fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин “Податки і облік” з 26.11.2018 пo 02.12.22018

In: Дайджести новин законодавства і практики 03 Dec 2018 Tags: ,

Дайджест нoвин “Податки і облік”

з 26.11.2018 пo 02.12.22018

 

 

Акт перевірки. Строк підписання

Фіскали нагадують: платник податків або його законний представник зобов’язаний ознайомитись з актом (довідкою) документальної перевірки та повернути підписаний примірник такого акта (довідки) контролюючому органу в день його отримання.

У разі незгоди платника податків з висновками акта (довідки) такий платник зобов’язаний підписати такий акт (довідку) перевірки із зауваженнями, які він має право надати разом з підписаним примірником акта (довідки) або окремо в порядку, визначеному п. 44.7 ст. 44 ПКУ, до контролюючого органу, який проводив перевірку платника податків, протягом 5- ти робочих днів з дня, що настає за днем отримання акта (довідки).

 

Підкатегорія «ЗІР» 136.06

 


Реквізити у платіжних документах

Фіскали наголошують: за правильність заповнення реквізитів у платіжних документах  відповідальність несе не банківська установа, а платник податків.

При сплаті платежів необхідно дотримуватися вимог Порядку заповнення документів, затвердженого наказом Мінфіну від 24.07.2015 р. № 666.

Так, у полі № 3 розрахункового документа обов’язково зазначається податковий номер платника податків. У разі перерахування платником податку за себе у цьому полі ставиться його особистий податковий номер.

Крім того, у вказаному Порядку наведені приклади заповнення поля «Призначення платежу» у різних випадках. Особливу увагу при заповненні цього поля потрібно приділяти правильності визначення коду видів сплати. Перелік кодів видів сплати за податками, зборами та митними платежами наведено в додатку до наказу №666.

 

За матеріалами ГУ ДФС у Харківській області

 


ТТН в електронній формі

Мінінфраструктури опубліковано для обговорення Проект, розроблений з метою спрощення процедури підготовки документів, необхідних для організації процесу перевезень та підтверджуючих факт виконання вантажного перевезення на договірних умовах, при здійсненні перевезення вантажу автомобільним транспортом у внутрішньому сполученні, в разі оформлення електронної ТТН.

Зокрема, форма ТТН може складатись як в паперовому, так і в електронному вигляді.

ТТН може оформлятися підприємством без дотримання форми за умови наявності в ній інформації про: назву документа, дату і місце його складання, найменування (прізвище, ім’я, по батькові) перевізника та / або експедитора, замовника, вантажовідправника, вантажоодержувача, найменування та кількості вантажу , його основні характеристики та ознаки, які дають можливість однозначно ідентифікувати цей вантаж, автомобіль (марка, модель, тип, реєстраційний номер), причіп / напівпричіп (марка, модель, тип, реєстраційний номер), пункти навантаження і розвантаження із зазначенням повної адреси, посади, прізвища і підписи відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача, водія і / або експедитора.

У разі використання електронної ТТН Замовник (вантажовідправник) повинен одночасно направити е-ТТН відповідальним особам вантажовідправника, вантажоодержувача, експедитора і водієві протягом розумного строку після опломбування вантажу.

Відповідно до ст. 48 Закону України “Про автомобільний транспорт”, ТТН включена в перелік документів, які повинні бути пред’явлені на вимогу осіб, уповноважених здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху.

Замовник (вантажовідправник) повинен забезпечити безперешкодний доступ до інформації, що міститься в електронній ТТН шляхом придатним для прийняття його змісту людиною без застосування електронних засобів.

Таким чином, незважаючи на е-ТТН паперовий варіант ТТН залишається обов’язковим елементом.

 

Проект наказу «Про затвердження Змін до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні»

 


Податкові наслідки при внесенні основних засобів до статутного капіталу

Фіскали зазначають: відповідно до п. 7 П(С)БО 7 придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства/установи за первісною вартістю.

Первісною вартістю основних засобів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з урахуванням витрат, передбачених п. 8 П(С)БО7 (п. 10 П(С)БО7).

Крім того, при зарахуванні основних засобів на баланс підприємства платник ПНП нараховує амортизацію у податковому обліку відповідно до п. 138.3 ПКУ за умови використання таких основних засобів у господарській діяльності.

Положеннями ПКУ не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування у разі внесення учасником товариства основних засобів до його статутного капіталу товариства, у тому числі, якщо вартість таких матеріальних активів перевищує розмір статутного капіталу. Такі операції відображаються згідно з правилами бухобліку при формуванні фінансового результату до оподаткування.

Якщо надавач не зареєстрований платником ПДВ, то при здійсненні операції із внесення нерухомого чи рухомого майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права податкових наслідків щодо формування податкових зобов’язань з ПДВ у такої особи (юридичної або фізичної) та відповідно податкового кредиту у юридичної особи, до статутного фонду якої вноситься майно, не виникає.

Якщо внесок здійснюється платником ПДВ, то такий платник ПДВ на дату передачі права на майно емітенту нараховує податкові зобов’язання з ПДВ та виписує і реєструє ПН, яка для емітента буде підставою для відображення податкового кредиту за такою операцією.

Щодо ПДФО та військового збору, то сума майнового внеску (нерухомого майна, обладнання) платника податку – фізичної особи – резидента до статутного фонду юридичної особи – емітента корпоративних прав в обмін на такі корпоративні права не оподатковується.

 

Лист ДФС України від 16.11.2018 №4862/6/99-99-15-01-01-15/ІПК

 


Права на користування комп’ютерними програмами – 5 група нематеріальних активів

Фіскали зазначають: відповідно до п. 4 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», нематеріальний актив – немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований.

Згідно з п. 1 ст. 1 Закону України від 05.10.2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» електронний підпис – електронні дані, які додаються підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис.

У податковому обліку групи нематеріальних активів та строки дії права користування нематеріальними активами визначені у п.п. 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 ПКУ.

Зокрема, до групи 5 відносяться авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (баз даних), фонограми, відеограми, передач (програми) організацій мовлення тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті; до групи 6 відносяться інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

Таким чином, згідно з нормами ст. 138 ПКУ витрати платника податку на придбання права користування комп’ютерними програмами відносяться до групи 5 нематеріальних активів, а витрати на придбання кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів – до групи 6 нематеріальних активів.

 

Підкатегорія «ЗІР» 102.05

 


Податкові різниці при доході менше 20 млн грн

Фіскали пояснюють: якщо платник податку за результатами попереднього (звітного) року мав дохід, що перевищував 20 млн грн і подавав податкові декларації з ПНП за звітний квартал, півріччя, три квартали та здійснював коригування фінансового результату до оподаткування за ці періоди, у разі неперевищення за результатами року граничної межі обсягу доходів (20 млн грн) має право задекларувати у річній декларації рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування та відповідно не визначати податкові різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років) за такий податковий (звітний) рік.

Уточнюючі декларації при цьому за І квартал, півріччя та три квартали не подаються.

На підставі п. 46.4 ст. 46 ПКУ платник податків може подати разом з такою податковою декларацією доповнення до неї, складене за довільною формою з поясненням мотивів подання.

 

За матеріалами ГУ ДФС у Хмельницькій області

 

Дивіться відео на тему:

 

Додаток РІ до декларації з ПНП при нарахуванні амортизації

Фіскали нагадують: нормами податкового законодавства визначено необхідність заповнення та подання додатка РІ до декларації з ПНП навіть у разі, якщо у платника податку сума нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до НПБО дорівнює сумі амортизаційних відрахувань, розрахованої відповідно до норм ПКУ, та результат розрахунку різниць — дорівнює нулю.

 

За матеріалами Офіс великих платників податків ДФС України

 


Доповнення до декларації з ПНП

Фіскали роз’яснюють: за необхідності платник податків може подати разом із податковою декларацією з ПНП доповнення до цієї декларації, складене в довільній формі, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації. Це доповнення подається з поясненням мотивів його подання. Платник податків, який подає звітність в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі.

Якщо підприємство подає доповнення до декларації, воно нумерує їх і вказує суть, зміст доповнення.

 

Лист ДФС України від 27.11.2018 № 4977/6/99-99-15-02-01-15/ІПК

 


Дата зобов’язання з ПДВ при авансі у інвалюті

Фіскали наголошують: датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ при отриманні попередньої (авансової) оплати в іноземній валюті за надані нерезиденту послуги на митній території України є дата надходження коштів на поточний рахунок – в національній валюті, яка надійшла від обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України, та в іноземній валюті, перерахованій у гривні за офіційним курсом Нацбанку України на дату надходження її на такий рахунок.

На дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти ПН в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін.

Офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів, згідно Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів, затвердженого постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №496, починає діяти наступного робочого дня після дня встановлення.

Офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів, установлений на останній робочий день тижня або на передсвятковий день, діє протягом наступних вихідних або святкових днів та починає діяти в перший робочий день наступного тижня чи в перший післясвятковий робочий день.

 

Лист ДФС України від 16.11.2018 № 4856/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

 


Податковий кредит за ПН, у якій в ІПН покупця не зазначено перший символ

Фіскали роз’яснюють: якщо у ПН при заповненні поля «ІПН отримувача (покупця)» постачальником не зазначено нуль, який є першим символом (цифрою) у ІПН покупця, та така ПН зареєстрована у ЄРПН, то така помилка не заважає ідентифікувати здійснену операцію, зокрема покупця поварів /послуг, та не може бути єдиною причиною для невизнання податкового кредиту за такою податковою накладною.

 

Лист ДФС від 21.11.2018 № 4904/ІПК/26-15-12-01-18

 


Пеня при самостійно виявленій помилці у звітності з ПДВ

Фіскали в ІПК від 19.11.2018 № 4882/6/99-99-07-02-01-15/ІПК нагадують: розрахунок пені на суми сплаченого з порушенням законодавчо встановленого терміну узгодженого грошового зобов’язання, визначеного платником податків у податковій звітності (звітних/нових звітних/уточнюючих податкових деклараціях/ розрахунках), здійснюється:

 • на суму погашеного грошового зобов’язання (його частини) (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності та без урахування пені);
 • у день фактичного погашення грошового зобов’язання (його частини);
 • за період починаючи з 91-го календарного дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати, визначеного платником податків узгодженого грошового зобов’язання, та з урахуванням дати відображення такого грошового зобов’язання в ІКП;
 • по день погашення такого грошового зобов’язання включно, у тому числі по вихідний або святковий день;
 • із розрахунку 100% річних облікової ставки Нацбанку України, діючої на кожний день прострочення сплати грошового зобов’язання (його частини); за формулою:

          

∑погашення грошового зобов’язання × Кднів : 100% × UНБУ × 1,0

Y = —————————————————————————

                                                R

де:

Y — сума пені, що нараховується на фактично погашену суму грошового зобов’язання (завжди округлюється до другого знака після коми);

– погашення грошового зобов’язання — фактично погашена з порушенням законодавчо встановленого строку сума грошового зобов’язання (його частини);

К – днів — кількість календарних днів прострочення сплати грошового зобов’язання (його частини);

UНБУ — облікова ставка НБУ, що діяла на кожний день прострочення сплати грошового зобов’язання (його частини);

1,0 — коефіцієнт, що дозволяє розрахувати 100% річних UНБУ;

R — кількість днів у календарному році.

У разі якщо зміни до податкової звітності було внесено платником після спливу 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання за звітний період, за який виправляється помилка, то пеня нараховується за весь період заниження, починаючи з наступного дня за граничним терміном сплати ПДВ за звітний період, за який виправляється помилка, включаючи день погашення такого податкового зобов’язання.

Враховуючи, що в уточнюючому розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок не передбачено графу для самостійного нарахування суми пені у разі заниження податкового зобов’язання, то така сума розраховується в інформаційній системі органів ДФС згідно з реалізованим в ITC «Податковий блок» алгоритмом, розробленим з урахуванням вимог п. 129.9 ПКУ.

 

За матеріалами “Вісник. Офіційно про податки”

 

Дивіться відео на тему:

 

Опублікувано інформацію про нормативну грошову оцінку земель

На сайті ДФСУ оприлюднено інформацію про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів станом на 01.10.2018 року.

Інформація наведена у розрізі областей та містить, зокрема, дату та номер рішення про затвердження технічної документації з нормативно грошову оцінку земель населеного пункту, а також відомості про рік останнього проведення нормативно грошової оцінки земель населеного пункту.

 

 

За матеріалами веб-сайту Держгеокадастру

 


Оприбутковування готівки при цілодобовому режимі роботи

Фіскали роз’яснюють: у разі якщо суб’єкт господарювання працює цілодобово (робоча зміна розпочинається одного календарного дня о 08.00, а закінчується наступного календарного дня до 08.00), оприбуткування готівки здійснюється у повній сумі її фактичних надходжень на підставі даних розрахункових документів шляхом формування та друку фіскальних звітних чеків («Z-звітів») і їх підклеювання до відповідних сторінок КОРО. При цьому дата оприбуткування готівки у КОРО має відповідати даті роздрукування фіскальних звітних чеків РРО («Z-звіт» має роздруковуватися після завершення робочої зміни до 08.00 хв).

 

Лист ДФС України від 16.11.2018 № 4864/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

 


РРО при використанні системи еквайрінгу

Фіскали наголошують: для ФОП – «єдиноподатника» другої групи, який не здійснює реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, але обсяг доходу якого перевищує 1 млн грн, у разі здійснення розрахунків зі споживачами виключно через систему еквайрінгу застосування РРО є обов’язковим.

 

Лист ГУ ДФС в Одеській від 20.11.2018 № 4888/ІПК/15-32-14-06-07

 


Екоподаток при використанні автономних систем опалення

Фіскали нагадують: у разі використання автономних систем опалення всі суб’єкти господарювання є платниками екологічного податку за фактичний обсяг забруднюючих речовин, які утворюються і викидаються в атмосферне повітря при згоранні палива (незалежно від наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення), та подають податкову декларацію екологічного податку починаючи з календарного кварталу, у якому здійснено такі викиди.

 

За матеріалами ГУ ДФС у Рівненській області

 


Виправлення помилки у звіті за формою № 1ДФ

Фіскали роз’яснюють: уточнений звіт форми № 1ДФ подається на підставі інформації, отриманої з попередньої поданої форми, і містить лише ті рядки та інформацію, які уточнюються (п. 4.4 розділу ІV Порядку заповнення та подання  податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Мінфіну від 13.01.2015 №4).

Щоб вилучити помилковий рядок з попередньої інформації (з помилково поданого звіту), необхідно повторити всі графи такого рядка та зазначити у гр. 9 показник «1» — на  виключення рядка.

Для введення  нового або пропущеного рядка, потрібно  заповнити всі графи рядка, а у гр. 9 зазначити показник «0» — на введення рядка.

При поданні уточнюючих звітів форми № 1ДФ порядкові номери записів не мають значення, оскільки головними  показниками у цьому звіті є реєстраційні номери облікових карток платників податків.

 

За матеріалами ГУ ДФС у Київській області

 


Нюанси оподаткування допомоги від благодійної організації на оплату лікування

Фіскали пояснюють: кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку за рахунок коштів благодійної організації, не підлягають оподаткуванню ПДФО.

Для того щоб не оподатковувати допомогу на лікування, благодійна організація повинна мати відповідні документі, що підтверджують цільовий характер надання грошових коштів на оплату лікування або медичного обслуговування (в разі здійснення попередньої оплати таких послуг) або факт надання послуг з лікування або медичного обслуговування платника податку (якщо оплата здійснюється після надання таких послуг).

ПКУ не передбачає відмінностей в оподаткуванні ПДФО сум допомоги для оплати вартості послуг на лікування та медичне обслуговування в Україні або за кордоном.

Звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (пп. 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).

Дохід у вигляді коштів або вартість майна (послуг), що надаються благодійною організацією як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку, у Податковому розрахунку за формою 1-ДФ відображається за ознакою доходу «143».

 

За матеріалами ГУ ДФС у Запорізькій області

 


Оподатковування ПДФО оплати за підвищення кваліфікації працівника

Фіскали зазначають: витрати на підвищення кваліфікації працівника не оподатковується в тому випадку, якщо таке підвищення кваліфікації (перепідготовка) передбачається законодавством (п.п.165.1.37 ПКУ).

Сума витрат роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платника податку відображається у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за ознакою доходу “158”.

 

За матеріалами ГУ ДФС у Запорізькій області

 


Оподаткування новорічних подарунків

Фіскали роз’яснюють: до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема, вартість дарунків, якщо вона не перевищує 25 % однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року (пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 ПКУ). У 2018 році становить 930,75 грн (3 723,00 х 25 %).

Якщо вартість дарунків перевищує вказаний розмір, то вся їх вартість оподатковується ПДФО на загальних підставах, передбачених розділом IV Кодексу для оподаткування додаткового блага.

Підпунктом 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень ПКУ передбачено, що звільняються від оподаткування військовим збором доходи, які згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 ПКУ.

Застосування коефіцієнта для військового збору не передбачено.

Не є також базою нарахування ЄСВ вартість дитячих новорічних подарунків, придбаних за рахунок коштів роботодавця для дітей працівників, відповідно до Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується ЄСВ, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1170.

 

За матеріалами Офіс великих платників податків ДФС

 

Читайте статтю на тему:

Придбання подарункових сертифікатів для працівників з нагоди свята. Чи можливі податкові наслідки?


Продаж юрособою – «єдино податником» нерухомості та земділянки

Фіскали зазначають: якщо основні засоби продані після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень п.п. 44.2, 44.3 ПКУ за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (пп. 296.1.3, п. 44.2 ПКУ).

В бухгалтерському обліку земельні ділянки та капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом, згідно з п. 5 П(С)БО 7 «Основні засоби» класифікуються як основні засоби (підгрупа 5.1.1 групи 5.1 “Основні засоби”).

Згідно з п. 22 П(С)БО 7 вартість земельних ділянок не є об’єктом для нарахування амортизації в бухгалтерському обліку, тобто земельні ділянки не мають залишкової вартості.

Таким чином, юридична особа у разі продажу земельної ділянки як окремого об’єкта власності включає до складу доходів усі надходження коштів, отримані від продажу такої земельної ділянки.

У разі продажу нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, у разі його використання більше одного року юрособа має включити до складу доходу різницю між сумою коштів, отриманою від продажу нерухомого майна, та його залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу (дати укладення цивільно-правової угоди).

Оподаткування доходу від реалізації нерухомого майна та земельної ділянки здійснюється на загальних підставах за обраною ставкою платника єдиного податку.

 

Лист ДФС України від 17.10.2018 № 4457/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

 


Звітність ФОП у випадку призову на строкову службу

Фіскали пояснюють: за громадянами України, призвані на строкову військову службу, не припиняється державна реєстрація підприємницької діяльності ФОП.

ПКУ та іншими законодавчими актами України не передбачено звільнення ФОП – «єдиноподатників», які призвані на строкову військову службу, від сплати єдиного податку та подання податкової декларації платника єдиного податку.

Водночас, призвані на строкову службу ФОП платники ЄП першої – третьої груп, які перебувають на обліку в органах ДФС, та протягом звітного періоду не отримували доходи і не мають об’єктів оподаткування, що підлягають декларуванню, не зобов’язані подавати податкову декларацію платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця. При цьому ФОП платники ЄП першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Що стосується платників ЄП третьої групи, у яких протягом звітного періоду відсутні доходи, що підлягають оподаткуванню єдиним податком, але у попередніх звітних періодах цього ж року було отримано та задекларовано дохід, то за поточний звітний період платники повинні наростаючим підсумком задекларувати отриманий ними раніше дохід (без сплати єдиного податку).

 

Підкатегорія «ЗІР» 107.12

 


Відображення у Книзі обліку винагороди від комітента

Фіскали роз’яснюють: у разі якщо ФОП – «єдино податник» — комісіонер отримав винагороду від комітента за реалізовані товари за договорами комісії, то до доходу такого платника включається сума отриманої винагороди.

У день отримання коштів від виконання робіт (послуг) за договорами комісії, у книзі обліку доходів відображається вся сума коштів, яка надійшла на поточний рахунок платника податку та/або яку отримано готівкою, за такими договорами.

При цьому при заповненні податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця до доходу включається сума отриманої від комітента винагороди повіреного (агента), відповідно до графи 6 Книги.

 

Лист ДФС України від 19.11.2018 № 4871/3/99-99-13-01-02-14/ІПК

 


Заповнення Книги обліку доходів і витрат ФОП – «загальносистемником»  в частині витрат

Фіскали наголошують: відповідно до п. 177.2 ПКУ об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої ФОП.

До переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать витрати, визначені в підпунктах 177.4.1 – 177.4.4 ПКУ.

ФОП – «загальносистемними» зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат, у якій за підсумком робочого дня, протягом якого отримано дохід, на підставі первинних документів здійснюються записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати (п. 177.10 ПКУ).

У графі 2 «Сума доходу, отриманого від здійснення господарської діяльності» Книги відображається сума доходу, отриманого від здійснення господарської із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема, кошти, що надійшли на поточний рахунок, касу платника податків та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

У графі 6 «Сума витрат, пов’язаних з придбанням товарів (робіт, послуг)» Книги відображається сума витрат, які документально підтверджені та безпосередньо пов’язані з отриманням доходу за підсумками дня.

Враховуючи вищезазначене, якщо дохід отримано в одному місяці, а витрати, пов’язані з його отриманням понесені у наступному, то ФОП за підсумком дня по факту отримання доходу/понесення витрат (на підставі первинних документів) відповідно заповнює графу 2 «Сума доходу, отриманого від здійснення господарської діяльності» та графу 6 «Сума витрат, пов’язаних з придбанням товарів (робіт, послуг)» Книги.

 

За матеріалами ГУ ДФС у Тернопільській області

 


Витрати приватного нотаріуса, які можна враховувати при визначенні доходу

Фіскали пояснюють: до витрат приватного нотаріуса, зокрема, можуть бути віднесені:

 • оренда робочого місця нотаріуса, у тому числі його поточний ремонт, обладнання пандуса для під’їзду інвалідів;
 • страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса;
 • технічне забезпечення діяльності робочого місця нотаріуса та його обслуговування;
 • виготовлення печатки, штампів з текстами посвідчувальних написів;
 • витрати на придбання спеціальних бланків нотаріальних документів та ведення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, книг, журналів реєстрації (обліку), передбачених номенклатурою;
 • витрати на придбання канцелярського приладдя (картонажі, архівні папки, твердий картон, канцелярський папір, технічні засоби для прошивання документів тощо);
 • витрати на забезпечення збереження документів нотаріального діловодства;
 • проходження підвищення кваліфікації, участь у короткотермінових семінарах, міжнародних семінарах, симпозіумах, науково-практичних конференціях; удосконалення професійної майстерності; навчання в школі молодого нотаріуса; придбання та передплата юридичної літератури (книг, журналів, дисків, програм тощо);
 • оплата праці та обов’язкові нарахування на фонд оплати праці помічників, секретарів, стажистів (найманих працівників);
 • сплата внесків до Пенсійного фонду України, у тому числі на користь найманих працівників, та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • відкриття рахунків у банках та їх розрахунково-касове обслуговування (депозитні рахунки);
 • витрати на поштові та кур’єрські послуги, необхідні для ведення нотаріальної діяльності;
 • комунальні витрати (електро-, газо-, тепло-, водопостачання) на утримання робочого місця приватного нотаріуса, у разі якщо це нежитлове приміщення є власністю приватного нотаріуса;
 • сплата щомісячних членських внесків нотаріусами на забезпечення нотаріального самоврядування відповідно до ст. 16 Закону України від 02.09.1993 № 3425 «Про нотаріат».

 

За матеріалами ГУ ДФС у Закарпатській області

 

Дивіться відео на тему:

 

 


Здача в оренду власної нерухомості

Фіскали роз’яснюють: ласники нерухомості можуть здавати в оренду своє майно як фізична особа або як суб’єкт підприємницької діяльності, тобто ФОП.

Розмір плати за користування житлом визначається орендодавцем та орендарем. А розмір податкового зобов’язання з отриманого орендодавцем доходу від здачі житла в оренду обчислюють на основі орендної плати, зазначеної в договорі.

Проте слід зазначити, що сума податкового зобов’язання не може бути меншою за мінімальну суму платежу за повний чи неповний місяць оренди.

Якщо ж громадянин не є суб’єктом підприємницької діяльності, тобто ФОП, та здає квартиру, будинок чи навіть кімнату в оренду, довгострокову або подобову, то він сплачує з отриманого доходу ПДФО у розмірі 18 % та 1,5 % військового збору.

Органи місцевого самоврядування щороку визначають мінімальну суму орендної плати.

Для цього застосовується Методика визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, затверджена постановою КМУ від 29.12.2010 № 1253. Розрахунок проводиться виходячи з мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості з урахуванням місця її розташування, інших функціональних та якісних показників, що встановлюються органами місцевого самоврядування, на території яких ця нерухомість розташована.

Орендодавець в поточному році сам обчислює і сплачує податок щокварталу. Сплатити ж податок за правилами ст. 170 ПКУ необхідно впродовж 40 календарних днів, після останнього дня звітного (податкового) кварталу.

 

За матеріалами ГУ ДФС у Чернігівській області

 

Дивіться відео на тему:

 

Зняття з обліку ФОП як платника ЄСВ

Фіскали наголошують: зняття з обліку платників ЄСВ — ФОП, здійснюється контролюючими органами на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок платників та проведення остаточного розрахунку (аб. 7 част.1 ст. 5 Закону №2464).

При цьому останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такої ФОП (част. 8 ст. 9 Закону № 2464).

Платник єдиного внеску (ФОП) знімається з обліку після проведення перевірки та здійснення остаточного розрахунку зі сплати ЄСВ.

До реєстру страхувальників вносяться відповідні записи із зазначенням дати та причини зняття з обліку платника ЄСВ.

Датою зняття з обліку платника ЄСВ є дата внесення запису до реєстру страхувальників.

За матеріалами Сектор комунікацій ГУ ДФС у Волинській області

 


Обчислення допомоги по вагітності та пологах на роботі за сумісництвом

Фахівці ФСС роз’яснюють: сума допомоги по вагітності та пологах обчислюється виходячи з середньоденної заробітної плати застрахованої особи.

За місцем роботи за сумісництвом допомога обчислюється зі 100% фактично нарахованої заробітної плати, включаючи утримані з неї податки, незалежно від тривалості страхового стажу.

Мінімальні гарантії щодо розміру допомоги по вагітності та пологах за місцем роботи за сумісництвом не застосовуються.

За основним місцем роботи зазначене матеріальне забезпечення не може бути меншим за обчислене виходячи з мінімальної заробітної плати.

Розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами у розрахунку на місяць не повинен перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ, що дорівнює 15 розмірам мінімальної зарплати (у 2018 р. – 55 845 грн).

Для отримання допомоги по вагітності та пологах за місцем роботи за сумісництвом надається копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи. На підставі здійснених розрахунків роботодавцем заповнюється заява-розрахунок за встановленою формою і передається до робочого органу Фонду за місцем обліку страхувальника.

 

За матеріалами Фонд соціального страхування України

 

 


Штраф за порушення законодавства про працю з 01.01.2019 сплачуватимуть у місцевий бюджет

01.01.2019 вступають в силу ухвалені Верховню Радою України зміни до ст. 64 Бюджетного кодексу України, якими передбачено, що адміністративні штрафи та інші штрафні санкції, що накладаються виконавчими органами місцевих рад, зараховуються до відповідних місцевих бюджетів.

Тобто, штрафи за порушення законодавства про працю, накладені виконавчими органами міських рад міст обласного значення та рад об’єднаних територіальних громад, зараховуватимуться до відповідних бюджетів місцевого самоврядування.

Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції відповідно до ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 265 КЗпП України накладають штрафи у разі:

 • фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків;
 • порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі;
 • недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці;
 • недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні.

 

За матеріалами ГУ Держпраці у Рівненській області

 

Підбірку підготувала:

Лоза Галина,

консультант з податків та зборів,

представник з бухгалтерських послуг компанії “ЗБЕРЕЖЕНІ АКТИВИ”

спеціаліст, фахівець з контролю якості послуг 

X