fbpx
[get_banners]

Актуальний зразок наказу про відображення загальновиробничих витрат

In: Академія професійного бухгалтера, Зразок документа бухгалтерська практика 10 Feb 2020

Зразок наказу про відображення загальновиробничих витрат

___________________________________________________________

Найменування підприємства

Н А К А З

“_____”____________201__ р.            м.Львів               №_________

[про відображення загальновиробничих витрат]

        На виконання  вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI, Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 №996-ХIV (із змінами і доповненнями)

НАКАЗУЮ:

  1. З 01 ______  201__ року загальновиробничі витрати в бухгалтерському та податковому обліку відображати у складі собівартості реалізованої продукції.
  1. На виконання вищезазначеного порядку, головному бухгалтеру _________________ застосовувати особливості обліку загальновиробничих витрат, передбачених підпунктом 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16  «Витрати».

Директор             

X