fbpx
[get_banners]

Актуальний зразок наказу про встановлення строків корисного використання основних засобів у поточному році

In: Академія професійного бухгалтера, Бухгалтерська компанія Збережені Активи, Довідкові матеріали бухгалтерська тематика, Зразок документа бухгалтерська практика 04 Feb 2020

Зразок наказу про встановлення строків корисного використання основних засобів у поточному році

***

__________________________________________________________________

назва підприємства

Н А К А З

“_____”___________20___р.               №_________                 м. Львів

[по підприємству ]

Відповідно до вимог Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 року № N 996-XIV та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затв. Наказом Мінфіну від 30.09.2003 року № 561

НАКАЗУЮ:

1. Встановити строки корисного використання , інвентарні номери та розмір ліквідаційної вартості основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активах, придбаних у ________________20___ року, згідно даних , що подані у Таблиці нижче.

№ п/п Найменування активу Інвентарний номер Бух.

рахунок

Термін корисного використання

(місяці)

Розмір ліквідаційної вартості

(грн..)

Дата введення в експлуатацію

Директор        

Головний бухгалтер

X