fbpx
[get_banners]

Актуальний зразок наказу про витрати на забезпечення умов праці

In: Бухгалтерська компанія Збережені Активи, Зразок документа бухгалтерська практика, Трудове право 05 Feb 2020

Зразок наказу

про забезпечення охорони праці

_____________________________________________________________

Назва підприємства

Н А К А З

“______”____________20__р.    м. _________    №_________

[про витрати на забезпечення умов праці ]

З метою дотримання законодавства про працю й правил охорони праці, а саме:  забезпечення належних санітарних умов праці, створення сприятливих умов для споживання їжі (ст.66 Кодексу законів про працю) , належної організації праці працівників, створення умов для росту продуктивності праці, забезпечення виробничої дисципліни ( ст.141 Кодексу законів про працю)

НАКАЗУЮ:

1.    Організувати придбання побутової техніки, малоцінки та інших матеральних цінностей , які б забезпечували потреби і запити працівників та поліпшували б умови їхньої праці та побуту в рамках господарської діяльності підприємства.

2.    Бухгалтерії підприємства організувати належний бухгалтерський та податковий облік вищезазначених матеріальних цінностей в рамках здійснення господарської діяльності підприємства, згідно норм чинного законодавства.

Директор                                             

X