fbpx
[get_banners]

Чи обов’язково суб’єкту господарювання відкривати рахунок в банку

In: Статті бухгалтерська тематика, Статті податкова тематика 04 Dec 2017 Tags:

 

Іноді у власників суб’єктів господарювання будь то чи юридична особа чи самозайнята особа виникає дилема: а чи обов’язково мені потрібно мати рахунок в банку? Чи можу я обійтись лише готівковими операціями? Чи є якісь наслідки за готівкові розрахунки?

 

 

 

 

 

Так до прикладу, ДФС у Тернопільській області зазначає: «…розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки за участю фізичних осіб, пов’язані із здійсненням ними підприємницької діяльності, провадяться в безготівковій формі. Розрахунки між цими особами можуть провадитися також готівкою, якщо інше не встановлено законом.»

Отож, почнемо з початку…

Банківські рахунки – рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов’язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів і які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів («Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» Постанова Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, далі –Інструкція №492). При здійсненні господарської дяльності суб’єктами господарювання серед різновидів рахунків (кореспондентські; поточні (поточний з овердрафтом, поточні рахунки типу «Н», «П», карткові рахунки, поточні рахунки виборчих фондів); вкладні (депозитні), кредитні (позичкові), розподільчі тощо) банки відкривають своїм клієнтам за договором банківського рахунку поточні рахунки, за договором банківського вкладу – вкладні (депозитні) рахунки (аб.1 та 2 п. 1.8 Інструкції №492).

«Поточний рахунокрахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України» (Інструкція №492).

Обов’язку щодо відкриття поточного рахунку в тому чи іншому банку, згідно законодавства немає. Суб’єкт господарювання відкриває рахунок в банку виключно за своїм вибором, а порядок відкриття банками рахунків передбачений Інструкцією №492.

Згідно законодавства,  безготівкові розрахунки – це платежі у вигляді певної суми коштів, які здійснюються шляхом перерахування з рахунку суб’єкта господарювання на рахунок постачальника, кредитора, контрагента у банках без використання грошових купюр, здійснюються на основі розрахункових документів встановлених форм — платіжних вимог, платіжних доручень, розрахункових чеків.

У відповідності до «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні затвердженого Постановою Правління Нацбанку України від 15.12.2004 №637 (далі – Положення №637),  «готівкові розрахунки    –    платежі   готівкою   підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану  продукцію  (товари, виконані  роботи,  надані  послуги),  а  також за операціями,  які безпосередньо  не  пов’язані  з  реалізацією  продукції  (товарів, робіт, послуг) та іншого майна».

Проте, згідно Положення №637, суб’єкти господарювання та фізичні особи мають певні обмеження щодо здійснення готівкових операцій протягом дня між собою за одним або кількома платіжними документами. Зокрема, встановлено обмеження:

– 10 тис. грн. – для розрахунків суб’єктів господарювання між собою;

– 50 тис. грн – для розрахунків, у яких хоча б однією стороною є звичайна фізособа.

Таке ж обмеження встановлено і для розрахунків між фізособами за договором купівлі-продажу,  який підлягає  нотаріальному посвідченню.

Розглянемо приклад: юридична особа немає відкритого банківського рахунку, що є обов’язком в такому випадку:

  • визначити ліміт каси;
  • своєчасне оприбуткування (проводять з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги) усієї готівки,  що надходить до каси (у день одержання готівкових коштів);
  • застосуванням РРО або використанням РК.

Варто звернути увагу, що згідно  Положення №637, в касах суб’єкта господарювання можна зберігати готівкову  виручку  у  межах,  що не перевищують встановлений ліміт каси. А готівка, яка перевищує встановлений  ліміт  каси,  обов’язково  здається до банків для її зарахування  на  банківські   рахунки. Тому, як з вищенаведеного випливає, при невірно визначеному ліміту каси без банківського рахунку не обійтись. Додатково варто зауважити: касові   операції   оформляються   касовими  ордерами, видатковими  відомостями,  розрахунковими документами, документами за  операціями  із  застосуванням  електронних  платіжних засобів, іншими  касовими документами, які згідно із законодавством підтверджували   б  факт  продажу  (повернення)  товарів,  надання послуг,  отримання  (повернення)  готівкових  коштів, а за неналежне ведення касової дисципліни передбачена фінансова та адміністративна відповідальність.

А що ж з самозайнятою особою? Чи теж так все складно?

Насправді, щодо самозайнятої особи законодавство лояльніше, тим паче якщо ФОП знаходиться на спрощеній системі оподаткування. Тоді немає вимог щодо ведення касової дисципліни в повному обсязі, є лише вимога чітко записувати дохід у книгу обліку доходів, так як непроведення запису в книгу, свідчитиме про неоприбуткування готівки в касу (штраф становить 5-ти кратний розмір від суми неоприбуткування).

Щодо загальних правил оподаткування самозайнятої особи, то тут трохи склдніще. Здійснюючи готівкові операції слід пам’ятати про необхідність використання РРО чи КОРО при готівкових розрахунках та головне — відобразити отриманий дохід своєчасно і в повному обсязі. Єдине, що слід памятати самозанятцю:

Чітко відокремлювати банківський рахунок для здійснення підприємницької діяльності  та особистий, оскільки, цивільні та підприємницькі доходи оподатковуються за різними правилами. Окрім цього, згідно з п. 7.7 Інструкції № 492 забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

Підсумовую вищезазначене, слід звернути увагу на те, що юридичній особі без відкриття банківскього рахунки все таки не обійтись, проте самозайнята особа має право вибору: відкривати  поточний рахунок чи обмежитись готівковими операціями. Проте слід пам’ятати готівкові операції – це завжди ризик для суб’єкта гоподарювання отримати штрафні санкції за недотримання норм готівкового обігу, а «драконівські» штрафи за поруження касової диципліни… поки ніхто не відміняв.

X