fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин «Підприємництво і право» з 13.11.2017 пo 19.11.2017

In: Дайджести новин законодавства і практики 20 Nov 2017 Tags: ,

Дайджест нoвин «Підприємництво і право»

з 13.11.2017 пo 19.11.2017

 

Затверджено план перевірок на 2018 рік

Державна регуляторна служба наказом від 16 листопада 2017 року №139 затвердила План здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2018 рік.

ст. 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» передбачено, що підставою для проведення комплексного планового заходу державного нагляду щодо суб’єкта господарювання є внесення одного і того ж суб’єкта господарювання в плани здійснення заходів державного нагляду (контролю) різних органів державного нагляду. Отже, якщо Ви потрапили у цей План, Вам слід очікувати перевірку не від одного органу державного нагляду.

Перевірка проводиться один раз на рік, а терміни перевірки встановлені цим Планом.

Слід додати, що суб’єкт господарювання має право відмовитися від проведення комплексного планового заходу державного нагляду (контролю) шляхом письмового звернення до ДРС. В такому випадку перевірка проводиться відповідно до річних планів органів державного нагляду (контролю).

Наказ ДРС України від 16.11.2017 року № 139 «Про затвердження Плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2018 рік»

 

Нова форма заяви для працевлаштування іноземця

27 вересня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій», яким спрощується процедура працевлаштування іноземця в Україні та усуваються суперечності між різними нормативно-правовими актами, які регулювали цю процедуру.

Але оновлені формі заяв Уряд затвердив тільки 15 листопада, прийнявши  постанову «Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства».

Це рішення забезпечуватиме спрощення механізму оформлення роботодавцями відповідних документів для вирішення питань залучення праці іноземних фахівців в Україні та забезпечить реалізацію вищеназваного Закону.

На сьогоднішній день ця постанова ще не набрала чинності.

Офіційний портал Міністерства соціальної політики України, рубрика «Новини», підрубрика «Уряд затвердив форми заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства» від 15.11.2017 року

 

Відвідайте подію на тему:

Моделі роботи з персоналом через цивільно-правові договори з фізособами

 

Зміни в діяльності акціонерних товариств

Верховна Рада 16 листопада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів)», яким удосконалюється порядок емісії цінних паперів, система розкриття інформації на фондовому ринку, корпоративне управління в акціонерних товариствах, впорядковується діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку. Також цим Законом уточнено і узгоджено термінологію, виключено неоднозначні і суперечливі положення, які містились у законодавстві.

Також удосконалено розділ III Закону «Про цінні папери та фондовий ринок», питання діяльності, пов’язаної з фондовим ринком, передбачено виключний перелік випадків нерозповсюдження вимог про необхідність оформлення проспекту цінних паперів емітентом. Внесено зміни до статей, що стосуються оформлення, затвердження, публікації проспекту цінних паперів та терміну дії такого проспекту, скасовано оприлюднення проспекту цінних паперів у паперовій формі.

Законом також удосконалено норми щодо регулярної інформації про емітента, зокрема, розмежовані вимоги до публічних і приватних акціонерних товариств, скорочено період розкриття інформації про власників голосуючих акцій ПрАТ з 10% до 5%, виключені додаткові вимоги щодо розкриття інформації окремими категоріями емітентів, вдосконалені вимоги до незалежних директорів, окремо прописані вимоги до незалежних директорів банківських установ, удосконалено механізм виплати дивідендів, прописані обмеження при визначенні кворуму загальних зборів і прав участі в голосуванні на загальних зборах.

Законом врегульовано питання обрання аудитора товариства. Визначення умов договору передано від загальних зборів до компетенції наглядової ради.

Дозволений доступ до документів АТ, що містить відомості про фінансово-господарської діяльності товариства кожному акціонеру, який володіє значним пакетом акцій, а саме в розмірі 10% і більше.

Законом також передбачений перехідний період для АТ щодо забезпечення приведення складу наглядових рад і їх комітетів у відповідність до Закону протягом одного року з дня набрання ним чинності.

На даний момент Закон ще не опублікованим та не набрав чинності.

Проект Закону України від 20.04.2017 року № 5592-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів»

 

Захист бізнесу від правоохоронців: прийнято закон, але чи допоможе?

Верховна Рада внесла зміни до КПК, прийнявши Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального судочинства та інших осіб правоохоронними органами при провадженні досудового розслідування» за основу і в цілому на засіданні 16 листопада. Ці зміни покликані забезпечити дотримання прав учасників кримінального судочинства.

Зокрема, заявнику надано право отримувати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за його заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення. При цьому слідчий, прокурор зобов’язані надати витяг через 24 години з моменту внесення відомостей до реєстру.

У статтях 27, 107, 222 і 236 КПК передбачена обов’язкова відеофіксація проведення обшуку. Відеозапис стає невід’ємним додатком до протоколу обшуку. Крім того, стороні захисту надається право самостійно здійснювати відеофіксацію проведення обшуку. Особа, в житлі якої проводиться обшук, має право користуватися допомогою адвоката на будь-якій стадії його проведення.

Згідно з новою редакцією статей 160, 164, 165, 168 КПК сторона обвинувачення зобов’язана довести необхідність вилучення оригіналів документів або їх копій і робити копії необхідної інформації із залученням спеціаліста. При цьому вилучення електронних інформаційних систем забороняється.

Проект Закону України від 10.11.2017 року № 7275 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування»

 

Дивіться відео на тему:

Як правильно реагувати на офіційні запити ДФС

 

Додаткова відпустка за шкідливі умови праці

– чи може надаватись працівникам не із «Списку»?

Умови праці працівника на підприємстві фактично належать до шкідливих, однак назви його професії немає в Списку для надання додаткових відпусток за шкідливі умови праці. Чи можна надати працівникові таку додаткову відпустку?

Згідно зі ст. 7 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 року щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці до 35 календарних днів надається за Списком виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, наведеним у додатку 1 до постанови КМУ від 17.11.1997 р. № 1290.

До цього документа було розроблено та затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30.01.1998 № 16 Порядок застосування Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку (далі — Порядок № 16).

Пунктом 3 Порядку № 16 визначено, що працівникам, професії та посади яких не передбачені у Списку, але які в окремі періоди робочого часу виконують роботу у виробництвах, цехах, за професіями і на посадах, означених Списком, додаткова відпустка надається на тих же підставах, що і працівникам, які мають право на таку відпустку. А працівникам, професії та посади яких передбачені в розділі «Загальні професії за всіма галузями господарства», додаткова відпустка надається незалежно від того, в яких виробництвах чи цехах вони працюють, якщо ці професії і посади спеціально не передбачені у Списку (п. 5 Порядку № 16). 

Тривалість додаткової відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці встановлюється залежно від результатів атестації робочого місця за умовами праці та пропорційно фактично відпрацьованому працівником у цих умовах часу. Зокрема, у розрахунок часу, що дає право працівнику на додаткову відпустку за шкідливі умови праці, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах із шкідливими і важкими умовами праці не менше як половину тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.

Отже, для надання працівникові вказаної відпустки слід провести атестацію його робочого місця за умовами праці та розрахувати час, фактично відпрацьований на роботах зі шкідливими чинниками.

Офіційний портал Управління Держпраці у Івано-Франківській області, рубрика «Новини», підрубрика «Надання відпустки за шкідливі умови праці» від 07.11.2017 року

 

Читайте статтю на тему:

Директор у відпустці – хто ж підпише договір

 

Припинення строкового трудового договору

Згідно із п. 2 та п. 3 ст. 23 КЗпП, трудовий договір може укладатися або на визначений строк, встановлений за погодженням сторін; або на час виконання певної роботи.

Відповідно до п. 2 ст. 36 КЗпП підставою припинення трудового договору може бути закінчення його строку.

Ця пiдстава припинення трудового договору застосовується для строкових трудових договорiв.

Факт закінчення строку обумовленої роботи не припиняє трудовий договір, у разі якщо робітник продовжує працювати, а роботодавець не видає наказу про звільнення.

Відповідно до ст. 39-1 КЗпП, якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк. Крім того, трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів (за винятком випадків укладення на визначений строк, установлений за погодженням сторін), вважаються такими, що укладені на невизначений строк.

Припинення трудового договору пiсля закiнчення строку не вимагає заяви або будь-якого волевиявлення працiвника, котрий погодився на укладення строкового трудового договору, коли написав заяву про прийняття на роботу на умовах такого договору. Власник або уповноважений ним орган не зобов’язаний попереджати або в iнший спосiб iнформувати працiвника про майбутнє звiльнення. Але рекомендуємо попереджувати працівників про закінчення строку трудового договору з метою уникнення небажаних конфліктів.

Строковий трудовий договір підлягає припиненню достроково за вимогою працівника у разі його хвороби або інвалідності, які заважають виконувати роботи за договором, порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного або трудового договору, а також у випадках, передбачених ч.1 ст.38 КЗпП.

У разі звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки (ч. 2 ст. 3 Закону України «Про відпустки»).

Слiд ураховувати гарантiї, передбаченi для вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей вiком до трьох рокiв (до шести рокiв), одиноких матерiв за наявностi дитини вiком до 14 рокiв або дитини-iнвалiда (ч. 3 ст. 184 КЗпП), за якими у разі їх звільнення пiсля закiнчення строкового трудового договору проводиться обов’язкове працевлаштування. На перiод працевлаштування за ними зберiгається середня заробiтна плата, але не бiльш нiж три мiсяцi з дня закiнчення строкового трудового договору.

Офіційний портал Управління Держпраці у Одеській області, рубрика «Новини», підрубрика «Питання Кодексу Законів про працю України» від 09.11.2017 року

 

Читайте статтю на тему:

Як правильно укласти будь-який договір

 

25 грудня – вихідний день

Верховна Рада України 16 листопада 2017 року ухвалила закон «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» щодо святкових і неробочих днів».

Цим Законом визначено, що відтепер не лише 7 січня, але й 25 грудня є святковим і неробочим днем.

Натомість 2 травня (День міжнародної солідарності трудящих) виключено з переліку святкових та неробочих днів. 1 травня, відтепер День праці, надалі залишатиметься вихідним.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування. На даний момент Закон ще не опубліковано.

Проект Закону України від 06.12.2016 року № 5496 «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо святкових і неробочих днів»

 

Період перевірки Держпраці на сьогодні не визначений, 

проте визначені строки зберігання документів

Фахівці Держпраці нагадали, що при перевірці інспекторами з праці потрібно надати документи для перевірки із урахуванням періоду, що перевіряється та строку їх зберігання.

Якщо строк зберігання документів минув і їх було знищено або передано в Національний архів, то потрібно надати документи що засвідчують такий факт.

Держпраці констатує:

  • табелі обліку робочого часу мають зберігатися у роботодавця не менш ніж 1 рік;
  • розрахунково-платіжні відомості щодо працівників зберігаються не менш як 75 років;
  • відомості на виплату зарплати – до 3 років.

Щодо періоду, за який можуть проводитися зазначені перевірки, то на сьогодні не встановлений граничний період, за який проводиться інспекційне відвідування або невиїзне інспектування.

За наслідками таких перевірок інспектори мають право притягувати порушників до адміністративної та фінансової відповідальності:

  • адміністративні санкції (строки давності з накладання встановлені ст. 38 КУпАП);
  • фінансові санкції, які покладаються на роботодавця (строки давності відсутні, в ст. 265 КЗпП прямо зазначено їх відсутність)

Лист Державної служби України з питань праці від 08.09.2017 року  №9150/4/4.1-ДП-17

 

Підбірку підгoтувала: 

Віктoрія Пoлянська,

незалежний юридичний консультант

холдингу професійних послуг «Західна кoнсалтингoва група»

X