fbpx
[get_banners]

Нові критерії підприємств (мікро, малі, середні, великі)

In: Академія професійного бухгалтера, Відео бухгалтерська тематика, Довідкові матеріали бухгалтерська тематика 19 Apr 2018

Дізнайтесь із відеозапису “Бухгалтерської правди”

про “Нові критерії підприємств (мікро, малі, середні, великі)”

Підписатись на прямі ефіри де можна ставити питання лекторам та брати участь у відборі питань можна на сайті 

Підписуйтесь на наш канал в YouTube

Мікропідприємства
Мікропідприємства – показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом з таких критеріїв:

 • балансова вартість активів — до 350 0000 євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 700 000 євро;
 • середня кількість працівників — до 10-ти осіб.
Суб’єктами мікропідприємництва є юрособи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10-ти осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 000 000 євро, визначену за середньорічним курсом НБУ.
Малі підприємства
Малими – які не відповідають критеріям для мікропідприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом з таких критеріїв:

 • балансова вартість активів — до 4 000 000 євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 8 мільйонів євро;
 • середня кількість працівників — до 50-ти осіб.
Суб’єктами малого підприємництва є: 
юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом НБУ.
Великі підприємства
Великими – не відповідають критеріям для середніх і показники на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом з таких критеріїв:

 • балансова вартість активів — понад 20 000 000 євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — понад 40 000 000 євро;
 • середня кількість працівників — понад 250-ит осіб.
Суб’єктами великого підприємництва є юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250-ти осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 000 000 євро, визначену за середньорічним курсом НБУ.
Середні підприємства
Середніми є підприємства, які не відповідають критеріям для малих підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом з таких критеріїв:

 • балансова вартість активів — до 20 мільйонів. євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 40 мільйонів. євро;
 • середня кількість працівників — до 250 осіб.
Інші суб’єкти господарювання належать до суб’єктів середнього підприємництва.

 

 

 
 Та в фейсбуці

X