fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин «Підприємництво і право» з 28.01.2019 пo 03.02.2019

In: Дайджести новин законодавства і практики 04 Feb 2019 Tags: ,

Дайджест нoвин «Підприємництво і право»

з 28.01.2019 пo 03.02.2019

 

Встановлено процедуру державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи

31 січня вступив у силу Закон № 2673-VIII щодо підпорядкованості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи, прийнятий 17 січня.

У Законі «Про свободу совісті та релігійні організації» визначено поняття релігійної громади – місцевої релігійної організації віруючих громадян одного й того ж культу, віросповідання, напряму, течії або толку, які добровільно об’єдналися з метою спільного задоволення релігійних потреб.

Держава визнає право релігійної громади на вільне зміна підпорядкованості в канонічних і організаційних питаннях будь-яким діючим в Україні та за її межами релігійним центрам (управлінням). Рішення про зміну підпорядкованості та внесення змін або доповнень до статуту приймаються загальними зборами релігійної громади (не менше ніж двома третинами членів). Загальні збори можуть скликатися її членами. Зміни і доповнення статуту повинні бути зареєстровані в Мін’юсті.

Зміна підпорядкованості релігійної громади не впливає на зміст права власності та інших речових прав таких релігійних громад, але є винятки: релігійні організації можуть бути обмежені в здійсненні права власності. Забороняється здійснювати будь-які дії, наслідком яких може стати відчуження майна релігійної організації, зокрема його продаж, обмін, заставу, встановлення іпотеки, безкоштовна передача у власність та управління іншим особам до завершення процедури зміни підпорядкованості в канонічних і організаційних питаннях будь-яким діючим в Україні та за її межами релігійним об’єднанням до завершення процедури зміни такої підпорядкованості шляхом реєстрації нової редакції статуту (положення), прийнятих не менш як двома тре тями від кількості членів релігійної громади, необхідної для визнання повноважними загальних зборів релігійної громади відповідно до її статуту (положення) або органами управління, визначеними статутами (положеннями) релігійної організації (релігійного управління і центру, монастирів, релігійних братств, місіонерських товариств (місій) , духовних навчальних закладів).

Зверніть увагу, що контролювати реєстраційні дії щодо нерухомості можна за допомогою сервісу SMS-маяк: отримана інформація дозволить своєчасно подати позов про скасування реєстраційних дій, а також звернутися до правоохоронних органів із заявою про неправомірність реєстрації.

Частина суспільства, незгодна зі зміною підпорядкованості, має право утворити нову громаду і укласти договір про порядок користування культовою будівлею і майном з їх власником (користувачем).

Державні органи годі й повідомляти про утворення релігійної громади.

При цьому про зміну підпорядкованості релігійна організація зобов’язана повідомити Мін’юсту, або обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, а в АР Крим – Раді Міністрів. Рішення про перехід публікується на їх сайтах.

Зміни внесені і до Закону “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”: до Єдиного державного реєстру включать відомості про вид релігійної організації та її віросповідні приналежності. Найменування релігійної організації може містити інформацію про її організаційно-правову форму виключно за бажанням такого юридичної особи [з досьє всіх юридичних осіб, в тому числі релігійних організацій, можна ознайомитися в системі моніторингу ContrAgent].

Для державної реєстрації включення відомостей про релігійної організації, статут якої зареєстрований до 1 січня 2013 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі, подається заява про державну реєстрацію включення відомостей до реєстру, а також копія довідки з реєстру підприємств та організацій України та копія рішення уповноваженого органу релігійної організації про призначення керівника.

Протягом року статути (положення) релігійних організацій повинні бути приведені у відповідність з цим Законом: до виконання цієї вимоги церкви керуються положеннями діючих статутів у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Закон України від 17.01.2019 року № 2673-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи»

 

Дивіться відео на тему:

 
 

Підприємцям стало простіше відкрити рахунок в банку

Нацбанк привів у відповідність до законодавства деякі питання відкриття та ведення рахунків клієнтів банків.

Зокрема, тепер для відкриття рахунку в банк не потрібно подавати картки із зразками підписів фізичним особам:

  • підприємцям;
  • які проводять незалежну професійну діяльність;
  • нерезидентам-інвесторам.

Також при відкритті або закриття рахунків фізичних осіб банки повинні перевіряти, чи внесені відомості про них до Єдиного реєстру боржників. При наявності такої інформації банки будуть повідомляти про це виконавчу службу в той же день.

Крім того, НБУ врегулював використання:

  • електронних підписів в електронних документах (в тому числі в електронних розрахункових документах);
  • рахунки умовного зберігання (ескроу) при купівлі-продажу нерухомості.

 

Постанова НБУ від 28.01.2019 року № 23 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»

 

Читайте статтю на тему:

 

ВС роз’яснив, що заходи притягнення до відповідальності вживаються одночасно із внесенням припису незалежно від факту усунення порушень

Суть справи: підприємець оскаржив постанову Держпраці про накладення на нього штрафу за недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці. Позивач усунув визначені приписом порушення у встановлений строк, тому вважає накладення штрафу незаконним. Місцевий суд позов задовільнив. Однак Апеляційний суд відмовив у його задоволенні. Колегія суддів Адміністративного суду ВС підтримала рішення апеляції.

Відповідно до пункту 29 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 295, заходи притягнення до відповідальності вживаються одночасно із внесенням припису незалежно від факту усунення порушень у випадках:

  • використання праці неоформлених працівників;
  • несвоєчасної та у неповному обсязі виплати зарплати;
  • недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці.
  • Постанова ВС від 22.03.2018 року № 697/2073/17

 

Читайте статтю на тему:

 

Що входить в межі повноважень органів місцевого самоврядування в питаннях охорони праці?

Управління Держпраці у Тернопільській області ндаало роз’яснення щодо повноважень органів місцевого самоврядування в галузі охорони праці.

Органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції:

затверджують цільові регіональні програми поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, а також заходи з охорони праці у складі програм соціально-економічного і культурного розвитку регіонів;

приймають рішення щодо створення комунальних аварійно-рятувальних служб для обслуговування відповідних територій та об’єктів комунальної власності.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад забезпечують належне утримання, ефективну і безпечну експлуатацію об’єктів житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, додержання вимог щодо охорони праці працівників, зайнятих на цих об’єктах.

Для виконання функцій, зазначених у частині другій цієї статті, сільська, селищна, міська рада створює у складі свого виконавчого органу відповідний підрозділ або призначає спеціаліста з охорони праці.

 

За матеріалами Управління Держпраці у Тернопільській області

 

Читатйте статтю на тему:

 

Інспектори праці місцевих рад: що перевіряють та куди сплачувати штраф у 2019 році

Управління Держпраці у Черкаській області роз’яснило, що інспектори праці органів місцевого самоврядування при здійсненні заходів контролю можуть досліджувати наступні питання, зазначені в акті інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю (форма акта затверджена наказом Мінсоцполітики від 18.08.2017 р. № 1338):

щодо оформлення трудових відносин (пункти 3.1 – 3.13 розділу 3 “Трудовий договір” частини І “Законодавство про працю” акта);

щодо своєчасності та повноти обсягу оплати праці і додержання мінімальних гарантій з оплати праці (розділ 6 “Оплата праці” частини І “Законодавство про працю”, пункти 7.6, 7.19 розділу 7 “Особливості використання праці осіб, що потребують додаткового соціального захисту” та пункти 9.7-9.18 розділу 9 “Гарантії найманих працівників” частини II “Додаткові вимоги” акта).

Також завважено, що згідно п. 38 ч. 1 ст. 64 БКУ адміністративні штрафи та інші штрафні санкції, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями, належать до доходів загального фонду бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад. Тож суми штрафів за порушення законодавства про працю, накладених уповноваженими посадовими особами органів місцевого самоврядування, перераховуються до відповідних місцевих бюджетів.

 

За матеріалами Управління Держпраці у Черкаській області

 


Допомога по вагітності та пологах  у випадку, якщо жінка продовжує працювати після настання строку відпустки

Фахівці Держпраці зазначають: відповідно до вимог ст. 15 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» роботодавець як страхувальник зобов’язаний надавати та оплачувати застрахованим особам у разі настання страхового випадку відповідний вид матеріального забезпечення.

Тимчасова непрацездатність у зв’язку із вагітністю та пологами працівниці засвідчується листком непрацездатності встановленої форми, що видається лікувальним закладом, у якому зазначається лише період непрацездатності, впродовж якого працівник потребує звільнення від роботи на 126 календарних днів.

Відповідно до вимог статей 2, 17 Закону України «Про відпустки» на підставі медичного висновку жінкам за місцем роботи надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю: до пологів — 70 календарних днів та після пологів — 56 календарних днів (70 календарних днів — у разі народження 2-х і більше дітей та у разі ускладнення пологів) починаючи з дня пологів.

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами надається за волевиявленням жінки, в межах періоду, визначеного у листку непрацездатності. Відповідно до умов частини першої ст. 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами втрата заробітної плати (доходу) застрахованій особі компенсується у формі матеріального забезпечення — допомоги по вагітності та пологах.

Рішення про призначення допомоги по вагітності та пологах приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, з врахуванням визначеної у наказі роботодавця тривалості періоду відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, на підставі листка непрацездатності.

Чинним законодавством не передбачено право одночасного отримання працівником виплат за загальнообов’язковим соціальним страхуванням та заробітної плати за виконану роботу. Розмір зазначеної допомоги обчислюється сумарно та надається застрахованій особі за фактичний період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Отже, якщо працівниця продовжить виконувати роботу за займаною посадою, допомога по вагітності та пологах надаватиметься за час фактичного перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, в межах періоду, зазначеного у листку непрацездатності, без урахування днів, за які їй нараховано заробітну плату за виконану роботу. Зазначені умови забезпечуються поданням працівницею заяви, листка непрацездатності та наказом роботодавця про надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

 

За матеріалами Управління Держпраці у Хмельницькій області

 

Підбірку підгoтувала: 

Віктoрія Пoлянська,

незалежний юридичний консультант холдингу професійних послуг «Західна кoнсалтингoва група»

X