fbpx
[get_banners]

Як правильно подати звітність КІК?

In: Статті податкова тематика 25 Mar 2024

Сучасний бізнес-ландшафт є неймовірно глобалізованим, що вимагає від підприємців та корпорацій не тільки володіння міжнародними ринками, але й глибокого розуміння юридичних аспектів їхньої діяльності за кордоном. Однією з ключових зон інтересу є звітність КІК – контрольованих іноземних компаній. Це поняття стало особливо актуальним для українських податкових резидентів, що контролюють іноземні юридичні особи, з введенням відповідного законодавства. У цій статті ми детально розглянемо, що таке КІК, які основні зобов’язання передбачені законом про КІК, та як правильно та ефективно подати звітність, аби відповідати усім вимогам і оптимізувати податкове навантаження.

Що таке КІК?

Контрольована іноземна компанія (КІК) – це термін, що використовується для опису юридичних осіб або структур без статусу юридичної особи (таких як партнерства, трасти чи фонди), зареєстрованих за межами України, але контрольованих українськими податковими резидентами. Визначення контролюючої особи КІК базується на кількох критеріях, зокрема на володінні понад 50% частки в іноземній юридичній особі, або на ситуації, коли особа володіє понад 10% частки, а решта 40% чи більше належать іншим юридичним чи фізичним особам-резидентам України. Також контроль може бути визначений через фактичне керування діяльністю компанії, наприклад, через генеральну довіреність чи керування рахунком.

Хто є контролюючою особою, контролером КІК?

При визначенні контролюючої особи (контролера) контрольованої іноземної компанії (КІК) особливу увагу варто звернути на правильне і точне визначення поняття фактичний контроль КІК, та інші поняття, за якими особа може бути визнаною контролюючою щодо КІК.
Це зокрема поняття:

 • опосередкована власність або опосередковане володіння КІК;
 • пов’язаність або пов’язані особи контрольованої іноземної компанії;
 • розмір частки опосередкованого володіння КІК; 
 • ланцюги осіб з метою визначення розміру частки в контрольованій іноземній компанії.

Отже, з визначенням контролера КІК все просто, коли це видно прямо і безпосередньо з офіційних документів КІК.

Проте, у випадку коли це не очевидно і не випливає з офіційних документів, щоб прослідкувати  опосередкований зв’язок потенційного контролера і КІК треба розібратися і з фактичним контролем, і з впливом на управління КІК, і з володінням частками, і з контролем капіталу.

Тут допоможе будь-яка, навіть неофіційна інформація, надана самим потенційним чи фактичним контролером КІК, якщо він має намір подати звіт по КІК. Це допоможе правильно простежити ланцюжки, пов’язаність, розмір часток, ознаки фактичного контролю КІК за такими ознаками: 

 1. усні чи письмові вказівки органам управління; 
 2. ведення переговорів щодо правочинів і узгодження їх істотних умов;
 3. зазначення бенефіціаром при відкритті рахунку; 
 4. здійснення операцій і можливість їхнього блокування на банківському рахунку, – наявність довіреності на представництво та управління КІКом тощо.

Варто пам’ятати, що деяку інформацію, яка прояснить зв’язок з КІК можуть отримати й контролюючі органи в різний спосіб і з різних джерел:

 • з державних реєстрів; 
 • в інших країнах з реєстрів бенефіціарних власників; 
 • з баз даних типу Youcontrol, Opendatabot, Orbis на комерційній основі;
 • інформацію від банків, антимонопольного комітету, результати фінмоніторингу;
 • інфо державних органів; 
 • загальнодоступні джерела і публічні джерела; 
 • бази ДПС;
 • документація трансфертного ціноутворення; 
 • обмін інформацією за запитом на підставі податкових конвенцій;
 • обмін податковою інформацією з іншими країнами (CRS); 
 • інфо із декларацій з заявами щодо безподаткової ліквідації КІК.

Зобов’язання по КІК: основні етапи

Коли йдеться про звітність контрольованих іноземних компаній, важливо розуміти, що цей процес не обмежується одноразовою подією. Він складається з декількох ключових етапів, кожен з яких має вирішальне значення для забезпечення відповідності діяльності компанії вимогам українського законодавства. Розглянемо детальніше:

 1. Повідомлення. Ваш перший крок полягає у надсиланні повідомлення податковим органам про будь-які зміни у структурі володіння іноземною компанією. Це означає, що як тільки ви придбаєте, зміните або втратите частку володіння, вам необхідно інформувати податкову службу.
 2. Звітність. Після подання повідомлення наступним кроком є підготовка та подання фінансового звіту про діяльність та прибуток вашої іноземної компанії. Залежно від обставин, ви також маєте сплатити податки, якщо ваша компанія не підпадає під умови звільнення від податкових зобов’язань. Важливо регулярно оновлювати вашу звітність та відстежувати зміни в законодавстві, аби уникнути потенційних проблем з податковими органами.
 3. Податки. Загалом, контролюючі особи звільняються від оподаткування прибутків своїх КІК, якщо сукупний дохід усіх КІК не перевищує 2 мільйони євро. У випадку, коли дохід вищий за цю суму, рекомендується звернутися за індивідуальною консультацією до фахівців, які допоможуть оптимізувати ваші податкові зобов’язання.

Ці етапи складають основу зобов’язань кожної контролюючої особи у контексті КІК звітності. Зрозуміло, що процес вимагає уважності та відповідальності з боку власника іноземної компанії. 

Форма звіту про контрольовані іноземні компанії

Залежно від обставин, можливе подання одного з двох типів звітів: скороченого або повного. Скорочений звіт призначений для ситуацій, коли з якихось причин неможливо своєчасно зібрати повну фінансову звітність КІК або провести розрахунок адаптованого до умов прибутку. Такий варіант зазвичай вибирають компанії, у яких процес підготовки фінансової звітності займає більше часу, ніж передбачено українськими нормами.

У випадку, коли існує можливість своєчасного виконання усіх вимог, краще обрати повний звіт. Цей документ включає ширший спектр інформації порівняно зі скороченим і забезпечує повне розуміння фінансового стану компанії.

Яку інформацію необхідно зазначити у звіті про КІК? 

Які відомості повинні бути включені до звіту про КІК, щоб гарантувати його відповідність усім вимогам законодавства:

 1. Найменування КІК. Важливо зазначити повне офіційне найменування Контрольованої Іноземної Компанії.
 2. Адреса. Потрібно вказати юридичну адресу компанії.
 3. Організаційно-правова форма. Необхідно уточнити, якою організаційно-правовою формою володіє компанія.
 4. Номер податкової реєстрації та номер державної реєстрації (за наявності). Ці дані допомагають ідентифікувати компанію в міжнародному правовому полі.
 5. Розмір частки контролюючої особи. Зазначте, яка частка компанії належить контролюючій особі.
 6. Структура володіння. Опис структури володіння дозволяє зрозуміти, як контролюються акції та/або частки.
 7. Дохід від реалізації товарів (робіт, послуг). Вказується сума доходу, отриманого КІК.
 8. Прибуток від операційної діяльності та до оподаткування. Це дозволяє оцінити ефективність діяльності компанії.
 9. Розрахунок скоригованого прибутку. Надає інформацію для правильного визначення податкових зобов’язань.
 10. Інформація про підстави звільнення від оподаткування прибутку КІК. Дуже важливо для компаній, що мають право на пільги.
 11. Суми дивідендів та прибутку, отримані КІК. Забезпечує деталізований огляд фінансових потоків.
 12. Перелік операцій з нерезидентами. Демонструє зовнішньоекономічну активність компанії.
 13. Кількість працівників КІК станом на кінець звітного (податкового) року. Цей показник дає уявлення про масштаби діяльності компанії та її роль як роботодавця.
 14. Інформація про суму прибутку КІК, отриману від постійного представництва в Україні. Важлива для визначення податкових зобов’язань в Україні.

Такий підхід сприяє ефективній взаємодії з податковими органами та уникненню можливих фінансових ризиків. 

Звітність про КІК: детальний розгляд та нюанси

Глибинне занурення у нюанси звітності про Контрольовані Іноземні Компанії (КІК) відкриває перед нами комплексний процес, що вимагає не лише уважності, але й знань специфіки діяльності таких компаній та відповідного законодавства. Значущість цього процесу визначається двома ключовими аспектами: подачею повідомлення про наявність іноземної компанії та подальшою подачею самої звітності.

Почнемо з першого кроку – подачі повідомлення про КІК. Цей етап є фундаментальним, адже він інформує податкові органи про існування іноземної компанії, яка підпадає під визначення КІК відповідно до українського законодавства. Важливо пам’ятати про 60-денний термін для подачі такого повідомлення після будь-яких змін у статусі компанії, що вимагає від контролерів постійної уваги та готовності діяти своєчасно.

Перехід до другого кроку, подачі самої звітності, вимагає ще більшої підготовки та аналітичних зусиль. Переважну більшість серед контролюючих осіб, зобов’язаних подавати звіт про КІК, становлять фізичні особи, у зв’язку зі специфікою визначення їх контролерами, що аналогічно до визначення статусу кінцевого бенефіціара. Законодавство надає фізичній особі можливість вибору між подачею першого звіту до 1 травня 2023 року або у 2024 році за два звітні роки одразу. Така опція дозволяє контролюючим особам гнучко підійти до планування та виконання своїх зобов’язань, але водночас ставить перед ними завдання забезпечення відповідності всієї необхідної документації встановленим вимогам.
Граничні строки подання контролером річного звіту про КІК відрізняються, залежно від того, хто є контролюючою особою:

 • фізична особа-контролер подає звіт до 01 травня щороку;
 • юридична особа-контролер, подає звіт до 01 березня щороку.

Для успішного подання звітності про КІК важливо пам’ятати про кілька аспектів. 

 • По-перше, необхідно зібрати фінансову звітність за звітний період, що може включати документи з різних юрисдикцій. 
 • По-друге, важливим є забезпечення відповідності цих документів вимогам українського законодавства, включаючи переклад та завірення. 
 • По-третє, слід враховувати, що подача звітності здійснюється через електронний кабінет платника податків за допомогою ЕЦП, що забезпечує зручність та оперативність процесу.

У процесі розгляду особливостей подання звітності КІК, ви можете зіткнутися з різноманітними аспектами, що вимагають детального аналізу та вдумливого підходу. Від сповіщення податкових органів про існування іноземної компанії до подання деталізованого звіту про її діяльність – кожен крок є важливим елементом в цьому процесі. Законодавчі нюанси, вимоги до звітності, терміни подання, а також потенційні ризики та штрафи за недотримання встановлених правил – все це створює складну картину відповідальності для контролюючих осіб.

Фахівці компанії “Західна Консалтингова Група” (ЗКГ) мають глибоке розуміння цієї складної тематики та готові надати кваліфіковану допомогу в управлінні звітністю КІК. Наш підхід полягає не тільки у забезпеченні відповідності всім вимогам, але й у розробці оптимальних стратегій, що дозволяють мінімізувати податкові зобов’язання та уникнути потенційних ризиків.

X