fbpx
[get_banners]

Актуальний зразок наказу про проведення інвентаризації активів і зобов’язань у поточному році

In: Академія професійного бухгалтера, Бухгалтерська компанія Збережені Активи, Довідкові матеріали бухгалтерська тематика, Зразок документа бухгалтерська практика 04 Feb 2020

зразок

НАКАЗ

___________

«__» _____________ 20__ р.                                           місто ____________

 

Про проведення інвентаризації

На виконання ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. № 996-XIV, п. 7 р. І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженою наказом Мінфіну від 02.09.14р. № 879, п. 12 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000р. № 419,

 

НАКАЗУЮ:

 1. Провести інвентаризацію активів і зобов’язань підприємства станом на ______________ за такими групами об’єктів:

 

 • основні засоби та нематеріальні активи;
 • запаси;
 • грошові кошти в касі та на рахунках;
 • дебіторська та кредиторська заборгованість;
 • бланки суворої звітності;
 • об’єкти оренди.

 

 1. Проведення інвентаризації доручити інвентаризаційній комісії, створеній наказом підприємства № ______ від ________________р.
 2. Інвентаризацію провести з ___________________ по _________________ у присутності матеріально відповідальних осіб.
 3. Інвентаризаційній комісії у п’ятиденний термін після закінчення інвентаризації передати матеріали інвентаризації на затвердження керівнику.
 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор ____________________

Із наказом ознайомлені:

 

X