fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин «Підприємництво і право» з 23.07.2018 пo 29.07.2018

In: Дайджести новин законодавства і практики 30 Jul 2018 Tags: ,

Дайджест нoвин «Підприємництво і право»

з 23.07.2018 пo 29.07.2018

Банки зобов’язані приймати дрібні монети для обміну на банкноти

У зв’язку з численними скаргами громадян щодо безпідставної відмови банками в обміні монет національної валюти на банкноти, а також в прийомі монет для сплати платежів і для перекладу, регулятор нагадав про необхідність забезпечення банками безумовного дотримання вимог законодавства України (лист НБУ від 26 липня 2018 року № 50-0007 / 40750).

Банки зобов’язані забезпечити прийом без будь-яких обмежень від клієнтів монет дрібних номіналів для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви, для переказів, а також для обміну на монети і банкноти інших номіналів і видавати клієнтам монети дрібних номіналів при наявності їх в залишку операційної каси.

Згідно з Інструкцією про ведення касових операцій банками в Україні:

 • банки (філії, відділення) зобов’язані здійснювати на вимогу клієнта обмін монет на банкноти, монет одних номіналів на банкноти (монети) інших номіналів. Такий обмін банки здійснюють безпосередньо під час прийому готівки без відображення в бухгалтерському обліку;
 • банки при здійсненні касових операцій повинні забезпечувати обов’язкове приймання монет на вимогу клієнта і своєчасне повне оприбуткування готівки національної валюти, що надійшла в касу банку, і її зарахування на зазначені клієнтами рахунки.

У той же час банк зобов’язаний за зверненням клієнта врегулювати відповідно до законодавства України спірні питання, що виникають або пов’язані з касовими операціями.

Національний банк зобов’язує привести внутрішні положення (інструкції) банків по здійсненню касових операцій у відповідність до вимог Інструкції.

Питання виконання банками вищезазначених вимог по організації роботи з розмінною монетою, в тому числі і за скаргами, які надходять в НБУ, буде враховуватися при проведенні планових перевірок банків.

Нагадаємо, з 1 липня НБУ припинив карбування і випуск монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок

Лист НБУ від 26.07.2018 року № 50-0007/40750


НБУ і ДФС отримають доступ до банківської таємниці під час валютного нагляду

Банки будуть надавати інформацію, що містить банківську таємницю, під час здійснення заходів валютного нагляду, а також у разі введення НБУ заходів захисту відповідно до Закону про валюту і валютні операції.

Відповідні зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці внесені постановою НБУ від 20 липня 2018 року № 82, яка набере чинності 7 лютого 2019 року.

Таку інформацію зможуть отримувати органи валютного нагляду (НБУ та ДФС), а також агенти валютного нагляду.

Органи і агенти валютного нагляду зобов’язані запобігати розголошенню комерційної таємниці та іншої інформації, доступ до якої відповідно до законодавства України є обмеженим і яка стала їм відома при здійсненні своїх повноважень.

Постанова НБУ від 20.07.2018 року № 82


Набрали чинності нові положення закону про авторські та суміжні права

Визначено правові та організаційні засади колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав.

Відповідний Закон № 2415-VIII «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» опублікований в газеті «Голос України» 21 липня і набрав чинності 22 липня 2018 року.

Цей Закон застосовується до правовідносин, які виникли після набрання ним чинності, а в частині функціонування електронної системи реєстрації та обліку в сфері авторських і суміжних прав з 1 липня 2019 року.

Встановлено, що свідоцтва про облік організацій колективного управління, про визначення організацій колективного управління уповноваженими, про уповноваження організацій колективного управління, видані до 22 липня 2018 року, втрачають чинність 22 квітня 2019 року, а в сферах, щодо яких Закон передбачає здійснення розширеного і обов’язкового колективного управління, – з оголошеною Держслужбою інтелектуальної власності дати закінчення прийому заяв на участь в конкурсі на акредитацію у відповідній з фере.

Держслужба інтелектуальної власності 22 жовтня 2018 року розпочинає прийом заяв від зацікавлених юросіб про реєстрацію організацій колективного управління.

Через п’ять або чотирнадцять місяців з дня набрання чинності цим Законом в залежності від функціонального призначення зазначених організацій Держслужба інтелектуальної власності оголошує конкурси на визначення таких акредитованих організацій колективного управління у відповідних сферах. Прийом відповідних заяв від організацій колективного управління починається в той же термін, про що розміщується оголошення на офіційному веб-сайті.

Держслужба інтелектуальної власності протягом чотирнадцяти місяців з дня набрання чинності цим Законом зобов’язана вжити заходів для приведення колективного управління майновими авторськими правами, здійснюваного Державною організацією «Українське агентство з авторських і суміжних прав», у відповідність до вимог цього Закону.

Після акредитації організацій колективного управління Держслужба інтелектуальної власності здійснює ліквідацію ДО УААСП в установленому законодавством порядку.

Документом надані відповідні повноваження організаціям колективного управління та визначено механізм надання послуг правовласникам зі збору роялті на договірних засадах.

Також визначено процедуру акредитації організацій колективного управління. Акредитована організація колективного управління буде визначатися на відкритому конкурсі. Термін акредитації складе три роки.

Крім того, встановлено державний нагляд за діяльністю організацій колективного управління та посередництва в переговорах і при вирішенні конфліктів.

Закон України від 15.05.2018 року № 2415-VIII «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»

Читайте статтю на тему:

 

Спрощено процедуру іноземного інвестування

Спрощено процедуру іноземного інвестування в Україну шляхом введення правового режиму обліку права власності на цінні папери клієнтів глобальних зберігачів або інших фінансових посередників.

Українським депозитарним установам надано можливість відкривати рахунки в цінних паперах номінального утримувача для іноземних депозитарних установ.

Відповідний Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» № 2418-VIII Президент підписав 20 липня 2018 року.

Так, в Закон «Про депозитарну систему України» введено поняття «номінальний утримувач» – іноземна кредитна організація, зареєстрована в державі – члені Євросоюзу або є членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) або Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL), яка відповідає встановленим НКЦПФР вимогам, і відповідно до законодавства держави, в якому зареєстровано фінансів е установа, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів і реєстрації переходу права власності на цінні папери, в тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами.

Встановлено, що рахунок в цінних паперах номінального утримувача відкривається депозитарною установою іноземної фінансової установи на підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача. Рахунок не може бути відкритий іноземному фінустанові з високим рівнем ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму.

На рахунку депозитарна установа в порядку, встановленому Комісією, веде облік цінних паперів, прав на цінні папери, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача. На цінні папери, права на які враховуються на рахунку номінального утримувача, не може бути звернено стягнення за зобов’язаннями номінального утримувача.

Іноземна фінансова установа може відкрити в депозитарній установі кілька рахунків у цінних паперах номінального утримувача для депозитарного обліку цінних паперів своїх клієнтів.

Номінальний утримувач розкриває інформацію про власників і їхніх цінних паперах, операціях з ними у випадках, встановлених законом. Депозитарна установа зобов’язана повідомляти Комісію про виявлені факти порушення вимог про розкриття інформації.

У разі нерозкриття номінальним утримувачем інформації Комісія має право заборонити або обмежити на термін до усунення зазначеного порушення проведення всіх або окремих депозитарних операцій на рахунку.

Кількість прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах номінального утримувача повинно бути цілим числом і не може бути негативним.

Закон опублікований в «Голосі України» від 24 липня і вступить в силу через 4 місяці.

Закон України від 15.05.2018 року № 2418-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій»


Підстави для внесення змін до посадової інструкції

Фахівці Держпраці роз’яснюють: у Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників передбачено, що конкретний перелік робочих (посадових) обов’язків визначається робочими (посадовими) інструкціями працівників усіх категорій, які розробляють і затверджують роботодавці на основі типової кваліфікаційної характеристики, враховуючи конкретні завдання та обов’язки, функції, права, відповідальність працівників цих груп та особливості штатного розпису підприємства, установи, організації.

Якщо виникає необхідність, завдання та обов’язки, включені до типової кваліфікаційної характеристики тієї чи іншої професії (посади), можуть бути розподілені між окремими виконавцями або коло завдань та обов’язків окремих працівників може бути розширене з дорученням їм робіт, передбачених для різних груп професій (посад), рівних за складністю, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації.

Посадові інструкції після їх затвердження керівником підприємства, організації, установи або за дорученням його заступниками доводяться до працівника під розписку. Якщо працівник відмовляється ставити підпис у посадовій інструкції, з якою його ознайомили, про це необхідно скласти акт. І, звичайно, з’ясувати причину відмови та викласти її в акті.

До посадових інструкцій може бути внесено зміни, доповнення лише на підставі наказу керівника підприємства, установи, організації за згодою працівника. Наказ про внесення змін, доповнень до посадової інструкції видається в разі перерозподілу обов’язків між працівниками у зв’язку зі скороченням чисельності, раціональним розподілом праці.

За матеріалами ГУ Держпраці у Львівській області

Читайте статтю на тему:

 

Отримання одноразової допомоги та щомісячних страхових виплат потерпілому на виробництві

Фахівці Держпраці роз’яснюють: відповідно до п. 3.3 Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління ФСС від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.04.2007 № 24, право на отримання потерпілим одноразової допомоги та щомісячної страхової виплати настає з дня встановлення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності.

Справа про страхові виплати потерпілого формується за його бажанням в робочих органах виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням роботодавця або за місцем проживання потерпілого (п. 1.6 Порядку № 24).

Згідно з п. 3.1 Порядку № 24 для призначення одноразової допомоги та щомісячної страхової виплати до робочого органу виконавчої дирекції Фонду подаються:

 • заява потерпілого про призначення страхових виплат;
 • акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 (якщо стався нещасний випадок), висновок за формою Т-1 (якщо такий складався);
 • акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася), за формою Н-5 (якщо такий складався);
 • акт розслідування хронічного професійного захворювання за формою П-4 (якщо таке встановлено);
 • рішення суду про встановлення факту нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (якщо було засідання суду з цього питання);
 • висновок МСЕК про ступінь втрати професійної працездатності;
 • довідка про середню заробітну плату (доход);
 • копія трудової книжки або витяг з неї, засвідчені страхувальником або підписом працівника робочого органу виконавчої дирекції Фонду при пред’явленні оригіналу;
 • довідка про розмір пенсії по інвалідності (якщо вона призначена) унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (у тому числі про розмір одержуваних надбавок), якщо пенсія призначена до 11.10.2017.;
 • довідка будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів або пансіонату для ветеранів війни та праці про розмір вартості утримання потерпілого в ньому;
 • протокол засідання комісії з питань охорони праці підприємства, а у разі якщо вона не створена на підприємстві, комісії з питань вирішення спорів при робочих органах виконавчої дирекції Фонду про відсоток зменшення розміру одноразової допомоги потерпілому на виробництві (у разі встановлення комісією з розслідування нещасного випадку, що ушкодження здоров’я настало не лише з причин, що залежать від роботодавця, а і внаслідок порушення застрахованою особою нормативних актів про охорону праці).

Якщо потерпілий за станом здоров’я чи з інших причин не може одержати названих вище документів, їх одержує та подає відповідний страховий експерт робочого органу виконавчої дирекції Фонду (п. 3.2 Порядку № 24).

За матеріалами ГУ Держпраці у Полтавській області

Підбірку підгoтувала: 

Віктoрія Пoлянська,

незалежний юридичний консультант холдингу професійних послуг «Західна кoнсалтингoва група»

X