fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин “Податки і облік” з 02.05.2018 пo 06.05.2018

In: Дайджести новин законодавства і практики 07 May 2018 Tags: ,

Дайджест нoвин “Податки і облік”

з 02.05.2018 пo 06.05.2018

 

Інформування між Пенсійним фондом, ДФС та Держпраці налагоджено

 

З 03.05.2018 набрала чинності Постанова, якою передбачено, що Пенсійний фонд України відповідно до покладених на нього завдань формує та веде реєстр платників страхових внесків до солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування у складі реєстру застрахованих осіб.

 

 

А також організовує обмін відомостями, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників і порушень законодавства про працю, з Держпраці та ДФС.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 307 «Про внесення змін до Положення про Пенсійний фонд України»

 

Дивіться відео на тему:

Як реагувати на запити Держпраці та військкоматів

 


Зміни щодо строку зберігання ЦПХ, табелів обліку робочого часу та ін.

Державна регуляторна служба України отримала на погодження проект наказу у відповідності до якого пропонується:

 • залишити строк зберігання 75 років тільки для документів з кадрових питань (особового складу) для всіх суб’єктів господарювання;
 • змінити з 75 років на строк «до ліквідації організації у статтях 37, 39, 51, 53, 54, 72, 73 Переліку строк зберігання у гр. 4;
 • віднести до документів з кадрових питань (особового складу) і змінити строк зберігання на 75 років деякі документи (наприклад, контракти про права та обов’язки керівників організацій, договори ЦПХ з фізичними особами);
 • збільшити строки зберігання табелів обліку використання робочого часу до 3-х  років (за умови завершення перевірки контролюючими органами).

 

Проект наказу Мін’юсту «Про затвердження Змін до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів»

 

Дивіться відео на тему:

Робота з персоналом через цивільно-правові договори – економічні переваги і ризики

 


Особливості отримання індивідуальної податкової консультації (ІПК)

ІПК за зверненням з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства за вибором платника надається:

 • в усній формі — контролюючими органами та державними податковими інспекціями;
 • у письмовій формі — контролюючими органами в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональними територіальними органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Термін надання ІПК –  протягом 25 календарних днів, що настають за днем отримання цього звернення. Проте може бути прийняте рішення щодо продовження строку розгляду звернення, але не більше 10 календарних днів, про що письмово повідомляють платника.

Звернення платників податків на отримання ІПК в письмовій формі повинно містити:

 • найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобу зв’язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;
 • код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або РНОКПП (для фізичних осіб), або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
 • зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації;
 • підпис платника податків;
 • дату підписання звернення.

На звернення платника податків, що не відповідає вказаним вимогам, ІПК не надається, а надсилається відповідь у порядку та строки, передбачені Законом України «Про звернення громадян».

 

За матеріалами ГУ ДФС у Донецькій області

 


Податкові наслідки при відступленні права вимоги боргу

Фіскали консультують: якщо боргові зобов’язання передаються одним платником податку іншому в обмін на грошові кошти або цінні папери, то такі операції не є об’єктом оподаткування ПДВ та не спричиняють податкових наслідків з ПДВ.

Постачальник (боржник) на дату заміни кредитора у зобов’язанні не коригує податкові зобов’язання з ПДВ, визначені на дату отримання ним авансової оплати, оскільки відсутні законодавчо визначені підстави для такого коригування, та не складає ПН на нового кредитора, оскільки ПН вже складена на дату першої події (отримання постачальником авансової оплати).

Проте, слід звернути увагу, що будь-які висновки щодо податкового обліку операцій платника податку за договором відступлення права вимоги боргу можуть надаватися за наявності копій первинних документів, оформленням яких супроводжувались такі господарські операції.

 

Лист ДФС України від 20.04.2018 № 1732/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

 

Читайте статтю на тему:

Яка сума податку тягне кримінальну відповідальність за ухилення від сплати податків у поточному році і за попередні роки?

 


Період визнання витрат для автомобільних шин

Фіскали роз’яснюють: шини для автомобіля повинні обліковуватись на субрахунку 207 “Запасні частини” до моменту їх списання на підставі картки обліку пробігу у разі досягнення фактичного пробігу

При експлуатації автомобільних шин з метою визначення норм пробігу слід керуватися Нормами №488, у яких наведено норми середнього ресурсу (пробігу) (тис. км) залежно від торгової марки, моделі транспортного засобу. Цих норм необхідно дотримуватися під час відображення операцій щодо заміни шин.

Згідно постанови від 17.04.2018 у справі №816/246/17 Верховний Суд України зазначив: право зменшувати об’єкт оподаткування на суму понесених витрат надається платникам для компенсації витрат, понесених у процесі здійснення реальної економічної діяльності, за умови наявності належного документального підтвердження виконання господарської операції.

Операції щодо заміни на транспортному засобі шин не належать до реконструкції, модернізації, технічного переозброєння та інших видів поліпшення транспортного засобу, згідно з п. 3.19 Положення №102). Тому витрати, понесені на придбання шин, правомірно не враховані платником при обчисленні суми витрат, пов’язаних з ремонтом та поліпшенням основних засобів.

Отже, такі витрати пов’язані з підтриманням належного стану автомобілів, а тому витрати не збільшували первісної вартості основних засобів і не відображались як капітальні інвестиції у створення необоротних матеріальних активів. Тобто автошини, це матеріали, які використовуються при здійсненні технічного обслуговування транспортних засобів.

Згідно постанови ВСУ, витрати на придбання таких матеріалів правомірно віднесені платником до складу витрат, незважаючи на те що, не досягнуто пробігу автошин, визначеного Нормами № 488, коли, на думку податківців, вони нібито повинні були бути списані з балансу (у кореспонденції з рахунком витрат).

 

Читайте статтю на тему:

Як правильно визначити норму використання паливно-мастильних матеріалів?

 


Реімпорт товару в декларації з ПДВ

Фіскали консультують: платник податків при ввезенні товарів на митну територію України відповідно до п. 3 частини другої ст. 78 Митного кодексу у митному режимі реімпорту включає суму ПДВ, сплачену під час митного оформлення таких товарів, до складу податкового кредиту на підставі належним чином оформленої митної декларації.

Суми ПДВ, сплачені органам доходів і зборів при ввезенні товарів, необоротних активів на митну територію України, у тому числі за операціями реімпорту, підлягають відповідному відображенню в рядку 11.1 податкової декларації з ПДВ за формою, затвердженою наказом Мінфіну України від 28.01.2016 № 21.

При цьому п. 198.5 ст. 198 ПКУ передбачено, що платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН зведену ПН за товарами/послугами, необоротними активами, придбаними/виготовленими з ПДВ (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01.07.2015 — у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (крім випадків, передбачених п. 189.9 ст.189 ПКУ).

 

Лист ДФС України від 20.04.2018 № 1731/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

 


Алгоритм заповнення Таблиці даних платника ПДВ, яка подається у разі зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН

Фіскали нагадали порядок заповнення Таблиці даних платника ПДВ, яка подається у разі зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, зокрема зазначили:

 • у гр. «Код згідно з КВЕД ДК 009:2010» зазначають види економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010). Цей код потрібно вказувати в кожному рядку.
 • У гр. «Код згідно з УКТЗЕД/ДК 016-2010 (придбання (отримання) товарів/послуг)» зазначаються коди товарів згідно з УКТ ЗЕД або коди послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДК 016-2010), що на постійній основі придбаваються (отримуються) платником податку.Кожний код УКТ ЗЕД (що відповідає певному товару) зазначається в окремому рядку навпроти рядка, у якому зазначений вид діяльності.
 • У гр. «Код згідно з УКТ ЗЕД/ДК 016-2010 (постачання (виготовлення) товарів/послуг» проставляються коди товарів згідно з УКТ ЗЕД або коди послуг згідно з ДКПП, що на постійній основі постачаються (виготовляються) платником податку.

Одночасне заповнення граф щодо придбання (отримання) і постачання (виготовлення) в одному рядку Таблиці не допускається.

Коди послуг згідно з ДКПП у Таблиці мають містити від 5 (наприклад: 02.40) до 14 символі

 

Підкатегорія «ЗІР»101.15

 


«Зменшення обсягу при нульовій кількості» або «зменшення кількості при нульовому обсягу» при заповненні РК

Фіскали інформують: якщо після складання і реєстрації в ЄРПН ПН в результаті послідуючих коригувань платником коригування ціни відображалось у гр. 8 РК (замість гр. 9 РК) або коригування кількості здійснювалось у гр. 10 РК (замість гр.7) та в результаті таких коригувань кількість або обсяг дорівнюють нулю, то з метою виправлення помилок, допущених при здійсненні такого коригування, платнику необхідно скласти РК до ПН, виправлення яких здійснюється шляхом лише сторнування рядків ПН, які в результаті попередніх коригувань містять помилки (нульові значення ціни за наявності кількості товару/послуги або за наявності обсягу містять нульове значення кількості товару/послуги). Додавання нових рядків податкової накладної при здійсненні такого коригування не відбувається.

У такому РК:

 • у гр. 1 зазначається № за порядком рядка ПН, який коригується;
 • у гр. 2 — причина коригування «зменшення обсягу при нульовій кількості» або «зменшення кількості при нульовому обсягу» (залежно від ситуації);
 • значення гр.3 — 6 відповідає значенню відповідно граф 2 — 5 рядка ПН, що коригується;
 • у гр. 7 зі знаком «–» зазначається значення кількості, що залишилось в результаті попереднього коригування (заповнюється у разі зазначення у гр. 2 причини коригування «зменшення кількості при нульовому обсягу»);
 • гр. 8 — 12 не заповнюються;
 • у гр. 13 зі знаком «–» зазначається обсяг, що залишився в результаті попереднього коригування (заповнюється у разі зазначення у гр. 2 причини коригування «зменшення обсягу при нульовій кількості»).

 

Підкатегорія «ЗІР» 101.1

 


«Усунення неоднозначностей» при заповненні РК

Фіскали інформують: якщо після складання і реєстрації в ЄРПН ПН в результаті послідуючих коригувань такої ПН за умови коли:

 1. за одним номером рядка ПН обліковується дві та більше товарні позиції,
 2. відбувалось одночасне коригування кількісних та вартісних показників однієї товарної позиції (одночасно в одному рядку заповнювались гр. 7 — 10)
 3. коригування ціни відображалось у гр. 8 розрахунку коригування до РК (замість гр. 9 РК) або коригування кількості здійснювалось у гр. 10 РК (замість гр. 7),

то з метою виправлення помилок, допущених при здійсненні такого коригування, та відображення правильних показників товарних позицій, платнику необхідно скласти РК до ПН, за допомогою якого виправити такі помилки.

Виправлення таких помилок здійснюється шляхом сторнування рядків ПН, які в результаті попередніх коригувань містять помилки (неоднозначності), та додаванням нових рядків з правильними показниками.

При цьому якщо відбувалось одночасне коригування кількісних та вартісних показників однієї товарної позиції (одночасно в одному рядку заповнювались гр. 7 — 10) (неоднозначності) виявлено в двох і більше рядках, таке виправлення здійснюється окремо для кожного з таких рядків шляхом складання окремого РК до кожного окремого рядка ПН, який підлягає виправленню.

У такому РК:

у першому рядку:

 • у гр. 1 зазначається номер за порядком рядка податкової накладної, який коригується;
 • у гр. 2 зазначається причина коригування «Усунення неоднозначностей»;
 • значення граф 3 — 6 відповідає значенню відповідно граф 2 — 5 рядка податкової накладної, що коригується;
 • у гр. 7 зі знаком «–» зазначається значення гр. 6 рядка податкової накладної, що коригується;
 • гр. 8 — 10 не заповнюються (залишаються пустими);
 • значення граф 11, 12 відповідають значенню відповідно граф 8, 9 рядка податкової накладної, що коригується;
 • у гр. 13 зі знаком «-» зазначається значення гр. 10 рядка податкової накладної, що коригується;

у другому рядку:

 • у гр. 1 зазначається новий черговий порядковий номер рядка, якого не було в податковій накладній, що коригується (якщо в податковій накладній, що коригується, було 10 позицій, то у гр. 1 зазначається номер 11);
 • у гр. 2 зазначається причина коригування «Усунення неднозначностей»;
 • у гр. 3 — 6 зазначаються номенклатура (назва), код та одиниця виміру товарної позиції, що коригується (зазначаються з правильними показниками);
 • у гр. 7 та 8 зазначаються правильні значення щодо кількості та ціни товарів/послуг;
 • гр. 9 — 10 не заповнюються;
 • у гр. 11, 12 та 13 зазначаються правильні дані щодо коду ставки та коду пільги (якщо операція пільгова) та правильне значення обсягу постачання (без урахування ПДВ).

 

Підкатегорія «ЗІР» 101.15

 


За несвоєчасну реєстрацію помилкової ПН наявний штраф

Фіскали розглянули ситуацію, коли суб’єкт господарювання помилково зареєстрував ПН, при цьому порушивши терміни реєстрації.

ПН складається у день виникнення податкових зобов’язань з ПДВ у постачальника товарів/послуг, визначених відповідно до п. 187.1 ПКУ.

Якщо ПН була складена з неправильною датою, вона визнається помилковою та підлягає сторнуванню шляхом складання РК до неї, з подальшим складанням нової ПН з правильною датою.

Оскільки фіскалами було затверджено перелік причин для коригування, єдина причина коригування з якою можна скласти РК до помилкової ПН є «повернення товару або авансових платежів».

На думку податківців, якщо така помилкова ПН була зареєстрована з порушенням термінів (наприклад, помилково вказали минулий місяць чи рік), то незважаючи на статус «зайво складеної» ПН до платника податків однаково будуть застосовуватись штрафні санкції за п. 120-1 ПКУ, оскільки зазначеною статтею не визначено виключень щодо застосування штрафних санкцій за порушення терміну реєстрації ПН в ЄРПН, в тому числі тих, які після їх реєстрації визнаються як зайво складені.

 

Лист ГУ ДФС України від 25.04.2018 №1855/6/99-99-12-02-01-15/ІПК

 

Дивіться відео на тему:

Блокування податкових накладних «По новому» за Постановою № 117


Виключення сум ПДВ за ПН з декларації ПДВ

Фіскали роз’яснюють: сума ПДВ, зазначена у ПН, складеній без факту здійснення господарської операції та зареєстрованій у ЄРПН, не підлягає відображенню в декларації з ПДВ у складі податкового кредиту.

Якщо платником податку було включено таку ПН до податкової декларації, то відповідно до п. 50.1 ПКУ такий платник повинен:

 • подати нову декларацію з виправленими показниками  з позначкою «Звітна нова» за такий самий звітний період, якщо не минув граничний строк подання декларації, в якій допущено помилку;
 • або надіслати уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок до такої декларації за формою, встановленою на дату подання такого розрахунку (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ).

При цьому в уточнюючому розрахунку відображаються всі заповнені рядки декларації, що уточнюється:

 • до гр. 4 уточнюючого розрахунку переносяться показники декларації, що уточнюється,
 • у гр. 5 відображаються всі показники декларації з урахуванням виправлених помилок,
 • у гр. 6 — абсолютне значення помилки за всіма заповненими в уточнюючому розрахунку рядками з відповідним знаком (+/–). Якщо абсолютне значення дорівнює нулю, то відповідний рядок не заповнюється.
 • незаповнені в декларації рядки в уточнюючому розрахунку також не заповнюються.

У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути подані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.

 

За матеріами ДФС у Харківській області

 

Дивіться відео на тему:

10 ознак хаосу в бухгалтерії. Як виявити


При придбанні авто слід подавати повідомлення за формою 20-ОПП

Платник податків зобов’язаний повідомляти про всі об’єкти оподаткування й об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючий орган за основним місцем обліку шляхом подання повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою № 20 у порядку, встановленому розділом VIIІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588 (п. 8.1 розділу VIIІ Порядку № 1588).

Згідно з Пам’яткою для заповнення розділу 3 повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, гр. 6 – 7 «Адміністративна одиниця відповідно до КОАТУУ, де знаходиться об’єкт оподаткування» заповнюється відповідно до Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою, що розміщений на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

Таким чином, у разі придбання транспортного засобу для використання по всій території Україні або передачі його в оренду платник податків зазначає у гр. 6 – 7 «Адміністративна одиниця відповідно до КОАТУУ, де знаходиться об’єкт оподаткування» та гр. 8 «Місцезнаходження об’єкта оподаткування» повідомлення за формою № 20-ОПП адресу місця реєстрації транспортного засобу.

 

Підкатегорія «ЗІР» 119.11

 


Одинока мати має право на ПСП у розмірі 150%

Фіскали нагадують: платник ПДФО, який є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником, має право на ПСП у розмірі 150 % суми пільги, яка визначена пп. 169.1.1 п. 169.1 ст.169 ПКУ, у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років, за умови дотримання процедур, зазначених у пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, та надання відповідних підтвердних документів. (у 2018 році— 1 321,50 грн.), у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років.

Про наявність такого права необхідно зазначити у заяві про застосування ПСП, до якої додаються відповідні підтвердні документи.

 

За матеріалами ГУ ДФС у Кіровоградській області

 


Списання заборгованості за надані, але не оплачені товари, ФОП після припинення його реєстрації підлягають оподаткування ПДФО

Фіскали роз’яснюють: якщо юридичною особою (фізичною особою — підприємцем) після закінчення терміну позовної давності списується сума заборгованості за надані, але не оплачені товари на користь ФОП, який припинив державну реєстрацію підприємницької діяльності, то така сума оподатковується ПДФО за ставкою 18 % та військовим збором за ставкою 1,5 % з відповідним відображенням у податковому розрахунку за формою №1ДФ як дохід отриманий у вигляді додаткового блага під ознакою «126».

 

Підкатегорія «ЗІР» 103.02

 


Особливості виплати доходу самозайнятій особі

Фіскали нагадують: під час виплати суб’єктами господарювання — податковими агентами, фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, доходів, безпосередньо пов’язаних з такою діяльністю, ПДФО у джерела виплати не утримується у разі надання такою фізичною особою копії довідки про взяття її на податковий облік як фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.

Це правило не застосовується у разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з договором ЦПХ, відносини за яким встановлено трудовими відносинами, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця відповідно до підпунктів 14.1.195 та 14.1.222 п. 14.1 ст. 14 ПКУ (п. 178.5 ст. 178 ПКУ).

Податковим агентом щодо ПДФО є юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента — юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому ст. 18 та розділом IV Кодексу (пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

 

За матеріалами ГУ ДФС у Дніпропетровській області

 


Умови за яких депозит до складу доходу ФОП- «загальносистемника» не включається

Фіскали роз’яснюють: об’єктом оподаткування ПДФО у ФОП є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю ФОП.

До складу загального оподатковуваного доходу зараховується виручка, що надійшла ФОП як в грошовій, так і в натуральній формі від провадження господарської діяльності, зокрема виручка у вигляді безготівкових грошових коштів, що надійшли на банківський рахунок, чи в готівковій формі безпосередньо ФОП чи його працівникам на місці здійснення розрахунків.

Отже, сума депозиту, яка зараховується на розрахунковий рахунок ФОП, не включається до складу доходу та не відображається у Книзі обліку доходів і витрат тільки за умови, що на момент внесення на депозитний рахунок ця сума вже була відображена у зазначеній Книзі.

 

За матеріалами ГУ ДФС у Дніпропетровській області

 


Умови за яких ФОП не може бути «єдиноподатником»

Відповідно до п. 1 ст. 320 Цивільного кодексу власник майна має право використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, встановлених законом. Ця норма також стосується використання майна, яке надається в оренду ФОП, який знаходиться на спрощеній системі оподаткування.

Підпунктом 291.5.3 п. 291.5 ст. 291 ПКУ  передбачено, зокрема, що ФОП, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 га, не можуть бути платниками єдиного податку.

Отже, ФОП — платник єдиного податку може здавати частину земельної ділянки в оренду, площа якої не перевищує 0,2 га, за умови якщо решта земельної ділянки не перебуває в оренді.

 

За матеріалами ГУ ДФС у Дніпропетровській області

 

Дивіться відео на тему:

Як правильно обирати оподаткування і планувати податки для компанії


Обчислення доходу «єдиноподатника» у випадку повернення авансу

Доходом «єдиноподатника» для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі.

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для «єдиноподатника» третьої групи, який є платником ПДВ, датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

При цьому до складу доходу не включаються, зокрема, суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) — платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів.

Отже, якщо зарахування та повернення авансу, відбулося в одному звітному періоді та за умови розірвання договору, такі кошти не включаються до складу доходу «єдиноподатника» та не відображаються у податковій декларації.

У разі якщо повернення коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) за товари (роботи, послуги), відбулося в іншому податковому періоді, юридична особа — «єдиноподатник» повинна включити такий аванс до складу доходу у звітному періоді, в якому відбулося зарахування вказаних коштів, та здійснити перерахунок доходу у податковому періоді, в якому відбулось їх повернення.

Такий перерахунок здійснюється шляхом подання уточнень до раніше поданої податкової декларації або уточнення показників у складі звітної податкової декларації за наступний податковий період.

 

За матеріалами ГУ ДФС у Хмельницькій області

 


ФОПи є податковими агентами з туристичного збору

Фіскали звертають увагу, що перелік податкових агентів, якими згідно з рішенням сільської, селищної та міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, здійснюється справляння туристичного збору, визначений п. 268.5 ПКУ, а саме:

 • адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;
 • квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;
 • юрособами або ФОП, які уповноважуються сільською, селищною, міською радою або радою об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

Базовий податковий (звітний) період для справляння туристичного збору дорівнює календарному кварталу (п.п.49.18.2 п.49.18 ст.49 ПКУ).

Форма податкової декларації з туристичного збору затверджена наказом Мінфіну від 09.07.2015 р. №636 «Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору».

Відповідно до ст. 268 ПКУ податкові агенти справляють туристичний збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

Сума туристичного збору, обчислена відповідно до Декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів.

 

За матеріалами ГУ ДФС у Дніпропетровській області

 


Відповідальність за звільнення мобілізованого працівника

Фахівці Держпраці повідомили,: звільнивши працівника, призваного на строкову військову службу до лав Збройних Сил України, навіть виплативши йому компенсацію за невикористану відпустку та вихідну допомогу у розмірі двохмісячної середньої заробітної плати, роботодавець грубо порушив норми ст. 119 КЗпП, відповідно до якої «за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, у яких вони працювали на час призову”.

За дане порушення штрафна санкція, накладена на підприємство становитиме десятикратний розмір мінімальної заробітної плати.

 

За матеріалами Держпраці у Чернівецькій області

 

Підбірку підготувала:

Лоза Галина,

незалежний консультант з бухгалтерського обліку компанії “Збережені Активи”

спеціаліст, фахівець з контролю якості

X