fbpx
[get_banners]

Актуальний зразок заяви про застосування податкової соціальної пільги

In: Академія професійного бухгалтера, Довідкові матеріали бухгалтерська тематика, Довідкові матеріали податкова тематика, Зразок документа бухгалтерська практика 04 Feb 2020

Заява про застосування податкової соціальної пільги

Зразок заяви про застосування податкової соціальної пільги

Працедавцю ___________________________________________

 

від __________________________________________________,

 

ідентифікаційний номер платника податків ____________________,

 

працюючого(-ої) ________________________________________

                                                                                                              указується посада

 

ЗАЯВА

про застосування податкової соціальної пільги

1. Прошу застосовувати до нарахованого мені доходу у вигляді заробітної плати податкову соціальну пільгу в розмірі, визначеному в підпункті _____________________________________________________________________________

                                                         посилання на норму, відповідно до якої буде отримуватися пільга

 

пункту169.1 статті 169 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI (далі – Кодекс).

2. Для застосування податкової соціальної пільги надаю такі документи:

1) ___________________________________________________________________________;

2) ___________________________________________________________________________;

3) ___________________________________________________________________________;

4) ___________________________________________________________________________;

5) ___________________________________________________________________________;

                                                                                             назва документа та його реквізити

 

Дружина (чоловік) збільшенням граничного розміру доходу кратно кількості дітей, який дає право на соціальну пільгу, передбачену пп.169.1.2 п.169.1 статті 169 Кодексу, не користується (користується) потрібне підкреслити.*

Наведена інформація є достовірною.

 

  1. Мені відомо, що згідно з підпунктом 169.2.1 п.169.1 статті 169 Кодексу соціальна пільга застосовується до нарахованого місячного доходу у вигляді заробітної плати виключно за одним місцем його нарахування (виплати).

 

* граничний розмір доходу, що визначається як добуток суми, зазначеної в абзаці першому підпункту 169.4.1. та відповідної кількості дітей, який дає право на отримання податкової соціальної пільги у випадку та у розмірі, передбачених підпунктом 169.1.2 пункту 169.1 цієї статті, застосовується лише для одного батьків за їх вибором.

дата  “___” ____________ ____ року

__________________________ підпис

 

X