fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин “Податки і облік” з 15.07.2019 пo 22.07.2019

In: Дайджести новин законодавства і практики 22 Jul 2019 Tags: ,

Дайджест нoвин “Податки і облік”

з 15.07.2019 пo 22.07.2019

 

Облікову ставку знижено

З 19.07.2019 Правління НБУ схвалило рішення знизити облікову ставку до 17,0% річних

 

 

 

 

 

 

 

Рішення Правління НБУ від 18.07.2019 № 493-рш «Про розмір облікової ставки»

 


Фінзвітність для малих підприємств по-новому

Мінфін вніс зміни до:

 • до наказу Мінфіну «Про затвердження П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» від 25.02.2000 № 39, зокрема, стандарт матиме назву — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність».
 • наказу Мінфіну «Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку» від 19.04.2001 № 186. Спрощений План рахунків можуть застосовувати юридичні особи, що визнані мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькі товариства, підприємств, які ведуть спрощений бухоблік доходів та витрат, а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності.

Зміни до деяких нормативно-правових актів Мінфіну з бухгалтерського обліку:

 • до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291. А саме, рахунки класу 9 «Витрати діяльності» ведуть всі підприємства, з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 «Витрати за елементами». Раніше виняток стосувався суб’єктів малого підприємництва, а також інших організацій, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності» виключено;
 • визначено, що «НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність» для складання Фінзвітності застосовуються мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькими товариствами, представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності та підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності)

Крім того у Фінансову звітність малого підприємства додають окремі рядки для нематактивів. А форму № 1-м після рядка доповнено новими позиціям:

 • Нематеріальні активи — 1000
 • первісна вартість — 1001
 • накопичена амортизація — 1002

 

 

Наказ Мінфіну від 31.05.2019 № 226 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку»

 

Дивіться відео на тему:

 

Граничний строк сплати податку субота, неділя чи офіційне свято – встановлений строк продовжується на перший робочий день

Постанова суду зазначає: ПКУ не містить застережень щодо строку сплати податку у разі якщо останній день строку його сплати припадає на вихідний або святковий день.

Водночас в Європейській конвенції про обчислення строків (ETS № 76) від 16.05.1972, підписаній державами — членами Ради Європи, яка застосовується до обчислення строків у цивільних, комерційних і адміністративних справах, визначено, що при обчисленні строку суботи, неділі та офіційні свята враховуються. Однак якщо diesadquem (для цілей цієї Конвенції термін «diesadquem» означає день, у який строк спливає) строку, до спливу якого має бути здійснена та чи інша дія, припадає на суботу, неділю, офіційне свято чи день, який вважається офіційним святом, встановлений строк продовжується на перший робочий день, який настає після них.

Судами встановлено, що суму податкового зобов’язання з акцизного податку з граничним терміном сплати до 30.10.2016, Товариство сплатило 31.10.2016, оскільки останній день строку припав на вихідний день (30.10.2016 — неділя).

Верховний Суд погодився із висновком суду першої інстанції про недопущення ним порушення правил сплати (перерахування) податку та відсутність підстав для притягнення до відповідної відповідальності за це.

 

Постанова Верховного Суду від 12.04.2019 у справі № 809/1577/17

 


Виплата дивідендів материнською компанією та авансовий внесок з ПНП

Фіскали консультують: материнська компанія не зобов’язана нараховувати та сплачувати до бюджету авансовий внесок з ПНП від суми дивідендів, отриманих від дочірньої компанії, при їх подальшому перерахуванні на користь власників корпоративних прав материнської компанії, якщо загальна сума виплат дивідендів на користь власників корпоративних прав материнської компанії не перевищує суму отриманих такою компанією дивідендів.

Крім того, у разі виплати дивідендів фізичним особам авансовий внесок не справляється.

 

 

 

 

Лист ДФС України від 04.07.2019 № 3079/ІПК/10/26-15-12-03-11

 


ПН із номенклатурою товару іноземною мовою

Фіскали інформують: опис (номенклатура) товарів/послуг як один із обов’язкових реквізитів податкової накладної повинен відповідати формулюванню у первинних документах, якими супроводжується постачання товарів або надання послуг.

Отже, зазначення у графі 2 ПН назви товару/послуги іншою мовою, ніж державна, можливе у разі, якщо така назва відповідає даним первинних документів та за умови, якщо це не заважає ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань.

 

 

 

 

Лист ДФС України від 21.06.2019 № 2835/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

 

 

Дивіться відео на тему:

 
 

ПДВ та безкоштовна рекламна продукція

Фіскали консультують: у разі якщо вартість товарів, придбаних/виготовлених для проведення рекламно-інформаційних заходів (у тому числі для безоплатного розповсюдження) безпосередньо заявником або через інших осіб, включається до вартості продажу готової продукції (товарів/послуг), які використовуються в оподатковуваних операціях, пов’язаних з отриманням доходів, то вважається, що такі товари (послуги) призначаються для використання в оподатковуваних операціях в межах господарської діяльності такого платника податку, а тому податкові зобов’язання з ПДВ під час здійснення операцій з безоплатного розповсюдження товарів маркетингового/рекламного призначення за п.185.1 ст.185 та п.198.5 ст.198 ПКУ не нараховуються.

 

Для підтвердження проведення рекламного заходу та використання при цьому власної продукції і покупних товарів з логотипом компанії варто оформити відповідні документи.

 

 

 

Лист ДФС України від 21.06.2019 № 2836/ІПК/04-36-12-01-16

 

Дивіться відео на тему:

 
 

Податковий кредит та рахунки за водопостачання

Фіскали інформують: у разі якщо платник застосовує касовий метод, то право на формування податкового кредиту з ПДВ без отримання ПН на підставі документів, визначених пп.«а» п.201.11 ст. 201 ПКУ, виникає виключно у звітному (податковому) періоді, в якому відбулося придбання послуг, та за умови списання у такому звітному (податковому) періоді коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку в рахунок оплати вартості таких придбаних послуг.

Якщо платником ПДВ у періодах виникнення права на податковий кредит не були включені до складу податкового кредиту суми ПДВ на підставі документів, які без отримання ПН дають право на податковий кредит, то зазначені суми податку можуть бути включені платником до складу податкового кредиту шляхом подання за звітні періоди, в яких виникло таке право, уточнюючих розрахунків (з урахуванням строків давності, передбачених ст. 102 ПКУ) за правилами, встановленими ст. 50 ПКУ для самостійного виправлення помилок, допущених у раніше поданій звітності.

 

 

 

Лист ДФС України від 21.06.2019 № 2837/ІПК/04-36-12-01-16

 

Дивіться відео на тему:

 
 

ПДВ при транспортно-експедиторських послугах нерезиденту

Фіскали консультують: операції з постачання транспортно-експедиторських послуг, що надаються резидентом замовнику-нерезиденту, не підпадають під об’єкт оподаткування ПДВ. При цьому у разі надання таких послуг в межах договорів міжнародного перевезення:

 

 

 

 

 • із залученням до перевезення третьої особи — перевізника, який є резидентом — платником ПДВ — у експедитора виникає податкове зобов’язання з ПДВ на вартість послуг з перевезення за ставкою 0 відсотків,
 • із залученням до перевезення третьої особи – перевізника, який не є резидентом — платником ПДВ, — податкові зобов’язання у експедитора на вартість послуг з перевезення не виникають.

 

 

 

Лист ДФС України від 24.06.2019 № 2887/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

 


ПН на один аванс та податковий кредит

Фіскали інформують: у постачальника на дату отримання попередньої оплати однією сумою виникають податкові зобов’язання з постачання товарів/послуг та обов’язок скласти й зареєструвати ПН в ЄРПН.

Те що продавець склав дві або більше ПН на попередню оплату товарів/послуг однією сумою не відповідає нормам ПКУ. За таких умов не можливо ідентифікувати ці операції.

 

 

 

 

Отже, покупець не має права сформувати податковий кредит на суми ПДВ, зазначені в ПН, які складені на кожний виписаний рахунок на окрему партію товару у разі здійснення покупцем попередньої оплати цього товару однією сумою.

 

 

Лист ДФС України від 12.07.2019 № 3241/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

 

Дивіться відео на тему:

 
 

Дата РК у зв’язку зі зміною курсу валюти

Фіскали консультують: якщо на дату постачання товару постачальником — платником ПДВ була складена ПН, а потім у зв’язку із збільшенням вартості відвантаженого товару та зміною курсу валюти при незмінному обсязі покупець здійснив доплату, постачальник повинен на дату доплати скласти РК до ПН, складеної на дату відвантаження товару, та зареєструвати такий РК в ЄРПН.

 

 

 

 

 

 

Лист ДФС України від 24.06.2019 № 2888/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

 


Повернення коштів за товар

Фіскали інформують: у разі застосування банківської платіжної картки при розрахунках за товар (послугу) та повернення товару (відмови від послуги) оформляється відповідний розрахунковий документ щодо перерахування коштів у банк покупця на платіжну карту, якою здійснювався розрахунок.

 

 

 

 

 

 

 

Лист ДФС України від 12.07.2019 № 3236/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

 


Середньоденний ліміт каси у п’ятикратному розмірі

Фіскали консультують: підприємство не має права встановлювати ліміт залишку готівки в касі підприємства, який помножений на 5. Однак, має право тримати в касі готівку, яка перевищує самостійно встановлений ліміт протягом 5 робочих днів, включаючи день, в який вперше виникло перевищення та 5 робочий день включно.

Також підприємство має можливість здавати готівку у межах, що перевищує встановлений ліміт залишку готівки в касі, до:

 • операторів поштового зв’язку, національних операторів та небанківських фінансових установ;
 • через платіжні пристрої, через пункти приймання готівки або через відповідні служби, яким згідно із законодавством надано право на перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів, або через підприємства, які отримали ліцензію НБУ на надання банкам послуг з інкасації.

 

 

 

 

Лист ГУ ДФС у Миколаївськiй областi від 02.07.2019 № 3032/ІПК/14-29-14-06-15

 

Дивіться інфографіку на тему:

Ліміт готівки в касі перевищено – що робити 

 


Алгоритм дій у випадки виходу з ладу РРО за умови не ведення КОРО

Фіскали зазначають: використовувати РРО без ведення КОРО – це власне рішення суб’єкта господарювання. Для цього необхідно власними розпорядчими документами затвердити, що у випадку виходу з ладу РРО або відключення електроенергії, розрахункові операції не проводять до моменту підключення резервного РРО або включення електроенергії.

Підтверджують оприбуткування готівки у день виходу з ладу РРО одним із таких документів:

 • квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, підписана відповідальними особами банку та засвідчена відбитком печатки банку (за потреби);
 • квитанція/чек банкомата чи ПТКС;
 • третій примірник «Копія супровідної відомості до сумки з готівкою» засвідчений підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача;
 • чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів.

Факт виходу з ладу РРО має підтверджуватись записами представника ЦСО у відповідному розділі експлуатаційних документів РРО.

 

 

 

Лист ДФС України від від 05.04.2019 № 1461/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

 


РРО при торгівлі вживаними технічно складними побутовими товарами

Фіскали консультують: у разі здійснення торгівлі ФОП — «єдиноподатником» технічно складними побутовими товарами, що були раніше у використанні, незалежно від їх гарантійного строку експлуатації, розрахунки мають проводитись із застосуванням РРО.

 

 

 

 

 

 

 

Лист ГУ ДФС у Волинській області від 01.07.2019 № 3005/ІПК/03-20-14-05-11

 


РРО та розрахунки через LiqРау, WayForPay

Фіскали інформують: у разі якщо споживач, використовуючи мережу Інтернет, замовив товар і розрахунок за нього було здійснено із застосуванням платіжних карт LiqРау, WayForPay та інших за умови доставки таких товарів поштою або кур’єрською службою, суб’єкт господарювання зобов’язаний видати розрахунковий документ встановленої форми (чек з РРО) та відповідним чином оформлений гарантійний талон (у разі необхідності).

Водночас у разі здійснення розрахунків за реалізовані товари (надані послуги) в безготівковій формі шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку для подальшого їх перерахування на поточні рахунки (без використання банківських платіжних карток) РРО не застосовується.

Також застосування РРО не є обов’язковим, якщо оплата за товар здійснюється покупцем через ПТКС, який належить банку та знаходиться у приміщенні банку.

 

 

Лист ГУ ДФС у Харківській області від 01.07.2019 № 3004/ІПК/20-40-14-10-21

 

Дивіться відео на тему:

 
 

Запропоновано мінімальний розмір орендної плати за користування паями

У Верховній Раді зареєстроано законопроект яким пропонується: запровадити фіксований мінімальний розмір орендної плати за користування земельними ділянками, земельними частками (паями) с/г призначення, що перебувають у власності громадян (не менше 7 % вартості земельної ділянки).

 

 

 

 

 

 

Законопроект від 11.07.2019 № 10445 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо додаткових заходів з підвищення соціального захисту власників земельних ділянок, земельних часток (паїв) сільськогосподарського призначення)»

 

Дивітеься відео на тему:

 
 

Промислова нерухомість у власності ФОП та право на пільги

Фіскали наголошують: об’єкт нерухомості (комплекс), який на праві власності належить ФОП, не підпадає під дію п.«є» пп.266.2.2 п.266.2 ст.266 ПКУ. Цим пунктом не охоплюється нерухомість, яка використовується ФОП у власній господарській діяльності.

Вказана позиція визначена Міністерством фінансів України як головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує, зокрема, формування єдиної державної податкової політики, та була підтримана Верховним Судом України (постанови від 15.05.2018 по справі №806/2461/17, від 15.05.2018 року по справі №806/2676/17, від 11.12.2018 року №819/314/18).

 

 

 

Лист ГУ ДФС в Одеській області від 02.07.2019 № 3027/ІПК/15-32-13-01-06

 


Штраф за помилки у формі № 1ДФ

Фіскали наголошують: неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них ПДФО (далі – податок), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податкуи- тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1 020 грн. (п.119.2 ПКУ).

Передбачені штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог п.169.4 ПКУ та були виправлені відповідно до вимог ст.50 ПКУ.

У разі виявлення в ході документальної перевірки порушень, зазначених у п.119.2 ПКУ, до платника податків застосовується штраф у розмірі 510 гривень.

При цьому, відповідальність застосовується до загальної кількості порушень, зазначених абз.1 п.119.2 ПКУ, а не до кожного порушення окремо.

 

 

За матеріалами ГУ ДФС у Дніпропетровській області

 


Виправлення помилки у повідомленні про прийняття на роботу

Фіскали зазначають: до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором власник підприємства, установи, організації або фізична особа маєподати до територіальних органів ДФС за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування повідомлення про прийняття такого працівника на роботу.

Обов’язок з подання повідомлення поширюється виключно на трудові відносини (коли з працівником укладається трудовий договір). Форма повідомлення про прийняття працівника на роботу затверджена  постановою КМУ від 17.06.2015 № 413.

Пунктом 2 додатка до Постанови встановлено тип повідомлення:

 • «початкове» — подання інформації про прийняття працівника на роботу;
 • «скасовуюче» — подається у разі допущення помилки роботодавцем та необхідності внесення змін до повідомлення про прийняття працівника на роботу.

У разі допущення помилки роботодавцем та необхідності внесення змін до повідомлення про прийняття працівника на роботу подається повідомлення типу «скасовуюче» з помилковими даними і одночасно повідомлення типу «початкове» з правильними даними.

Накладення штрафу за подання уточнюючої інформації про прийнятих працівників до фіскальних органів чинним законодавством не передбачено.

 

За матеріалами ГУ ДФС у Запорізькій області

 

Дивіться відео на тему:

 
 

Винагорода за агентськими договорами у книзі обліку доходів

Фіскали консультують: у день отримання ФОП – «єдиноподатником» коштів від виконання робіт (послуг) за агентськими договорами у книзі обліку доходів відображається вся сума коштів, яка надійшла на поточний рахунок платника податку та/або яку отримано готівкою, за такими договорами.

Водночас з урахуванням п.292.4 ст.292 ПКУ, при заповненні податкової декларації платника єдиного податку — ФОП до доходу включається сума отриманої винагороди за агентськими договорами.

 

 

 

 

Лист ДФС України від 04.07.2019 № 3088/6/99-13-02-03-15/ІПК

 


Реєстрація книги ФОП – «єдиноподатником» при зміні адреси

Фіскали зазначають: у разі зміни податкової адреси (місця проживання), пов’язаної зі зміною адміністративного району, ФОП — «єдиноподатнику» необхідно зареєструвати нову книгу у контролюючому органі за новим місцем обліку.

 

 

 

 

У разі зміни податкової адреси (місця проживання) в межах одного адміністративного району ФОП – «єдиноподатник» продовжує здійснювати записи наростаючим підсумком у зареєстрованій книзі.

 

 

За матеріалами ГУ ДФС у Рівненській області

 


Суми гарантійних внесків повернених учасникам аукціону – не дохід «єдиноподатника»

Фіскали інфорують: відповідно до п.п.1 п.292.1 ПКУ доходом платника єдиного податку для ФОП є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п.292.3 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Згідно з п. 11 розд. ІІІ Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, затвердженого наказом Міндоходів від 22.05.2017 № 518, зокрема, фізична особа, яка виявила бажання зареєструватись як учасник цільового аукціону, сплачує реєстраційний внесок, розмір якого встановлюється організатором аукціону і не може перевищувати одного НМДГ, а також вносить гарантійний внесок у розмірі 10 % початкової ціни лота.

Пунктом 17 розд. ІІІ Порядку визначено, що учасникам цільового аукціону, які не були визнані переможцями, гарантійний внесок повертається протягом 5 банківських днів з дня підписання протоколу про проведення цільового аукціону, за вирахуванням платежів за банківські перекази.

Отже, суми гарантійних внесків, сплачені для участі в аукціоні та повернуті після його проведення учасникам аукціону, які не були визнані переможцями, не включаються до складу доходу ФОП – «єдиноподатника», оскільки такі внески не є оплатою за товари (роботи, послуги).

 

 

Підкатегорія «ЗІР» 107.04 

 


Витрати на рекламу ФОП – «загальносистемника»

Фіскали інформують: у пп.177.4 ПКУ визначено перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів ФОП від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, зокрема, витрати на послуги реклами, прямо пов’язані з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг.

Реклама – це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару (ст. 1 Закону №270).

ФОП на загальній системі оподаткування має право включати до витрат витрати на послуги реклами, які прямо пов’язані з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг за наявності первинних документів.

Понесені ФОП витрати повинні бути в обов’язковому порядку документально підтвердженими та пов’язаними з отриманням доходу.

 

 

Лист ДФС України від 27.06.2019 №2997/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

 


Несвоєчасну сплату ЄСВ. Умови звільнення від відповідальності

Фіскали консультують: платник звільняється від відповідальності за несвоєчасну сплату ЄСВ з 14.04.2014 до закінчення АТО за умови перебування його на обліку органу доходів і зборів, розташованому на території населеного пункту, де проводилася така операція. Тобто Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загально­обов’язкове державне соціальне страхування» не скасовує обов’язків для платника ЄСВ, а надає можливість на період АТО не виконувати їх у встановлені строки (своєчасно) та в повному обсязі.

 

 

 

 

 

Лист ДФС України від 19.06.2019 № 2800/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

 


Винагорода за підсумками року при обчисленні відпускних

Фахівці Мінсоцполітики наголошують: виплати за час щорічної відпустки розраховують з урахуванням положень Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 № 100. Для цього беруть виплати за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки.

До складу виплат, які враховують при обчисленні середньої зарплати у всіх випадках її збереження, включають: основну зарплату, доплати, надбавки, премії, які не носять разового характеру, винагороду за підсумками роботи за рік і вислугу років, індексацію.

 

 

Вказаним Порядком чітко визначені умови, за яких враховують одноразову винагороду за підсумками роботи за рік і за вислугу років. Така умова – нарахування її в поточному році за попередній календарний рік (абз. 2 п. 3 Порядку № 100).

 

 

Лист Мінсоцполітики від 20.06.2019 № 723/0/204-19

 


Розрахунок відпускних, якщо не відпрацьовано повного місяця

Фахівці Мінсоцполітики зазначають: у разі якщо працівник не мав заробітку в розрахунковому періоді не зі своєї вини, розрахунки проводяться виходячи зі встановлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу (п. 4 Порядку № 100).

Наприклад: працівниця, в якої є двоє дітей віком до 15 років, була прийнята на роботу 8 квітня 2019 року. З 22 травня їй була надана щорічна основна відпустка на 14 календарних днів. Її посадовий оклад склав 5000 грн.

Отже, у разі якщо працівник відпрацював менше місяця, середня зарплата розраховується шляхом множення посадового окладу працівника на 12 місяців і діленням отриманого результату на кількість календарних днів у розрахунковому періоді за вирахуванням святкових і неробочих днів.

Таким чином:

 1. Визначаємо умовний розрахунковий період: травень 2018 року — квітень 2019 року.
 2. Визначаємо кількість календарних днів за умовний розрахунковий період без урахування святкових і неробочих днів:

365 – 11 = 354 (к. дн.).

 1. Визначаємо середньоденну зарплату:

5000 x 12 : 354 = 169,49 (грн.), де 5000 — оклад у місяці, в якому працівниця йде у відпустку (чи звільняється, у разі її звільнення).

 1. Визначаємо суму відпускних:

169,49 x 14 = 2372,86 (грн.).

 

 

Лист Мінсоцполітики від 18.06.2019 № 928/0/206-19

 


Лікарняний по догляду за хворою дитиною

Фахівці ФСС зазначають: ФСС компенсує застрахованим особам втрачений за період догляду за хворою дитиною або членом сім’ї заробіток, починаючи з першого дня догляду. Розмір допомоги залежить від тривалості страхового стажу і визначається на загальних підставах.

Надання допомоги з тимчасової втрати працездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років здійснюється за весь період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більше 14 календарних днів. А в разі стаціонарного лікування – за весь час перебування застрахованої особи у стаціонарі разом із хворою дитиною.

Допомога по догляду за хворим членом сім’ї виплачується не більш як за 3 календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби та побутових обставин, – не більш ніж за 7 календарних днів.

Допомога по тимчасовій непрацездатності у разі хвороби або травми самої застрахованої особи фінансується Фондом, починаючи з 6-го дня непрацездатності, й до відновлення здоров’я або встановлення інвалідності. Перші 5 днів непрацездатності оплачуються роботодавцем.

Розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності складає від 50% середньої заробітної плати (якщо стаж не перевищує 3 років) і до 100% (якщо стаж – понад 8 років).

 

 

За матеріалами ФСС України

 


Реєстрація листків непрацездатності?

Фахівці ФСС повідомляють: обов’язкове ведення страхувальниками такої облікової форми, як журнал реєстрації листків непрацездатності нормативно-правовими актами про загальнообов’язкове державне соціальне страхування не передбачено.

Але відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Мін’юсту від 12.04.2012 № 578/5, який включає типові документи, що створюються під час документування однотипних (загальних для всіх) управлінських функцій, виконуваних державними органами та органами місцевого самоврядування, іншими установами, підприємствами та організаціями незалежно від функціонально-цільового призначення, рівня і масштабу діяльності, форми власності, а також документацію, що створюється в результаті виробничої та науково-технічної діяльності організацій, зокрема, ст. 739 цього Переліку передбачено такий вид документу, як журнал реєстрації листків непрацездатності та строк його зберігання три роки.

Ведення такого журналу для страхувальників з великою кількістю працюючих може стати доцільним, оскільки може мінімізувати конфліктні ситуації щодо строку надання листка непрацездатності застрахованою особою до підприємства (фіксація дати надання застрахованою особою листка непрацездатності), строку передачі листка непрацездатності на розгляд до комісії із соціального страхування підприємства та нарахування матеріального забезпечення бухгалтерією підприємства, втрати листка непрацездатності підприємством тощо.

 

 

За матеріалами ФСС України

 


Строки у які має бути виплачений лікарняний

Допомога по тимчасовій непрацездатності за перші п’ять днів тимчасової непрацездатності має бути виплачена роботодавцем у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати, а за дні тимчасової непрацездатності, починаючи з шостого дня, та допомога по вагітності та пологах — у найближчий строк, установлений для виплати заробітної плати, після отримання фінансування від робочого органу Фонду соціального страхування роботодавцем на підставі поданої ним заяви-розрахунку.

 

 

 

 

Лист Мінсоцполітики від 12.06.2019 р. № 313/0/247-19

 


Особливості надання відпустки за минулі роки

Фахівці Держпраці повідомляють: обмеження щодо загальної тривалості щорічних основної та додаткових відпусток встановлено для відпусток, які надають за робочий рік, і не застосовують у разі надання відпусток за різні робочі роки. 

Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, — 69 календарних днів (відповідно до ст. 10 Закону № 504). 

Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, надаються понад щорічні основні та додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, а також понад щорічні відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами (част.7 ст.20 Закону № 504). Тому якщо працівник подає заяву про надання йому підряд кількох відпусток, невикористаних протягом минулих років, підстав не надавати йому одразу усі невикористані відпустки немає. Роботодавець може обмежити їх тривалість лише у зв’язку з тим, що відсутність працівника протягом такого часу може негативно вплинути на виробничий процес.

Крім цього, усі невикористані відпустки мають бути внесені до графіка відпусток на поточний рік.

Надання відпусток за минулі роки оформлюється так само, як і відпустка за поточний рік

Порядок надання відпустки за минулі роки такий самий, як і поточних відпусток. Для відпусток за минулі роки діє правило поділу на частини, встановлене частиною першою ст. 12 Закону № 504 — основна безперервна частина щорічної відпустки за кожний робочий рік має становити не менше 14 календарних днів.

 

Управління Держпраці у Кіровоградській області

 


Коли проводиться фактична перевірка в частині дотримання законодавства про працю

Фіскали інформують: фактична перевірка проводиться, зокрема, у разі наявності та/або отримання в установленому законодавством порядку інформації про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету (п.п.80.2.7 п.80.2 ст.80 ПКУ).

Платник податків зобов’язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов’язані з предметом перевірки. Такий обов’язок виникає у платника податків після початку перевірки (п.85.2 ст.85 ПКУ).

Згідно з нормами п.80.6 ст.80 ПКУ під час проведення фактичної перевірки у частині дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), в тому числі тими, яким установлено випробування, перевіряється наявність належного оформлення трудових відносин, з’ясовуються питання щодо ведення обліку роботи, виконаної працівником, обліку витрат на оплату праці, відомості про оплату праці працівника. Для з’ясування факту належного оформлення трудових відносин з працівником, який здійснює трудову діяльність, можуть використовуватися документи, що посвідчують особу, або інші документи, які дають змогу її ідентифікувати (посадове посвідчення, посвідчення водія, санітарна книжка тощо).

 

За матеріалами ГУ ДФС у Дніпропетровській області

 

Підбірку підготувала: 

Лоза Галина, 

консультант з податків та зборів,

представник з бухгалтерських послуг компанії “ЗБЕРЕЖЕНІ АКТИВИ” 

спеціаліст, фахівець з контролю якості послуг

X