fbpx
[get_banners]

Придбання подарункових сертифікатів для працівників з нагоди свята. Чи можливі податкові наслідки?

In: Статті бухгалтерська тематика 13 Nov 2017 Tags: , ,

Незабаром настане свято св. Миколая, а за давніми українськими традиціями чемним дітям св.Миколай приносить подарунки.

Іноді функції св. Миколая перебирає на себе керівник підприємства від імені підприємства. І чемним працівникам приносить у вигляді подарунка – «подарунковий сертифікат».

Річ звичайно прекрасна, можна одразу  догодити усьому колективу, проте чи такий широкий жест керівника не спричинить «подарунка» від фіскалів?

Отже, сьогодні надаємо відповідь на запитання, як правильно дарувати подарункові сертифікати, наприклад вартістю 1 000,00 гривень.

 

Що ж таке «подарунковий сертифікат»?

Подарунковий сертифікат — це документ, що підтверджує платіж у вигляді передоплати за товари чи різного роду послуги в зазначених у ньому магазинах (підприємствах), на суму, що еквівалентна номіналу сертифіката.

Отримавши від підприємства подарунковий сертифікат на певну суму, працівник має можливість придбати товар, еквівалентний вартості сертифіката.

Тож подарунковий сертифікат це фактично подарунок, отриманий в негрошовій формі.

Персоніфікуємо щасливих отримувачів «подарункового сертифіката»

Рішення про видачу подарункових сертифікатів оформлюється наказом по підприємству. В наказі необхідно зазначити мету придбання, кількість і вартість подарункових сертифікатів та конкретний перелік працівників, яким вони видаватимуться.

Це потрібно зробити з метою віднесення в подальшому до витрат отримання права віднесення до витрат в подальшому сум, які були витрачені на придбання таких сертифіків

Отже, персоніфікувати отримувачів чудо подарунка нескладно.

Персоніфікували щасливчиків, встановили кому надаємо додаткове благо

ПДФО і додаткове благо

Відповідно до абзацу першого п.п. «е» п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ, до складу доходу платника податку включається дохід, отриманий як додаткове благо, «у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку, крім сум, зазначених у підпункті 165.1.53 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу».

Додаткові блага у відповідності до п.п.14.1.47 це – «…кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV цього Кодексу)».

Якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі, сума податку обчислюється за правилами, визначеними п. 164.5 ст. 164 ПКУ, зокрема, під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з ПКУ:

К = 100 : (100 – Сп),

де К – коефіцієнт; Сп – ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування (наприклад на сьогодні це 18%).

У 2017 році, цей коефіцієнт становить 1,2195.   

  Водночас не включається до складу доходу платника вартість дарунків, якщо їх вартість не перевищує 25 % однієї мінімальної заробітної плати. На сьогодні це 800,00 гривень.

Військовий збір і додаткове благо

Відповідно до пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 р. ХХ Податкового кодексу України об’єктом оподаткування згідно з пп. 1.2 пyнкту 16 пpим. 1 пiдрозділу 10 pозд. XX Податкового кoдексу України вiд 02.12.2010 pоку № 2755-VI (iз змінами тa доповненнями) oб’єктом оподаткування збором є дoходи, визначені cт. 163 Податкового кодексу України.

Tаким чином, на доходи y вигляді додаткового блага є обов’язок нарахування та сплати військогово збору у розмірі 1,5 %

ЄСВ та додаткове благо

Статтею 4 Закону про ЄСВ визначено, що платниками ЄСВ є, зокрема, роботодавці, а саме підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством.

Відповідно до ст. 7 цього Закону базою нарахування єдиного внеску для платників — роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Підпунктом 2.3.2 п. 2.3 Інструкції № 5 визначено одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних та пам’ятних дат, як у грошовій, так і в натуральній формі), які належать до фонду оплати праці як додаткова заробітна плата.

Отже, видання подарункових сертифікатів працівникам може трактуватись фіскалами, як виплата додаткової заробітної плати в негрошовій формі, а отже такий дохід є базою для нарахування єдиного внеску. Таким чином, слід нарахувати на суму вартості подарункових сертифікатів 22% ЄСВ.

Терміни виплати податків

ЄСВ сплачується за загальними правилами – або при виплаті зарплати, або, якщо її нараховано, але не виплачено, до 20 числа (включно) наступного після нарахування такої додаткової зарплати місяця.

А ось строки сплати ПДФО та військового збору залежать від форми наданого доходу.

Якщо дохід нарахований, але не виплачений, ПДФО та військовий збір сплачуються протягом 30 днів після закінчення місяця, у якому був нарахований такий дохід.

А за п.п. 168.1.4 ПКУ ПДФО і військового збору з доходу, який надається у негрошовій формі, потрібно сплатити протягом трьох банківських днів з дня, що настає за днем нарахування (виплати, надання) такого доходу.

Звітність

У якій же звітності відобразити наш подарунок працівникам? Тут все просто. В звітності 1 ДФ за ознакою доходу «126».

Отже, підсумовуючи вищенаведене, стверджуємо, керівник може спрезентувати від імені підприємства працівникам подарункові сертифікати, але слід пам’ятати що крім придбання самого подарункового сертифіката потрібно:

  • наказ по підприємству, кому даруємо;
  • утримати ПДФО із вартості подарункового сертифіката, попередньо використавши натуральний коефіцієнт;
  • утримати військовий збір із суми вартості без застосування коефіцієнта;
  • нарахувати та сплатити ЄСВ на суму вартості подарункового сертифіката;
  • відобразити в звітності за формою 1-ДФ виплату такого подарунку.

Використана інформація:

Податковий кодекс України від 02.12.2010 року № 2755-VI (із змінами та доповненнями)

Лист ДФС від 19.01.2016 № 925/6/99-99-17-03-03-15

Лист ДФС від 13.03.2017 № 5002/6/99-99-13-02-03-15

Підкатегорія ЗІР 103.02

Підкатегорія ЗІР 132.02

Підкатегорія ЗІР 301.03

X