої відсутності, адже він зазначений як уповноважена особа у ЄДР, не позбавляється на час відпустки права банківського підпису, інших повноважень, не відсторонюється від виконання обов’язків у судовому порядку тощо.

Коли мова йде про директора, то питання щодо підписання/непідписання договору чи інших офіційних документів від імені підприємства директором як найманим працівником чи виконавчим органом – є спірним. Варто також зазначити, що діяльність директора регламентується ще й цивільним  і господарським кодексами, а не тільки трудовим, що в свою чергу не передбачає припинення або призупинення повноважень одноосібного виконавчого органу (тобто директора) на період перебування у відпустці особи, яка обіймає цю посаду.

Отже, можна зробити висновок, що повноваження директора зберігаються за ним весь час із моменту призначення на посаду й до дати припинення повноважень, незалежно від фактичного перебування на робочому місці.

Які ризики підписання директором офіційних документів у період відпустки?

Використовувати підпис директора на документах у час його відпустки все таки  ризиковано. Принаймні це може призвести до спору, чого б ми радили уникати якщо це реально можливо.

Якщо директор – «відпускник», наприклад, підпише договір із контрагентом, то є ймовірність того, що такий контрагент згодом може заявити про недійсність правочину відповідно до Цивільного кодексу України, а в такому випадку іншу точку зору доведеться відстоювати в судовому порядку.

Але не все так страшно, можна уникнути непотрібних ризиків і спорів, якщо правильно підготуватися і зробити все як слід.

РІШЕННЯ

Вихід є – делегування повноважень або призначення вищестоящим органом уповноваженої особи на час відпустки директора.

Якщо директор (голова правління, генеральний директор), як виконавчий орган юридичної особи, згідно із її установчими документами самостійноі одноосібно має право призначати  замість себе заступника або тимчасово виконуючого обов’язки, то він робить це своїм наказом (розпорядженням), делегуючи певні повноваження, які є усамого директора, на час своєї відсутності іншій особі.

Якщо ж повноваження про призначення заступника директора чи тимчасово виконуючого обов’язки директора належать до компетенції вищестоящого або колегіального органу (власника, зборів учасників, наглядової ради, правління, дирекції тощо) то рішення про призначення заступника або тимчасово виконуючого обов’язки керівника підприємства приймається відповідним вищестоящим органом і оформляється зазвичай в письмовій формі – рішенням власника або протоколом загальних зборів учасників товариства, або протоколом засідання наглядової ради, правління, дирекції  тощо. 

Певні повноваження, зокрема, – для вчинення від імені юридичної особи правочинів, укладення договрів, або такі як представництво на переговорах, в суді, перед державними органами чи третіми особами, можуть надаватися за довіреністю, підписаною директором.
Слід пам’ятати, що директор не може передати за довіреністю іншій особі (делегувати, довірити) більший обсяг повноважень ніж йому належить, як виконавчому органу, згідно із стаатутом, а для такої пердачі також потрібне рішення уповноваженого вищестоящого або колегіального органу.

Отже, на час відсутності директора існує процедура – як правильно призначити виконувача обов’язків директора, який користуватиметься повноваженнями керівника, у т. ч. правом підпису.

Звертаємо увагу на те, що законодавство передбачає можливість суміщення посад і виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

X