fbpx

Документи для різних правових процедур

In: Статті правова тематика 26 Nov 2018

контакти Адвокатського бюро “Яновський і партнери”

+38 (032) 247-01-00+38 (067) 000-13-27

е-mail: yp@zkg.ua Viber Messenger Telegram

Документи та інші відомості для різних правових  процедур 

заснування, державної реєстрації, перереєстрації, зміни реєстраційних даних, внесення змін до установчих документів, відчуження корпоративних прав, виділу, припинення шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу,  перетворення), ліквідації, банкрутства

 

1. Для заснування, державної реєстрації, перереєстрації, зміни реєстраційних даних, внесення змін до установчих документів, відчуження корпоративних прав:

•       Для засновників фізичних осіб  (резидентів і нерезидентів), керівника та головного бухгалтера: копії паспортів (сторінки з останнім фото, ким і коли виданий, прописка); копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера

•       Для засновників фізичних осіб  (резидентів і нерезидентів), які раніше зареєстровані, як фізичні особи – підприємці: даніз з сайту http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html для звіряння даних з ЄДР, ідентифікаційний код, адресу реєстрації проживання)

•       Для засновників юридичних осіб  (резидентів): нотаріально посвідчені – витяг з ЄДР, нотаріальну копію статуту. Рішення уповноваженого органу юридичної особи про заснування або участь в іншій юридичній особі, та про надання повноважень керівнику чи іншій особі вчиняти дії по заснуванню (участі)

•       Для представників засновників юридичних осіб (резидентів)  – документи, що підтверджують повноваження представників або посадових осіб засновників (витяг з державного реєстру та/або довіреність та/або протокол зборів та/або наказ)

•       Для засновників юридичних осіб  (нерезидентів) – витяг з торгового, банківського, судового, або іншого аналогічного реєстру країни реєстрації нерезидента, належним чином апостильовані або легалізовані (якщо це необхідно відповідно до міжнародних угод) та перекладений українською мовою

•       Для представників засновників юридичних осіб (нерезидентів)  – документи, що підтверджують повноваження представників або посадових осіб засновників (витяг з реєстру та/або довіреність) належним чином апостильовані або легалізовані (якщо це необхідно відповідно до міжнародних угод) та перекладений українською мовою

•       Місце знаходження (юридична адреса, адреса реєстрації на території України). Документ про право власності, або право користування, або право перебування  у приміщенні – це може бути відмітка у паспорті фізичної особи засновника про місце реєстрації проживання, свідоцтво про право власності на нерухоме майно, договір про набуття права власності, договір оренди, найму, договір про надання послуг бізнес-центру тощо.  

•       Організаційно-правова форма юридичної особи (наприклад: товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство, приватне акціонерне товариство, іноземне підприємство, дочірнє підприємство, громадська організація тощо) 

•       Найменування юридичної особи –  унікальна назва літерами кирилиці для перевірки тотожності найменування в ЄДР.

•       Розмір статутного капіталу (фонду) в грн.

Довідково: мінімальний статутний капітал для товариства з обмеженою відповідальністю, для приватного підприємства – вимог немає,  але в статуті має бути вказано (хоча б 1 грн.) , для акціонерного товариства – 1250 мінімальних заробітних плат. 

•       Найменування або П.І.Б. та розмір часток засновників у статутному капіталі

•       Форма внесків у статутний капітал (валюта України, іноземна валюта, майно, майнові права, інтелектуальна власність тощо)

•       Основні види діяльності юридичної особи

•       Особливості компетенції найвищого органу управління 

•       Прізвище, ім’я, по-батькові, посада керівника виконавчого органу

•       Особливості повноважень керівника виконавчого органу, (обмеження, згода на значні правочини тощо, якщо необхідно)

•       Інформація про банки, в яких відкрито або буде відкрито інвестиціний або поточні рахунки юридичної особи

 

2. Додатково для перереєстрації, зміни реєстраційних даних, внесення змін до установчих документів, відчуження корпоративних прав:

•       Для фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) в необхідних випадках:

– які виходять з товариства – нотаріально посвідчену заяву про вихід;

– які придбали або відчужили (купили, продали, подарували, обміняли тощо) корпоративні права – нотаріальний договір (документ) про придбання або відчуження прав;

– для одружених – нотаріальну згоду іншого з подружжя на відчуження прав;

– для учасників товариства, які не набувають відчужуваних часток – нотаріально посвідчені заяви про відмову від переважного права придбання, купівлі;

– для спадкоємців – свідоцтво про право на спадщину  

•       Рішення (протокол зборів тощо) компетентного органу юридичної особи про: зміни в установчих документах, зміну адреси, зміну відомостей, документів, печаток тощо (ми надаємо допомогу при підготовці цього документа)

•       Оригінали установчих документів, оригінали раніше виданих і дійсних довідок та свідоцтв про реєстрацію та взяття на облік в державних органах, печатки і штампи, залежно від обставин  – у процедурах, що вимагають зміни, відновлення, анулювання, знищення

3. Додатково для виділу або припинення шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення):

•       Рішення (протокол зборів тощо) найвищого органу юридичної особи про: припинення, реорганізацію юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення; призначення комісії з припинення, порядку та процедури припинення (ми надаємо допомогу при підготовці цього документа)

•       Передавальний акт, передавальний або розподільчий баланс – у процедурах припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу

•       Оригінали всіх редакцій установчих документів, оригінали свідоцтва про державну реєстрацію, оригінали довідок та свідоцтв про реєстрацію та взяття на облік в державних органах, печатки і штампи, фінансові звіти з розшифровкою активів та зобов’язань за останні 3 роки, кредиторська і дебіторська заборгованість станом на останню звітну дату, залежно від обставин – у процедурах виділу, припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення

•       Податкові декларації та інші обов’язкові звіти за останні 3 роки, залежно від обставин – коли є необхідність в обов’язковому проходженні перевірок державних органів

4. Додатково для ліквідації, банкрутства:

•       Рішення (протокол зборів тощо) найвищого органу юридичної особи про: ліквідацію або ініціювання процедури банкрутства юридичної особи, призначення ліквідаційної комісії, порядку та процедури ліквідації (ми надаємо допомогу при підготовці цього документа)

•       План санації (в необхідних випадках, ми надаємо допомогу при підготовці цього документа))

•       Оригінали всіх редакцій установчих документів, оригінали свідоцтва про державну реєстрацію, оригінали довідок та свідоцтв про реєстрацію та взяття на облік в державних органах, печатки і штампи, фінансові звіти з розшифровкою активів та зобов’язань за останні 3 роки, кредиторська і дебіторська заборгованість станом на останню звітну дату, залежно від обставин – у процедурах ліквідації та у процедурах банкрутства

•       Податкові декларації та інші обов’язкові звіти за останні 3 роки, залежно від обставин – коли є необхідність в обов’язковому проходженні перевірок державних органів

•       Перелік кредиторів, щодо яких існують або можуть існувати у майбутньому невиконані зобов’язання Вашого підприємства

•       Перелік боржників, які мають або можуть мати у майбутньому невиконані зобов’язання перед  Вашим підприємством

•       Оригінали документів, що свідчать про зобов’язання, строк виконання яких настав, або які підлягають виконанню у майбутньому (кредитні договори, договори застави, поруки, гарантії, інші письмові договори та правочини, розписки, вимоги, акти, судові рішення, виконавчі документи тощо)

•       Оригінали документів про право власності на нерухоме майно, транспортні засоби, інше майно, що підлягає реєстрації, або є у власності

•       Перелік найманих працівників (якщо їх не звільнено до прийняття рішення про ліквідацію або до початку процедури банкрутства)

5. Для підготовки позову, претензії, скарги:

•       Суть справи (спору, прагнення і вимоги клієнта) в довільні письмовій формі за підписом клієнта

•     Докази якими обгрунтовуються вимоги або заперечення клієнта (документи, свідки, речі, інші будь-які фактичні дані та джерела їх отримання)

•       Судовий збір і інші накладні витрати

Підписатися на новини

Підпишіться на щотижневий дайджест новин і будьте в курсі подій без зайвого спаму


X