fbpx
[get_banners]

Актуальний зразок наказу про затвердження бланку шляхового листа

In: Академія професійного бухгалтера, Бухгалтерська компанія Збережені Активи, Довідкові матеріали бухгалтерська тематика, Зразок документа бухгалтерська практика 11 Feb 2020

Зразок наказу про затвердження бланку шляхового листа

_______________________________________________________________________

Назва підприємства

 
Н А К А З
“______”_________201_  р. м.Львів №_________

[Про підставу для списання пального]

 

У зв’язку із втратою чинності типової  форми подорожнього листа службового легкового автомобіля та порядку його застосування відповідно до  наказу Держстату від 19.03.2013 №95.

НАКАЗУЮ :

  1. Затвердити типову форму подорожнього листа службового легкового автомобіля (Додаток 1 до наказу).
  2. Бухгалтерії підприємства здійснювати помісячне списання пального на підставі затвердженої цим наказом форми починаючи з 1 квітня 2013 року.
  3. Подорожній лист, що затверджується цим наказомє головною підставою для списання паливно – мастильних матеріалів в бухгалтерському обліку підприємства.
  4. Заповнене у подорожньому листі поле «Місцепризначення» є підтвердженням зв’язку витрат на паливно – мастильні матеріали з господарською діяльністю підприємства та не потребує детального опису маршруту.
  5. Головному бухгалтеру/Бухгалтерській службі організувати та забезпечити належний документообіг, формування підшивок та зберігання зазначеного вище документу.

 

 

Директор                                      

 

 

 

 

                                                                 “Погоджено:”

 

 

Головний бухгалтер            

 

                                     

X