fbpx
[get_banners]

Строки дії податкової соціальної пільги у поточному році

In: Академія професійного бухгалтера, Бухгалтерська компанія Збережені Активи, Довідкові матеріали бухгалтерська тематика, Довідкові матеріали податкова тематика 14 Feb 2023

Строки дії податкової соціальної пільги у поточному році

Строки дії податкової соціальної пільги у 2023 році

Відтепер Податковий кодекс України, а саме п. 169.3, регулює питання щодо закінчення строків дії податкової соціальної пільги (далі – ПСП).

N

пп

Платники податку

Строки закінчення дії ПСП

1

Одинока матір, батько, вдова, вдівець або опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) віком до 18 років.

Надається до кінця року, в якому дитина досягає 18 років, а у разі її смерті до досягнення зазначеного віку – до кінця року, на який припадає смерть.

Право на отримання такої податкової соціальної пільги втрачається у разі позбавлення платника податку батьківських прав або якщо він відмовляється від дитини чи передає дитину на державне утримання, у тому числі у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від того, чи береться плата за таке утримання, чи ні, а також якщо дитина стає курсантом на умовах її повного утримання, починаючи з податкового місяця, в якому відбулася така подія.

Платник податку, який утримує дитину-інваліда віком до 18 років.

Платник податку, який має двоє чи більше дітей віком до 18 років.

2

Особи, віднесені законом до 1 або 2 категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР за участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

З податкового місяця, що настає за місяцем, в якому платник податку втрачає статус, визначений у цих підпунктах.

Особа, що є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом

Інваліди I або II групи, у тому числі інваліди з дитинства, крім інвалідів, пільга яким визначена підпунктом “б” підпункту 169.1.4 пункту 169.1 статті 169 ПКУ

Особи, яким присуджено довічну стипендію як громадянам, що зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів

Учасники бойових дій у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (N 3551-XII від 22.10.93 р.), крім осіб, визначених у підпункті “б” підпункту 169.1.4 пункту 169.1 ПКУ

ПСП надається з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому платник податку помер або оголошується судом померлим чи визнається судом безвісти відсутнім, або втрачає статус резидента, або був звільнений з місця роботи (п. 169.3.4 ПКУ).

Варто, ще раз звернути увагу, що згідно з п. 169.2.3 ПКУ, ПСП не може бути застосована до:

1) доходів платника податку, інших ніж заробітна плата;

2) заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;

3) доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

Якщо платник податку порушує ці норми, він втрачає право на отримання ПСП за всіма місцями отримання доходу починаючи з місяця, в якому мало місце таке порушення, та закінчуючи місяцем, в якому право на застосування ПСП відновлюється.

Платник податку може відновити право на застосування ПСП, якщо він подасть заяву про відмову від такої пільги всім роботодавцям із зазначенням місяця, коли відбулося таке порушення, на підставі чого кожний роботодавець нараховує і утримує відповідну суму недоплати податку та штраф у розмірі 100 відсотків суми цієї недоплати за рахунок найближчої виплати доходу такому платнику податку, а у разі, коли сума виплати недостатня, – за рахунок наступних виплат. Якщо сума недоплати та/або штрафу не були утримані податковим агентом за рахунок доходу платника податків, то такі суми включаються до річної податкової декларації такого платника податку.

При цьому право на застосування ПСП відновлюється з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому сума такої недоплати та штраф повністю погашаються.

X